VOLEFLOK 750 MG/150 ML I.V INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

VOLEFLOK 750 MG/150 ML I.V INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699828690054
ETKİN MADDELEVOFLOKSASIN
FİRMA ADIKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG/ML
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ01MA12
NFC KODUIşıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLERGünübirlik Tedavi Kapsamında İlaç

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01M – KİNOLONLAR
J01MA – FLOROKİNOLONLAR
J01MA12 – LEVOFLOKSASİN

İlacın kısa özeti

UYARI: Tendinit ve Tendon Yırtılması (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma veya yırtılma), Periferal Nöropati (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı), Santral Sinir Sistemi (merkezi sinir sistemi) etkileri ve Myastenia Gravis’in (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesini de içeren ciddi istenmeyen etkiler

 • Voleflok’un içerdiği etkin maddelerden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler aşağıdaki gibi sakatlıklara yol açan ve geri dönüşümsüz istenmeyen etkilere neden olabilir:

      o     Kasları kemiklere bağlayan doku iltihabı (tendinit; belirtileri eklemlerde şiddetli ağrı, şişme ve kızarıklık olabilir) ve kasları kemiklere bağlayan doku (tendon) yırtılması (belirtileri kaslarda şiddetli ağrı, ani ve hızlı morarma, kuvvetsizlik, hareket ettirememe olabilir)
      o     Merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı (periferal nöropati; belirtileri sinirlerde ağrı, hassasiyet, ayak ve ellerde karıncalanma ile uyuşma, kaslarda halsizlik, ellerde titreme olabilir)
      o     Merkezi sinir sistemi (santral sinir sistemi) etkileri (belirtileri hayal görme (halüsinasyon), endişe (anksiyete), ruhsal çöküntü (depresyon), intihar eğilimi, uykusuzluk, şiddetli baş ağrısı ve zihin karışıklığı (konfüzyon) olabilir)

Voleflok kullanımı sırasında bu istenmeyen etkilerden herhangi biri sizde gerçekleşirse Voleflok kullanmayı derhal bırakınız ve doktor veya eczacınızla konuşunuz.

 • Voleflok’un içerdiği etkin maddelerden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler, myastenia gravisli (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen bir kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa Voleflok kullanmadan önce doktor veya eczacınızla konuşunuz.

Voleflok 750 mg/150 ml I.V. İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon

Voleflok 750 mg IV infüzyon çözeltisi, damar içine uygulanan açık sarı-yeşil renkli, bir çözeltidir.
İlacınızın kutusu içinde 1 ml’sinde 5 mg levofloksasin içeren, toplam 150 ml çözelti içeren bir adet cam şişe ve askısı bulunur.
Damar içine uygulanır.

Etkin madde: Her bir flakonda (150 ml) 750 mg levofloksasin’e eşdeğer 69 mg levofloksasin hemihidrat.
Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, konsantre hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Voleflok nedir ve ne için kullanılır?
2. Voleflok’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Voleflok nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Voleflok’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Voleflok nedir ve ne için kullanılır?

Voleflok bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

Voleflok etkin maddesi levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Doktorunuz antibiyotik tedavisini ağızdan alamayacak durumda olduğunuz için damar içine uygulanacak bu Voleflok formunu, sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş olabilir:

 • Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni)
 • İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları
 • Prostat iltihabı
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Apse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları
 • Hastanede edinilmiş zatürre (pnömoni)
 • Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Voleflok’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Voleflok’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Levofloksasine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı veya florokinolonlar grubu antibiyotiklerden bir başkasına karşı (alerjiniz) varsa
 • Voleflok dâhil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit, tendon kopması, tendonlarda şişme veya enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) artralji (eklem ağrısı), miyalji (kas ağrısı), periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (bkz. Bölüm 4. “Olası yan etkiler nelerdir?”).
  Bu reaksiyonlar, Voleflok başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları yaşamıştır
  Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması durumunda Voleflok  derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda Voleflok dâhil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır..
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa
 • Hamileyseniz,
 • Bebek emziriyorsanız,
 • Çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde

Voleflok’u kullanmayınız.

Gelişmekte olan kıkırdak dokusuna zarar verme riski nedeniyle çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Voleflok’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu geçiriyorsanız, (başka bir antibiyotik kullanılması daha uygun olabilir)
 • Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız varsa ve buna bağlı istemsiz kasılma nöbetleri yaşadıysanız
 • İnme ya da diğer beyin yaralanmaları nedeniyle beyin hasarınız varsa
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı olduğu durumlarda: Voleflok tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, inatçı ve/veya kanlı ishal görülürse Voleflok tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye başlanılmalıdır. Derhal doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.
 • Kas kirişlerinde (tendon) bir iltihaplanmayı ya da yırtılmayı düşündürecek ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ortaya çıkarsa ve yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon yırtılma riski arta Doktorunuz bu durumu yakından takip etmek isteyebilir.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa: Doktorunuz size özel doz ayarlaması yapacaktı
 • Voleflok kullanan hastalarda nadiren de olsa ışığa karşı duyarlılık geliştiği bildirilmişt Voleflok kullanımı sırasında ve tedavi bittikten sonra 48 saat süreyle kuvvetli güneş ışığına çıkmayınız veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmayınız.
 • Süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması): Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım sonucu, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabil Doktorunuz bunu önlemek amacı ile sizi yakından takip etmek isteyebilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa uygun tedavi yöntemlerini uygulayacaktır. 

QT aralığında uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum): Çok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT aralığında uzama bildirilmiştir..

Aşağıdaki risk gruplarında dikkatli olunmalıdır:

 • İleri yaştaysanız (65 yaş üstü) veya kadınsanız
 • Karaciğer problemi yaşadıysanız,
 • Kortikosteroid kullanıyorsanız,
 • Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (ör kandaki potasyum ve magnezyum düzeyinin düşük olması)
 • Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
 • Kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi öyküsü, kalp atımının yavaşlaması)
 • QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanılması (ör Sınıf IA ve III ritm düzenleyici ilaçlar, bazı depresyon ilaçları, makrolid grubu antibiyotikler)
 • Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen bir enzimin doğuştan eksikliği varsa,
 • Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) ve hiperglisemi (kan şekeri düzeyinde yükselme): Sizde şeker hastalığı (diyabet) mevcutsa ve bunun için insülin veya ağızdan alınan ilaçları kullanıyorsanız, kan şekeriniz düşebilir veya buna bağlı koma ortaya çıkabilir ya da kan şekeriniz yükselebilir (doktorunuz sizden kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi isteyebil)
 • Periferik nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı) sizde mevcutsa
 • Myastenia Gravis’in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi: 

Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myastenia gravisli hastalarda, solunum cihazı desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası ciddi yan etkiler florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myastenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları: İlk dozu takiben nadiren öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) görülebili Tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktorunuza başvurmalısınız.
 • Deride içi su dolu kabarcıklarla seyreden ağır hastalıklar: Voleflok, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ağır deri reaksiyonlarına yol açabil Bu durumda tedaviye devam etmeden önce, hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Çok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve tehlikeli davranışlar görülebili Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedavi yöntemini belirler.
 • Psikolojik rahatsızlığınız veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa Voleflok’u dikkatli kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında iştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedaviyi belirleyecekti 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Voleflok’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir..

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, Voleflok gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasinin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, Voleflok emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Voleflok kullanımı, hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir..

Voleflok  kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

Voleflok’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Voleflok’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her bir flakonda (150 ml’lik dozunda) 531,31 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç olan teofilin (Voleflok ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)
 • Fenbufen, ketoprofen, ibuprofen, aspirin ve indometazin gibi benzeri steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (Voleflok ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)
 • Gut hastalığında kullanılan probenesid veya mide ülserinde kullanılan simetidin böbrek (Voleflok’un vücuttan atılımını azaltır)
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin (yarı ömrü uzar)
 • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; varfarin).
  Etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir. Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyebilir.
 • Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)
  -Sınıf Ia antiaritmikler (kalp ritim bozukluğuna karşı kullanılan ilaçlar) (kinidin) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron)
  -Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar, örn. amitriptilin, imipramin)
  -Makrolidler (bir antibiyotik grubu)
  -Antipsikotikler (bazı ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Kortikosteroid (astım ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)
 • Bu ilacı kullanırken güçlü ağrı kesici olan opiatlar için yapılan idrar testi hatalı pozitif sonuç verebilir. 

Diğer ilaçlar: Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin Voleflok’un etkisini değiştirmesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir