AYRA PLUS 16/12,5 MG 28 TABLET

AYRA PLUS 16/12,5 MG 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680833010180
ETKİN MADDEKANDESARTAN SILEKSETIL + HIDROKLOROTIYAZID
FİRMA ADIARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09DA06
SGK KAMU NOA09546
SGK EŞDEĞER KODUE239E
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF7V

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DA – ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ VE DİÜRETİKLER
C09DA06 – KANDESARTAN VE DİÜRETİKLER

İlacın kısa özeti

Ayra Plus Tablet 16 mg/12.5 mg

İlacınızın ismi Ayra Plus’tır. 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Somon renkli, oblong, iki yüzlü çentikli tabletler.
Üzerlerindeki çizgi boyunca iki eşit parçaya bölünebilirler.
Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Kandesartan sileksetil, 16 mg, Hidroklorotiyazid, 12.5 mg.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz), mısır nişastası, polietilen glikol, hidroksipropil selüloz, kalsiyum karboksimetilselüloz, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit E172, sarı demir oksit E172 içerir. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice kuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Ayra Plus nedir ve ne için kullanılır?
2. Ayra Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Ayra Plus nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Ayra Plus’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Ayra Plus nedir ve ne için kullanılır?

Ayra Plus yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır (hipertansiyon tedavisinde). İki adet etken madde içermektedir: Kandesartan sileksetil ve hidroklorotiyazid. Bu iki etken madde kan basıncınızın düşürülmesinde birlikte rol almaktadırlar. 

 • Kandesartan sileksetil, ‘anjiyotensin II reseptör antagonisti’ adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır.
 • Hidroklorotiyazid, ‘diüretikler’ (idrar söktürücüler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Vücudunuzdan suyun ve sodyum gibi tuzların idrar ile uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu da kan basıncınızın düşmesini sağlar. 

Doktorunuz Ayra Plus’ı, kan basıncınızın tek başına kandesartan sileksetil veya hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlarda reçete edebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Ayra Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer hamile iseniz Ayra Plus’ı kullanmayınız, hamile olabileceğinizi veya hamile kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz. Ayra Plus’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.).

Ayra Plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Kandesartan sileksetil’e ve hidroklorotiyazid’e veya Ayra Plus’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Sülfonamid ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığınız var ise (safra kesesinden safranın atılması ile ilgili bir problem),
 • Ciddi böbrek problemleriniz var ise,
 • Gut hastalığınız var ise,
 • Kanınızdaki potasyum seviyesi sürekli düşük ise,
 • Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekli yüksek ise,
 • Emziriyorsanız,
 • Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz Ayra Plus’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. 

Ayra Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, Ayra Plus’ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Şeker hastası iseniz,
 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,
 • Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak bilinen bir hastalığınız var ise veya geçmişte oldu ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • İnme geçirdiyseniz,
 • Astım veya alerji geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız. 

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize Ayra Plus kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü Ayra Plus bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın düşmesine neden olabilir.

Ayra Plus, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Ayra Plus Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Ayra Plus’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz..
 • Alkol kullanıyorsanız Ayra Plus kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. Ayra Plus kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık hissi veya sersemlik hissedebilir. 

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz Ayra Plus’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz Ayra Plus kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz Ayra Plus yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. Ayra Plus hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. 

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..
 • Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.
 • Emzirme döneminde Ayra Plus’ı kullanmamalısınız. 

Araç ve makine kullanımı

Bazı kişiler Ayra Plus kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

Ayra Plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ayra Plus bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Ayra Plus bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da Ayra Plus üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir. 

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lisinopril veya ramipril gibi ADE inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar (NSAii-ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
 • Selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
 • Günde 3 g’dan fazla kullanıyorsanız, Asetilsalisilik asit (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaç),
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kandaki potasyum seviyenizi arttıran ilaçlar),
 • Kalsiyum veya D vitamini ilaveleri,
 • Kolestipol veya kolestiramin gibi kolestrolünüzü düşüren ilaçlar,
 • Diyabette kullanılan ilaçlar (tabletler veya insülin),
 • Digoksin ve beta blokörler gibi kalp atımınızın kontrol edilmesinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ajanlar),
 • Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar (bazı antipsikotik ilaçlar gibi),
 • Heparin (kanı seyrelten bir ilaç),
 • İdrar sökücüler (diüretikler),
 • Laksatifler,
 • Penisilin (bir antibiyotik),
 • Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için),
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),
 • Steroidler (prednizolon gibi),
 • Hipofiz hormonu (ACTH Pituiter hormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Amantadin (Parkinson hastalığının veya virüslerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde),
 • Barbitüratlar (aynı zamanda epilepsi tedavisinde kullanılan bir çeşit sedatif),
 • Karbenoksolon (özofajeal hastalık veya oral ülserlerin tedavisi için),
 • Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar,
 • Siklosporin (organ nakli için kullanılan bir ilaç)
 • Baklofen (spastisitenin hafifletilmesinde kullanılan bir ilaç), amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar ve bazı antipsikotikler gibi antihipertansif etkiyi arttırabilecek bazı ilaçlar
 • Alkol kullanımı 

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz..

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir