CORDARONE 150 MG 6 AMPUL

CORDARONE 150 MG 6 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699809759107
ETKİN MADDE:AMIODARON HCL
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:E457A
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKEQA
SGK KAMU NO:A02013
ATC KODU:C01BD01
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:4
FİRMA ADI:SANOFI AVENTIS
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:6

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C01 – KARDİYAK TEDAVİ
C01B – SINIF I VE III ANTİARİTMİKLER
C01BD – SINIF III ANTİARİTMİKLER
C01BD01 – AMİODARON

İlacın Kısa Özeti

Cordarone 150 mg/3mLI.V.Enjeksiyonluk Çözelti

Cordarone 3 mL’lik ampul içinde 150 mg amiodaron hidroklorür etkin maddesi içerir.
6 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Piyasada ayrıca bölünebilir tablet formu da bulunmaktadır.
Damar içine uygulanır.

Etkin madde: Amiodaron hidroklorür 150mg
Yardımcı maddeler: Benzil alkol, polisorbat 80, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Cordarone nedir ve ne için kullanılır?
 2. Cordarone’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Cordarone nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Cordarone’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Cordarone nedir ve ne için kullanılır?

Cordarone antiaritmik adı verilen ve kalp ritmindeki bozuklukların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kalbin aşırı hızlı atması ve kalp ritminin düzensiz olması gibi durumların tedavisinde kullanılır. Doktorunuz size damar içine uygulanan Cordarone’u, ağızdan uygulamanın mümkün olmadığıdurumlarda ve aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

• Kalbinizin aşırı hızlı atması ile seyreden durumlar veya kalpte ritim bozukluğu

• Wolf-Parkinson White sendromu adı verilen belirgin ritim ve ileti bozukluğuna bağlı kalp atımının hızlanması

• Kalp atım ritminizde bozukluk olması durumunda normal ritmin sağlanması için

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Cordarone’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Cordarone’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

• İyoda karşı alerjiniz varsa

• Kendini kalp atımlarının aşırı hızlı veya aşırı yavaş ya da düzensiz olması şeklinde gösteren bir kalp bloğu durumunuz varsa

• İleti bozukluğunuz varsa

• Tiroid beziyle ilgili bir hastalığınız mevcutsa

• Etkin madde olan amiodarona veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa

• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

• Torsades de pointes’e (ciddi kalp ritim bozukluğu) yol açan ilaçlar ile birlikte: ·Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid),·Sınıf III antiaritmikler (dofetilid, ibutilid, sotalol),

• Diğer ilaçlar: Bepridil, sisaprid, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, IV vinkamin ·Sültopridile beraber kullanımda öldürücü ciddi kalp ritim bozukluğu oluşma riskinde artış oluşur.

• Ciddi düşük tansiyon durumu

• Ciddi solunum yetmezliği

• Kalp kası hastalığı veya kalp yetmezliği olgularında

• Ciddi kan dolaşım problemleriniz varsa,

• 3 yaşın altındaki çocuklarda, erken ve yeni doğan bebeklerde,

• Kalp ritmi düzenleyici olmayan ilaçlar; bazınöroleptik ajanlar, pentamidin (damar içine uygulandığında)

• Sparfloksazin ile birlikte kullanım

Cordarone’uaşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

• Tansiyonunuz düşükse

• Karaciğer hastalığınız varsa

• Astım da dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa

• Herhangi bir görme probleminiz varsa(“optik nörit” adı verilen hastalık dahil)

• Amiodaron tablet kullanıyorsanız•İleri yaştaysanız(kalp hızını belirgin şekilde azaltabilir)

• Kalp yetmezliğiniz varsa

• Uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastalığı durumunda

• Tiroid beziyle ilgili bir işlev bozukluğunuz mevcutsa (doktorunuz tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında size kan testleri yaparak bu durumu kontrol altında tutacaktır).

• Tek başına veya genel durum bozukluğuyla birlikte solunum güçlüğü ya da kuru öksürük başlaması halinde

• Elektrolit bozukluğuyla seyreden bir durum (özellikle potasyum eksikliği gibi bir durumunuz varsa bu ilacı almadan önce bu durumun düzeltilmesi gerekir).

• Doğrudan güneş ışığına maruz kalış (derinizde kızarıklık, döküntü ve renk değişikliği gibi duyarlılık belirtileri görülebilir). Bir güneş koruyucu kullanmalısınız.

• Cerrahi bir operasyon geçirecekseniz ve size anestezi uygulanacaksa

• Hepatit C tedavisi için tek başına ya da daklatasvir, simeprevir, ledipasvirgibi ilaçlarla birlikte sofosbuvir kullanıyorsanız. Cordarone sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, ledipasvir gibi Hepatit C tedavisi ilaçları ile birlikte alındığında ciddi, hayatı tehdit edici düşük kalp atımının yavaşlaması (bradikardi) vakaları raporlanmıştır. Sersemlik, bayılma, nefes kesilmesi, kafa karışıklığı bradikardinin belirtilerindendir.

Eğer bu belirtilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• İlaç kullanırken deri döküntüleri ortaya çıkarsa.Cordarone ile tedavi, devamlı tıbbi gözetim gerektirir.

Tedaviye başlamadan önce ve tedaviniz sırasında doktorunuz tıbbi durumunuzu kan testleri, akciğer filmi ve göz muayenesi ve EKG gibi tetkikler yaparak izlemek isteyebilir. Eğer size kalp nakli yapılacaksa, doktorunuz tedavinizi değiştirebilir. Çünkü Cordarone’un etkin maddesi olan amiodaronun kalp nakli öncesinde kullanılması, nakil ameliyatından sonraki ilk 24 saat içerisinde nakil yapılan kalbin düzgün bir şekilde çalışmayı durdurduğu, primer greft disfonksiyonu adı verilen hayatı tehdit edici bir komplikasyonun (hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlık) oluşma riskinde artış göstermiştir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

Cordarone’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Cordarone ampul, damar içine veya kas içine zerk edilerek (infüzyon şeklinde)kullanılır.Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.Cordarone kullanırken greyfurt suyu tüketmemeye dikkat ediniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Cordarone’u hamileliğiniz süresince kullanmamanız gerekir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.İlaç anne sütüne geçer, bebekte tiroid üstünde istenmeyen etkilere yol açabilir, bu nedenle emzirme sırasında Cordarone’u kullanmamanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etkileşme bildirilmemiştir.

Cordarone’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Cordaroneher bir mL’sinde 20 mg olmak üzere bir ampulde toplam 60 mg benzil alkol içerir.Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ilebirlikte kullanımı

Cordarone tedavi kesildikten sonra bile uzun süre vücutta kaldığı için, tedavi kesildikten aylar sonra bile ilaç etkileşmeleri görülebilir.

Cordarone aşağıdaki ilaçlarla kesinlikle beraber kullanılmamalıdır:

• Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmine (Torsades de pointes) neden olan ilaçlar:

Örneğin;

 • Kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, sotalol veya bretilyum (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),
 • Damar yoluyla kullanılan eritromisin, mizolastin, sparfloksazin, sultoprid, ko-trimoksazol ve pentamidin(enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler),
 • Bepridil(kalp kası kan akımının bozulması nedeniyle gelişen göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır), sisaprid(hazımsızlık tedavisinde kullanılır), damar yoluyla kullanılan vinkamin(yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde kullanılır),
 • Kinin, meflokin, klorokin, halofantrin gibi sıtmatedavisinde kullanılan ilaçlar,-Terfenadin, astemizol, mizolastin gibi allerjitedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Klorpromazin, tiyoridazin, flufenazin, pimozid, haloperidol, amisülpirid, sertindol gibi bazı ruhsal bozukluklarda kullanılan ilaçlar,-Lityum(bipolar bozukluk adı verilen ruhsal hastalığın tedavisinde kullanılır),
 • Doksepin, maprotilin, amitriptilin gibi depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar,
 • Moksifloksasin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik),
 • Uyarıcı kabızlık tedavisi ilaçları.

Cordarone’nun aşağıdaki ilaçlarla beraber kullanılması önerilmez:

• Ruh hastalıklarının tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; tiyoridazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, tiaprid, pimozid, droperidol)

• Propranolol gibi beta blokör adı verilen kalp hastalıkları ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (sotalol ve esmolol dışında)

• Beta blokörler, kalp atış hızını düşüren kalsiyum kanal inhibitörü ilaçlar(verapamil, diltiazem), kandaki potasyum seviyesini düşürebilen uyarıcı laksatifler

• Bisakodil veya senna gibi kabızlık giderici ilaçlar (laksatifler)

• Florokinolonlar(siprofloksasin, ofloksasin veya levofloksasin gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan birantibiyotik grubu)

• Bir karaciğer hastalığı olan Hepatit C tedavisinde kullanılan, sofosbuvir, daklatasvir, simeprevir ve ledipasvirtedavisi sırasında ciddi ve yaşamı tehdit eden bradikardi (kalp hızının normalden yavaş olması) görülebilir.Cordarone bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Cordarone aşağıdaki ilaçlarla beraber kullanılırken dikkatli olmalıdır:

 • Varfarin, dabigatran gibi kanı inceltmeye yarayan ilaçlar (pıhtılaşmayı önleyen bu gibi ilaçların etkisi artabilir, kanama riski ortaya çıkabilir). Doktorunuz varfarin, dabigatran dozunuzu azaltacak ve tedavinizi yakından takip edecektir.
 • Simvastatin, pravastatin, atorvastatin ve lovastatin gibi kandaki yağ düzeyini düşürmek için kullanılan statinler (birlikte kullanılması kas toksisitesi riskiniartırır).
 • Ameliyat sırasında kullanılan güçlü bir ağrı kesici olan fentanil (birlikte kullanılması toksisite riskini artırır).
 • Lidokain (anestezide kullanılır), takrolimus (organ nakli sonrasında organ reddini önlemek için kullanılır), sildenafil, tadalafil veya vardenafil(cinsel iktidarsız tedavisinde kullanılır), midazolam ve triazolam (ameliyat öncesi sakinleştirici olarak kullanılır), dihidroergotamin ve ergotamin (migren tedavisinde kullanılır), kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılır); builaçların kandaki seviyelerinin yükselmesine ve toksisitelerinin artmasına neden olabilir.
 • Kalp atım bozukluğu tedavisinde kullanılan flekainid (bu ilacın dozunun yarı yarıya azaltılması gerekebilir). Doktorunuz tedavinizi yakından takip edecektir.
 • Organ nakli sonrasında organ reddini önlemek için kullanılan siklosporinve takrolimus(böbrek üstünde zararlı etki riski ortaya çıkabilir).­
 • Ağız yoluyla alınan ve kalp kası kan akımının bozulması nedeniyle gelişen göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diltiazem (özellikle yaşlılarda kalp bloğu, kalp atım hızının aşırı yavaşlaması riski ortaya çıkabilir).
 • Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoksin (kalp bloğu, kalp atım hızının aşırı yavaşlaması riski ortaya çıkabilir).Doktorunuz tedavinizi yakından takip edecektir ve digoksin dozunuzu yarıya düşürebilir.
 • Kalp atım bozukluğu tedavisinde kullanılan esmolol (kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkabilir).
 • Potasyumu düşüren ilaçlar: Potasyum düşüren idrar söktürücüler (tek başına veya bir arada kullanımı), furosemid gibi idrar söktürücüler, uyarıcı laksatifler,hidrokortizon, betametazon veya prednizolon gibi glukokortikoidler (sistemik kullanım), bazı hormon hastalıklarının test edilmesi sırasında kullanılan tetrakosaktid, mantar tedavisinde damar yoluyla kullanılan amfoterisin B(Kalpte ritimbozuklukları ortaya çıkabilir).
 • Sara tedavisinde kullanılan fenitoin (Birlikte kullanılırsa bu ilacın kandaki düzeyi yükselebilir).­
 • Kalp atımsayısını azaltan ilaçlar [Örneğin; kalsiyum antagonistleri (diltiazem, verapamil), beta-blokörler (sotalol hariç), klonidin, guanfasin, kalp glikozidleri, meflokin; antikolinesteraz ilaçlar (donezepil, galantamin, rivastigmin, takrin, ambemonyum, piridostigmin, neostigmin) ritimbozuklukları ortaya çıkabilir)]
 • Ameliyat sırasında kullanılan yüksek doz oksijen veya anestezi ilaçları(kalp hızında yavaşlama, tansiyon düşmesi, kalpte bozukluklar, ameliyattan hemen sonra solunum bozuklukları görülebilir)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Cordarone nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

1 yorum var

 1. ilacrehberiniz dedi ki:

  Piyasada tedarik sıkıntısı yaşanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir