DELODAY 5 MG 20 FILM TABLET

DELODAY 5 MG 20 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697929090049
ETKİN MADDEDESLORATADIN
FİRMA ADIVİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUR06AX27
NFC KODUA10399
SGK EŞDEĞER KODUE394B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEX5

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX27 – DESLORATADİN

İlacın kısa özeti

Deloday 5 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film tablet 5 mg desloratadin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk, kolloidal silikon di oksit, sodyum stearil fumarat, Opadry II OY-L-20906 Blue (HPMC/Hypromellose, Makrogol/Poletilen glikol, FDC mavi no:2 alüminyum lak (El32), titanyum dioksit (El71)).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Deloday nedir ve ne için kullanılır?
2. Deloday’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Deloday nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Delodayin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Deloday nedir ve ne için kullanılır?

 • Deloday, 5 mg desloratadin içeren yuvarlak, bombeli, mavi renkli film tabletler şeklindedir.
 • Deloday, 20 ve 30 tablet içeren, PVC / PVDC Şeffaf-Alüminyum Blister şeritler içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.
 • Deloday, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
 • Deloday, alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.
 • Deloday ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
 • Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur, normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Deloday’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Deloday’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Deloday’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Deloday’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

 • Deloday aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

 • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamile iseniz, Deloday kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız Delodaykullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Önerilen dozlarda, Deloday’in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa Deloday, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.
 • Deloday’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • Deloday, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Deloday’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Deloday nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar: Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.
 • Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Deloday almanız gerektiğine karar verecektir.
 • Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
 • Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
 • Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Tableti bütün olarak aç ya da tok karına bir bardak su ile yutunuz.
 • Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Deloday sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:
Deloday’in etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı
Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanımı

 • Şiddetli böbrek yetmezliğinde Deloday dikkatle kullanılmalıdır.
 • Eğer Deloday*’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Deloday aldıysanız

 • Deloday’i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alman aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.
 • Deloday ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Deloday’i almayı unutursanız

 • Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Deloday ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Deloday’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Deloday’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Deloday’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
 • Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır.

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan 

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • Bitkinlik
 • Ağız kuruluğu
 • Baş ağrısı
 • Bunlar Deloday’in hafif yan etkileridir.

Çok seyrek:

 • Hayal görme
 • İnme
 • Artan vücut hareketiyle huzursuzluk
 • Çarpıntı
 • Kalp atışının hızlanması
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Karaciğerde iltihap
 • Baş dönmesi
 • Fiziksel ve ruhsal hareketlilik durumu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Deloday’in saklanması

Deloday’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Deloday’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Deloday’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Esenler/İSTANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Faks: 0 212 482 24 78
E-posta: [email protected]

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSBl.YolNo:3
Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

DELODAY 5 MG 20 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

DELODAY 5 MG 20 FILM TABLET fiyatı: 36,53 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml oral çözelti

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml şurup

AERIUS 150 ml şurup

AERIUS 5 mg 20 film tablet

AERIUS 5 mg 20 film tablet {Schering-plough}

AERIUS REDITABS 5 mg 20 ağızda dağılan tablet

AERIUS REDITABS 5 mg 20 ağızda dağılan tablet {Schering-plough}

ALORES 2.5 mg/5 ml 150 ml şurup

ALRINAST 2.5 mg/5 ml şurup 150 ml

ALRINAST 5 mg 20 film tablet

ARIA-DES 2.5 mg/5 ml 150 ml şurup

ARIA-DES 5 mg 20 film tablet

AXIVOL 2.5 mg/5ml 150 ml şurup

AXIVOL 5 mg 20 film tablet

DELODAY 0.5 mg/MG 150 ml şurup

DELODAY 5 mg 20 film tablet

DELODAY 5 mg 30 film tablet

DESADYNE 5 mg 20 film tablet

DES-FIX 2.5 mg 20 efervesan tablet

DES-FIX 2.5 mg 20 efervesan tablet { Celtis }

DES-FIX 2.5 mg 30 efervesan tablet

DES-FIX 2.5 mg 30 efervesan tablet { Celtis }

DES-FIX 5 mg 20 efervesan tablet

DES-FIX 5 mg 20 efervesan tablet { Celtis }

DES-FIX 5 mg 30 efervesan tablet

DES-FIX 5 mg 30 efervesan tablet { Celtis }

DESIUS 2.5 mg/5ml 150 ml şurup

DESLAIR 5 mg 20 film kaplı tablet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir