PANTPAS 40 MG IV ENJ. TOZ ICEREN 1 FLAKON

PANTPAS 40 MG IV ENJ. TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699456790034
ETKİN MADDE:PANTOPRAZOL
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:ITHAL
EŞDEĞER KODU:E267C
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKFI6
SGK KAMU NO:A05893
ATC KODU:A02BC02
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:TAKEDA
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:1

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BC – PROTON POMPASI İNHİBİTÖRLERİ
A02BC02 – PANTOPRAZOL

İlaç Hakkında Kısa Özet

Pantpas 40 mg IV Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

Pantpas enjeksiyonluk çözelti için beyaz – soluk beyaz bir tozdur.
40 mg toz içeren, gri kauçuk tıpalı, aluminyum kapaklı 10 ml renksiz cam flakon şişe içerisinde yer alır.
Yalnızca damar içine uygulanır.
Steril, apirojen

 • Etkin madde: Her bir flakon 40 mg pantoprazole eşdeğer 42.3 mg pantoprazol sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: 1 mg disodyum edetat ve pH ayarlaması için 0.24 mg sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Pantpas nedir ve ne için kullanılır?
2.
Pantpas’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Pantpas nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Pantpas’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Pantpas nedir ve ne için kullanılır?

Pantpas “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizde asit oluşumunu azaltır. Midede asit nedeniyle oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Pantpas ;

 • Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (özofageal reflü hastalığında)
 • Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri) veya midedeki ülser (gastrik ülser)
 • Akut kanamalı mide veya bağırsakların üst kısmındaki ülserlerde, kanamanın tedavisinde veya kanamanın tekrarlamasını önlemede,
 • Zollinger Ellison Sendromu gibi midede aşırı asit üretiminin olduğu durumların tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Pantpas’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pantpas’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya Pantpasın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, Pantpas’ı kullanmayınız.

Pantpas’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. Pantpas ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda Pantpas kullanımı kesilmelidir.
 • Eğer AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir isimli bir ilaç ile aynı zamanda Pantpas kullanıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.
 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantpas özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda, yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini az da olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz Pantpas’ı daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.
 • Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum minerali düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTPAS en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedavidensonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da Pantpas tedavinizin daha kısa süreli devam edilmesine karar verebilir. Pantpas tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz. Çünkü bu belirtiler hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandaki potasyum ve kalsiyum düzeylerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz gerekli görürse düzenli olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantpas bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi Pantpas üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonellla ve Campylobacter veya C. difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.
 • Aşağıdakilerden birini fark ederseniz derhal doktorunuza başvurunuz:

–      Beklenmeyen kilo kaybı,

– Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,

– Kanlı kusma; kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür

–  Dışkıda kan görülmesi; görünüşü siyah veya katran gibi olabilir

–  Yutma zorluğuveya yutarken ağrı duyma,

–  Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

–  Göğüs ağrısı

– Mide ağrısı

– Ağır ve sürekli ishal durumlarında

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Pantpas ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle Pantpas tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

Pantpas’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Pantpas’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

Pantpas’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum:

Bu tıbbi ürün her flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında (pratik olarak) sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Pantpas diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) – eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz Pantpas tedavisini geçici olarak durdurabilir,
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan) – kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir,
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır).
 • Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı),
 • Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır)
 • Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır)
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),
 • Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren)
 • Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Pantpas nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenal ülser), midedeki ülser (gastrik ülser) ve asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (özofageal reflü hastalığında) tedavisinde

Günde 1 flakon (40 mg pantoprazol)

Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda, kanamanın kısa sürede durdurulmasında ve tekrar kanamanın önlemesinde:

Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda 80mg, 2-15 dakika içerisinde tek seferde enjekte edilerek uygulanmalı ve ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8mg/saat olacak şekilde devamlı damardan enjekte edilerek uygulanmalıdır.

Zollinger Ellison Sendromu ve midede aşırı asit üretiminin olduğu durumların tedavisi için

Günde 2 flakon (80 mg pantoprazol)

Doktorunuz midenizdeki asit üretimine bağlı olarak sizin kullanmanız gereken dozu belirleyecektir.

Eğer doktorunuz tarafından günde iki flakondan (80 mg) fazla enjeksiyon kullanmanız gerektiği söylenmişse, bu enjeksiyonlar iki eşit doz halinde verilmelidir.

Doktorunuz günde dört flakondan (160 mg) fazla geçici bir dozu size başlayabilir. Eğer mide asidi seviyenizin acil olarak kontrol altına alınması gerekiyorsa, başlangıç dozu 160 mg (dört flakon) midedeki asit miktarını acil olarak azaltmak için yeterli olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Günlük Pantpas dozunuzu bir doktor veya hemşire damarınızın içine enjekte ederek 2-15 dakikada uygulayacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Pantpas’ın 18 yaşından küçük hastalarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Pantpas yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu (yarım flakon) aşılmamalıdır.

Eğer Pantpas’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pantpas kullandıysanız:

Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır.

Pantpas’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pantpas kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pantpas ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Pantpas ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Pantpas’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pantpasın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

 (10 hastada 1’den fazla görülür)

(100 hastada 1 ile 10 arası görülür)

 (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür)

(10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür)

 (10.000 hastada 1’den az görülür)

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa Pantpas kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çok ciddi alerjik rahatsızlıklar (seyrek görülür): Dil ve/veya boğazda şişme, yutma/yutkunma güçlüğü, kurdeşen (ürtiker), nefes alma güçlüğü, yüzde alerjik şişme (Quincke hastalığı/anjiyoödem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi.
 • Çok ciddi deri rahatsızlıkları (sıklık derecesi bilinmiyor): Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Steven Johnson Sendromu, Eritema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir), ışığa hassasiyet ve subakut kütanöz lupus eritematozus (boyun çevresinde, sırtta, gövdenin önünde ve kolların dış yüzlerinde meydana gelen kızarıklıklar)
 • Diğer çok ciddi rahatsızlıklar (sıklık derecesi bilinmiyor): Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbrek yetmezliğine doğru ilerleme olasılığı olan böbreklerde büyüme (ciddi böbrek iltihabı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pantpas’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Yaygın:

Enjeksiyon bölgesindeki damar duvarında iltihap ve kan pıhtısı oluşumu; midede iyi huylu polipler

 • Yaygın olmayan:

Baş ağrısı; baş dönmesi; ishal; kendini iyi hissetmeme; kusma; midede şişkinlik ve gaz; kabızlık; ağızda kuruluk; karın ağrısı; kızartı, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar; halsizlik, uyku bozuklukları

Özellikle bir yıldan daha uzun süre boyunca pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanan hastalarda kalça, el bileği veya omurgada kırık meydana gelme riski artar. Osteoporoz hastalığınız varsa ya da osteoporoz riskini artıran kortikosteroidler kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

 • Seyrek:

Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması; bulanık görme gibi görme bozuklukları; kurdeşen (ürtiker); eklem ağrıları; kas ağrıları; kilo alma/verme; vücut sıcaklığının artması; yüksek ateş; el ve ayaklarda şişme (periferal ödem); alerjik reaksiyonlar; depresyon; erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti)

 • Çok seyrek:

Oryantasyon bozukluğu

 • Bilinmiyor:

Özellikle eğilimli olan hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon), zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon); kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi), ciltte karıncalanma, batma, yanma veya donma hissi (parestezi); eklemlerde ağrı olasılığı ile birlikte ciltte kızarıklık ve döküntü. Eğer üç aydan uzun süredir Pantpas kullanıyorsanız kanınızdaki magnezyum seviyelerinin de düşmesi mümkündür. Magnezyum seviyesinin düşmesi (hipomagnezami) yorgunluk, istem dışı kas gerilmeleri, oryantasyon bozukluğu, kasılmalar, baş dönmesi ve nabız yükselmesi şekillerinde kendini gösterir. Magnezyum seviyesinin düşmesi aynı zamanda kanınızdaki potasyum ve kalsiyum seviyelerinin de düşmesine neden olabilir. Doktorunuz kanınızdaki magnezyum seviyelerini izlemek için düzenli testler yaptırmanızı isteyebilir.

Kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkiler:

 • Yaygın olmayan:

Karaciğer enzimlerinde artış

 • Seyrek:

Kanda bilirubin seviyesinde artış; kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış, beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

 • Çok seyrek:

Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir); beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir); kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Saklanması

5. Pantpas’ın saklanması

Pantpas’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Pantpas’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pantpas’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Poligon Cad. Buyaka 2 Sit. 1. Blok No.8 A/10-11
Ümraniye, İstanbul

Üretim yeri:
Takeda GmbH
RobertBosch-Strasse 8
Singen / Almanya

Kullanma Talimatı

Pantpas 40 Mg IV Enjeksiyonluk Toz İçeren 1 Flakon Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenir

Fiyatı nedir?

Pantpas 40 Mg IV Enjeksiyonluk Toz İçeren 1 Flakon fiyatı: 36,20 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet

ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Nobel Sağlık }

ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

ARINNA 20 mg 14 enterik kaplı tablet

ARINNA 20 mg 28 enterik kaplı tablet

ARINNA 40 mg 14 enterik kaplı tablet

ARINNA 40 mg 14 enterik kaplı tablet { Terra }

ARINNA 40 mg 28 enterik kaplı tablet

ARINNA 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Terra }

GASTBLOK 40 mg 14 enterik kaplı tablet

GASTBLOK 40 mg 14 enterik kaplı tablet { Umut İlaç }

GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet

GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Pensa }

GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet { Umut İlaç }

GASTRAZOL-L 40 mg IV enjektabl liyofilize toz içeren 1 flakon

PANDEV 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANDEV 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PANDEV 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PANDEV 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 1 flakon

PANOCER 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PANOCER 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PANREF 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANREF 40 mg 14 enterik tablet

