TERMINUS %1 15 GR KREM

TERMINUS %1 15 GR KREM Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699559350029
ETKİN MADDETERBINAFIN HCL
FİRMA ADIRECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİDEPOCU FIYATI 6,89 TL NIN ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ%
AMBALAJ MİKTARI15
ATC KODUD01AE15

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D01 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
D01A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
D01AE – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
D01AE15 – TERBİNAFİN

İlacın Kısa Özeti

Terminus 250 mg tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir tablet 250 mg terbinafine eşdeğer 281,25 mg terbinafin hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, aerosil 200, hidroksipropil metil selüloz, sodyum
nişasta glikolat, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), mikrokristalin selüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Terminus nedir ve ne için kullanılır?
  2. Terminus kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Terminus nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Terminus’un saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Terminus nedir ve ne için kullanılır?

Terminus, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Terminus, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.

Terminus, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının ayrıca derideki maya enfeksiyonlarının, kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve ayaklardaki tinea hastalığı (Mantar) (Atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

Ağız yolu ile alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Terminus’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Terminus’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

• Terminus’a ya da Terminus’un bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
• Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız varsa.
• Emziriyorsanız

Terminus’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

• Başka ilaçlar kullanıyorsanız (Bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
• Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da dışkı renginde açılma fark ederseniz (karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz, Terminus ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçları durumunda sizden Terminus’u bırakmanızı isteyebilir.
• Ciltte döküntü, kızarıklık, soyulma; dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (Ciddi cilt reaksiyonlarının olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (Eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.
• Eğer, deride kalınlaşmış kırmızı/gümüşi lekeler (Psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (Kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunları deneyimlerseniz.
• Eğer güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız (Kan hücrelerinin azalması veya işlev bozukluğuyla ilgili olabilecek belirtileri).
• Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” kısmına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Terminus’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Terminus, aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz gebelik sırasında Terminus almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.
Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.
Eğer doktorunuz tarafından spesifik olarak önerilmemişse, gebelik sırasında Terminus almamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla terbinafine maruz kalacağı için, Terminus tablet kullanırken emzirmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

Araç ve makine kullanımı
Terminus tabletler alırken kendinizi sersemlemiş hissederseniz araç ya da makine kullanmamalısınız.

Terminus’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Terminus laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
• Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (Örneğin; rifampisin),
• Kafein,
• Oral kontraseptifler (bazı hastalarda regl düzensizliği ve ani kanama görülebileceğinden),
• Duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Trisiklik antidepresanlar, sınıf 1A, 1B ve 1C dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Propafenon, amiodaron gibi bazı antiaritmikler),
• Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Metoprolol gibi bazı betablokerler),
• Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; simetidin).
• Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; flukonazol, ketokonazol)
• Öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; dekstrometorfan)
• Transplante edilen (nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık sistemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
• Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Terminus nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Terminus’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Yetişkinler:
Normal doz günde bir kere 250 mg’lık bir tablettir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir