DIGOXIN 0,25 MG 50 TABLET

DIGOXIN 0,25 MG 50 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699504010350
ETKİN MADDEDIGOKSIN
FİRMA ADINOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUC01AA05
SGK KAMU NOA02381
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEXO

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C01 – KARDİYAK TEDAVİ
C01A – KARDİYAK GLİKOZİDLER
C01AA – DİGİTAL GLİKOZİDLER
C01AA05 – DİGOKSİN

İlacın Kısa Özeti

Digoxin 0,25 mg Tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her tablet 0,25 mg digoksin içerir.
Yardımcı maddeler: Stearik asit, jelatin (sığır kaynaklı), talk, mısır nişastası, laktoz (inek sütü kaynaklı).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. Digoxin nedir ve ne için kullanılır?
2. Digoxin’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Digoxin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Digoxin’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Digoxin nedir ve ne için kullanılır?

Digoxin, 50 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
Digoxin bir kalp ilacıdır ve sadece doktor tarafından tavsiye edilir ve reçete ile satılır. İçeriğinde etkin madde olarak digoksin vardır; bu Latincede Digitalis olarak adlandırılan bir bitkinin yapraklarından elde edilen bir tür kalp glikozididir. Kalp atımının daha güçlü ve düzenli olmasına yardım eder.
Digoksin kalp atımını yavaşlatırken, kalp kasının kasılma gücünü artırarak, kalbin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda kalp odacıkları (atriyum ve ventriküller) arasında anormal elektriksel iletimi yavaşlatır.
Digoxin her yaştan kişilerde tüm formlarda ve evrelerdeki kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. Digoxin bazı kalp ritim bozukluklarında (aritmide) da kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Digoxin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz. Bunlar, bu talimatta yer alan genel bilgilerden
farklı olabilir.
Digoxin herkes için uygun olmasa da birçok hasta için uygundur.

Digoxin’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Digoksin veya başka bir kalp glikozidine karşı veya Digoxin’un bu talimatın başında listelenen diğer bileşenlerine karşı alerjiniz ya da zehirlenme hikayeniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
• Dijital zehirlenmesi olduğundan şüphe edildiyse,
• Aşağıda belirtildiği gibi ciddi bir kalp hastalığınız varsa,
• Kalbinizde bozulmuş elektriksel iletim, örneğin “ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler (AV) blok” veya “sinüs nod disfonksiyonu” (kalp piliniz olmadığı sürece)
• Düzensiz kalp atımları (Wolff-Parkinson-White sendromu)
• Kalp kasında büyüme
• Aşağıda belirtilenlerin sizde olabileceği söylendiyse,
• Kanda düşük potasyum ve magnezyum düzeyleri
• Kanda yüksek kalsiyum düzeyleri
• Kanda düşük oksijen düzeyleri
• Eşzamanlı damar içi (intravenöz yolla) kalsiyum tuzu kullanımınız varsa, (bkz., “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”)
• Aort damarının göğüs kafesinin içinde yer alan bölümünde genişleme ya da balonlaşma.
• Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, Digoxin’u kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışın.

Digoxin’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer ;
• Kalp enflamasyonu (miyokardit) veya kısmi kalp bloğu gibi bir kalp hastalığınız varsa,
• Yakın zaman içinde bir kalp krizi geçirdiyseniz,
• Yiyecekteki besin maddelerini absorbe etmekte zorlanıyorsanız (örn. kronik ishal) ya da mide-bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz,
• Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Ciddi akciğer veya solunum hastalığınız varsa,
• Yetersiz çalışan tiroid bezine veya düşük kalsiyum düzeylerine sahipseniz,
• Önceki 2 ila 3 hafta içinde digoksin veya diğer kardiyak glikozitlerle tedavi edildiyseniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Doktorunuz Digoxin ile tedavinizden önce veya tedavi sırasında bu konuları dikkate alacaktır.

Digoxin’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Digoxin’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz ya da emziriyorsanız, bunu doktorunuza bildirin. Spesifik olarak doktorunuz tarafından reçete edilmediği sürece, Digoxin hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Doktorunuz sizi hamilelik sırasında Digoxin kullanmanın potansiyel riskleri konusunda bilgilendirecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Digoxin’un etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emziriyorsanız, doktorunuz önermediği sürece emzirmeyi bırakınız.
Emzirme esnasında bu ilacın kullanımı konusunda doktorunuz karar vermelidir.

Araç ve makine kullanımı
Digoxin’u aldıktan sonra baş dönmesi, sersemlik ve görme bozukluğu yaşarsanız, yeniden normal hissedene kadar araç veya makine ya da alet kullanmayınız.

Digoxin’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her Digoxin tablet 82,25 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eş zamanlı olarak kullanılan diğer birçok ilaç Digoxin’un etkisini azaltabilir veya artırabilir. Dozun değiştirilmesi ve bazı durumlarda ilaçları kullanmayı bırakmanız gerekebilir.
Bu ilaçlar örneğin;
• Kalsiyum tuzları,
• Elektriksel iletim için önemli maddelerin (sodyum, potasyum vs gibi elektrolitler) düzeylerini etkileyen, diüretikler (idrar söktürücüler) (spironolakton) ve laksatifler (bağırsak içeriğini yumuşatıcılar) (özellikle uzun vadeli kullanım) gibi ilaçlar,
• Kortikosteroidler (kortizon türevi ilaçlar)
• Hormonlar (örn., adrenokortikotropik hormon),
• Ağrı gidermek veya enflamasyon için kullanılan ilaçlar (örn., aspirin, indometasin, Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar [NSAID’ler]),
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., lityum tuzları, trisiklik antidepresanlar, sarı kantaron [Hypericum perforatum]),
• Karbenoksolon (ağız ülserleri ve enflamasyon için kullanılır),
• Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., verapamil, felodipin, tiapamil, kaptopril, prazosin, beta-blokerler, reserpin),
• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan ilaçlar (kinidin, amiodaron, flekainid, propafenon, fenitoin),
• Kinin (sıtma tedavisinde kullanılır),
• Antikolinerjik ajanlar (örn., atropin, propantelin),
• Anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., alprazolam),
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., makrolid antibiyotikler [klaritromisin, eritromisin ve azitromisin], tetrasiklinler, gentamisin, trimetoprim, ritonavir ve sakinavir, itrakonazol, neomisin, 4-aminosalisilik asit [PAS], rifampisin, benzil penisilin, amfoterisin B),
• Atorvastatin (kan kolesterolünün düşürmek için kullanılır),
• Siklosporin (organ naklinde ve otoimmün hastalıklarda kullanılır),
• Konivaptan (düşük kan sodyum düzeyleri için kullanılır),
• Kas gevşeticiler (örn. suksametonyum klorür),
• Fosfodiesteraz inhibitörleri (örn. teofilin, astım tedavisinde kullanılır),
• Bağırsakları rahatlatan ilaçlar (örn. difenoksilat, loperamid),
• Potasyum düzeylerini artıran ilaçlar (örn., spironolakton, potasyum kanrenoat, amilorid,
triamteren, potasyum tuzları),
• Glikozide bağlanarak glikozit emilimini azaltan ve enterohepatik (karaciğer – safra
döngüsü) yeniden dolaşımı engelleyen ilaçlar (örn., aktif kömür, kolestiramin, kolestipol,
antasidler, kaolin pektin, bazı kitle artırıcı laksatifler, sukralfat),
• Sitostatik ilaçlar (kanser ilaçları),
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., penisilamin, sülfasalazin),
• Adrenalin benzeri ilaçlar (sempatomimetikler), örn., salbutamol, astımda kullanılır.
• Metoklopramid (bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılır),
• Akarboz (diyabet tedavisinde kullanılır),
• P-glikoprotein inhibitörleri.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

1 yorum var

  1. ilacrehberiniz dedi ki:

    Piyasada tedarik sıkıntısı yaşanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir