NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET

NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699543091907
ETKİN MADDEPERINDORPIL + INDAPAMID + AMLODIPIN 
FİRMA ADIALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC09BX01
NFC KODUA18059
SGK EŞDEĞER KODUE658E
SGK ETKİN MADDE KODUSGKG82

NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09B – KOMBİNE ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09BX – ACE İNHİBİTÖRLERİ, DİĞER KOMBİNASYONLARI
C09BX01 – PERİNDOPRİL,AMLODİPİN VE İNDAPAMİD

NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET isimli ilacın kısa özeti

VERZENIOS 50 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Abemasiklib

Her bir tablet 50 mg abemasiklib içerir.

 • Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat (sığır); Laktoz hidrat (sığır), mikrokristalin selüloz 101, mikrokristalin selüloz 102, silikon dioksit; silika, sulu kolloidal;sulu silikon dioksit, sodyum stearil fumarat, polivinil alkol-kısmen hidrolize edilmiş (E1203), titanyum dioksit (E171), makrogol 4000/PEG MW 3350 (E1521), talk (E553b), sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VERZENIOS nedir ve ne için kullanılır?
2. VERZENIOS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VERZENIOS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VERZENIOS’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET nedir ve ne için kullanılır?

1. VERZENIOS nedir ve ne için kullanılır?

VERZENIOS, bir tarafında “Lilly”, diğer tarafında “50” oyması bulunan bej, modifiye oval tablettir. VERZENIOS, 28, 42 veya 56 film kaplı tablet içeren takvimli blister ambalajlarda bulunur. Tüm ambalaj boyutlarında pazarlanmayabilir.

VERZENIOS, etkin madde olarak abemasiklib içeren bir anti-kanser ilacıdır.

Abemasiklib, bazı kanser hücrelerinde anormal ölçüde aktif olan ve bu hücrelerin kontrol dışı büyümesine yol açan siklin bağımlı kinaz 4 ve 6 adlı proteinleri bloke ederek etki gösterir. Bu proteinlerin sürekli olarak bloke edilmesi kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir, tümörü küçültebilir ve kanserin ilerlemesini geciktirebilir.

VERZENİOS,

 • – Letrozol veya anastrozol ile kombinasyon halinde, özel bir tipte (en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif) menopoz sonrası (postmenopozal) yayılmış (metastatik) meme kanseri olan, adjuvan tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra hastalığı tekrarlamış ya da ileri evre meme kanseri için daha önce hiçbir hormonal tedavi almamış hastalarda endikedir.
 • – Fulvestrant ile kombinasyon halinde, en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER) negatif postmenopozal metastatik meme kanseri olan, fulvestrant ile tedavi edilmemiş hastalarda endikedir,

1- Metastatik hastalığın tedavisi için en az 6 ay boyunca ve en az bir basamak aromataz inhibitörü aldıktan sonra klinik ve/veya radyolojik olarak hastalığın ilerlemesi durumunda fulvestrant ile kombinasyon halinde,

2- En az 12 ay boyunca adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi aldıktan sonra veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisini tamamladıktan sonraki 12 ay içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda fulvestrant ile kombinasyon halinde kullanılır.

 • a) Adjuvan aromataz inhibitörü grubundaki ilaç tedavisinin ilk 12 ayı içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda kullanılmaz.
 • b) Metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü grubundaki ilaçlardan almış hastalarda kullanılmaz.

Sizinle aynı hastalığı olan hastalardan ve ailelerinden oluşan destek grupları bulunabilir; size yardımcı olabilecek bu tür bir grubun bulunup bulunmadığını doktorunuza veya hemşirenize sorunuz.

NORMOTRI FORT 5 MG/2,5 MG/8,14 MG FILM KAPLI TABLET’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. VERZENIOS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VERZENIOS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Abemasiklibe veya VERZENIOS’un içeriğindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

VERZENIOS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda, VERZENIOS tedavisi öncesinde ve sırasında doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz:

VERZENIOS;

– beyaz kan hücresi sayınızı düşürebilir ve enfeksiyon kapma riskiniz daha yüksek olabilir. Akciğer enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonlar hayatı tehdit edici olabilir;

–        toplar damarlarda kanın pıhtılaşmasına neden olabilir;

– karaciğerinizin çalışma şeklini etkileyebilir;

– ishale neden olabilir. İlk ishal belirtisinde loperamid gibi ishal karşıtı ajanlarla tedaviye başlayınız. Bol miktarda sıvı tüketiniz.

– “Olası yan etkiler nelerdir?” adlı bölüm 4’e bakınız ve herhangi bir belirtiniz varsa doktorunuzla konuşunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz tedavinizden önce ve tedavi sırasında neleri kontrol edecek?

VERZENIOS’un kanınızı (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, kan pulcukları) veya karaciğerinizde yer alan enzimlerin kandaki yoğunluğunu etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için tedavi öncesi ve sırasında size düzenli kan testleri yapılacaktır.

VERZENIOS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

VERZENIOS’un kandaki konsantrasyonunu artırabileceği için bu ilacı kullanırken greyfurt ve greyfurt suyu tüketmekten kaçınmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sizin veya partnerinizin hamile kalma olasılığı varsa doktorunuzla doğum kontrol yöntemleri hakkında konuşunuz. Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyor veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla görüşünüz.

Hamileyseniz VERZENIOS kullanmamalısınız.

VERZENIOS kullanırken hamile kalmaktan kaçınmalısınız.

Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadınsanız tedavi sırasında ve tedavi tamamlandıktan sonra en az 3 hafta boyunca yeterli doğum kontrol yöntemlerini (örneğin kondom ve diyafram gibi çift bariyer doğum kontrol yöntemleri) kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VERZENIOS kullanırken emzirmemelisiniz. VERZENIOS’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Fertilite

Abemasiklib erkeklerde üreme kabiliyetini (fertilite) azaltabilir.

Araç ve makine kullanımı

Yorgunluk ve baş dönmesi çok yaygın görülen yan etkilerdir. Aşırı derecede yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

VERZENIOS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler VERZENIOS laktoz içerir (süt veya süt ürünlerinde bulunan bir şeker türü). Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız VERZENIOS kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Kandaki VERZENIOS konsantrasyonunu artırabilen ilaçlar:

o Klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik)

o   İtrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol (mantar enfeksiyonlarının

tedavisinde kullanılır)

o Lopinavir/ritonavir (HIV/AIDS tedavisinde kullanılır)

o Digoksin (kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

o Dabigatran eteksilat (inme ve kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılır)

 • VERZENIOS’un etkinliğini azaltabilen ilaçlar:

o Karbamazepin (nöbet veya nöbet tedavisinde kullanılan sara nöbeti karşıtı (anti- epileptik) ilaçlar)

o Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)

o Fenitoin (nöbet tedavisinde kullanılır)

o Sarı kantaron (St. John’s wort) (hafif depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir