RETROVIR 250 MG 40 KAPSUL

RETROVIR 250 MG 40 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699522152285
ETKİN MADDEZIDOVUDIN
FİRMA ADIGLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI40
ATC KODUJ05AF01
NFC KODUA06710
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFVO

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J05 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİVİRALLER
J05A – DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
J05AF – NÜKLEOZİD REVERS TRANSKRİPTAZ İNHİBİTÖRLERİ
J05AF01 – ZİDOVUDİN

İlaç Hakkında Kısa Özet

RETROVIR™ 250 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Zidovudİn’dir. Her kapsül 250 mg zidovudin içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mİkrokristalİn selüloz, sodyum nişasta glikolal, magnezyum stearat, titanyum dioksit ve siyah demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

/. RETROVIR™nedir ve ne için kullanılır?

 1. RETROVIR™’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 2. RETROVIR™ nasıl kullanılır?
 3. Olası yan etkiler nelerdir?
 4. RETROVIR™’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1.RETROVIR™ nedir ve ne için kullanılır ?

RETROVIR™ antiretroviral ilaçlar adı verilen grubunun bir üyesidir. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsünün (HIV) yol açtığı enfeksiyonların (mikroorganizmaların yol açtığı hastalık) tedavisinde ve hamile kadınlarda HIV virüsünün (bir tür mikroorganizma) anneden çocuğa geçişinin azaltmasında kullanılır.

RETROVIR™ mavi kapaklı beyaz gövdeli jelatin kapsüller halindedir. Kutu içinde PVC/aluminyum blisterlerde bulunmaktadır. Bir kutuda 40 kapsül vardır.

 

Dikkat edilmesi gerekenler

2.RETROVIR™’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RETROVIR™’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Zidovudine veya RETROVIR™ ’un diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız).
 • Eğer doktorunuz nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinizin sayısının veya kırmızı kan hücresi sayısı ve/veya hemoglobin seviyenizin anormal derecede düşük olduğunu (anemi; kansızlık) söylediyse.
 • Yenidoğan bebekte sarılık varsa (kanda bİlirubİn adı verilen maddenin artması)

RETROVIR™ ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • RETROVIR™, HIV (tnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) AIDS hastalığı etkeni enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşmasını engellemez, bu nedenle uygun koruyucu önlemler alınız.
 • RETROVIR™, HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunu tamamen İyileştirmez, ancak hastalığınızın kontrol edilmesine yardımcı olur ve ilerlemesini yavaşlatır.
 • HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonu bağışıklık sisteminizi baskılayacağından birçok hastalık yönünden risk altında olabilirsiniz. Doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz ve ilacınızı düzenli kullanmaya devam ediniz.
 • RETROVIR™, HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunun anneden çocuğa geçmesini tamamen engellemez.
 • Tedavi sırasında kan değerlerinizde bazı değişiklikler olabilir bu nedenle doktorunuz düzenli aralıklarla kan testleri yaptırmanızı isteyecek ve alınan sonuçlara göre tedavinizi nasıl sürdüreceğine karar verecektir.
 • Tedavi sırasında laktik asİdoz (kanda aşırı miktarda laktik asit adı verilen maddenin birikimi) ve aşırı yağlanma ile birlikte karaciğer büyümesi gelişebilir, daha çok kadınlarda ve karaciğer hastalığı olanlarda gelişir. Bu durum seyrek görülür ancak ölümcül olabilir, bu nedenle tedaviniz süresince doktorunuz sizi yakından izleyecektir.
 • RETROVIR™ ile bir veya daha fazla antiretroviral İlacı birlikte alıyorsanız vücudunuzdaki yağ dağılımında değişiklikler olabilir. Göbek çevresinde aşırı yağ toplanması, sırtta, aşırı yağ toplanması, kol, bacak ve yüz kaslarında erime, memelerde büyüme bu değişikliklere dahildir.
 • HIV enfeksiyonu olan ve bağışıklığı ağır şekilde baskılanan hastalara uygulanan antiretroviral İlaç tedavisinin ilk birkaç haftasında enfeksiyonu hatırlatan ve ciddi olabilen iltihap (ağrı, kızarıklık, şişme, ateş gibi) gelişebilir. Bu nedenle HIV tedavisine başladıktan sonra sağlık durumunda bir değişiklik olursa veya ağrı, kızarıklık, şişme ve ateş gibi belirtiler fark ederseniz gecikmeden doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Karaciğer hastalığınız (Hepatit B veya C) varsa
 • Şişmansanız ve kadınsanız
 • Şeker hastalığınız varsa ya da insulin tedavisi görüyorsanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

RETROVİR11 ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir etkileşim beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RETROVİR™ ’in gebeliğin ilk 14 haftasında kullanılması tavsiye edilmez. Sadece doktorunuz mutlaka gerekli olduğuna karar verirse kullanılabilir.

Hamilelik sırasında enfeksiyonun anneden çocuğa geçmesini engellemek için gebeliğin 14. haftasından sonra doğuma kadar anneye ve doğumdan sonra da bir süre yenidoğana RETROVİR™ uygulanabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hastalığın çocuğa geçmesini engellemek için HIV enfeksiyonu olan kadınların bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir. RETROVIR™’İn İçindeki maddelerinin küçük bir miktarı sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

RETROVIR™’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Yine de araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

RETROVIR™’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RETROVİR™ içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları RETROVİR ile birlikte kullanmayınız:

 • Stavudin (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
 • Rİfampisin (antibiyotik)

Aşağıdaki ilaçları RETROVİR ile birlikte dikkatli kullanınız:

 • Sodyum valproat, fenitoin (sara nöbeti tedavisinde kullanılır)
 • Asiklovir, gansiklovir ya da interferon (virüs enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Pirimetamin (sıtma tedavisinde kullanılır)
 • Dapson (zatürre ve deri enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Flukonazol ya da fluksİtozİn (mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Pentamidin ya da atovakuon (parazit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)
 • Amfoterisin ya da kotrimoksazol (mantar ve bakteri enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Metadon (bağımlılık tedavisinde kullanılır)
 • Vinkristin, vinblastin ya da doksorubisin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Klaritromisin (antibiyotik)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir İlacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir