Özel Hastanlerin aldığı fazla ücretler geriye nasıl iade alınır?

Özel Hastaneler tarafından sizden alınan ücretlerin fazla olduğunu düşünüyorsunuz ya da sizden fazla ücret alınıp alınmadığını bilmiyorsanız ne yapmanız gerekiyor?

Öncelikle Hastanelerin ilave ücret alması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.

MADDE 73- (Değişik: 17/4/2008-5754/45 md.) Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1) Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir.

Sizden fazla ücret alınıp alınmadığını bilmiyorsanız, SGK’nın ilave ücret hesaplama sayfasından hesaplama yapabilirsiniz.

Ödemenin fazladan yapıldığını anladıysanız belge ve makbuzunuz ile giderek geri ödeme talep edebilirsiniz. Hastaneye şikayetiniz iletmeniz durumunda hastaneden olumsuz yanıt almanız muhtemeldir. Peki bu durumda ne yapmalısınız?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir