CASFUGIN 70 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON

CASFUGIN 70 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699525790064
ETKİN MADDEKASPOFUNGIN ASETAT
FİRMA ADIDEVA HOLDİNG A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ02AX04
NFC KODUA16748
SGK EŞDEĞER KODUE622B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF87

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02A – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02AX – DİĞER SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02AX04 – KASPOFUNGİN

İlacın kısa özeti

Casfugin 70 mg İ.V. İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

İntravenöz infüzyonla uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her bir flakon, 70 mg kaspofungine eşdeğer 77.69 mg kaspofungin asetat içerir.
  Önerilen şekilde rekonstitüye edildiğinde mL başına 6.667 mg kaspofungine eşdeğer 7.4 mg kaspofungin asetat içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Mannitol, sukroz, propiyonik asit, sodyum hidroksit. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Casfugin nedir ve ne için kullanılır?
2. Casfugin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Casfugin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Casfugin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Casfugin nedir ve ne için kullanılır?

Casfugin antifungal bir ilaç olup mantarın yaşaması ve büyümesi için gerekli olan mantar hücre duvarı bileşenlerinden glukan polisakkaritin üretimini engeller. Enfeksiyonlara özellikle Candida (maya) ve/veya Aspergillus (küf) adı verilen fungal (mantar) hücreleri neden olur. Casfugin, febril nötropenik hastaların empirik tedavisi, yaygın kandidiyazis ve mukozal kandida enfeksiyonları (mukozal kandidiyazis, özofagiyal kandidiyazis, orofarengeyal kandidiyazis) tedavisi ve invazif aspergillozisin kurtarma tedavisinde kullanılmak için reçetelenmiştir..

Casfugin 70 mg gri kapaklı flakon içerisinde bulunan beyaz-beyazımsı renkte toz/kompakt bir tozdur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Casfugin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Casfugin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Kaspofungine veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz 

Casfugin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Aşağıdaki rahatsızlıklar geçmişte veya şimdi sizde mevcutsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

 • Geçmişte veya şimdi karaciğer ile ilgili problemleriniz varsa. Karaciğerinde problem olan bazı hastalar için doz ayarlaması gerekebilir.
 • Siklosporin kullanıyorsanız. Doktorunuz tedaviniz boyunca ilave kan testleri isteyebilir..
 • Herhangi bir alerjiniz varsa. 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Casfugin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlaç damar içine uygulandığından, yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Casfugin’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Casfugin hamilelik döneminde ancak potansiyel yararı bebeğiniz üzerindeki potansiyel riskten üstünse veya doktorunuzun kararı doğrultusunda kullanılabilir..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kaspofunginin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kaspofunginin sütle atıldığını göstermektedir.. Tedaviniz boyunca emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına emzirmenin çocuk açısından faydası ve kaspofungin tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınarak doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma becerisi üzerine etkileri ile ilgili bir çalışma yoktur.

Casfugin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Ancak bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Casfugin’in diğer intravenöz maddeler, aditifler veya ilaçlarla geçimliliği hakkında hiçbir veri bulunmadığından Casfugin başka ilaçlarla karıştırılmamalı veya aynı anda infüzyonla uygulanmamalıdır.

Siklosporin, anti-HIV ilaç (efavirenz veya nevirapin dahil), fenitoin ve karbamazepin (epilepsi için), steroid deksametazon, rifampisin (antibiyotik) ve takrolimus (bağışıklık için) gibi ilaçlar alıyorsanız doktorunuzun bunları bilmesi önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir