NEXIUM 40 MG ENTERIK KAPLI 28 PELLET TABLET

NEXIUM 40 MG ENTERIK KAPLI 28 PELLET TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699786040045
ETKİN MADDEESOMEPRAZOL
FİRMA ADIASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUA02BC05
NFC KODUA09085
SGK EŞDEĞER KODUE337B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEZY

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BC – PROTON POMPASI İNHİBİTÖRLERİ
A02BC05 – ESOMEPRAZOL

İlacın Kısa Özeti

Nexium 40 mg enterik kaplı pellet tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: 44,5 mg esomeprazol magnezyum trihidrat (40 mg esomeprazole eşdeğer)
 • Yardımcı maddeler: Gliserol monostearat, hiproloz, hipromelloz, magnezyum stearat, metakrilik asit etil akrilat kopolimeri, mikrokristalin selüloz, suni parafin, makrogol, polisorbat 80, krospovidon, sodyum stearil fumarat, şeker küreleri (sükroz ve mısır nişastası), talk, trietil sitrat, renk maddeleri: Demir oksit (E172) (kızıl-kahve), titanyum dioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Nexium nedir ve ne için kullanılır?
2. Nexium’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Nexium nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Nexium’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Nexium nedir ve ne için kullanılır?

Nexium aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

 • Mide suyunun yemek borusuna (boğazınızı midenize bağlayan tüp) kaçışına bağlı yemek borusunda ağrı, iltihaplanma ve mide yanmasıdır (Erozif reflü özofajit’in tedavisinde)
 • Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtilerinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde)

Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç) tedavisi gerektiren hastalarda

 • Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, mide veya karın boşluğunun üst kısmında ağrı veya rahatsızlık gibi belirtiler (NSAİİ kullanımı ile ilişkili üst gastrointestinal belirtilerin tedavisinde)
 • Ülserler: Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan ilaçların neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde (Gastrik ülserlerin iyileştirilmesi ile NSAİİ tedavisine bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesi)
 • Ülserlere neden olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunda
 • Nexium infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostaz) sürdürülmesi ve mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülserlerinde tekrar kanamanın önlenmesinde
 • Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison sendromu) dahil, midede aşırı asit salgısı durumlarında

Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Nexium’u kullanmadan önce dikkate edilmesi gerekenler

Nexium’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer esomeprazol, benzimidazol türevlerine ya da Nexium içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa
 • Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine karşı alerjiniz varsa (örn: pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)
 • Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfinavir (HIV (AIDS) tedavisi ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Nexium’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa
 • Ciddi böbrek sorunlarınız varsa
 • Nexium’a benzer, mide asidini azaltan bir ilaçla tedavi sonrasında bir deri reaksiyonu gösterdiyseniz
 • Yakın zamanda kanda Kromogranin A testi yaptıracaksanız
 • Nexium diğer hastalıkların belirtilerini gizleyebilir.

Bu nedenle Nexium almaya başlamadan önce veya aldığınız sırada aşağıdakilerden birini fark ederseniz derhal doktorunuza başvurunuz:

 • Sebepsiz yere belirgin kilo kaybı ve yutma sorunlarınız varsa
 • Mide ağrısı veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda
 • Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda
 • Dışkının siyah olması ve kanamalı noktaların olması halinde
 • Proton pompa inhibitörleri çok seyrek olarak subakut kütanöz lupus eritematozus (Bağışıklık sistemi kaynaklı deri ve bazı organlardaki hastalıktır) vakaları ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak üzere lezyonların (bozuklukların, hasarların) ortaya çıkması ve eklem ağrısının eşlik etmesi durumlarında hasta acilen tıbbi yardım almalı ve sağlık mesleği mensubu Nexium tedavisinin kesilmesini değerlendirmelidir. Daha önce bir PPI tedavisi sonrası subakut kütanöz lupus eritematozus gelişmiş olması, aynı durumun diğer PPI’leri ile de görülme riskini arttırır.
 • Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doktorunuz dozu azaltma yoluna gidebileceğinden, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.
 • Ciddi böbrek problemleriniz mevcutsa, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.
 • Pylori’nin yok edilmesi için size üçlü tedavi reçete edilmişse veya Nexium size ihtiyacınız halinde kullanmak üzere verildiyse, almakta olduğunuz herhangi başka bir ilaç varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer Nexium size “ihtiyaç halinde” kullanılmak üzere reçete edildiyse, belirtilerin devamlı olması veya özellik değiştirmesi durumunda doktorunuzla bağlantıya geçmelisiniz.
 • Nexium gibi bir proton pompa inhibitörünü özellikle de bir yıldan daha uzun bir süreyle kullanmanız durumunda kalça, bilek veya omurga kırığı riski hafif derecede artabilir. Eğer sizde osteoporoz (kemik erimesi) varsa veya kortikosteroidler kullanıyorsanız (osteoporoz riskini artırabileceğinden) doktorunuza söyleyiniz.
 • Kandaki magnezyum seviyesinde düşme (hipomagnezemi) bildirilmiştir. Uzun süre tedavi alması beklenen ya da proton pompa inhibitörünü digoksin gibi ilaçlar ya da kandaki magnezyum seviyesinde düşüklüğe neden olabilecek ilaçlarla (örn. idrar söktürücüler) birlikte almanız halinde, doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve daha sonra periyodik olarak kan magnezyum düzeylerini takip edebilir.
 • Salgı bezleri ile ilgili (nöroendokrin) tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler: Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalar sebebiyle sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili tümörler için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir.
 • Proton pompası baskılayıcıları dahil, herhangi bir sebepten dolayı azalan mide asidi, mide- bağırsak sisteminde normal olarak var olan bakterilerin sayısında artışa neden olur. Proton pompası baskılayıcıları ile tedavi, bazı mide-bağırsak sistemi enfeksiyonlarının riskini az da olsa arttırabilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Nexium’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Nexium’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, Nexium’u sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Nexium’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, eğer bebeğinizi emziriyorsanız Nexium kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı
Nexium araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemez. Ancak, yaygın olmayan şekilde veya nadiren sersemlik ve bulanık görme gibi yan etkiler görülebilir (Bkz. Bölüm 4) . Bu durum sizin için geçerliyse, araç veya makine kullanmamalısınız.

Nexium’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Nexium sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Eğer başka bir ilaç alıyorsanız, son zamanlarda aldıysanız ya da alma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu durum hakkında bilgi veriniz. Reçetesiz aldığınız ilaçlar da buna dahildir. Nexium aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında bazı ilaçların çalışma şeklini değiştirebilir ve bazı ilaçların Nexium üzerine etkisi olabilir.
 • Nelfinavir veya atazanavir (AIDS tedavisinde kullanılır) içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Nexium tabletleri kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Klopidogrel (kan pıhtılarını önlemek için kullanılır)
 • Ketakonazol, itrakonazol veya vorikonazol (mantar iltihaplanmalarını önlemeye yönelik ilaçlar)
 • Erlotinib veya aynı sınıftan başka bir ilaç (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Sitalopram, imipramin veya klomipramin (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Diazepam (anksiyete tedavisinde, kasların gevşemesi için veya sara (epilepsi) tedavisinde kullanılır)
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır). Fenitoin kullanıyorsanız, doktorunuzun sizi Nexium kullanmaya başladığınızda veya kullanmayı durdurduğunuzda takip etmesi gerekecektir.
 • Varfarin veya klopidogrel (kanın sulandırılması için kullanılan antikoagülan isimli ilaçlar). Doktorunuzun sizi Nexium kullanmaya başladığınızda veya kullanmayı durdurduğunuzda takip etmesi gerekebilir.
 • Silostazol (kesik topallama tedavisinde kullanılır-yetersiz kan dolaşımı nedeniyle yürüdüğünüzde bacaklarınızda ortaya çıkan ağrı)
 • Sisaprid (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 • Digoksin (kalp problemleri ilacı)
 • Metotreksat (kanseri tedavi etmek için yüksek dozlarda kullanılan bir kemoterapi ilacı). Yüksek dozda metotreksat kullanıyor olmanız halinde, Nexium ile tedaviye geçici olarak ara verilmesi gerekebilir.
 • Takrolimus (organ nakli)
 • Rifampisin (verem tedavisi ilacı)
 • St. John’s Wort (Hypericum perforatum) (depresyon tedavisi ilacı)

Doktorunuzun size Helicobacter pylori’nin neden olduğu ülseri tedavi etmek içinNexium’un yanı sıra amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete etmesi durumunda, kullanmakta olduğunuz herhangi diğer ilaçlar ile ilgili doktorunuzu bilgilendirmeniz son derece önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkına bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir