GEMILOKS 320 MG FILM KAPLI TABLET (5 TABLET)

GEMILOKS 320 MG FILM KAPLI TABLET (5 TABLET)
GEMILOKS 320 MG FILM KAPLI TABLET (5 TABLET)

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699569092766
ETKİN MADDE:GEMIFLOKSASIN
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:
SGK KAMU NO:
ATC KODU:J01MA15
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:BILIM ILAC
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:5

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01M – KİNOLONLAR
J01MA – FLOROKİNOLONLAR
J01MA15 – GEMİFLOKSASİN

İlacın kısa özeti

Gemiloks 320 mg film kaplı tablet

Her bir film kaplı tablet 320 mg gemifloksasine eşdeğer 426,39 mg gemifloksasin mesilat seskihidrat içerir.

Ağızdan yutarak alınır.


UYARI: KAS KİRİŞİ İLTİHABI (TENDİNİT) VE KAS KİRİŞİ (TENDON) YIRTILMASI, SİNİRLERİN ZARAR GÖRMESİ (PERİFERİK NÖROPATİ), SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ETKİLERİ VE KAS ZAFİYETİ HASTALIĞININ (MYASTENİA GRAVİS’İN) ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ YAN ETKİLER


o Gemiloks aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri dönüşümsüz yan etkilere neden olabilir:
o Kas kirişi iltihabı (tendinit) ve kas kirişi (tendon) yırtılması
o Sinirlerin zarar görmesi (periferik nöropati)
o Santral sinir sistemi etkileri

Bu yan etkilerden herhangi birinin gözlendiği hastalarda Gemiloks kullanımı derhal bırakılmalı ve bu grubun içinde bulunduğu antibiyotiklerin kullanımından kaçınılmalıdır.

o Gemiloks, myastenia gravisli hastalarda (kas zafiyeti ile seyreden hastalık) kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia gravis öyküsü olanlarda Gemiloks kullanımından kaçınılmalıdır.
o Gemiloks, ciddi yan etkilerle ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki hastalıklarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.
o Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 320 mg gemifloksasine eşdeğer 426,39 mg gemifloksasin mesilat seskihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit ve makrogol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

 1. Gemiloks nedir ve ne için kullanılır?
 2. Gemiloks’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Gemiloks nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Gemiloks’un saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Gemiloks nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet 320 mg gemifloksasine eşdeğer 426,39 mg gemifloksasin mesilat seskihidrat içerir.

Gemiloks, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Gemiloks duyarlı bakterilerin neden olduğu, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (kısa süreli ve ani olarak şiddetlenmesi),
 • Hafif ve orta şiddetteki toplumda kazanılmış pnömoni (zatürre),

Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir