PROZAC 20 MG 70 ML LIKIT

PROZAC 20 MG 70 ML LIKIT Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI40,64TL
KAMU ÖDENEN40,64 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699673656021
ETKİN MADDEFLUOKSETIN HCL
FİRMA ADILİLLY İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI70
ATC KODUN06AB03
NFC KODUA06467
SGK EŞDEĞER KODUE023B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF2A
SAKLAMA KOŞULLARIIşıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLERTİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AB – SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRLERİ
N06AB03 – FLUOKSETİN

İlacın kısa özeti

Prozac Likit 20 mg/5 ml

Ağızdan alınır.

Her 5 ml likit 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

 • Etkin madde: Fluoksetin hidroklorür
 • Yardımcı maddeler: Benzoik asit, sukroz, gliserin, tatlandırıcı olarak nane (eser miktarda alkol içerir) ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Prozac nedir ve ne için kullanılır?
2. Prozac kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Prozac nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Prozac’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Prozac nedir ve ne için kullanılır?

 • Prozac 70ml’lik kahverengi şişelerde şeffaf, renksiz, nane kokulu ve nane tadı olan bir çözeltidir.
 • Prozac seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır:

 • Majör depresyon
 • Takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk = OKB olarak da tanınır)
 • Aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartma (bulimia nervoza)
 • Adet öncesi gerginlik (pre-menstrüel disforik bozukluk)

Prozac nasıl etki eder?

Herkesin beyninde serotonin olarak adlandırılan bir madde bulunur. Depresyonda olan ya da obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da yeme bozukluğu (bulimia nervoza) olan kişiler diğer insanlara göre daha düşük seviyede serotonine sahiptirler. Prozac ve diğer serotonin geri alım inhibitörlerinin nasıl etki ettikleri tam anlaşılmamakla birlikte bunlar beyinde azalmış olan serotonin seviyesini artırarak etki gösterirler. Bu durumların tedavisi daha iyi olabilmeniz için önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, durumunuz düzelmez, daha ciddi ve tedavisi zor bir hale gelebilir..

Semptomlardan kurtulduğunuza emin olabilmeniz için birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca tedavi edilmeniz gerekebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Prozac kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Prozac’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Fluoksetine ya da bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Geri dönüşümsüz, seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ), olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir (örn. depresyon tedavisi için iproniazid kullanımı).
  Geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ tedavisi alıyorsanız Prozac tedavisi ilaç kesildikten en az 2 hafta sonra başlatılmalıdır.
  Prozac almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız. Eğer Prozac uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda reçetelendi ise, doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.
 • Metoprolol (kalp yetmezliği tedavisi için) kullanıyorsanız, kalp atımınızın çok yavaşlaması ile ilgili artmış bir risk olduğundan.
 • Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız. Prozac‘ı bıraktıktan sonra 5 gün boyunca tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar Prozac ile birlikte kullanıldığında ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol açar.
 • Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız.

Prozac’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz, nöbet geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; Prozac kullanımının kesilmesi gerekebilir;
 • Elektrokonvülsif tedavi görüyorsanız;
 • Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyseniz; manik atak geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; Prozac kullanımının kesilmesi gerekebilir;
 • Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir);
 • Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir);
 • Kalple ilgili sorunlarınız varsa;
 • İstirahat halinde düşük kalp atım hızı ve/veya uzamış ağır ishal ve kusma sonucunda tuz kaybı olduğunu biliyorsanız veya idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız;
 • Göz içi basıncının artması (glokom);
 • İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız;
 • Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya çıkıyorsa;
 • Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
 • Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
 • Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve yerinde duramama ya da oturamama gibi aşırı hareketli bir durumunuz var ise, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; Prozac dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
 • Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme (seyirme), zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza bildiriniz, Prozac kullanımının kesilmesi gerekebilir.

İntihar düşüncesi ve depresyon ya da anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi

Ruhsal çöküntü (depresyon) ve/veya kaygı (anksiyete) bozukluklarınız varsa kendinize zarar verme ya da intihar düşünceleriniz olabilir. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha uzun sürer.

Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:

 • Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa
 • Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş 25 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini göstermiştir.

Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluğunuz olduğunuzu söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.

18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri ve muhalefet davranışlar (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde artış riski bulunmaktadır. Prozac’ın büyüme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış gelişimi üzerine uzun süreli güvenlilik bilgisi sınırlıdır. Prozac’ın çocuklar ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Prozac’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Prozac’ı tercihinize göre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız..

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin ilk birkaç ayı boyunca anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde kalbi etkileyen doğum kusurları riskinde artış olduğunu gösteren raporlar bulunmaktadır. Genel popülasyonda, bebeklerin %1’i kalp kusuru ile doğmaktadır. Bu oran anneleri fluoksetin kullanan bebeklerde %2’dir. Gebelik sırasında Prozac kullanımına doktorunuzla görüştükten sonra dozunu azaltarak son verebilirsiniz. Ancak, doktorunuz durumunuza göre size Prozac kullanmaya devam etmenizi de önerebilir.

Gebelik sırasında özellikle gebeliğin son 3 ayında fluoksetin benzeri ilaçlar alındığında, bebeklerde hızlı solumaya ve mavimsi bir görünüm almasına yol açan yenidoğanda dirençli pulmoner hipertansiyon (PPHN) adı verilen ciddi durumun riskini artırabilir. Bu belirtiler bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğinizde böyle bir durum olursa derhal doktorunuza danışınız.

Gebelik sırasında, özellikle gebeliğin son evresinde ya da doğumdan hemen önce kullanıldığında yenidoğan bebeklerde aşağıdaki etkiler rapor edildiğinden dikkatli olunmalıdır: uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite), titreme, kas zayıflığı, sürekli ağlama, emme ya da uyku sırasında sorunlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluoksetin anne sütüne geçer ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Kesinlikle emzirmeniz gerekiyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

Üreme

Teorik olarak, insanda üreme üzerine olumsuz bir etkisi henüz gözlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç, karar verme yeteneğinizi ya da uyumunuzu etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan araç ya da makine kullanmayınız.

Prozac’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Prozac likit sukroz içerir. Eğer doktorunuz tarafından size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız..

Bu ürünün tatlandırılmasında kullanılan nane aromasında küçük miktarda (doz başına 100mg) etanol bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç diğer bazı ilaçlar ile etkileşim gösterebilir.

Prozac’ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

 • bazı geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’leri. Prozac; geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’leri (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Prozac almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta geri dönüşümsüz, seçici olmayan MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız. Eğer Prozac uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuzun 5 haftadan daha uzun bu arayı uzatmayı düşünmesi gerekebilir.
 • metoprolol kalp yetmezliğinde kullanıldığında; kalp atımınızın çok yavaşlaması ile ilgili artmış bir risk vardır.

Prozac aşağıdaki ilaçlarla etkileşim gösterebilir:

 • tamoksifen (meme kanseri tedavisi için); Prozac bu ilacın kan düzeylerini değiştirebileceğinden ve tamoksifen etkisini azaltma ihtimaline neden olabileceğinden doktorunuz farklı antidepresan tedavisi reçete edebilir.
 • moklobemid, linezolid (bir antibiyotik) ve metiltiyoninyum klorür (metilen mavisi) gibi monoamin oksidaz inhibitörleri A (MAOİ-A): Ciddi, hatta ölümcül reaksiyon riskleri nedeniyle (serotonin sendromu olarak adlandırılır). Fluoksetin tedavisi geri dönüşümlü MAOİ tedavisi durdurulduktan sonraki gün başlatılabilir, ancak doktorunuz sizi daha dikkatli izlemek ve daha düşük dozda MAOİ-A ilaçlarını kullanmak isteyebilir.
 • mekitazin (alerji için); bu ilacın Prozac ile birlikte kullanılması kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik riskini arttırabilir.
 • fenitoin (sara için kullanılır); Prozac bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebileceğinden, birlikte kullanılacaksa daha dikkatli olunmalıdır.
 • lityum, selejilin, sarı kantaron ( John’s Wort), tramadol (şiddetli ağrı tedavisi için), triptanlar (migren için) ve triptofan; Prozac ile birlikte kullanıldığında hafif serotonin sendromu (ani, aşırı serotonin etkisi) riski artar. Prozac lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığında doktorunuz kontrol sıklığını artıracaktır.
 • kalp ritmini etkileyebilen ilaçlar ör. Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (ör. fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresanlar, bazı antimikrobiyal ajanlar (örneğin sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin iv, pentamidin) antimalaryal tedavi (sıtma tedavisi) özellikle halofantrin ya da bazı antihistaminikler (astemizol, mizolastin). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasının Prozac ile birlikte kullanılması, kalbin elektriksel aktivitesinde değişiklik riskini arttırabilir.
 • anti-koagülanlar (varfarin gibi kan sulandırıcılar), non steroidal antienflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili, ibuprofen ve diklofenak gibi) aspirin ve kanı sulandırabilen diğer ilaçlar (bazı zihinsel ve davranışsal bozukluklarda kullanılan klozapin gibi). Prozac bu ilaçların kandaki etkisini değiştirebilir. Eğer Prozac tedavisine varfarin kullanırken başlandıysa ya da durdurulduysa doktorunuzun bazı testler yaptırması dozunuzu ayarlaması ve sizi daha sık kontrol etmesi gerekecektir.
 • siproheptadin (alerjiler için); Prozac’ın etkisini azalatabileceğinden.
 • kandaki sodyum düzeylerini düşüren ilaçlar (idrarda artışa sebep olan ilaçlar, desmopresin, karbamazepin ve okskarbazepin gibi); bu ilaçlar Prozac ile birlikte alındıklarında kandaki sodyum seviyelerinin çok düşük olması riskini arttırabileceklerinden.
 • trisiklik antidepresan gibi antidepresanlar, diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) veya bupropion, meflokin veya klorokin (sıtma tedavisi için), tramadol (şiddetli ağrı tedavisi için) veya fenotiyazin ya da butirofenon gibi antipsikotikler; Prozac bu ilaçlarla birlikte alındığında nöbet riskini arttırabileceğinden.

flekainid, propafenon, nebivolol ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), atomoksetin ya da trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin, desipramin ve amitriptilin) veya risperidon (şizofreni için); Prozac bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebileceğinden, doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya kullanma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir