AVAXIM 0,5ML IM ENJ. ICIN SUSP. 1 KULL. HAZ. ENJEKTOR

AVAXIM 0,5ML IM ENJ. ICIN SUSP. 1 KULL. HAZ. ENJEKTOR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699625960244
ETKİN MADDEHEPATIT A ASISI
FİRMA ADISANOFİ PASTEUR AŞI TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİML
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ07BC02

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J07 – AŞILAR
J07B – VİRAL AŞILAR
J07BC – HEPATİT AŞILARI
J07BC02 – HEPATİT A, İNAKTİVE, TÜM VİRÜS

İlacın kısa özeti

Avaxim 160U 0,5 mL IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör.

Kas içine uygulanır.
İnaktive Hepatit A Aşısı, adsorbe

• Etkin madde: 0,5 mL’lik her bir doz aşağıdakileri içerir:
Hepatit A virüsü (GBM suşu)*, (etkisiz (inaktif))**……………………………………………………….160U***

* MRC-5 insan diploid hücrelerinde kültüre edilmiştir.
** alüminyum hidroksit üzerine adsorbe edilmiştir (miktar 0,3 mg alüminyuma karşılık gelmektedir).
*** kurum içi referans kullanılarak ifade edilen antijen üniteleri

• Yardımcı maddeler: 2-Fenoksietanol, formaldehit, aminoasitlerin, mineral tuzlarının, vitaminlerin, pH’yı ayarlamak için hidroklorik asit veya sodyum hidroksitin ve enjeksiyonluk suyun kompleks bir karışımı olan 199 Hanks ortamı
Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu aşı kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu aşının kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu aşıyı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. Avaxim 160 U nedir ve ne için kullanılır?
2. Avaxim 160 U’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Avaxim 160 U nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Avaxim 160 U’nun saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Avaxim nedir ve ne için kullanılır?

Avaxim 160 U, kullanıma hazır iğneli enjektör içinde 0,5 mL’lik etkisizleştirilmiş (inaktif)  Hepatit A virüsü içeren enjeksiyonluk süspansiyondur.  Bu aşı, yetişkinlerde ve 16 yaşından büyük ergenlerde Hepatit A virüsünün yol açtığı enfeksiyonların önlenmesi için kullanılır.
Hepatit A enfeksiyonu, karaciğerde hastalığa neden olan bir virüs tarafından oluşur. Bu virüsü içeren yiyecek veya içeceklerin tüketilmesiyle hastalığa yakalanılabilir. Belirtileri genellikle cildin sararması ve kişinin kendini iyi hissetmemesi şeklindedir.
Diğer hepatit virüslerine veya bilinen karaciğer hastalığı etkenlerine karşı korumaz.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Avaxim’ı kullamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Avaxim 160 U’yu aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer sizde veya çocuğunuzda:

  • Aşının içeriğindeki maddelerden herhangi birisine karşı alerji veya bu aşının önceki bir enjeksiyonunu takiben gösterilmiş aşırı duyarlılık varsa,
  • Ateş, akut enfeksiyon veya ilerleyen uzun süreli hastalık varsa,

Bu tip durumlarda aşılamanın ertelenmesi tercih edilir.

Avaxim 160 U’yu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer sizde veya çocuğunuzda aşağıdakilerden birisi mevcutsa doktorunuzu bilgilendirin:

  • Bağışıklık baskılayıcı tedavi veya bağışıklık yetersizliği durumu (aşıya karşı zayıf bağışıklık cevabına neden olabilir),
  • Hastalığın kuluçka döneminde uygulanması halinde (aşılamanın Hepatit A gelişimi üzerinde etkisi olmayabilir),
  • Karaciğer hastalığı olanlarda,
  • Aşının her dozunda neomisin kalıntısı bulunması nedeniyle neomisine karşı hassasiyeti (hipersensitivite) olan hastalarda.

Bu aşı hiçbir zaman intravasküler (damar içi) yoldan veya intradermal (deri içi) yoldan uygulanmamalıdır.

Bu aşı, kalçanın anatomik yapısı nedeniyle (değişken miktarda yağlı doku) kesinlikle kalçadan uygulanmamalıdır.
Deri içi uygulamada ise bağışıklık yanıtını zayıflatabileceği için hiçbir zaman intradermal yapılmamalıdır.
Bazı istisnai durumlarda, örneğin kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni) veya kanama riski olan hastalarda cilt altı (subkütan) yoldan uygulanabilir.
Bu aşı aynı enjektörde diğer aşılarla karıştırılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Avaxim 160 U’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aşının uygulanma yoluna göre yiyecek veya içecekle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu aşı yüksek kontaminasyon riski olmadığı sürece gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Aşı emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Aşının araçları sürme ve makineleri kullanma becerisi üzerine bir etki meydana getirmesi beklenmez.

Avaxim 160 U’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Avaxim 160 U potasyum ve sodyum içermektedir.

Avaxim U 0.5 mL’lik tek dozda 23 mg’dan daha az sodyum içermektedir. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Avaxim 160 U 0.5 mL’lik tek dozda 39 mg’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında “potasyum içermez”.

Diğer aşılar ve başka ilaçlar ile Avaxim 160 U’nun birlikte kullanımı

Bu aşı farklı enjeksiyon bölgeleri kullanılması şartıyla immünoglobülinlerle birlikte eşzamanlı olarak uygulanabilir.
Bu aşı etkisizleştirilmiş (inaktif) olduğu için, farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanan diğer etkisiz (inaktif) aşılarla birlikte kullanımı genellikle herhangi bir etkileşime neden olmaz.
Bu aşı, tifo aşısı veya Hepatit B aşısı ile aynı zamanda, farklı bölgelere olmak üzere uygulanabilir.
Ayrıca, sarıhumma aşısı ile de aynı zamanda, farklı bölgelere olmak üzere uygulanabilir.
Bu aşı, başka bir etkisizleştirilmiş (inaktif) Hepatit A aşısı ile birincil aşılaması yapılan hastalarda tekrar doz olarak kullanılabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir