VIGAM LIQUID 5 G

VIGAM LIQUID 5 G Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699743980087
ETKİN MADDEIMMUNGLOBULIN G
FİRMA ADISODHAN TIBBI CIHAZLAR GIDA SAN.TIC.LTD.STI
REÇETEMOR RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGUNCEL KURA GORE ITHALATI YAPILAN KAN URUNLERI
BİRİM / CİNSİG
AMBALAJ MİKTARI100
ATC KODUJ06BA02

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J06 – İMMÜN SERUMLAR VE İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06B – İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06BA – NORMAL İNSAN İMMÜNGLOBÜLİNLERİ
J06BA02 – İMMÜNOGLOBÜLİNLER, NORMAL İNSAN, DAMAR YOLUNDAN UYGULAMA İÇİN

İlacın kısa özeti

Vigam Liquid 5 g/100 mL IV infüzvon için çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Etkin mailde: İnsan normal immünoglobulini (IVIg)
1 mL çözelti 50 mg insan normal immünoglobulini içerir. (En az % 95 ‘i insan normal IgG içeren protein içeriğine karşılık gelir.)
IgA içeriği en fazla 14 mıkrogram/ml’dır.
IgG alt sınıf dağılımı plazmaya benzerdir (yaklaşık değerler): IgGl: % 64. IgG2: %29, IgG3: % 6, IgG4: % 1

Yardımcı maddeler: insan albümini solüsyonu % 20 (stabilizatör olarak sodyum n-oktanoat içerir), sükroz. glisin. sodyum asetat.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlılik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Dhıa sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Vigam Liquid nedir ve ne için kullanılır?
2. Vigam Liquid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Vigam Liquid nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Vigam Liquid’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Vigam Liquid steril, renksizden soluk kehribar veya soluk yeşile kayan renkte bir sıvıdır. Şeffaf cam şişede bulunur ve kauçuk tıpa ile kapatılır. Tıpa emniyetli kapak ile kapatılır.

Vigam Liquid etken madde olarak insan normal immünoglobülin (vücutta enfeksiyonlara karşı savaşan proteinler) içeren bir solüsyondur. Bu immünoglobülınler sürekli gözetim altında olan donörlerin kan plazmasından elde edilir. Bu donörler Amerika Birleşik Devletlerinden seçilmiş donörlerdir.

Bu ürün enjeksiyon olarak toplardamara verilir (intravenöz ınfüzyon).Doktor gözetiminde uygulanır.

Vigam Liquid çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Doktorunuz size bu ilacı ne için kullandığınızı izah edecektir.

Vigam Liquid aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır: 

Vigam Liquid primer antikor eksikliğinde vücutta eksik antikorları yerine koymak için kullanılır:

 • Agammaglobülinemi (kanda gamaglobülin eksikliği)
 • Hıpogammaglobülinemi (ımmünoglobülin G(IgG), IgA ve/veya IgM seviyesindeki düşüklük)
 • Genel değişken immün yetmezlik (bağışıklık sisteminin antikor üretmede yetersizliği)
 • Ciddi kombine immün yetersizlik (vücudu hastalıklara karşı duyarlı hale getiren genetik bağışıklık sistemi hastalığı)
 • Wiskott Aldrich sendromu (ekzema, tekrarlayan enfeksiyonlar ve kanda beyaz küre sayısında azalma ile kendini gösteren kalıtsal hastalık) 

Vigam Liquid aşağıdaki hastalıkların sebep olduğu sekonder antikor eksikliğinde de kullanılır:

 • Lenfositik lösemi (aşırı kan hücresi oluşumu)
 • Diğer kemik iliği kanserleri
 • Çocuklardaki AIDS 

Vigam Liquid yukarıda sayılanların dışında:

 • İmmün trombositöpeni (ITP trombosit bozukluğu)
 • Kawasaki hastalığı (çocuklardaki kan damarları ve kalp rahatsızlığı)
 • Guillain Barre sendromu (periferik sinir rahatsızlığı)
 • Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis)
 • Nadir görülen ve his kusuru olmaksızın yavaş ve ilerleyici bir şekilde bacaklarda simetrik olmayan halsizlikle karakterize bir hastalık (Multifokal Motor Nöropati; MMN)

Sinir kılıfının bozulmasıyla kendim gösteren çoklu sinir tutulumunun akut tedavisinde (Kronik Enflamatuar Demiyenılızan Poliradıkülonöropati)

Kemik iliği naklinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Virüs güvenliliği:

Vigam Liquid insan kanının sıvı olan kısmından (plazma) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan kanı ya da plazmasında üretildiğinde, hastalara geçebilecek hastalık nedenlerini önlemek için bir dizi önlem alınır. Bunlar, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, kan ve plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs/enfeksivon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, kanın ve plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan kanından ya da plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca henüz bilinmeyen ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya deli dana hastalığı (Creutzfeldt-Jacob hastalığı) gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Alınan önlemlerin, insan immün yetmezliği virüsü (HIV), hepatit B virüsü, hepatit C virüsü gibi zaı flı virüsler ile zaıfsız hepatit A virüsü için etkili olduğu kabul edilirken, parvoviıüs B19 gibi zaıfsız virüslere karşı sınırlı etkisi olabilir. Parvoviıüs B19 enfeksiyonu hamile kadınlar (fötal enfeksiyon) ve bağışıklık sistemi baskılanmış veya anemisi (örn. orak hücre anemisi veya hemolitik anemi) olan kişiler için tehlikeli olabilir.

Bu ürün insan kanından elde edildiğinden, virüsler gibi enfeksivöz ajanların ve teorik olarak Creutzfeldt-Jacob (CJD) hastalığı ajanlarının bulaşma riskini taşıyabilir. Hekim bu ürünün riskleri ve yararları hakkında hastaya bilgi vermelidir. Ürünü kullandıktan sonra seri numarasını kaydetmeniz önerilmektedir.

Bütün bu önlemlere rağmen insan plazmasından elde edilen ürünler enfeksiyon bulaştırma riski taşıyabilmektedir. Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız. Vigam Liquid tek kullanımlıktır. Aynı flakonu ikinci kez kullanmayınız veya başka bir hastaya kullandırmayınız. 

Vigam Liquid’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • İnsan normal ımmünoglobulınine ya da Vigam Liquid’in herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa,
 • IgA eksikliği ya da IgA’ya karşı antikorların gelişmiş olması durumunda kullanmayınız. 

Vigam Liquid’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse Vigam Liquid almadan önce bunu doktorunuza söylemelisiniz:

Şeker hastalığınız varsa,

 • Aşırı kiloluysanız,
 • Böbrek bozukluğunuz varsa,
 • İnme (şimdi ya da geçmişte) durumunda,
 • Kalp şikayetiniz varsa (şimdi ya da geçmişte), 

65 yaş üzerindeyseniz,

 • Başka ilaçlar alıyorsanız,
 • Hamile iseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da emziriyorsanız bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Vigam Liquid’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu itibarıyla yiyecek ve içeceklerle bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olma durumunuz varsa ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. Vigam Liquid’ın hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ve aynı zamanda Vigam Liquid kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımı ile ilgili herhangi bir etki gözlenmemiştir.

Vigam Liquid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgi

Bu ürün sükroz içerir; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı ıntoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbı ürün her 100 mİ’de 16 mınol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Halen başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız (reçetesiz olarak kendiniz aldığınız ilaçlar dahil) doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz. Bu ürüne başka hiçbir ilaç ya da sıvı eklenmemelidir; çünkü bunların ürün üzerindeki etkileri belirlenmemiştir.

Aşılar

İmmünoglobulin infuzyonları, kızamık, rubella, kabakulak, varicella ve sanhumma gibi bazı virüs aşılarıyla bağışıklığın sağlanmasını en az 6 haftadan 3 aya kadar sürelerle engelleyebilir. Kızamıkta bu bozulma bir yıla kadar devam edebilir.

Kan testleri

Bu dönem sırasında kan testi yapılması gerekirse, en son Vigam Liquid enjeksiyonun ne zaman uygulanmış olduğunu doktorunuza söyleyiniz; çünkü bazı testlerde hatalı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu ilaç, kanınızdaki çeşitli antikorların düzeyinin birkaç hafta ya daha uzun bir süre boyunca yükselmesine neden olacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir