SANDOSTATIN LAR 20 MG 1 FLAKON

SANDOSTATIN LAR 20 MG 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI1.474,11 TL
KAMU ÖDENEN1.474,11 TL
KAMU İSKONTOSU32.50%
BARKOD8699504770056
ETKİN MADDEOKTREOTID
FİRMA ADINOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUH01CB02
NFC KODUA06963
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFHA
SAKLAMA KOŞULLARISoğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.) Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLERBu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır

ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H01 – HİPOFİZ VE HİPOTALAMUS HORMONLARI VE ANALOGLARI
H01C – HİPOTALAMİK HORMONLAR
H01CB – ANTİ BÜYÜME HORMONU
H01CB02 – OKTREOTİD

İlacın kısa özeti

Sandostatin Lar 20 Mg Enjeksiyonluk Süspansiyon için Toz ve Çözücü

Kas içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: 1 flakon 20 mg Oktreotid* (serbest peptid olarak) içerir. *22,4 mg oktreotid asetat’a eşdeğerdir.
 • Yardımcı maddeler: Bir flakon Poli (DL-laktit-ko-glikolit), steril mannitol içerir. Bir çözücü içeren şırınga sodyum karboksimetilselüloz, mannitol, poloksamer 188 ve 2 ml’ye tamamlamak için yeter miktarda enjeksiyonluk su içerir. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Sandostatin Lar nedir ve ne için kullanılır?
2. Sandostatin Lar’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Sandostatin Lar nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Sandostatin Lar’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Sandostatin Lar nedir ve ne için kullanılır?

Sandostatin Lar, renksiz cam flakon içinde beyaz ila sarımsı bir renk tonu içeren beyaz renkte enjeksiyonluk kuru etkin madde içerir.

Sandostatin Lar 20 mg oktreotid etkin maddesini (22,4 mg oktreotid asetat olarak) içerir.

Sandostatin Lar aşağıdaki bileşenleri kapsayan bir set halinde piyasaya sunulmaktadır: – 20 mg oktreotid içeren bir flakon,

Tozun süspansiyon haline getirilmesi için kullanılacak 2 ml sıvıyı içeren, önceden doldurulmuş bir şırınga,
Sıvıyı kullanıma hazır dolu enjektörden flakona iğne olmadan aktarmak için kullanılacak olan bir flakon adaptörü,
Bir güvenlik enjeksiyon iğnesi [40 mm (1,5 inç), 19 gauge].

Kullanılmadan önce, flakon içerisindeki toz halindeki etkin maddenin, ambalaj içerisinde temin edilen şırınga içerisindeki özel çözücüde karıştırılması (süspansiyon haline getirilmesi) gerekmektedir. Bu sıvı sodyum karboksimetilselüloz, mannitol, poloksamer 188 ve steril sudan oluşmaktadır.

Sandostatin Lar uzun etkili bir depo enjeksiyonudur.

Sandostatin Lar somatostatinden türetilen sentetik bir bileşiktir. Somatostatin büyüme hormonu gibi bazı hormonların etkilerini inhibe ettiği insan vücudunda normal olarak bulunmaktadır. Sandostatin Lar’ın somatostatine kıyasla avantajları arasında daha güçlü olması ve etkisinin daha uzun sürmesi yer almaktadır.

Sandostatin Lar aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi (akromegali) tedavisinde, 

Akromegali vücudun çok fazla büyüme hormonu ürettiği bir durumdur. Normalde, büyüme hormonu doku, organ ve kemiklerin gelişimini kontrol eder. Çok fazla büyüme hormonunun üretilmesi, özellikle ellerde ve ayaklarda kemik ve dokuların boyutunda bir artışa neden olur. Sandostatin Lar, aralarında baş ağrısı, aşırı terleme, el ve ayaklarda uyuşma, yorgunluk ve eklem ağrısının bulunduğu akromegali semptomlarını belirgin olarak azaltır. Vakaların çoğunda, büyüme hormonunun aşırı üretimine hipofiz bezindeki (hipofiz adenomu) bir büyümeye yol açmaktadır; Sandostatin Lar tedavisi adenomun büyüklüğünü azaltabilir.

Sandostatin Lar aşağıdaki durumlarda akromegali hastalarının tedavisinde kullanılır:

SANDOSTATİN’in başka bir formu ile her gün deri altına (subkutan yoldan) enjeksiyon aracılığıyla uygulanan bir tedavi tatmin edici sonuçlar vermişse; Sandostatin Lar tedavisine geçiş enjeksiyonların çok daha seyrek yapılacağı anlamına gelir;
Akromegali için diğer tedavi türleri (cerrahi ya da radyoterapi) uygun değilse ya da etkili olmamışsa;
Radyoterapiden sonra, tedavinin etkisini tam olarak göstermesine kadar geçen ara dönemde.

 • Mide, bağırsak ya da pankreas tarafından bazı özel hormonların ve diğer ilgili maddelerin aşırı üretimi ile ilişkili semptomların (belirtilerin) hafifletilmesinde kullanılır. 

Mide, bağırsak ya da pankreastaki bazı nadir hastalıklar (örneğin; karsinoid tümörler, VIPomalar, glukagonomalar, gastrinomalar, insülinomalar, GRFomalar), belirli hormonların ve diğer ilgili doğal maddelerin aşırı üretimine neden olabilir. Bu aşırı üretim, vücudun doğal hormon dengesini bozarak sıcak basması, ishal, düşük kan basıncı, döküntü ve kilo kaybı gibi çeşitli semptomlara yol açar. Sandostatin Lar bu semptomların kontrol edilmesine yardımcı olur. Genellikle önceden günlük SANDOSTATİN enjeksiyonları ile tedaviye iyi yanıt vermiş olan hastalara verilir.

 • Bağırsak (örn. apandis, ince bağırsak veya kalın bağırsak) yerleşimli nöroendokrin tümörlerin tedavisinde. Nöroendokrin tümörler, vücudun farklı kısımlarında görülebilen nadir tümörlerdir. Sandostatin Lar ayrıca eğer bağırsak yerleşimlilerse, bu tümörlerin büyümesinin kontrol altına alınmasında da kullanılır.
 • Çok fazla tiroid stimülan hormon (TSH) üreten hipofiz tümörlerinin tedavisinde kullanılır. 

Çok fazla tiroid stimülan hormon (TSH hipertiroidizme yol açar(tiroid bezinin aşırı çalışması). Sandostatin Lar çok fazla tiroid stimülan hormon (TSH) üreten hipofiz tümörleri olan kişilerin tedavisinde kullanılır:

Diğer tedavi seçenekleri (ameliyat veya radyoterapi) uygun olmadığında veya başarısız olduğunda;
Radyoterapiden (ışın tedavisi) sonra, radyoterapi tamamen etki gösterene kadarki ara dönemde.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Sandostatin Lar’ı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doktorunuzun size verdiği tüm talimatları dikkatlice uygulayınız. Bunlar bu kullanma talimatında verilen bilgilerden farklı olabilir.

Sandostatin Lar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Oktreotide ya da Sandostatin Lar’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. 

Eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Sandostatin Lar’ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız:

Eğer:

 • Uzun süreli Sandostatin Lar kullanımı safra taşı oluşumuna yol açabileceği için, şu anda safra taşınız olduğunu biliyorsanız ya da daha önce safra taşınız vardı ise veya ateş, titreme, karın ağrısı veya cildinizde veya gözlerinizde sararma gibi şikayetiniz gelişirse, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz safra kesenizi periyodik olarak kontrol etmek isteyebilir.
 • Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa, bunu doktorunuza bildiriniz çünkü Sandostatin Lar kan şekeri düzeylerini etkileyebilir. Eğer şeker hastası (diyabet) iseniz, şeker düzeyleriniz düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 • Daha önce B12 vitamini yetersizliği yaşadıysanız, doktorunuz B12 vitamini düzeyinizi periyodik olarak kontrol etmek isteyebilir.
 • Sandostatin Lar ile uzun süreli tedavi edildiyseniz, doktorunuz tiroid fonksiyonlarınızı periyodik olarak kontrol etmek isteyebilir.
 • Doktorunuz karaciğer fonksiyonunu periyodik olarak kontrol etmek isteyebilir. 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sandostatin Lar’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Oktreotid, bazı hastalarda diyet ile alınan yağların emilimini değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sandostatin Lar hamilelik sırasında eğer kesinlikle gerekli değilse kullanılmamalıdır.

Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyor iseniz, bunu doktorunuza bildiriniz.

Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar tedavi sırasında uygun ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sandostatin Lar’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Sandostatin Lar kullanırken çocuğunuzu emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

Sandostatin Lar’ın araç ya da makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ancak bazı yan etkiler, örneğin; baş ağrısı ve yorgunluk araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Araç ve makine kullanırken dikkatli olmanız gerekmektedir.

Sandostatin Lar’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Sandostatin Lar kullanırken genellikle diğer ilaçları kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat aşağıdaki gibi bazı ilaçların Sandostatin Lar’dan etkilendiği bildirilmiştir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Ülser gibi mide rahatsızlılarında kullanılan simetidin,
 • Organ ve kemik iliği nakli, bağışıklık sistemi ile ilgili bazı göz (üveit), böbrek (nefrotik sendrom), deri hastalıkları (sedef hastalılğı ve atopik dermatit) ve romatizmal artritte kullanılan siklosporin,
 • Parkinson hastalığında ve bazı hormon bozukluklarında kullanılan bromokriptin,
 • Kalp ritm bozuklukları için kullanılan kinidin.
 • Epilepsi (sara nöbetlerinde) kullanılan karbamazepin, kalp ritmi bozuklukları ile birlikte görülen kalp yetmezliklerinde kullanılan digoksin, pıhtı nedeniyle gelişen damar tıkanmasının önlenmesi amacıyla kullanılan varfarin ve allerjide kullanılan terfenadin gibi karaciğer tarafından metabolize edilen ilaçlar.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa, doktorunuz insülin dozunuzu ayarlamaya ihtiyaç duyabilir. 

Kan basıncını ya da sıvı ve elektrolit dengesini kontrol etmek için diğer ilaçlar (beta-blokörler ya da kalsiyum kanal blokörleri) kullanıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Doz ayarlaması gerekli olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir