AXIVOL 2,5 MG/5ML 150 ML SURUP

AXIVOL 2,5 MG/5ML 150 ML SURUP Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699514570035
ETKİN MADDEDESLORATADIN
FİRMA ADIABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI150
ATC KODUR06AX27

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX27 – DESLORATADİN

İlacın kısa özeti

Axivol 2.5 mg/5 ml Şurup

Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her 1 ml’de 0.5 mg desloratadin
  • Yardımcı maddeler: Propilen glikol, sorbitol, susuz sitrik asit, sodyum sitrat dihidrat, sukraloz, hidroksipropil metil selüloz, disodyum edetat, Bubble gum aroması, saf su. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Axivol nedir ve ne için kullanılır?
2. Axivol kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Axivol nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Axivol’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Axivol nedir ve ne için kullanılır?

Axivol, çocuklardan korumalı kapaklı 150 ml’lik şişelerde ambalajlanmıştır.

Axivol, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Axivol alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karsı alerji) giderir.

Axivol ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Axivol kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Axivol’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

  • Desloratadin, loratadin veya Axivol’ün yardı mcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. 

Axivol 6 ay ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinler için endikedir.

Axivol’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

  • Böbrek fonksiyonları n ı z zayı fsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Axivol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Axivol aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, Axivol kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Axivolkullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, Axivol’ün sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa Axivol, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

Axivol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Axivol sukraloz ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; buna bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Axivol’ün diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Axivol nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

6 ila 11 aylık çocuklar: Günde bir kere 2 ml şurup alını z.

1 ya ş ila 5 yaş a kadar olan çocuklar: Günde bir kere 2,5 ml ş urup alı n ı z.

6 ya ş ila 11 yaş a kadar olan çocuklar: Günde bir kere 5 ml ş urup alı n ı z.

Erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kere 10 ml şurup alınız.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Axivol almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı / sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması ) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. AxivolL’ü besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Axivol 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Axivol’ün etkinlik ve güvenilirliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliğiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, Axivol dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Axivol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Axivol kullandıysanız

Axivol’ü yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

Axivol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Axivol’ü kullanmayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Axivol ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Axivol’ün olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Axivol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.

İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

Farklı organ sistemlerinde;

Çok yaygın                        (> 1/10),
Yaygın                               (> 1/100 ila < 1/10),
Yaygın olmayan                (> 1/1,000 ila <1/100),
Seyrek                              (> 1/10.000 ila <1/1.000),
Çok seyrek                       (<1/10.000),
Bilinmiyor                         (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın:

Bitkinlik.

Yaygın olmayan:

Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormalllik, karaciğerde iltihap, sersemlik, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Axivol’ün Saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Axivol’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Axivol’ü kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

ÜRETİM YERİ:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

AXIVOL 2,5 MG/5ML 150 ML SURUP Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

AXIVOL 2,5 MG/5ML 150 ML SURUP fiyatı: 26,84 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml oral çözelti

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml şurup

AERIUS 150 ml şurup

AERIUS 5 mg 20 film tablet

AERIUS 5 mg 20 film tablet {Schering-plough}

AERIUS REDITABS 5 mg 20 ağızda dağılan tablet

AERIUS REDITABS 5 mg 20 ağızda dağılan tablet {Schering-plough}

ALORES 2.5 mg/5 ml 150 ml şurup

ALRINAST 2.5 mg/5 ml şurup 150 ml

ALRINAST 5 mg 20 film tablet

ARIA-DES 2.5 mg/5 ml 150 ml şurup

ARIA-DES 5 mg 20 film tablet

AXIVOL 2.5 mg/5ml 150 ml şurup

AXIVOL 5 mg 20 film tablet

DELODAY 0.5 mg/MG 150 ml şurup

DELODAY 5 mg 20 film tablet

DELODAY 5 mg 30 film tablet

DESADYNE 5 mg 20 film tablet

DES-FIX 2.5 mg 20 efervesan tablet

DES-FIX 2.5 mg 20 efervesan tablet { Celtis }

DES-FIX 2.5 mg 30 efervesan tablet

DES-FIX 2.5 mg 30 efervesan tablet { Celtis }

DES-FIX 5 mg 20 efervesan tablet

DES-FIX 5 mg 20 efervesan tablet { Celtis }

DES-FIX 5 mg 30 efervesan tablet

DES-FIX 5 mg 30 efervesan tablet { Celtis }

DESIUS 2.5 mg/5ml 150 ml şurup

DESLAIR 5 mg 20 film kaplı tablet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir