AFUNDAS-L 70 MG I.V. INFUZYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON

AFUNDAS-L 70 MG I.V. INFUZYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699541794800
ETKİN MADDE:KASPOFUNGIN ASETAT
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:E622B
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKF87
SGK KAMU NO:A15001
ATC KODU:J02AX04
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:GENSENTA
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:1

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02A – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02AX – DİĞER SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02AX04 – KASPOFUNGİN

İlacı Kısa Özeti

Afundas-L 70 mg IV İnfüzyonluk Liyofilize Toz İçeren Flakon

Kaspofungin adı verilen bir ilaç içerir.
Afundas-L 70 mg, gri liyofilize tıpa ve flip-off alüminyum kapaklı Tip I cam flakon içerisinde beyaz-beyazımsı renkte toz/kompakt tozdur.
İntravenöz uygulanır.
Steril<

Etkin madde(ler): Her bir flakon 70 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir. Hazırlanan çözeltinin 1 ml’si 7 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir.
Yardımcı maddeler: Sukroz, mannitol, süksinik asit, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

  1. Afundas-L nedir ve ne için kullanılır?
  2. Afundas-L’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Afundas-L nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Afundas-L’nin saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Afundas-L nedir ve ne için kullanılır?

Afundas-L kaspofungin adı verilen bir ilaç içerir. Bu ilaç antifungaller olarak adlandırılan bir gruba mensuptur.

Afundas-L çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Dokularınızda veya organlarınızda bulunan ciddi fungal enfeksiyonlar (“invazif kandidiyazis” adı verilir. İnvazif kandidiyazis kan, kalp, beyin, gözler, kemikler ve vücudun diğer kısımlarını etkileyebilen ciddi bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon Candida adı verilen mantar (maya) hücrelerinden kaynaklanır. Bu enfeksiyona yakalanan kişiler çok kısa zaman önce bir operasyon geçirmiş veya bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.
• Bir antibiyotiğe cevap vermeyen ateş ve üşüme bu tip enfeksiyonun en yaygın belirtileridir.
• Burnunuz, nazal sinüsleriniz veya akciğerlerinizde bulunan fungal enfeksiyonlar (“invazif aspergilloz” adı verilir). Diğer antifungal tedaviler bu enfeksiyona karşı etkili olmadığında veya yan etkilere yol açtığında Afundas-L kullanılabilir. Bu enfeksiyon Aspergillus adı verilen bir küften kaynaklanır. Bu enfeksiyona yakalanan kişiler kemoterapi almakta olan, bir nakil yapılan ve bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.
• Bir antibiyotik ile tedaviye cevap vermeyen ateşiniz varsa ve beyaz kan hücre sayınız düşük ise, Afundas-L kuşkulanılan fungal enfeksiyonlarda kullanılabilir. Bir fungalenfeksiyona yakalanma riski taşıyan kişiler çok kısa zaman önce bir operasyon geçirmiş veya bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.

Afundas-L mantar hücrelerini dayanıksız hale getirir ve mantarın düzgün şekilde büyümesini durdurur.

Böylelikle enfeksiyonun yayılmasını durdurur ve vücudun doğal savunma mekanizmalarına enfeksiyonu tamamen temizleme şansı verir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Afundas-L’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Afundas-L’yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Kaspofungine veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz

Afundas-L’yi aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Aşağıdaki rahatsızlıklar geçmişte veya şimdi sizde mevcutsa mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz.
• Başka herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa.
• Geçmişte karaciğer ile ilgili problemleriniz olduysa. Size bu ilacın farklı bir dozunun verilmesi gerekebilir.
• Siklosporin kullanıyorsanız (organ nakli reddini önlemeye veya bağışıklık sisteminizi baskılamaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır). Doktorunuz tedaviniz boyunca ilave kan testleri isteyebilir.
• Geçmişte başka herhangi bir tıbbi sorun yaşadıysanız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.
Afundas-L, Stevens-Johnson Sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi ciddi deri ile ilgili istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

Afundas-L’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
İlaç damar içine uygulandığından, yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Afundas-L gebe kadınlarda incelenmemiştir.
Afundas-L hamilelik döneminde ancak potansiyel yararı anne karnındaki bebek üzerindeki potansiyel riskten fazlaysa kullanılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Afundas-L alan kadınlar emzirmemelidir.

Araç ve makine kullanımı
Afundas-L’nin araç ve makine kullanma becerisini etkilediğini ortaya koyan hiçbir bilgi etkileri ile ilgili bir çalışma yoktur.

Afundas-L’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Afundas-L sukroz içerir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.
Afundas-L mannitol içerir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında ‘sodyum içermez’.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Başka herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız, yakın tarihte aldıysanız veya alma olasılığınız varsa lütfen doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara bitkisel ilaçlar dahil reçetesiz alınan ilaçlar da dahildir. Afundas-L diğer bazı ilaçların etki mekanizmasını etkileyebilir.

Ayrıca başka ilaçlar Afundas-L’nin etki mekanizmasını etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:
• Siklosporin veya takrolimus (organ nakli reddini önlemeye veya bağışıklık sisteminizi baskılamaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır); bu durumda doktorunuz tedaviniz sırasında ilave kan testleri isteyebilir.
• Efavirenz veya nevirapin gibi bazı HIV ilaçları.
• Fenitoin veya karbamazepin (nöbetlerin tedavisinde kullanılır)
• Bir steroid olan deksametazon.
• Bir antibiyotik olan rifampisin.

Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birinin kullanımı sizde mevcutsa (veya emin değilseniz) Afundas-L almadan önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Afundas-L nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Afundas-L her zaman doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Tedavi sürenizi ve her gün ne kadar Afundas-L alacağınızı doktorunuz belirleyecektir. İlacın size ne derece faydalı olduğunu doktorunuz takip edecektir. Vücut ağırlığınız 80 kg’ın üzerindeyse farklı bir doza ihtiyacınız olabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
Afundas-L yaklaşık 1 saat süren, damar içine enjeksiyonla (intravenöz infüzyon) yavaş olarak uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklar ve ergenlere uygulanacak doz yetişkin dozundan farklı olabilir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez; ancak bazı yaşlı kişilerde artmış duyarlılık göz ardı edilmemelidir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Hafif karaciğer yetmezliği olan erişkin hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için uygun dozu doktorunuz belirleyecektir.
Eğer Afundas-L’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir