AVIPIM 0,5 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON

AVIPIM 0,5 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680407100101
ETKİN MADDESEFEPIM HCL
FİRMA ADIAVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİDEPOCU FIYATI 6,89 TL NIN ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ01DE01

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
J01DE – DÖRDÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLER
J01DE01 – SEFEPİM

İlacın kısa özeti

Avipim 0.5 g İ.M./İ.V. enjeksiyonluk toz içeren flakon

Damar içine veya kas içine uygulanır.
Etkin madde: Her bir flakonda toz halde 0.5 g sefepime eşdeğer sefepim hidroklorür.
Yardımcı maddeler: L-arjinin, enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. Avipim nedir ve ne için kullanılır?
2. Avipim’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Avipim nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Avipim’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

 

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Avipim nedir ve ne için kullanılır?

Avipim 0.5 g İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon, bir flakon ve bir çözücü ampul
içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
Avipim, diğer beta-laktam antibakteriyeller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
Avipim, ilacın etkin maddesi olan sefepime duyarlı organizmalardan kaynaklanan aşağıdan belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Zatürre (pnömoni) ve bronş iltihabı dahil alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Komplike ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Karın içi enfeksiyonlar
 • Jinekolojik (kadın hastalıkları) enfeksiyonlar
 • Kan zehirlenmesi (septisemi)
 • Febril nötropenide deneyime dayalı tedavi (bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda bakterilere bağlı ortaya çıkan ateşli durumlar)
 • Karın içi ameliyat geçiren hastalarda cerrahi korumada
 • Çocuklarda bakteri kaynaklı beyin zarı iltihabı (bakteriyal menenjit)

  Enfeksiyon etkeni organizmanın sefepime duyarlılığını saptamak için kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. AVİPİM ile tedavi duyarlılık testlerinin sonuçları beklenmeden başlatılabilir ve bu testlerin sonuçları belirlendiğinde antibiyotik tedavisi sonuca göre düzenlenmelidir

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Avipim’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

Avipim’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Sefalosporin grubu antibiyotikler, penisilinler ve diğer beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Sefepim hidroklorüre veya Avipim’in bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Avipim’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Tedavi sırasında alerjik reaksiyon geliştirirseniz,
 • Tedavi sırasında ishal olursanız,
 • Böbrek yetmezliğiniz veya böbrek fonksiyon yetersizliğiniz varsa (bu durumda Avipim dozunun değiştirilmesi gerekebilir),
 • Tedaviniz sırasında enfeksiyon şiddetlenirse,
 • Böbrekler üzerinde olumsuz etkiye sahip ilaçlar kullanıyorsanız (aminoglikozidler ve güçlü idrar söktürücüler gibi).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Avipim’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Avipim’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz; doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde Avipimkullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız Avipim kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi sütünüze geçer.
Araç ve makine kullanımı
Doktorunuza danışmadan herhangi bir araç ve makineyi kullanmayınız veya tehlikeli işler yapmayınız.
Avipim’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:
Eğer,

 • Yüksek dozda aminoglikozid (bir çeşit antibiyotik) kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Böbrek fonksiyonlarınızın izlenmesi gerekebilir.
 • Probenesid (damla hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya furosemid (idrar söktürücü bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Başka antibiyotikler kullanıyorsanız, bu antibiyotikler AVİPİM ile karıştırılmamalıdır, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir