ECOPIRIN 100 MG 30 ENTERIK TABLET

ECOPIRIN 100 MG 30 ENTERIK TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699514040019
ETKİN MADDE:ASETILSALISILIK ASIT
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:E084C
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKERW
SGK KAMU NO:A11404
ATC KODU:B01AC06
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:4
FİRMA ADI:ABDI IBRAHIM
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:30

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AC – HEPARİN HARİÇ TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ
B01AC06 – ASETİLSALİSİLİK ASİT

İlaç Hakkında Kısa Özet

Ecopirin 100 mg enterik kaplı tablet

Ecopirin, 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
Tabletler turuncu renklidir.
Tabletlerin her biri 100 mg asetilsalisilik asit adlı etkin madde içerir.
Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: 100 mg asetilsalisilik asit
 • Yardımcı maddeler: Nişasta, Ac-Di-sol (kroskarmelloz sodyum), Hidroksipropil metil selüloz, Trietil Sitrat, Talk 8070, Talk, Sunset Yellow, Eudragit-L30D Solids

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimâtında:

1. Ecopirin nedir ve ne için kullanılır?
2. Ecopirin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Ecopirin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Ecopirin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Ecopirin nedir ve ne için kullanılır?

 • Ecopirin enterik kaplı tabletlerin her biri 100 mg asetilsalisilik asit adlı etkin madde içerir. Asetilsalisilik asit, trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek etkisini gösterir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli kalp hastalıklarında kullanılır.
 • Uzun dönemli tedavilerde mide şikayetlerini en aza indirmek üzere enterik kaplı olarak dizayn edilmiştir. Tabletlerin üzerindeki kaplama, ilacın ağız yoluyla uygulanmasından sonra mide yerine bağırsaktan emilmesini sağlar.

Ecopirin,

 • Dinlenirken ortaya çıkan/hareketle ilişkisi olmayan göğüs ağrısı (Anstabil anjina pektoris)nda standart tedavinin bir parçası olarak
 • Ani kalp krizinde (Akut miyokard infarktüsünde) standart tedavinin bir parçası olarak,
 • Kalp krizinin tekrar etmesinden (reinfarktüs) korunmada,
 • Kalp ve damar ameliyatları sonrası damar tıkanmaları ve pıhtıların önlenmesinde,
 • Riskli hasta gruplarında geçici felçlerin ve inmelerin önlenmesinde,
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümünde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığında (Kawasaki hastalığı)
 • Ateşli dönemde iltihabı (inflamasyonu) azaltmak için,
 • Kalbi besleyen kan damarı duvarlarında anormal genişleme (anevrizma) durumunda kanın pıhtılaşmasının önlenmesinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Ecopirin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ecopirin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız (alerjiniz) var ise,
 • Geçmişte ilaçlar tarafından, özellikle de ağrı kesiciler (non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) tarafından tetiklenen astım öykünüz varsa,
 • Mide ya da bağırsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Kanama eğiliminiz (kalıtsal bir kan hastalığı olan hemofili veya diğer kanama bozuklukları (hemorajik bozukluk) var ise,
 • Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Haftada 15 mg veya daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız
 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz.

Ecopirin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Ağrı kesici, iltihap giderici ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılık ve diğer nedenlere bağlı alerjiniz var ise,
 • Daha önce mide ya da bağırsak ülseri geçirdiyseniz,
 • Daha önce mide ya da bağırsak kanaması geçirdiyseniz,
 • Eşzamanlı olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor iseniz,
 • Böbrek fonksiyonlarınızda ya da dolaşım sisteminizde bozukluk var ise,
 • Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği hastası iseniz,
 • Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
 • Bir ağrı kesici olan ibuprofen isimli ilacı kullanıyorsanız,
 • Daha önceden geçirilmiş astım, saman nezlesi, burun eti, kronik solunum yolu hastalıklarınız varsa,
 • Alerjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, kurdeşen gibi) şikayetleriniz varsa,
 • Diş çekimi gibi küçük operasyonlar da dahil herhangi bir ameliyat geçirecekseniz,
 • Eklemlerde kızarıklık, hassasiyet, sıcaklık, ve şişlik yakınmaları ile ortaya çıkan tekrarlayıcı iltihabi bir hastalık olan Gut hastalığınız ya da yatkınlığınız var ise.
 • Çocuklarda ve gençlerde, ateşle veya ateşsiz seyreden enfeksiyonlarda su çiçeği ve grip ihtimali bertaraf edilene kadar hekime danışılmadan kullanılmamalıdır; Bu durumlarda eşzamanlı Ecopirin kullanımı ile birlikte, beyin ve karaciğeri etkileyen, ölümcül olabilen nadir görülen bir hastalık olan Reye Sendromu riski artabilir. Çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. 16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanımı önerilmez (Kawasaki hastalığı gibi).
 • Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi için uzun süreli Ecopirin tedavisine başlamadan önce, doktorunuz tarafından size özel yarar risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • Yeterli olarak kontrol edilmemiş yüksek tansiyon hastaları dikkatlice izlenmelidir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Ecopirin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ecopirin, alkolle birlikte kullanıldığında mide kanaması riski artabilir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Düşük doz asetilsalisilikasitin doğum kontrol metotlarıyla klinik olarak ilişkili etkileşimini gösteren klinik ve klinik öncesi çalışma mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.
 • Ecopirin, hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 6 ayında ise doktorunuza danışmadan Ecopirin kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Ecopirin düşük miktarlarda anne sütüne geçer. Süt vermenin kesilmesi genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte düzenli kullanımda ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
 • Ecopirin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • Yardımcı madde olarak içerdiği sunset yellow(günbatımı sarısı) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Ecopirin’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ibuprofen
 • Kan sulandırıcı (antikoagülan), pıhtı eritici (trombolitik), kandaki trombosit sayısını azaltıcı (antiplatelet) ilaçlar
 • Ağrı kesiciler ve iltihap gidericiler
 • Depresyon tedavisinde kullanılan SSRI (seçici seratonin gerialım inhibitörü) grubu ilaçlar
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar, örneğin; insülin, sülfonilüre
 • İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)
 • Kortizon türü ilaçlar
 • ADE inhibitörleri gibi tansiyon düşürücü ilaçlar
 • Sara hastalığında kullanılan valproik asit
 • Sülfinpirazon, benzbromaron, probenesid gibi ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar
 • İbritumomab, omasetaksin, tositumomab gibi lösemi ve lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Tansiyon düşürücü olan kalsiyum kanal blokerleri, lösemi tedavisinde kullanılan dasatinib, eklem kıkırdağı hastalıklarında kullanılan glukosamin, ağrı kesici olarak kullanılan ketorolak (nazal/sistemik), multivitaminler, omega-3 yağlı asitleri, kan sulandırıcı olan polisülfat sodyum, potasyum ve fosfat eksikliğinde kullanılan potasyum fosfat, vitamin E, bir diyet tuzu olan amonyum klorür, virüs enfeksiyonlarında kullanılan tipranavir, pulmoner hipertansiyon-akciğer atardamarında basınç artışı tedavisinde kullanılan treprostinil
 • Lösemi tedavisinde kullanılan hiyaluronidaz,
 • Multivitaminler (ADEK, folat)
 • Kemik erimesinde kullanılan tiludronat,
 • Karbonik anhidraz enzimleri ile potansiyel etkileşim olabilir, ancak ancak klinik olarak önemi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

10 toplam yorum

 1. Testarossa dedi ki:

  Miğde de erimeyen bağırsakta emilen enterik kılıf kaplı aspirindir. 100 Mg’lık 30 tabletten oluşuyor.

 2. Şeyda A. dedi ki:

  Doktorumunu hamileyen bana verdiği kanın pıhtılaşmasını önleyen kan sulandırıcı bir ilaç.

 3. Epinephrine dedi ki:

  Aspirin türevi, antitrombotik yani pıhtılaşmayı önleyen etken madde olarak asetilsalisilik asit içeren ateş düsürücü ve ağrı kesici ilaçtır. Birbirilerinden tek farkı telif haklarından dolayı başka isim verilmesi.

 4. Blind Rooster dedi ki:

  Asetilsalisilik asit etken maddeli, kan sulandırıcı özelliği bulunan damar tıkanıklığı problemi bulunan arkadaşıma doktor tarafından reçete edilen ilaç.

 5. Yuri Kasparov dedi ki:

  Anjiyo’dan sonra, pıhtı atma ihtimaline karşın doktorumun ömür boyu kullanacaksın diyerek reçete ettiği kan sulandırcı ilaç. Şimdiye kadar bir yan etkisini görmesemde, unutmadığım sürece hergün kulandığım ilaç.

 6. Yuki dedi ki:

  Ecopirin pro adlı ürün ile arasında ne fark var birisi söyleyebilir mi?

  • ilacrehberiniz dedi ki:

   İlk farkı ikisinin gramajlarının farklı olmasıdır. Yapılan çalışmalar sonrasında kardiyovasküler olay gelişimi açısından anlamlı bir fark saptanmaması sonucu hastalara 81 mg önerilmeye başlandı.
   Ecopirin 100 mg’a göre avantajı ise mide ile ilgili komplikasyonların Ecopirin Pro (81 Mg) kullananlarda daha az meydana gelmesidir.

 7. Beyaz Kedi dedi ki:

  Covid-19 enfeksiyonunun komplikasyonlarından biri olan pıhtı oluşması ve oluşabilecek bir emboliye karşı alınması istenen bir ilaçtır. İçeriğinde bulunan asetil salisilik asit sebebiyle pandemi sürecinde satış rakamları çok artımıştır. Öyle ki risklerine rağmen bazı insanlar tarafından enfeksiyona yakalanmadan dahi kullananlar olmuştur.
  Küçük bir uyarı yapmak gerekirse mide, bağırsak ve beyin kanaması geçirmiş insanların ve sağlam insanların dahi doktorlarına danışmadan kullanmamaları gerekmektedir.

 8. Otuzikiyetmiş dedi ki:

  Atrial Septal Defekt kapatılması sonrası Plavix’le birlikte doktorum tarafından reçete edilen ilacım. Şimdilik iki sıkıntı yaratıyor bende bir yerimi kestiğimde ince ince kanamalar oluyor ve zor duruyor. İkincisi ise bir yere çarptığımda vücudumda minik minik morluklar oluşuyor hemen.

 9. İnfelix Puella dedi ki:

  Benim gibi mide hastalarının dikkatli kullanması gereken ilaç. 2 ay düzenli kullandıktan sonra, haftalardır mide yanması, karın ağrısı, şişlik, gaz sorunlarına sebebiyet verdi bende. Sonradan öğrendim ki bunlar bu ilacın yan etkileriymiş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir