DUXALTA 30 MG 28 KAPSUL

DUXALTA 30 MG 28 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699543160054
ETKİN MADDEDULOKSETIN HCL
FİRMA ADIALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUN06AX21
NFC KODUA15418
SGK EŞDEĞER KODUE601A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEYR

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AX – DİĞER ANTİDEPRESANLAR
N06AX21 – DULOKSETİN

İlacın Kısa Özeti

Duxalta 30 mg gastro-rezistan sert kapsül

Ağızdan alınır.
● Etkin madde: Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer 33,69 mg duloksetin hidroklorür içerir.
● Yardımcı maddeler: Şeker kürecikleri (bileşimi: baz şeker veya temel şeker, şeker tozu, PVPK (30), HPMC E5, mısır nişastası, demineralize su), polisorbat 80 (tween 80), poliplasdon-XL (krospovidon), hipromelloz (HPMC 6 CPS), talk, hipromelloz ASMF, trietil sitrat, izopropil alkol, metilen klorür, jelatin (sığır jelatini), titanyum dioksit, indigo karmin.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Duxaltanedir ve ne için kullanılır?
  2. Duxalta’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Duxalta nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Duxalta ’nın saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

1. Duxalta nedir ve ne için kullanılır?

Duxalta, opak beyaz gövdeli ve opak lacivert kapaklı, “3” büyüklüğünde, sert jelatin kapsüllerin içinde beyaz renkli pelletlerdir. Duxalta, 28 kapsüllük Al/PVC-PVDC blister ambalajlarda kullanıma sunulur.
Duxalta duloksetin etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Duxalta sinir sistemindeki serotonin ve noradrenalin seviyelerini artırır.
Duxalta size (yetişkinlere),
• Depresyon,
• Diyabete bağlı nöropatik ağrı (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik ağrı bıçak saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması gibi kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olabilir.),
• Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli
hissetme halidir.),
• Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üzere tüm
vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize bir kas-iskelet
sistemi rahatsızlığıdır.),
• Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı hissedilen,
nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir.) diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.
Duxalta, depresyonu veya anksiyetesi olan kişilerin çoğunda iki hafta içinde etkisini göstermeye başlar, ancak kendinizi daha iyi hissedene kadar geçen bu süre 2-4 hafta kadar da olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin
tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size Duxalta vermeye devam edebilir.
Diyabetik nöropatik ağrısı olan kişiler kendilerini iyi hissedene kadar bir kaç hafta geçebilir.
Eğer tedaviye başladıktan iki ay sonra kendinizi iyi hissetmezseniz doktorunuzla konuşunuz.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

2. Duxalta’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Duxalta yalnızca doktor tarafından reçete edilebilir.
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarda ilaç dozunun artırılma,/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.
Duxaltayı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer,
• Duloksetine veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız),
• Karaciğer hastalığınız varsa,
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa,
• Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
• Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin ve enoksasin kullanıyorsanız,
• Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz
Duxalta alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.
Duxalta’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Aşağıdakiler Duxalta’nın size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa Duxalta’yı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:
Eğer,
• Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
• Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız,
• Böbrek hastalığınız varsa,
• Daha önce nöbet geçirmişseniz,
• Taşkınlık (mani) durumunuz varsa,
• Bipolar bozukluktan (iki uçlu bozukluk, manik depresif hastalık) muzdarip iseniz,
• Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa,
• Kanama bozuklukları (ciltte çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa,
• Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız),
• Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız,
• Hepatit, karaciğer enzimlerinizde artış varsa,
• Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız),
• İstenmeyen veya acı veren huzursuzluk ve oturup kalkmada yetersizlikle karakterize akatiziniz varsa,
Duxalta huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle bir şey olursa doktorunuza bildirin.
İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tam olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepresan ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.
Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:
• Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa,
• Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.
Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceniz olduysa veya olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.
Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz.
Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.
Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:
Duxalta’nın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu
tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve
düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin
görülme riskinin arttığını da bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı
inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara Duxalta önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş
altındaki bir hastaya Duxalta reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız
lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar Duxalta kullanırken,
yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu
haberdar etmelisiniz. Duxalta’nın bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma,
bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Duxalta nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Duxalta aç veya tok karnına kullanılabilir. Duxalta ile tedavi olurken alkol
alınması halinde dikkatli olunmalıdır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Duxalta’yı potansiyel yararları ve doğmamış çocuğunuz için oluşturduğu potansiyel
riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanabilirsiniz.
Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde Duxalta kullanmayınız.
Doktorunuzun Duxalta kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç
aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp
mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarak
adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek
doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz
ile derhal temasa geçiniz.
Eğer Duxaltayı hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslar, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken Duxalta kullanımı
önerilmemektedir.
Araç ve makine kullanımı
Duxalta kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir.
Duxalta’nın sizi nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine
Duxalta’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Duxalta şeker kürecikleri içerir. Şeker kürecikleri, sukroz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Duxalta’nın etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup aşağıdaki
durumlarda kullanılabilir:
Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik ağrısı,
depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.
Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin
içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.
Diğer ilaçlarla birlikte Duxalta kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.
Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı
verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde
kullandıysanız) Duxalta kullanmamalısınız. MAOİ’lerin örnekleri bir antidepresan olan
moklobemid ve bir antibiyotik olan linezolidi içermektedir. Duxalta da dahil olmak
üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike
oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. Duxalta kullanmadan en az 14 gün önce
MAOİ ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün
önce Duxalta kullanmayı kesmeniz gerekir.
Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fenobarbital
ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.
Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (paroksetin ve
fluoksetin gibi), SNRI’lar (venlafaksin gibi), trisiklik antidepresanlar (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.John’s Wort) ve MAOİ’ler (moklobemid ve linezolid gibi) örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini Duxalta ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.
Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kanı sulandırıcı ilaçlar veya kanın
pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.
Fluvoksamin gibi CYP1A2 inhibitörleri: Duxalta antidepresan ilaçlar grubunda yer alan
fluvoksamin gibi CYP1A2’nin inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.
CYP1A2 indükleyiciler: Sigara kullanımı duloksetin metabolizmasında rol alan CYP1A2
enziminin aktivitesinin artmasına neden olur. Bu nedenle sigara içenlerde içmeyenlere oranla
plazmada %50 daha düşük duloksetin konsantrasyonları gösterilmiştir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl Kullanılır?

3. Duxalta nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız. Depresyon, diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji ve kronik ağrının tedavisi için: Önerilen Duxalta dozu günde bir kez 60 mg’dır (2 kapsül).

Genel anksiyete bozukluğunun tedavisi için: Duxalta’nın alışılagelmiş başlangıç dozu günde bir kere 30 mg’dır. Hastaların çoğunluğu daha sonra günde bir kez 60 mg dozu ile tedavisine devam eder, ancak doktorunuz size sizin için en uygun olan dozu reçete edecektir.

Sizin Duxalta’ya vermiş olduğunuz yanıta göre, doz günde 120 mg’a kadar ayarlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Duxalta ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutunuz. Duxalta almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte almak daha kolay olabilir.Duxalta’yı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan Duxalta kullanmayı bırakmayınız veya dozunuzu değiştirmeyiniz. Eğer tedavi edilmezse durumunuzda iyileşme meydana gelmeyebilir, tedavisi daha ciddi ve daha zor bir hale gelebilir.

● Değişik yaş grupları:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir