LIMEXID 600 MG 2 FILM TABLET

LIMEXID 600 MG 2 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699828090748
ETKİN MADDELINEZOLID
FİRMA ADIKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI2
ATC KODUJ01XX08

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01X – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER
J01XX – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER
J01XX08 – LİNEZOLİD

İlacın kısa özeti

Limexid 600 mg film tablet
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet 600 mg linezolid içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz PH 102, mısır nişastası, povidon k-30, sodium nişasta glikolat, magnezyum stearat, hidroksi propil metil selüloz (methocel E-50), makrogol 6000, dibütil ftalat, talk, titanyum dioksit.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
  ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
  yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. Limexid nedir ve ne için kullanılır?
2. Limexid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Limexid nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Limexid’ in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Limexid oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.

 • Limexid, beyaz renkli oblong film tablettir.
 • Limexid’in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç gurubuna dahildir.
 • Her tablet 600 mg linezoid isimli etkin maddeyi içerir. 10 tabletlik ve 2 tabletlik blister
  ambalajlarda bulunur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Limexid’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye
  karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.
 • Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa Limexid sizin için uygun olmayabilir.
Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol
isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir ilaç tedavisinin sizin için daha uygun olduğuna karar
verebilir.
Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

 • Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için bir ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,
 • Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa.
 • Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositom) veya hormon sistemlerindeki tümörden
  dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,

Manik depresyon, şizoafektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel
problemleriniz varsa, Limexid’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Limexid ile tedaviye başlamadan önce eğer,

 • Kolay kanama ve morarma
 • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücre sayısına sahip olma)
 • Enfeksiyona yatkınlık
 • Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet
 • Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri
 • İshal
 • Şeker hastalığı (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza
söyleyiniz.

 • Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme
  alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.
 • Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batma
  hissi
 • Limexid’inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal
  gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz
  hemen Limexid kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda
  bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız. Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.
 • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.

Limexid’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Limexid yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.
 • Limexid alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya
  fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap
  gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan
  tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine
  neden olabilir.
 • Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya
  eczacınıza danışınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile kadınlarda Limexid etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanımı konusunda doktorunuza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Limexid anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında
Limexid kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Limexid kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir.
Eğer kendinizi böyle hissederseniz, Limexid araç ve makine kullanma yeteneğiniz
etkileyebileceğinden kullanmayınız.

Limexid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Limexid’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp
atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır. Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.
Bu ilaçları önceden veya yakın dönemde kullandıysanız Limexid almayınız: Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).

Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi
esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala
Limexid vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi
olacağına karar verebilir.

 • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya
  dekonjestan grubuna ait ilaçlar.
 • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.
 • Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, , sitalopram, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçları.
 • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobütamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.
 • Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.
 • Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar.
 • Rifampisin gibi antibiyotikler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir