ATEROZ 10 MG 90 FILM TABLET

ATEROZ 10 MG 90 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699569090960
ETKİN MADDE ATORVASTATIN KALSIYUM
FİRMA ADI BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 90
ATC KODU C10AA05
NFC KODU SGKESD

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (YALIN) (KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DÜŞÜRÜCÜLER)
C10AA – HMG COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ
C10AA05 – ATORVASTATİN

İlacın kısa özeti

Ateroz 10 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: mg atorvastatine eşdeğer 10,338 mg atorvastatin kalsiyum
 • Yardımcı maddeler: Polisorbat 80, hidroksipropil selüloz, kalsiyum karbonat, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, makrogol (polietilen glikol), titanyum dioksit, talk 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu kullanma talimatında

1. Ateroz nedir ve ne için kullanılır?
2. Ateroz’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Ateroz nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Ateroz’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Ateroz nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet, 10 mg atorvastatine eşdeğer 10,338 mg atorvastatin kalsiyum içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Ateroz beyaz renkli, çift kenarlı, oblong, bikonveks film kaplı tablettir.

Ateroz statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

Ateroz, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, Ateroz bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Ateroz’u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ateroz’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Atorvastatine veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,
 • Aşın miktarda alkol aldıysanız,
 • Hepatit C tedavisinde glekaprevir/pibrentasvir kombinasyonunu kullanırsanız. 

Ateroz’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
 • Eğer daha önce tekrarlayan ya da açıklanamayan kas ağrılarınız ve sızılarınız olmuşsa, kendinizde ya da ailenizde kas sorunu öyküsü varsa,
 • Eğer daha önce beyin içine kanama ile seyreden inme geçirmişseniz ya da önceki inmelerinize bağlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluşmuşsa
 • Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü vb.),
 • Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
 • Bazı şekerlere karşı intoleransınız var ise,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
 • 70 yaşından daha yaşlı iseniz.
 • Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.
 • Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik asit ve atorvastatinin beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir. 

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz Ateroz tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı ilaçlar aynı zamanda alındığında örneğin bir tür kas hastalığı olan rabdomiyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttığı bilinmektedir.

Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ateroz’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ateroz kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek Ateroz’un etkilerini değiştirebilir.

Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Ateroz kullanmayınız. Hamile kalma olasılığınız varsa güvenilir doğum kontrol önlemleri kullanmadığınız süreceAteroz almayınız

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Ateroz kullanmayınız.

Hamilelik ve emzirme döneminde Ateroz’un güvenliliği henüz kanıtlanmamıştır.

Araç ve makine kullanımı

Ateroz kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

Ateroz’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ateroz laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda almışsanız veya almış olma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyin. Bazı ilaçlar Ateroz’un etkililiğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkililiği Ateroz tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca Bölüm 4’te açıklanan rabdomiyoliz diye bilinen, önemli kas zayıflatıcı durum da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir.

Ateroz ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi aleıjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar
 • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit
 • Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, diğer fibratlar, kolestipol
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması /tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin amlodipin diltiazem
 • Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, verapamil, amiodaron
 • Letermovir (sitomegalovirüs hastalığına yakalanmanıza engel olan bir ilaç)
 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneğin telaprevir, boseprevir ve elbasvir/grazoprevir kombinasyonu 

Ateroz ile etkileşime girdiği bilinen diğer ilaçlar;

 • ezetimib (kolesterol düşürücü)
 • varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır)
 • doğum kontrol hapları
 • stiripentol (sara nöbeti engelleyici)
 • simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır)
 • fenazon (ağn kesici)
 • kolşisin (gut tedavisinde kullanılır)
 • antiasitler (alüminyum ya da magnezyum içeren hazımsızlık ilaçlan)
 • san kantaron (StJohn’s Wort)
 • Bakteriyel enfeksiyonlann tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız Ateroz kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden Ateroz kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. Ateroz ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağnsına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 4. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Ateroz nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Ateroz’un yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.
 • Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. Ateroz’un en yüksek dozu günde bir kez 80 mg’dır.
 • Ateroz tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet ATEROZ tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.
 • Aterozu doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz. 

Uygulama yolu ve metodu:

 • Ateroz tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.
 • Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
 • Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz. 

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 80 mg’dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında Ateroz’un güvenliliği, etkililiği ve lipid tedavi amaçlanna ulaşılması arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Ateroz aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ateroz ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

EğerAteroz’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Ateroz kullandıysanız

Ateroz’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ateroz’u kullanmayı unutursanız

Bir dozunuzu almayı unutursanız bir sonraki -zamanlanmış dozunuzu doğru zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ateroz ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Olası Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Ateroz’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ateroz’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.
 • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü
 • Kas zayıflığı, gerginliği, ağrısı veya yırtılması veya idrarda kırmızı-kahverengi renk değişimi olabilirken, özellikle de aynı zamanda kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz çıktıysa bu anormal kas yıkımı nedeniyle (rabdomiyoliz) olmuş olabilir. Bu anormal kas yıkımı atorvastatin almayı bırakmış olsanız bile her zaman kendiliğinden düzelmez. Hayatı tehdit edebilir ve böbrek problemlerine yol açabilir. 

Doktorunuz Ateroz kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

Çok seyrek durumlar

Ateroz kullanan 10.000 hastada 1 ’den azını etkiler (bu da Ateroz kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir).

 • Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz Ateroz almaya başlamadan önce veyaAteroz alırken karaciğer problemi belirtileriniz varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. 

Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

 • Yorgunluk ya da zayıflık hissi
 • İştah kaybı
 • Üst karın ağnsı
 • Koyu amber renkli idrar
 • Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması 
 • Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema multiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.
 • Lupus benzeri sendrom (döküntü, eklem hastalıkları ve kan hücreleri üzerindeki etkileri dahil). 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın
Yaygın 
Yaygın olmayan           
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor 

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.        
: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer olası yan etkiler:

Yaygın:

 • Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal
 • Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı
 • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçlan 

Yaygın olmayan:

 • İştah kaybı (anoreksiya), kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)
 • Kabus görme, uykusuzluk
 • Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklannda kanncalanma, ağn veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı
 • Bulanık görme
 • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama
 • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağnsı, pankreatit (karın ağasına yol açan pankreas iltihabı)
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi
 • Boyun ağrısı, kas yorgunluğu
 • Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık
 • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi 

Seyrek:

 • Görme bozukluğu
 • Beklenmeyen kanama veya morarma
 • Sanlık (deri ve göz aklannın sararması)
 • Tendon (kas kirişi) zedelenmesi 

Çok seyrek:

 • Bir aleıjik reaksiyon belirtiler; ani hınltılı solunum ve göğüs ağnsı veya darlık, göz kapaklan, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps (ani dolaşım yetmezliği)
 • İşitme kaybı
 • Jinekomasti (erkekte meme büyümesi) 

Bilinmiyor:

 • Devamlı kas zayıflığı
 • Statinlerle (Ateroz ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:
 • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozukluktan, hafıza kaybı, kafa kanşıklığı (konfüzyon)
 • Cinsel zorluklar
 • Depresyon
 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,
 • Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir. 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Ateroz’un Saklanması

Ateroz’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Ateroz’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ateroz’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184
34440 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel:    +90 (212) 365 15 00
Faks: +90 (212) 276 29 19

ÜRETİM YERİ:
BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 1900 Sokak No: 1904
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

ATEROZ 10 MG 90 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

el”>
Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

ATEROZ 10 MG 90 FILM TABLET fiyatı: 123,44 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ALVASTIN 10 mg 30 tablet

ALVASTIN 10 mg 90 tablet

ALVASTIN 20 mg 30 tablet

ALVASTIN 20 mg 90 tablet

ALVASTIN 40 mg 30 tablet

ALVASTIN 40 mg 90 tablet

ALVASTIN 80 mg 30 tablet

ALVASTIN 80 mg 90 tablet

AMVASTAN 10 mg 30 film tablet

AMVASTAN 20 mg 30 film tablet

AS-ATOKS 10 mg 30 film kaplı tablet

AS-ATOK 10 mg 90 film kaplı tablet

AS-ATOKS 20 mg 30 film kaplı tablet

AS-ATOKS 20 mg 90 film kaplı tablet

AS-ATOKS 40 mg 30 film kaplı tablet

AS-ATOKS 40 mg 90 film kaplı tablet

AS-ATOKS 80 mg 30 film kaplı tablet

AS-ATOKS 80 mg 90 film kaplı tablet

ATEROZ 10 mg 30 film tablet

ATEROZ 10 mg 90 film tablet

ATEROZ 20 mg 30 film tablet

ATEROZ 20 mg 90 film tablet

ATEROZ 40 mg 30 film tablet

ATEROZ 80 mg 30 film tablet

ATEROZ 80 mg 90 film tablet

ATOR 10 mg 30 film tablet

ATOR 10 mg 90 film tablet

ATOR 20 mg 30 film tablet

ATOR 20 mg 90 film tablet

ATOR 40 mg 30 film tablet

ATOR 40 mg 90 film tablet

ATOR 80 mg 30 film tablet

ATOR 80 mg 90 film tablet

AVITOREL 10 mg 30 film tablet

AVITOREL 10 mg 30 film tablet { Umut İlaç }

AVITOREL 10 mg 90 film tablet

AVITOREL 10 mg 90 film tablet { Umut İlaç }

AVITOREL 20 mg 30 film tablet

AVITOREL 20 mg 30 film tablet { Umut İlaç }

AVITOREL 20 mg 90 film tablet

AVITOREL 20 mg 90 film tablet { Umut İlaç }

AVITOREL 40 mg 30 film tablet

AVITOREL 40 mg 30 film tablet { Umut İlaç }

AVITOREL 40 mg 90 film tablet

AVITOREL 40 mg 90 film tablet { Umut İlaç }

AZIMBRA 10 mg 30 film tablet

AZIMBRA 20 mg 30 film tablet

AZIMBRA 40 mg 30 film tablet

AZIMBRA 80 mg 30 film tablet

CARDYN 10 mg 30 film tablet

CARDYN 10 mg 90 film tablet

CARDYN 20 mg 30 film tablet

CARDYN 20 mg 90 film tablet

CARDYN 40 mg 30 film tablet

CARDYN 40 mg 90 film tablet

CHOLVAST 10 mg 30 film tablet

CHOLVAST 10 mg 90 film tablet

CHOLVAST 20 mg 30 film tablet

CHOLVAST 20 mg 90 film tablet

CHOLVAST 40 mg 30 film tablet

CHOLVAST 40 mg 90 film tablet

CHOLVAST 80 mg 30 film tablet

CHOLVAST 80 mg 90 film tablet

COLASTIN-L 10 mg 30 film tablet

COLASTIN-L 10 mg 90 film tablet

COLASTIN-L 20 mg 30 film tablet

COLASTIN-L 20 mg 90 film tablet

COLASTIN-L 40 mg 30 film tablet

COLASTIN-L 40 mg 90 film tablet

COLASTIN-L 80 mg 90 film tablet

DIVATOR 10 mg 30 film tablet

DIVATOR 10 mg 90 film tablet

DIVATOR 20 mg 30 film tablet

DIVATOR 20 mg 90 film tablet

DIVATOR 40 mg 30 film tablet

DIVATOR 40 mg 90 film tablet

KOLESTOR 10 mg 30 film tablet

KOLESTOR 10 mg 90 film tablet

KOLESTOR 20 mg 30 film tablet

KOLESTOR 20 mg 90 film tablet

KOLESTOR 40 mg 30 film tablet

KOLESTOR 40 mg 90 film tablet

KOLESTOR 80 mg 30 film tablet

KOLESTOR 80 mg 90 film tablet

lipidRA 10 mg 30 film tablet

lipidRA 10 mg 90 film tablet

lipidRA 20 mg 30 film tablet

lipidRA 20 mg 90 film tablet

lipidRA 40 mg 30 film tablet

lipidRA 40 mg 90 film tablet

lipidRA 80 mg 30 film tablet

lipidRA 80 mg 90 film tablet

LIPITAKSIN 10 mg 30 film tablet

LIPITAKSIN 10 mg 90 film tablet

LIPITAKSIN 20 mg 30 film tablet

LIPITAKSIN 20 mg 90 film tablet

LIPITAKSIN 40 mg 30 film tablet

LIPITAKSIN 40 mg 90 film tablet

LIPITOR 10 MG 30 FİLM TABLET

LIPITOR 10 MG 90 FİLM TABLET

LIPITOR 20 MG 30 FİLM TABLET

LIPITOR 20 MG 90 FİLM TABLET

LIPITOR 40 MG 30 FİLM TABLET

LIPITOR 40 MG 90 FİLM TABLET

LIPITOR 80 MG 30 FİLM TABLET

LIPITOR 80 MG 90 FİLM TABLET

LIPSUM 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 10 MG 90 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 20 MG 90 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 40 MG 30 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 40 MG 90 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET

LIPSUM 80 MG 90 FILM KAPLI TABLET

SAPHIRE 10 MG 30 FİLM TABLET

SAPHIRE 10 MG 90 FİLM TABLET

SAPHIRE 20 MG 30 FİLM TABLET

SAPHIRE 20 MG 90 FİLM TABLET

SAPHIRE 40 MG 30 FİLM TABLET

SAPHIRE 40 MG 90 FİLM TABLET

SAPHIRE 80 MG 30 FILM TABLET

SAPHIRE 80 MG 90 FILM TABLET

TARDEN 10 MG 30 FİLM TABLET

TARDEN 10 mg 90 film tablet

TARDEN 20 MG 30 FİLM TABLET

TARDEN 20 MG 90 FİLM TABLET

TARDEN 40 MG 30 FİLM TABLET

TARDEN 40 MG 90 FİLM TABLET

Etkin Maddeler

Atorvastatin Kalsiyum

Atorvastatin, yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır.
Atorvastatin, lipid düşürücü bir ilaçtır (statin). Vücutta kolesterol yapmak için gerekli olan bir enzimi (HMG-CoA-redüktaz) bloke ederek çalışır. Böylece “kötü” kolesterol (LDL) ve trigliseritleri düşürerek “iyi” kolesterol (HDL) seviyesini yükseltir.
Atorvastatinin sık görülen yan etkileri: Kabızlık, Baş ağrısı, Kanda artan glikoz seviyesi, Hazımsızlık, Kas ağrısı

Atorvastatin için uzman tavsiyesi

 • Atorvastatin genel olarak güvenlidir. İshale, gaza veya mide rahatsızlığına neden olabilir. Bunlardan herhangi biri başınıza gelirse, yemekle birlikte alınız.
 • Yorgunluk, kas zayıflığı veya kas ağrısı yaşarsanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve sonrasında düzenli olarak karaciğer fonksiyonunuzu kontrol edebilir. Mide ağrıları, olağandışı koyu renkli idrar veya ciltte veya gözlerde sararma gibi karaciğer sorunlarının belirtilerini fark ederseniz doktorunuzu bilgilendirin.
 • Bu ilaçla tedaviye başlamadan önce böbrek hastalığınız, karaciğer hastalığınız veya şeker hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendirin. Atorvastatin kan şekeri seviyenizde artışa neden olabileceğinden, diyabetikseniz kan şekeri seviyenizi düzenli olarak izleyin.
 • Hamileyseniz, hamilelik planlıyorsanız veya emziriyorsanız Atorvastatin almayınız.

Soru ve Cevaplar

S. Yüksek kolesterol hakkında ne bilmeliyim?

Kolesterol, kanınızda bulunan bir yağ türüdür. Toplam kolesterol, vücuttaki toplam LDL ve HDL kolesterol miktarı ile belirlenir. LDL kolesterol “kötü” kolesterol olarak adlandırılır. Kötü kolesterol kan damarlarınızın duvarında birikebilir ve kalbinize, beyninize ve diğer organlarınıza giden kan akışını yavaşlatabilir veya engelleyebilir. Bu kalp hastalığına ve felce neden olabilir. HDL kolesterol, kötü kolesterolün kan damarlarında birikmesini önlediği için “iyi” kolesterol olarak adlandırılır. Yüksek trigliserit seviyeleri de sizin için zararlıdır.

 

S. Atorvastatin kolesterolü düşürmek için kullanılıyor mu?

Atorvastatin, statinler olarak bilinen ve lipit veya yağ seviyesini düşüren bir ilaç grubuna dahildir. Atorvastatin, az yağlı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürmede başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseritler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kalp hastalığı riskiniz yüksekse, kolesterol seviyeleriniz normal olsa bile Atorvastatin bu riski azaltmak için kullanılabilir. Tedavi sırasında standart bir kolesterol düşürücü diyet uygulamalısınız.

S. Atorvastatin almak diyabet riskimde bir artışa yol açar mı?

Tip 2 diyabet geliştirme riskiniz yüksekse, Atorvastatin almak bu riski biraz artırabilir. Bunun nedeni, Atorvastatinin kan şekerinizi biraz yükseltebilmesidir. Halihazırda tip 2 diyabetiniz varsa, doktorunuz ilk birkaç ay kan şekeri seviyenizi daha yakından izlemenizi tavsiye edebilir. Kan şekerinizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

S. Atorvastatin’i ne kadar süreyle almam gerekiyor? Uzun süreli kullanım için güvenli midir?

Atorvastatin’i ömür boyu veya doktorunuzun önerdiği süre boyunca almanız gerekebilir. Yararları sadece aldığınız sürece devam edecektir. Farklı bir tedaviye başlamadan atorvastatin almayı bırakırsanız, kolesterol seviyeleriniz tekrar yükselebilir. Doktor tarafından yönlendirildiği şekilde alındığında güvenli olarak kabul edilir ve çok az yan etkisi vardır.

S. Atorvastatin kilo kaybına neden olur mu?

Hayır, Atorvastatinin kilo kaybına neden olduğu bildirilmemiştir. Bununla birlikte, kilo alımı nadir görülen bir yan etki olarak bildirilmiştir. Atorvastatin kullanırken kilo kaybı yaşarsanız lütfen doktorunuza danışınız.

S. Atorvastatin almayı bırakabilir miyim?

Hayır, doktorunuza danışmadan atorvastatin almayı bırakmamalısınız. Atorvastatinin yan etkilere neden olduğunu düşünüyorsanız, dozunuzu azaltabilecek veya ilacınızı değiştirebilecek doktorunuza danışmalısınız.

S. Atorvastatin hafıza kaybına neden olur mu?

Atorvastatin ile çok nadir durumlarda hafıza kaybı meydana gelebilir. Bu genellikle ciddi değildir ve 1 gün gibi erken bir zamanda ortaya çıkabilir veya ortaya çıkması yıllar alabilir. Bu semptomlar, Rosuvas’ın kesilmesinden yaklaşık 3 hafta sonra kaybolabilir. Ancak bu yan etki başka bir nedene bağlı olabileceğinden doktorunuza danışmalısınız.

S. Atorvastatin’i ne zaman almalıyım?

Atorvastatin genellikle günde bir kez alınır. Sabah veya akşam veya günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir. Ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olması için bu ilacı her gün aynı saatte almayı deneyin.

S. Atorvastatinin en yaygın yan etkileri nelerdir?

Atorvastatinin yaygın yan tkileri mide bulantısı, hazımsızlık, kabızlık, gaz, ishal, baş ağrısı ve sırt ve eklemlerinizde ağrı ve ağrıları içerir. Ayrıca burun kanaması, boğaz ağrısı ve burun akıntısı, burun tıkanıklığı veya hapşırma gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olabilir.

S. Atorvastatin sizi yoruyor mu?

Evet, Atorvastatin sizi yorgun hissettirebilir. Bunun nedeni, vücuttaki kaslara enerji beslemesini azaltmalarıdır. Bununla birlikte, fenomenin arkasındaki kesin neden bilinmemektedir ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Yorgunluk genellikle efordan sonra ortaya çıkar. Genelleştirilmiş yorgunluk, kalp hastalığı olan veya karaciğer hastalığı olan kişilerde daha sık görülür. Atorvastatin ayrıca yorgunluğu daha da kötüleştiren kas hasarına neden olur. Bu nedenle, atorvastatin alırken kendinizi yorgun hissederseniz doktorunuza danışmalısınız.

S. Atorvastatin ile alkol alabilir miyim?

Hayır, Atorvastatin ile alkol alınması tavsiye edilmez. Bunun nedeni, bu ilacı alırken alkol alırsanız karaciğer sorunları geliştirme riskinin artmasıdır. Ayrıca Atorvastatin alkolle birlikte alındığında trigliserit düzeylerinde önemli bir artış olur. Bu ayrıca karaciğer hasarına yol açabilir ve ayrıca kas ağrısı, kas zayıflığı ve hassasiyet gibi bazı yan etkileri kötüleştirebilir. Bu nedenle karaciğer sorunları olan kişilerin doktora danışmadan Atorvastatin almamaları tavsiye edilir. Ayrıca maksimum faydayı elde etmek için bu ilacı alırken alkol tüketmekten de kaçınmalıdırlar.

S. Atorvastatin kan inceltici midir?

Hayır, Atorvastatin kan sulandırıcı değildir. Kolesterol düşürücü bir ilaçtır. Vücuttaki kolesterol üretimini yavaşlatarak çalışır. Bu, arterlerin duvarlarında birikebilecek ve vücudun bir kısmına kan akışını engelleyebilecek kolesterol miktarını daha da azaltır. Kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürerek felç ve kalp krizi riskini önler.

S. Atorvastatin kas sorunlarına veya kas yaralanmasına neden olabilir mi?

Evet, Atorvastatin almak kas problemlerine veya kas yaralanmasına neden olabilir. Bunun nedeni, yorgunluğa, kas ağrısına, hassasiyete veya kas güçsüzlüğüne yol açan kas hücrelerine oksijen beslemesinin azalmasıdır. Ağrı, günlük aktivitelerinize müdahale edecek kadar önemli olabilir. Hafife almayın ve bunu önlemenin ve daha da kötüleşmesini önlemenin yollarını öğrenmek için doktorunuza danışın.

S. Atorvastatin çocuklara reçete edilebilir mi?

Atorvastatin, kolesterol düzeyleri egzersiz ve az yağlı diyetle yeterince düşmeyen 10 yaş ve üzeri yetişkinler ve çocuklar içindir. 10 yaşından küçük hastalarda kullanımı onaylanmamıştır.

Yorum yapın