PANREF 40 mg 28 enterik tablet

PANTACTIVE 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANTACTIVE 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PANTACTIVE 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PANTAZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PANTHEC 20 mg 28 ENT.tablet

PANTHEC 40 mg 14 enterik tablet

PANTHEC 40 mg 28 enterik tablet

PANTO 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PANTO 40 mg 14 tablet

PANTO 40 mg 28 tablet

PANTO 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PANTO 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 10 flakon

PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon

PANTOZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PANTOZOL 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon (10 flakon)

PANTPAS 40 mg 14 tablet {Nycomed}

PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet

PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet

PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet {Bayer}

PANTPAS 40 mg enterik kaplı tablet (14 tablet)

PANTPAS 40 mg GASTROREZISTAN 56 enterik tablet

PANTPAS 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PASMOL 40 mg enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon)

PROGAS 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PROTAZ 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon

PROTAZ 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon { Hta İlaç }

PROTECH 20 mg 14 enterik kaplı tablet

PROTECH 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PROTECH 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PROTEPROTINUM 20 mg 28 tablet

PROTINUM 40 mg 14 tablet

PROTINUM 40 mg 28 tablet

PROTINUM 40 mg 56 enterik tablet

PROTONEX 20 mg 28 enterik kaplı tablet

PROTONEX 40 mg 14 enterik kaplı tablet

PROTONEX 40 mg 28 enterik kaplı tablet

PULCET 40 mg 14 enterik tablet

PULCET 40 mg 28 enterik tablet

PULCET 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz (1 flakon)

PYLAZOL 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz

STAMIC 40 mg 14 enterik tablet

STAMIC 40 mg 28 enterik tablet

ULCEZOL 40 mg I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon)

ULCOREKS 40 mg 14 enterik kaplı tablet

ULCOREKS 40 mg 28 enterik kaplı tablet

ULSEPAN 40 mg enterik kaplı tablet (14 tablet)

ULSEPAN 40 mg enterik kaplı tablet (28 tablet)

ULSEPAN 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren 1 flakon

ZOLCER 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz

ZYGOSIS 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz 1 flakon

Etkin Maddeler

Pantoprazol

Pantoprazol, mide ekşimesi, gastroözofageal reflü hastalığı (asit reflü) ve peptik ülser hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
Pantoprazol bir proton pompası inhibitörüdür (PPI). Midedeki asit miktarını azaltarak çalışır ve bu da aside bağlı hazımsızlığı ve mide ekşimesini giderir.
Pantoprazolün yaygın yan etkileri: İshal, Gaz, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Baş dönmesi, Karın ağrısı, Eklem ağrısı, Enjeksiyon yeri reaksiyonuPantoprazol için uzman tavsiyesi

Uzman Tavsiyesi

Pantoprazol için uzman tavsiyesi

 • Pantoprazol yemeklerden 1 saat önce, tercihen sabahları alınmalıdır.
 • İyi tolere edilen bir ilaçtır ve uzun süre rahatlama sağlar.
 • Asitliğin oluşmasını önlemek için bazı sağlıklı ipuçları:
  1. Gazlı içecekler/alkolsüz içecekler, narenciye suları, kızarmış yiyecekler, çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerin aşırı alımından kaçının.
  2. Alkol ve sigaradan kaçının.
  3. Gece geç saatlerde veya yatmadan önce yemek yemekten kaçının.
 • Sulu ishal, ateş veya geçmeyen mide ağrınız olursa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • 14 gün boyunca ilacı aldıktan sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz doktorunuzu bilgilendirin, çünkü dikkat edilmesi gereken başka bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
 • Pantoprazolün uzun süreli kullanımı, zayıf kemiklere ve magnezyum gibi minerallerin eksikliğine neden olabilir. Yeterli diyetle kalsiyum ve magnezyum alımını veya bunların takviyelerini doktorunuzun önerdiği şekilde alın.
 • Doktorunuzla konuşmadan ilaç almayı bırakmayınız.
 • İdrar yapmada azalma, ödem (sıvı tutulmasına bağlı şişme), bel ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve kızarıklık veya ateş gelişirse hemen doktorunuza danışın. Bunlar bir böbrek probleminin belirtileri olabilir.

Soru ve Cevaplar

S. Pantoprazol ne için kullanılır?

Pantoprazol, peptik ülser hastalığı, reflü özofajit veya gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) tedavisinde kullanılır. Pantoprazol, ağrı kesici kullanımına bağlı asitliği önler. Zollinger Ellison sendromu (ZES) olarak bilinen midede aşırı asit üretimi ile ilişkili bir hastalığı tedavi etmek için de kullanılır. Midenizin ürettiği asit miktarını azaltarak çalışır ve böylece semptomlarınızı hafifletir.

S. Pantoprazol’ün etkisi ne kadar sürer?

2 ila 3 gün içinde daha iyi hissetmeye başlamalısınız. Pantoprazolün düzgün çalışması 4 hafta kadar sürebilir, bu nedenle bu süre zarfında hala bazı semptomlarınız olabilir.

S. Pantoprazol güvenli midir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir