ALPHAGAN-P %0,15 5 ML

ALPHAGAN-P %0,15 5 ML
ALPHAGAN-P %0,15 5 ML

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699490561041
ETKİN MADDE:BRIMONIDIN TARTARAT
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:ITHAL
EŞDEĞER KODU:E647A
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKEUK
SGK KAMU NO:A11752
ATC KODU:S01EA05
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:ALLERGAN
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:5

İlaç Hakkında Kısa Özet

Alphagan P %0.15 Göz Damlası, Çözelti

Alphagan P, plastik bir şişe içinde 5 ml çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz damlasıdır.
Göze damlatılır.
Steril

Etkin madde: Bir ml çözelti 1.5 mg (%0.15) brimonidin tartarat içerir.
Yardımcı maddeler: Purite (stabilize oksikloro kompleksi), borik asit, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum klorür heksahidrat, potasyum klorür, sodyum borat dekahidrat, sodyum karboksimetilselüloz, sodyum klorür, pH ayarı için hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Alphagan P nedir ve ne için kullanılır?
2. Alphagan P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Alphagan P nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Alphagan P’nin saklanması

başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Alphagan P nedir ve ne için kullanılır?

Alphagan P, bir antiglokom preparatıdır. Etkin maddesi brimonidindir ve alfa adrenerjik reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir.

Alphagan P, göz içindeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu yüksek basınç, glokom denilen hastalığa neden olabilir. Yüksek basınç düşürülmezse, görmenizde hasar oluşturabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Alphagan P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Alphagan P’yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

– Brimonidin tartarata ya da Alphagan P’nin diğer bileşenlerine alerjiniz varsa

– Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü adlı ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız

– Alphagan P, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır

Alphagan P’yi aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

– Geçmişte böbrek ya da karaciğer problemleri yaşadınızsa

– Depresyonunuz varsa ya da depresyon geçirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmış ise, beyne kan akımı azalmış ise, kalp problemleriniz varsa ya da geçirdiyseniz, kol ve bacaklara kan akımında bozukluk yaşadıysanız veya yaşıyorsanız veya kan basıncı problemi yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız

Bazen Alphagan P ile gözde alerji (gözde şişkinlik, kaşıntı, kızarıklık) görülebilir, alerji gözlenirse Alphagan P tedavisini kesiniz.

Doktorunuz kullanılmasını tavsiye etmediği sürece Alphagan P 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

2-7 yaş ve/veya 20 kg altındaki çocuklar, ciddi somnolans (gündüz vakti aşırı uyuklama hali) nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Alphagan P’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alphagan P’nin herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuz ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Bu tıbbi ürün gerekli ise hamilelerde doktor kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alphagan P emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Alphagan P, yorgunluk ve/veya halsizliğe, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini ve yorgunluk, halsizlik var ise, bunların geçmesini bekleyiniz.

Alphagan P’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Alphagan P uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz ilaç ve gıda takviyesi dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Özellikle aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

– Sedatifler (yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç), opiatlar (uyuşturucu ilaç), barbitüratlar veya düzenli olarak alkol tüketiyorsanız

– Anestezikler

– Beta blokerler gibi kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya tansiyon düşürücü ilaçlar

– Klorpromazin, metilfenidat ve reserpin gibi metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar

– Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya diğer antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar)

– Göz durumunuzla ilgili olmasa bile her türlü duruma karşı ilaçlar

Alphagan P’yi başka bir göz ilacıyla birlikte kullanıyorsanız, Alphagan P ve diğer ilaç arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Alphagan P nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Alphagan P’yi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

İlacınızın etkisi ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Önerilen Alphagan P dozu, etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3 kez 1 damladır.

Uygulama yolu ve metodu:

  1. Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın
  2. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.
  3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.
  4. Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapayın.

Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

İltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olmak için, şişenin ucunun gözünüze ya da herhangi bir başka yüzeye temas etmesine izin vermeyin. Şişeyi kullandıktan hemen sonra kapağını kapatınız.

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı kullanmayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Alphagan P, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan, bu rahatsızlıklar sizde var ise, Alphagan P’yi dikkatli kullanınız.

Eğer Alphagan P’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Alphagan P kullandıysanız:

Alphagan P’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Alphagan P’yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Alphagan P ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Alphagan P’nin etkisini gösterebilmesi için her gün kullanılması gereklidir. Bu nedenle ilacınızın kullanımına doktorunuza danışmadan ara vermeyiniz.

Yan etkileri nelerdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir