PRATIN 4 MG 30 FILM KAPLI TABLET

PRATIN 4 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI43,76 TL
KAMU ÖDENEN43,76 TL
KAMU İSKONTOSU28.00%
BARKOD8699540091269
ETKİN MADDEPITAVASTATIN
FİRMA ADINOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC10AA08
NFC KODUA17150
SGK EŞDEĞER KODUE807B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKG53

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (YALIN) (KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DÜŞÜRÜCÜLER)
C10AA – HMG COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ
C10AA08 – PİTAVASTATİN

İlacın kısa özeti

Pratin 4 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: 4 mg pitavastatine eşdeğer 4,18 mg pitavastatin kalsiyum içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), L-Hidroksi propil selüloz LH11, magnezyum aluminometasilikat Tip 1B, hidroksi propil metil selüloz 603w, magnezyum stearat, Opadry 03O580007 White (Hidroksi propil metil selüloz, titanyum dioksit, trietil sitrat, kolloidal susuz silika)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

   Bu Kullanma Talimatında:
1. Pratin nedir ve ne için kullanılır?
2. Pratin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Pratin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Pratin’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır. 

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Pratin nedir ve ne için kullanılır?

Pratin, pitavastatin adlı ilacı içermektedir. ‘Statinler’ adı verilen bir gruba aittir. Pratin yetişkinler ve 6 yaş ve üzeri çocuklarda kandaki yağ (lipit) seviyelerini düzeltmek için kullanılır.

Pratin, total kolesterol (TC), LDL-C ve trigliserid oranlarını düşürmek ve HDLC oranını yükseltmek için kullanılır. Kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunma sağlar. Yağlarınızdaki bir dengesizlik özellikle kolesterol kalp krizine veya inmeye yol açabilir.

Yağlarınızda dengesizlik olduğu ve diyetinizi değiştirip yaşam tarzınızda değişiklikler yapmak bu durumu düzeltmek için yeterli olmadığından size Pratin verilmektedir.

Pratin alırken kolesterol düşürücü diyetinizi ve yaşam tarzınızdaki değişiklikleri sürdürmelisiniz.

Pratin, beyaz, yuvarlak, bombeli film kaplı tabletler, 30 film kaplı tablet içeren kutularda sunulmaktadır

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Pratin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pratin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;
• Pitavastatine veya başka bir statine veya Pratin’in içindeki diğer maddelere karşı alerjik (hipersensitif) iseniz,
• Gebe iseniz veya bebek emziriyorsanız,
• Çocuk doğurma çağındaki bir kadınsanız ve güvenli bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız (‘Hamilelik ve emzirme’ bölümüne bakınız),
• Karaciğer problemleriniz varsa,
• Siklosporin kullanıyorsanız- organ transplantasyonu (nakli) sonrası kullanılır,
• Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sızılarınız varsa

Pratin’i kullanmayınız.

Pratin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;
• Ciddi solunum yetmezliğiniz var ise (nefes almada ciddi problem yaşıyorsanız)
• Daha önce böbreklerinizle sorun yaşadıysanız
• Daha önce karaciğerinizde sorun yaşadıysanız. “Statinler” az sayıda kişide karaciğeri etkileyebilir. Genellikle doktorunuz Pratin tedavisi öncesinde ve sırasında kan testi (karaciğer fonksiyon testi) yapacaktır.
• Daha önce tiroit bezinizle sorun yaşadıysanız
• Sizde veya ailenizde kas problemi hikayesi varsa
• Daha önce diğer kolesterol düşürücü ilaçları (statinler veya fibratlar gibi) alırken kas problemleri yaşadıysanız
• Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız
• Ağız yoluyla ya da enjeksiyon ile fusidik asit (bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılan bir ilaç) isimli ilacı kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. Pratin ile birlikte fusidik asidin bir arada kullanımı ciddi kas problemlerine (rabdomiyoliz) neden olabilir.
• Fusidik asit, eritromisin veya diğer makrolid grubu antibiyotikler ile birlikte Pratin kullanmanız gerektiğinde, bu ilaçların kullanımı süresince Pratin’e ara verilmesi önerilir.
• Pratin, miyopati yaptığı bilinen başka ilaçlar (ör. lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu olan fibratlar veya niasin (vitamin B3)) ile birlikte dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır.
• Statinler ile tedavi edilen hastalarda kan şeker seviyelerinde artışlar gözlenmiş; diyabet açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda statinler ile diyabet sıklığında artış bildirilmiştir.

Bu ilacı kullanırken; diyabetiniz varsa veya diyabet geliştirme olasılığınız varsa (eğer kanda şeker ve yağ seviyeleriniz yüksekse, aşırı kiloluysanız ve kan basıncınız yüksekse) doktorunuz, biyokimyasal testler ile durumunuzu takip edecektir.

• Diğer statinlerde olduğu üzere, Pratin uygulanması ile miyopati ve nadiren rabdomiyoliz gibi ciddi kas problemlerinin gelişme ihtimali vardır. Sürekli devam eden kas güçsüzlüğü probleminiz varsa doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. Bu durumun tespit ve tedavi edilmesi için size ilave testler ve ilaçlar uygulanabilir.

Çocuklar ve ergen hastalar
Pratin 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ergen kız hastalar Pratin kullanmadan önce doğum kontrolü hakkında rehberlik ve danışmanlık almalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Pratin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Pratin aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz Pratin kullanmayınız. Hamile kalmayı düşünüyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız, hamile kalmadan en az 1 ay önce tedavi kesilmelidir. Eğer Pratin kullanımı sırasında hamile kalırsanız tedavi hemen kesilmelidir.
Çocuk doğurma çağında iseniz, Pratin alırken güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğinizi emziriyorsanız Pratin kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Pratin’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir.
Ancak Pratin alırken eğer başınız dönerse veya uykunuz gelirse araç veya makine kullanmayınız.

Pratin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Pratin her dozda 242,32 mg laktoz monohidrat (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu durumu bildirin. Kullandığınız reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ilaçları da belirtmelisiniz. Bazı ilaçlar birbirlerinin uygun biçimde etki göstermesini engelleyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz:
• Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç)
• ‘Fibratlar’ (lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu) adı verilen ilaçlar (gemfibrozil ve fenofibrat gibi)
• Eritromisin veya rifampisin – enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler
• Varfarin veya kanı inceltmek için kullanılan başka herhangi bir ilaç
• “Proteaz inhibitörleri” isimli HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Niasin (Vitamin B3)
• Bakteriyel enfeksiyon tedavisi için fusidik asit kullanmanız gerekiyorsa, Pratin kullanmaya ara vermeniz gerekebilir. Doktorunuz Pratin’e güvenli bir şekilde yeniden ne zaman başlamanız gerektiğini size söyleyecektir. Pratin’in fusidik asit ile birlikte kullanılması ile nadiren kas güçsüzlüğü, kaslarda hassasiyet ve ağrı (rabdomiyoliz) meydana gelebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir