COZAAR 100 MG 28 TABLET

COZAAR 100 MG 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI23,23 TL
KAMU ÖDENEN23,04 TL
KAMU İSKONTOSU10.00%
BARKOD8699636090794
ETKİN MADDELOSARTAN POTASYUM
FİRMA ADIMERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09CA01
NFC KODUA02035
SGK EŞDEĞER KODUE272C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFC4
SAKLAMA KOŞULLARIIşıktan Korunması Gereken İlaç

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09C – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA01 – LOSARTAN

İlacın kısa özeti

Cozaar 100 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Losartan potasyum 100 mg.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz (E 460), laktoz monohidrat (geviş getiren hayvanlardan elde edilir), prejelatinize mısır nişastası, magnezyum stearat (E 572), hidroksipropil selüloz (E 463), hipromelloz (E 464), titanyum dioksit (E 171), karnauba vaks (E 903). 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Cozaar nedir ve ne için kullanılır?
2. Cozaar’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Cozaar nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Cozaar’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Cozaar nedir ve ne için kullanılır?

Cozaar anjiyotensin II reseptör antagonistleri (AIIA) denilen bir ilaç grubunda yer alan tansiyon düşürücü (antihipertansif) bir ilaçtır.

Cozaar 100 mg film tabletler beyaz renkli, damla şekilli, bir tarafında ‘960′ baskılı film kaplı tabletlerdir. Cozaar 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir; kan damarlarındaki reseptörlere bağlanarak daralmalarına yol açar. Bunun sonucunda kan basıncı yükselir. Losartan anjiyiotensin II’nin bu reseptörlere bağlanmasını engelleyerek kan damarlarının gevşemesine neden olur; böylelikle kan basıncını düşürür. Losartan kan basıncı yüksek olan tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunda azalmayı yavaşlatır. 

Cozaar aşağıdaki durumlarda kullanılır..

 • Yetişkinlerde yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan hastaların kan basıncını düşürmek için kullanılır. Kalbiniz atarken ve gevşerken kan damarlarınızda kanın uyguladığı güç kan basıncıdır. Eğer bu güç çok fazlaysa kan basıncınız yüksek (tansiyonunuz yüksek) demektir. Cozaar kan damarlarınızın gevşemesini sağlar ve böylece kan basıncınız düşer.
 • Günde 0,5 g proteinüri (idrarda anormal miktarda proteinin bulunduğu bir durum) ve böbrek fonksiyonunda bozulmaya dair laboratuvar kanıtları olan hipertansif (tansiyonu yüksek) tip 2 diyabetik (şekeri olan) hastalarda böbrekleri korumak için kullanılır.
 • Sol ventrikül kalınlaşması (kalbin sol karıncığının kalınlaşması) ve yüksek kan basıncı (yüksek tansiyonu) olan hastalarda Cozaar’ın inme riskini azalttığı gösterilmiştir (“LIFE endikasyonu”).

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Cozaar’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Cozaar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

Eğer:

 • Cozaar veya içerisindeki herhangi bir maddeye karşı allerjiniz varsa,
 • Karaciğer fonksiyonunuz ciddi şekilde bozulmuşsa,
 • Hamileyseniz (bkz. “Gebelik”),
 • Diyabetiniz ya da böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve tansiyonunuzu düşürmek için aliskiren kullanıyorsanız. 

Cozaar’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Cozaar gebelikte tavsiye edilmez.

Cozaar almadan önce doktorunuza aşağıdakileri söylemeniz önemlidir:

 • Geçmişte anjiyoödem (yüz, dudaklar, boğaz ve/veya dilde şişme) yaşadıysanız (bkz. bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”)
 • Aşırı derecede kusma veya ishal ve buna bağlı olarak vücut sıvılarınızda ve/veya vücudunuzdaki tuz miktarında aşırı miktarda kayıp varsa.
 • Diüretikler (idrar atılımını artıran ilaçlar/idrar söktürücüler) alıyorsanız veya diyetle aldığınız tuz miktarında kısıtlama yapılıyorsa (bunlar vücudunuzdan aşırı miktarda sıvı ve tuz kaybına yol açar) (bkz.. bölüm 3 “Özel hasta gruplarında kullanım”).
 • Böbreklerinize giden kan damarlarında daralma veya blokaj olduğu biliniyorsa veya yakın bir tarihte size böbrek nakli yapıldıysa.
 • Karaciğer fonksiyonunuz bozulmuşsa (bkz. bölüm 2 “Cozaar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” ve bölüm 3 “Özel hasta gruplarında kullanım”).
 • Böbrek bozukluğunun eşlik ettiği veya etmediği kalp yetmezliğiniz ya da eş zamanlı olarak yaşamı tehdit eden ciddi kalp aritmileriniz varsa. Eş zamanlı olarak bir beta-blokör ile tedavi ediliyorsanız özellikle dikkatli olunmalıdır.
 • Kalp kapaklarınızda veya kalp kasınızda sorun varsa.
 • Kalp damarlarındaki bozulmaya bağlı kalp hastalığı veya beyin damarlarında hastalığınız varsa
 • Sizde primer hiperaldosteronizm (böbrek üstü bezindeki bir anormallik nedeniyle aldosteron hormonunun salgılanmasında artışla ilişkili bir durum) varsa.
 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • ADE inhibitörü (örn. enalapril, lisinopril, ramipril), özellikle diyabetle ilişkili böbrek problemleriniz varsa
 • Aliskiren
 • Serum potasyum miktarını yükseltebilecek başka ilaçlar alıyorsanız (bkz.. Bölüm 2 “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”). 

Doktorunuz, böbrek fonsiyonunuzu, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolitleri (örn. potasyum) düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cozaar’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Cozaar aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cozaar hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Cozaar ile tedaviniz sırasında uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız (veya gebe kalma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söylemelisiniz. Normal şartlarda doktorunuz size gebe kalmadan önce veya gebe olduğunuzu öğrendiğiniz anda Cozaar almayı bırakmanızı tavsiye edecek ve Cozaar yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir.. Cozaar gebelikte edilmez..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Cozaar emziren annelere önerilmez ve eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle de bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre doğmuşsa doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

Anneleri losartan kullanan emzirilen bebekler tansiyon düşüklüğü yönünden dikkatle gözlemlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Cozaar’ın araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine ilişkin hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ancak, araç veya makine kullanırken tansiyon düşürücü ilaç alımı sırasında, özellikle de tedaviye başlanırken veya doz arttırıldığında, baş dönmesi veya uyuklamanın zaman zaman yaşanabileceği akılda tutulmalıdır.

Cozaar’ın araç veya makine kullanma becerisini etkileme ihtimali azdır. Ancak yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar gibi, Cozaar da bazı kişilerde baş dönmesi veya uyku haline yol açabilir.. Baş dönmesi veya uyku hali yaşarsanız, araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Cozaar’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani potasyum içermediği kabul edilebilir. Bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Her bir tablet 51,0 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Cozaar kullanırken reçeteli ya da reçetesiz başka ilaçlar, doğal ürünler ya da bitkisel ilaçlar alıyorsanız veya geçmişte aldıysanız doktorunuza bildiriniz..

Eğer, potasyum takviyeleri, potasyum tuzu muadilleri, bazı diüretikler gibi potasyum tutucu ilaçlar (amilorid, triamteren, spironolakton) veya serum potasyumunu arttırabilecek diğer ilaçlar (örn., trimetoprim içeren ürünler) kullanıyorsanız, Cozaar ile kombinasyonu önerilmediğinden, doktorunuza bildiriniz.

Cozaar ile tedavi edilirken, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız:

 • Diğer kan basıncını düşüren ilaçlar; bunlar kan basıncınızı daha da düşürebilir. Kan basıncı aşağıdaki ilaçlar/ilaç sınıflarından biriyle de düşebilir: trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler, baklofen, amifostin.
 • COX-2 inhibitörleri dahil olmak üzere steroid olmayan iltihap önleyici (NSAİ) ilaçlar (örn.indometasin); bunlar iltihabı azaltan ve ağrı giderimine yardımcı olmak amacıyla kullanılabilen ilaçlardır. Bunlar losartanın kan basıncını düşürücü etkisini azaltabilirler. 

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz dozu değiştirebilir ve/veya başka önlemler alabilir:

ADE inhibitörü veya aliskiren kullanıyorsanız (ayrıca “Cozaar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” ve “Cozaar’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” başlıkları altındaki bilgilere bakınız)

Böbrek fonksiyonunuz bozulmuşsa, bu ilaçların eş zamanlı kullanımı böbrek fonksiyonunda kötüleşmeye neden olabilir.

Lityum içeren ilaçlar doktorun yakın gözetimi olmadan losartan ile birlikte alınmamalıdır. Tedbir niteliğindeki özel önlemler (örn., kan testler) uygun olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir