PANTO 40 MG 14 TABLET

PANTO 40 MG 14 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699516042240
ETKİN MADDEPANTOPRAZOL
FİRMA ADISANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİDEPOCU FIYATI 6,89 TL NIN ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI14
ATC KODUA02BC02
NFC KODUA05885
SGK EŞDEĞER KODUE267A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFI5

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BC – PROTON POMPASI İNHİBİTÖRLERİ
A02BC02 – PANTOPRAZOL

İlacın kısa özeti

Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her tablette 40 mg pantoprazole eşdeğer 45,1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum karbonat anhidroz, selüloz mikrokristalin, krospovidon, hidroksipropilselüloz (Tip EXF), silika kolloidal anhidroz, kalsiyum stearat, opadry sarı (hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol, kinolin sarısı alüminyum laklı (E104), ferrik oksit sarı (E172), ponceau 4R alüminyum laklı (E124)), metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyon %30, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodyum larasülfat, trietil sitrat 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Panto nedir ve ne için kullanılır?
2. Panto’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Panto nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Panto’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Panto nedir ve ne için kullanılır?

 • Panto, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.
 • Panto’nun etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
 • Panto, 14 veya 28 tabletlik alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı renkli ve oval biçimlidir. 

Panto;

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde

 • Gastro-özofajiyal reflü hastalığında (GÖRH: mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması hastalığı), 

Erişkinlerde

 • Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını önlemek amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
 • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
 • Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Panto’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Panto’yu aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya Panto’nun bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, 

Panto’yu kullanmayınız.

Panto’yu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. Panto ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Panto kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisi için) gibi HIV proteaz inhibitörlerini pantoprazol ile aynı zamanda kullanıyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız..
 • Pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörünün, özellikle de bir yıldan uzun süreli kullanılması kalça, bilek veya omurga kırığı riskinizi artırabilir. Kemik erimeniz (orteoporoz) varsa veya kortikosteroid (osteoporoz riskini artırabilmektedir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Üç aydan uzun süredir Panto kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeyleri düşebilir. Düşük magnezyum düzeyleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, konvülziyonlar (sarsılmalar), baş dönmesi, artan kalp hızı ile kendini gösterebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum düzeyleri ayrıca kanınızdaki potasyum veya kalsiyum düzeylerinde bir azalmaya yol açabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinizi izlemek üzere düzenli kan testleri yapılmasına karar verebilir.
 • Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.
 • Mide asidini azaltan,Panto’ya benzer bir ilaç ile tedavi sonrasında deri reaksiyonu geçirmişseniz,
 • Derinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde döküntü görülürse, Panto ile tedavinizin durdurulması gerekebileceğinden en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizde ağrı gibi başka rahatsızlıklarınız varsa bunlardan da bahsetmeyi unutmayınız..
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panto bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi Panto üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonella ve Campylobacter veya C difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, Panto kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan hastalarla (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Spesifik bir kan testi (Kromogranin A) yaptıracaksınız, 

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

 • Beklenmeyen kilo kaybı,
 • Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,
 • Kanlı kusma; kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür
 • Dışkıda kan görülmesi; görünüşü siyah veya katran gibi olabilir
 • Yutma zorluğu, veya yutarken ağrı duyma,
 • Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)
 • Göğüs ağrısı
 • Mide ağrısı
 • Ağır ve sürekli ishal durumlarında 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Panto ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle Panto tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

1 yıldan uzun süredir Panto kullanıyorsanız doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz..

Panto’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Panto’yu yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan ve bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından daha fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararı, bebeğe olan zararından fazla ise ilaç kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Panto’nun araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görme bozuklukları gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız..

Panto’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan “Ponceau 4R alüminyum laklı (E124)” aşırı duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Panto diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonazol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Kan kalınlaşması veya incelmesini etkileyen varfarin ve fenprokumon kullanıyorsanız daha fazla kontrole ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır)-eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz Panto tedavisini geçici olarak durdurabilir,
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan)-kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir,
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır). 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Panto nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinler ve 12 yaşın üzeri çocuklarda

Reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde

Önerilen doz günde bir tablet Panto’dur. Doktorunuz günde 2 tablet Panto kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde

Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet Panto’dur. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde

Önerilen doz günde 1 tablet Panto’dur. Doktorunuz günde 2 tablet Panto kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet Panto’dur.

İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır.

Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Panto’yu yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Panto yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, Panto’yu Helicobacter pylori tedavisi için kullanmayınız.

Karaciğeryetmezliği

Ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Panto’yu Helicobacter Pylori tedavisi için kullanmayınız.

Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer Panto’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Panto kullandıysanız

Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır.

Panto’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Panto kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

Panto ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Panto ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Panto’nun olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Panto’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın           (10 hastada 1’den fazla görülür)
Yaygın                  (100 hastada 1 ile 10 arası görülür)
Yaygın olmayan   (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür)
Seyrek                  (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür)
Çok seyrek           (10.000 hastada 1’den az görülür)
Bilinmiyor             (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa Panto kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Çok ciddi alerjik rahatsızlıklar (seyrek görülür):

 • Dil ve/veya boğazda şişme, yutma/yutkunma güçlüğü, kurdeşen (ürtiker), nefes alma güçlüğü, yüzde alerjik şişme (Quincke hastalığı/anjiyoödem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi. 

Çok ciddi deri rahatsızlıkları (sıklık derecesi bilinmiyor):

 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson Sendromu, Eritema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir) ve ışığa hassasiyet 

Diğer çok ciddi rahatsızlıklar (sıklık derecesi bilinmiyor):

 • Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen, muhtemelen böbrek yetmezliğine yol açan ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde genişleme (ciddi böbrek iltihabı) 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Panto’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Yaygın

 • Midede iyi huylu polipler 

Yaygın olmayan

 • Baş ağrısı; baş dönmesi; ishal; kendini iyi hissetmeme; kusma; midede şişkinlik ve gaz; kabızlık; ağızda kuruluk; karın ağrısı; kızarıklık, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar; halsizlik, uyku bozuklukları
 • Kalça, el bileği veya omurgada kırık, 

Seyrek

Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması; bulanık görme gibi görme bozuklukları; kurdeşen (ürtiker); eklem ağrıları; kas ağrıları; kilo alma/verme; vücut sıcaklığının artması; yüksek ateş; el ve ayaklarda şişme (periferal ödem); alerjik reaksiyonlar; depresyon; erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti) 

Çok seyrek

 • Oryantasyon bozukluğu 

Bilinmiyor

 • Özellikle eğilimli hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon), zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon), kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi), kan magnezyum düzeyinde düşme (Bkz. “2. Panto’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.), döküntü (muhtemelen eklemlerde ağrı ile birlikte), boyun çevresinde, sırtta, gövdenin önünde ve kolların dış yüzlerinde meydana gelen ciddi kızarıklıklar (Subakut kütanöz lupus eritematozus). 

Kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkiler

Yaygın olmayan

 • Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek

 • Kanda bilirubin seviyesinde artış; kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış, beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir). 

Çok seyrek

 • Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir); beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir); kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.. 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Panto’nun Saklanması

Panto’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Panto’yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Panto’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6
34805 Kavacık/Beykoz/İstanbul

ÜRETİM YERİ
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze/Kocaeli
ve
Sandoz Grup Sağlık Ürünleri İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Gebze/Kocaeli 

Bu kullanma talimatı 27.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

PANTO 40 MG 14 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

PANTO 40 MG 14 TABLET fiyatı: 16,65 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet

ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Nobel Sağlık }

ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

ARINNA 20 mg 14 enterik kaplı tablet

ARINNA 20 mg 28 enterik kaplı tablet

ARINNA 40 mg 14 enterik kaplı tablet

ARINNA 40 mg 14 enterik kaplı tablet { Terra }

ARINNA 40 mg 28 enterik kaplı tablet

ARINNA 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Terra }

GASTBLOK 40 mg 14 enterik kaplı tablet

GASTBLOK 40 mg 14 enterik kaplı tablet { Umut İlaç }

GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet

GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Pensa }

GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Umut İlaç }

GASTRAZOL-L 40 mg IV enjektabl liyofilize toz içeren 1 flakon

PANDEV 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANDEV 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PANDEV 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PANDEV 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 1 flakon

PANOCER 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PANOCER 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PANREF 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANREF 40 mg 14 enterik tablet

PANREF 40 mg 28 enterik tablet

PANTACTIVE 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANTACTIVE 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PANTACTIVE 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PANTAZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PANTHEC 20 mg 28 ENT.tablet

PANTHEC 40 mg 14 enterik tablet

PANTHEC 40 mg 28 enterik tablet

PANTO 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANTO 40 mg 14 tablet

PANTO 40 mg 28 tablet

PANTO 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PANTO 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 10 flakon

PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon

PANTOZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PANTOZOL 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon (10 flakon)

PANTPAS 40 mg 14 tablet {Nycomed}

PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet

PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet

PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet {Bayer}

PANTPAS 40 mg enterik kaplı tablet (14 tablet)

PANTPAS 40 mg GASTROREZISTAN 56 enterik tablet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir