AMGEVITA 40 MG/0,8 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR (2 ADET)

AMGEVITA 40 MG/0,8 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR (2 ADET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI2.505,06 TL
KAMU ÖDENEN2.505,06 TL
KAMU İSKONTOSU41.00%
BARKOD8699862950213
ETKİN MADDEADALIMUMAB
FİRMA ADIAMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİBIYOBENZER
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI2
ATC KODUL04AB04
NFC KODUA17026
SGK EŞDEĞER KODUE667A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEP5
SAKLAMA KOŞULLARISoğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.) Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLEREk İzlemeye Tabi İlaç TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L04 – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04A – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AB – TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA (TNF-) İNHİBİTÖRLERİ
L04AB04 – ADALİMUMAB

İlacın kısa özeti

Amgevita 40 mg/0,8 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Amgevita, 0,8 mL berrak çözelti içinde çözünmüş 40 mg adalimumab etkin maddesini steril, enjeksiyonluk çözelti halinde içeren kullanıma hazır bir enjektördür.
Her kutuda 1 veya 2 adet tek kullanımlık kullanıma hazır enjektör bulunur.
Deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır (subkütan enjeksiyon).
Steril

Etkin madde: Her bir kullanıma hazır enjektör 0,8 mL çözelti içinde 40 mg adalimumab içerir. AMGEVİTA bir biyobenzerdir.
Yardımcı maddeler: Glasiyal asetik asit, sukroz, polisorbat 80, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Amgevita nedir ve ne için kullanılır?
2. Amgevita’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Amgevita nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Amgevita’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Amgevita nedir ve ne için kullanılır?

 • Amgevita, etkin madde olarak bağışıklığı seçici bir şekilde baskılayan bir ajan olan adalimumab içerir.
 • Amgevita, romatoid artrit, 2 ila 17 yaşındaki çocuklarda poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit, 6 ila 17 yaşındaki çocuklarda entezit ile ilişkili artrit, ankilozan spondilit, radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyal spondiloartrit, psöriyatik artrit, psöriyazis, hidradenitis suppurativa, pediatrik psöriyazis (23 ila 28 kg ağırlığında veya 47 kg ve daha fazla olan hastalar), çocuklarda ve erişkinlerde Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve gözün arkasını etkileyen enfeksiyon yapmayan üveit tedavisinde kullanılmak içindir. Bu hastalıklardaki iltihabi süreci azaltan bir ilaçtır. Etkin madde olan adalimumab kültür hücrelerinde üretilen bir insan monoklonal antikorudur. Monoklonal antikorlar başka özel proteinleri tanıyan ve onlara bağlanan proteinlerdir.
 • Adalimumab, romatoid artrit, poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit, entezit ile ilişkili artrit, ankilozan spondilit, radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyal spondiloartrit, psöriyatik artrit, psöriyazis, hidradenitis suppurativa, Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve gözün arkasını etkileyen enfeksiyon yapmayan üveit gibi enflamatuvar (iltihabi) hastalıklarda artmış düzeylerde bulunan özel bir proteine (tümör nekroz faktörü veya TNF-a) bağlanır. 

Romatoid artrit

 • Romatoid artrit eklemlerin iltihabi bir hastalığıdır.
 • Amgevita erişkinlerde romatoid artrit tedavisi için kullanılır. Eğer orta ila şiddetli derecede aktif romatoid artritiniz varsa, size öncelikle metotreksat gibi hastalık modifiye edici (hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan) başka ilaçlar verilebilir. Eğer bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, romatoid artritinizin tedavisi için size Amgevita verilecektir.
 • Amgevita ayrıca önceden metotreksat tedavisi olmaksızın şiddetli, aktif ve progresif (ilerleyen) romatoid artrit tedavisi için de kullanılabilir.
 • Amgevita eklemlerde hastalık kaynaklı kıkırdak ve kemik hasarını yavaşlatır ve fiziksel fonksiyonu iyileştirir.
 • Amgevita genellikle metotreksat ile birlikte kullanılmaktadır. Eğer doktorunuz metotreksatın uygun olmadığına karar verirse Amgevita tek başına verilebilir. 

Poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit

 • Poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit, çoğunlukla çocukluk çağında ortaya çıkan eklemleri etkileyen enflamatuvar (iltihabi) bir hastalıktır.
 • Amgevita, 2-17 yaş arasındaki çocuklarda poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit tedavisi için kullanılır. Hastalara ilk olarak metotreksat gibi hastalığı modifiye edici başka ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlara yeterince iyi cevap verilmezse hastalara poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit tedavisinde Amgevita verilir.
 • Amgevita’nın metotreksat ile mi yoksa tek başına mı kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. 

Entezit ile ilişkili artrit

 • Entezit ile ilişkili artrit, eklemleri ve tendonların kemiğe bağlandığı yerleri etkileyen enflamatuvar (iltihabi) bir hastalıktır.
 • Amgevita 6 yaşından büyük hastalarda entezit ile ilişkili artrit tedavisi için kullanılır. Size ilk olarak metotreksat gibi hastalığı modifiye edici başka ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz size Amgevita verilecektir. 

Ankilozan spondilit ve radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyal spondiloartrit

 • Ankilozan spondilit ve radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyal spondiloartrit omurganın iltihabi hastalıklarıdır.
 • Amgevita erişkinlerde ankilozan spondilit ve radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyal spondiloartrit tedavisi için kullanılır. Eğer sizde ankilozan spondilit veya radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyal spondiloartrit varsa, size öncelikle başka ilaçlar verilecektir. Bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, hastalığınızın bulgu ve belirtilerinin azaltılması için Amgevita verilecektir. 

Psöriyatik artrit

 • Psöriyatik artrit, psöriyazis (sedef hastalığı) ile ilişkili bir eklem iltihabıdır.
 • Amgevita erişkinlerde psöriyatik artrit tedavisi için kullanılır. Amgevita eklemlerde hastalık kaynaklı kıkırdak ve kemik hasarını yavaşlatır ve fiziksel fonksiyonu iyileştirir. 

Plak tipi sedef hastalığı (erişkinlerde ve çocuklarda) (Plak psöriyazis)

 • Plak tipi sedef hastalığı, derinin gümüş pullarla kaplı, kırmızı, pul pul, kabuklu yamalar şeklinde olmasına neden olan bir cilt hastalığıdır. Plak tipi sedef hastalığı tırnakları da etkileyebilir, böylece parçalanmalarına, kalınlaşmasına ve ağrılı olabilecek tırnak yatağından uzaklaşmasına neden olur. 

Amgevita,

 • erişkinlerde orta ila şiddetli derecede kronik plak tipi sedef hastalığı tedavisinde
 • sistemik tedavilere (siklosporin, metotreksat veya PUVA) yeterli cevap vermeyen ya da uygun aday olmayan 4-17 yaş arasındaki çocuklarda ve ergenlerde şiddetli kronik plak tipi sedef hastalığı’nın tedavisinde kullanılmaktadır. 

Hidradenitis suppurativa

 • Hidradenitis suppurativa (bazen akne inversa olarak da adlandırılır), kronik ve sıklıkla ağrılı bir iltihabi deri hastalığıdır. Hassas nodüller (yumrular) ve irin sızdırabilen abseler (çıbanlar) hastalığın belirtileri arasında yer alabilir. Çoğunlukla memelerin altı, koltuk altı, uylukların iç kısımları, kasık ve kalçadaki kaba etler gibi spesifik deri bölgelerini etkiler. Etkilenen bölgelerde nedbeleşme (deride kalınlaşma) de görülebilir.
 • Amgevita, erişkinlerde hidradenitis suppurativa tedavisi için kullanılır. Amgevita, nodüllerin ve abselerinizin sayısını ve sıklıkla hastalıkla bağlantılı olan ağrıyı azaltabilmektedir. 

Crohn hastalığı (erişkinlerde ve çocuklarda)

 • Crohn hastalığı sindirim kanalının iltihabi bir hastalığıdır.
 • Amgevita erişkinlerde ve 6 ila 17 yaşındaki çocuklarda Crohn hastalığının tedavisi için kullanılır. Eğer sizde Crohn hastalığı varsa önce başka ilaçlar verilecektir. Eğer bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, hastalığınızın belirti ve bulgularını hafifletmek için size Amgevita verilecektir. 

Ülseratif kolit

 • Ülseratif kolit, bağırsağın iltihabi bir hastalığıdır.
 • Amgevita erişkinlerde ülseratif kolit tedavisi için kullanılır. Eğer sizde ülseratif kolit hastalığı varsa önce başka ilaçlar verilecektir. Eğer bu ilaçlara yeterince iyi yanıt vermezseniz, hastalığınızın belirti ve bulgularını hafifletmek için size Amgevita verilecektir. 

Enfeksiyon yapmayan üveit

 • Enfeksiyon yapmayan üveit, gözün belirli kısımlarını etkileyen iltihabi bir hastalıktır. 

Amgevita,

 • Erişkinlerde gözün arkasını etkileyen enfeksiyon yapmayan iltihaplı üveitin tedavisinde
 • 2 yaşından itibaren çocuklarda gözün ön bölümünü etkileyen iltihapla seyreden kronik enfeksiyon yapmayan üveit tedavisinde kullanılmaktadır. 
 • Bu iltihap görmede azalmaya ve/veya gözde yüzen cisimcikler (görme alanında hareket eden siyah noktalar veya küçük çizgiler) ortaya çıkmasına neden olur. Amgevita bu iltihabı azaltarak etki gösterir.
 • Size ilk olarak başka ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlara yeterince iyi cevap vermezseniz size Amgevita verilecektir.
 • Diğer tüm terapotik proteinlerde olduğu gibi Amgevita için de potansiyel immunojenisite riski söz konusudur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Amgevita’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

65 yaş üstü hastalarda ölümle sonuçlanabilecek ciddi enfeksiyon riski 65 yaş altındakilere göre daha yüksektir.

TNF blokörlerinin kullanımına bağlı olarak lösemi (kan kanseri) geliştiği bildirilmiştir.

Eğer 65 yaş üzeri iseniz Amgevita kullanırken enfeksiyonlara daha yatkın olabilirsiniz. Amgevita ile tedavi edilmeniz esnasında siz ve doktorunuz dikkatli olmalısınız.

Amgevita’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer Amgevita’nın içindeki etkin maddeye (adalimumaba) veya içindeki diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz. Bu maddeler kullanma talimatının başında verilmiştir. Eğer sizde böyle bir durum varsa, Amgevita kullanmadan önce sizi tedavi eden doktorunuza söyleyiniz.
 • Aktif tüberküloz (verem) dahil ciddi bir enfeksiyonunuz (mikrobik hastalık) varsa (bakınız “Amgevita’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”). Örneğin ateş, yaralar, yorgunluk, diş sorunları gibi enfeksiyon belirtileri varsa bunları doktorunuza söylemeniz önemlidir.
 • Orta ila şiddetli derecede kalp yetmezliğiniz varsa. Geçmişinizde veya şimdi ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir (bakınız “Amgevita’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”).

Amgevita’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Amgevita’yı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz:

Eğer;

 • Doğal kauçuk (lateks) alerjiniz varsa. Kullanıma hazır enjektör iğnesinin koruyucu kapağı kuru doğal kauçuktan (lateksin bir türevi) yapılmıştır ve bu da alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 • Nefes darlığı, hırıltılı soluma, baş dönmesi, şişlikler veya döküntü gibi alerjik olaylar oluşursa daha fazla Amgevita enjekte etmeyiniz ve derhal doktorunuza haber veriniz, nadir durumlarda bu reaksiyonlar yaşamı tehdit edici olabilir.
 • Uzun süreli veya bölgesel enfeksiyonlar (örneğin bacak ülseri) dahil bir enfeksiyon (iltihabi hastalık) varsa, Amgevita’ya başlamadan önce doktorunuza başvurunuz. Emin değilseniz lütfen doktorunuzu arayınız.
 • Amgevita tedavisi sırasında enfeksiyonlara daha kolay yakalanabilirsiniz. Akciğerinizde işlev bozukluğu varsa bu risk artabilir. Bu enfeksiyonlar ciddi olabilir ve bunlara tüberküloz (verem), virüs, mantar, parazit ve bakterilerin neden olduğu fırsatçı enfeksiyonlar ve nadiren hayat tehdit edici sepsis (kan zehirlenmesi) dahildir. Ateş, yaralar, halsizlik veya diş sorunları gibi belirtiler varsa bunları doktorunuza söylemeniz önemlidir. Doktorunuz geçici olarak tedaviyi durdurabilir.
 • Amgevita tedavisi gören hastalar arasında tüberküloz (verem) vakaları bildirilmiştir; doktorunuz Amgevita’ya başlamadan önce sizde tüberküloz bulgu ve belirtilerinin olup olmadığını kontrol edecektir. Bu, tıbbi öykünüzü ve uygun tarama testlerini de (örneğin göğüs radyografisi ve tüberkülin deri testi) içeren kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeyi içerecektir. Yapılan bu testlerin yürütülmesi ve sonuçları Hasta Uyarı Kartı’nıza kaydedilmelidir. Daha önce tüberküloz geçirdiyseniz veya tüberkülozlu biriyle yakın temasta bulunduysanız bunu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Tüberküloz için önleyici tedavi kullansanız dahi, tedavi sırasında tüberküloz gelişebilir. Tüberküloz belirtileri (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik, hafif ateş) varsa veya tedavi sırasında ya da sonrasında başka bir enfeksiyon ortaya çıkmışsa derhal doktorunuza haber veriniz.
 • Histoplazmozis, koksidiyoidomikozis ya da blastomikozis gibi mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgelerde oturuyorsanız ya da bu bölgelere seyahat edecekseniz doktorunuza danışınız.
 • Geçmişte tekrarlayan enfeksiyonlar geçirdiyseniz veya enfeksiyon riskini artıran başka durumlar varsa doktorunuza danışınız.
 • Hepatit B virüsü (virüs nedenli karaciğer iltihabı) taşıyıcısı iseniz, aktif HBV hastalığınız varsa, veya HBV kapma riski taşıdığınızı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Amgevita HBV taşıyan kişilerde hastalığının tekrar aktif hale geçmesine neden olabilir. Bazı ender durumlarda, özellikle bağışıklık sistemini baskılayan başka ilaçlar da almakta iseniz, HBV’nin tekrar aktif hale geçmesi hayatı tehdit edici olabilir.
 • Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, veya dişlerinize tedavi uygulanacaksa, doktorunuza Amgevita almakta olduğunuzu bildiriniz.
 • Multipl skleroz gibi bir demiyelinizan (merkezi sinir sistemini etkileyen) bir hastalığınız varsa veya ortaya çıkarsa doktorunuz Amgevita almaya başlamanız veya devam etmeniz konusunda bir karar verecektir. Görmenizde değişiklik, kollarınızda ya da bacaklarınızda güçsüzlük veya vücudunuzun herhangi bir yerinde uyuşukluk ya da karıncalanma hissederseniz derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Bazı aşılar Amgevita tedavisi sırasında uygulanmamalıdır. Aşı yapılacaksa önce doktorunuza haber veriniz. Çocuklarda eğer mümkünse Amgevita tedavisine başlamadan önce güncel bağışıklama kılavuzlarına uygun olarak tüm aşılarının tamamlaması önerilmektedir. Hamileyken Amgevita kullandıysanız, bebeğiniz hamilelik sırasında aldığınız son dozdan yaklaşık beş ay sonrasına kadar bu tür bir enfeksiyona yakalanma açısından daha yüksek risk altında olabilir. Bebeğinize herhangi bir aşının ne zaman uygulanması gerektiğine karar verebilmeleri için, bebeğinizin doktorlarına ve diğer sağlık görevlilerine, hamileliğiniz sırasında Amgevita kullandığınızı söylemeniz önemlidir.
 • Hafif kalp yetmezliğiniz varsa ve Amgevita ile tedavi ediliyorsanız kalp yetmezliği durumunuz doktorunuz tarafından yakından izlenmelidir. Geçmişte veya şimdi ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. Yeni kalp yetmezliği belirtileri gelişirse veya mevcut belirtiler kötüleşirse (örn. nefes darlığı veya ayaklarda şişme) derhal doktorunuza haber vermeniz gerekir. Doktorunuz, Amgevita almanızın gerekli olup olmadığına karar verecektir.
 • Bazı hastalarda, vücudun enfeksiyonlara karşı savaşında yardımcı olan veya kanamanın durmasını sağlayan kan hücreleri yeterince üretilemeyebilir. Eğer düşmeyen bir ateş ortaya çıkarsa, vücudunuzda kolayca çürükler/bereler ya da kanama oluşuyorsa veya teniniz çok soluk görünüyorsa, derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tedaviyi durdurmaya karar verebilir.
 • Adalimumab ya da diğer TNF bloke edici ilaçları almakta olan hastalarda, çok ender olarak belirli türlerde kanser vakaları ortaya çıkmıştır. Hastalıklarının geçmişi uzun süreli olan ve daha ağır seyretmekte olan romatoid artrit hastalarında, lenf sistemini tutan ve lenfoma (lenf sistemini tutan bir kanser türü) ve lösemi (kan ve kemik iliğini tutan bir kanser türü) ortaya çıkma riski, ortalamadan daha yüksek olabilir. Eğer Amgevita alıyorsanız sizde bu risk artabilir. Seyrek olarak, adalimumab almakta olan hastalarda özel ve ciddi seyreden bir tip lenfoma gözlenmiştir. Bu hastaların bazıları, aynı zamanda azatiyoprin ve 6-merkaptopürin ile de tedavi görmekteydi. Amgevita ile birlikte azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Adalimumab almakta olan hastalarda ayrıca, çok ender olarak bazı (melanoma dışı) cilt kanserleri gözlenmiştir. Tedavi esnasında veya tedaviden sonra yeni deri lezyonları oluşursa veya mevcut lezyonların görünümünde değişiklik olursa doktorunuza haber veriniz. Amgevita kullanan 60 yaş üzeri hastalarda, periyodik servikal kanser (rahim ağzı kanseri) taramasına devam edilmelidir.
 • Başka bir TNF blokör ile tedavi gören ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) adında özel bir akciğer hastalığı olan hastalarda, lenfoma dışındaki kanserler bildirilmiştir. Eğer sizde KOAH varsa, veya yoğun sigara içicisiyseniz, TNF blokör ile tedavinin sizin için uygun olup olmadığını doktorunuz ile görüşünüz.
 • Biyobenzer ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Amgevita’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Amgevita deri altı yoluyla uygulandığı için, yiyecek ve içeceklerin Amgevita’yı etkilemesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amgevita’nın hamile kadınlarda etkileri bilinmemekte ve bu nedenle hamilelerde kullanımı önerilmemektedir. Amgevita kullanırken ve son Amgevita enjeksiyonundan sonra en az beş ay süreyle hamile kalmaktan kaçınmalı ve etkili doğum kontrol önlemleri uygulamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amgevita’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Eğer emziren bir anne iseniz Amgevita tedavisi sırasında ve son Amgevita enjeksiyonundan sonra en az beş ay süreyle emzirmeyi kesmelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

Amgevita’nın araba ve diğer makineleri kullanma yeteneği üzerinde minör etkisi bulunabilir. Amgevita uygulanmasını takiben hafif baş dönmesi ve görme bozuklukları oluşabilir.

Amgevita’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 0,8 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum” içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Amgevita metotreksat veya hastalık modifiye edici belirli anti-romatizmal ilaçlarla (sulfasalazin, hidroksiklorokin, leflunomid ve enjeksiyonluk altın preparatları), kortizon grubu ilaçlar veya non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ; steroid yapıda olmayan iltihap çözücü ilaçlar) dahil ağrı kesicilerle birlikte alınabilir.
 • Amgevita, etkin madde olarak anakinra, abatasept (bağışıklık sistemine etki eden ilaçlar), barisitinib (romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar), Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (intravezikal), kanakinumab, sertolizumab pegol, infliksimab, natalizumab, pimekrolimus, rilonasept, takrolimus (topikal), tosilizumab, tofasitinib, vedolizumab (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar), belimumab (lupus tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve aşılar (canlı) içeren ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılmamalıdır. Bu konuda sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
 • Koksidiyoz immitis deri testi (alerji testi), siklosporin (sistemik) (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar), denosumab (kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar), okrelizumab (multipl skleroz tedavisinde kullanılan ilaçlar), pidotimod (bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlar), sipulösel-T (bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlar), tertomotid (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar), teofilin türevleri (astım tedavisinde kullanılan ilaçlar), tiopürin analogları, trastuzumab (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve varfarin (kan sulandırıcı ilaçlar) içeren ilaç tedavileri izlenmelidir.
 • Ekinezya (bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlar), fingolimod (multipl skleroz tedavisinde kullanılan ilaçlar), nivolumab (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar), aşılar (inaktive) ve roflumilast (kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)) tedavilerinin yeniden düzenlenmesi düşünülmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir