LARGACTIL 100 MG KAPLI TABLET (30 TABLET)

LARGACTIL 100 MG KAPLI TABLET (30 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699586090271
ETKİN MADDE:KLORPROMAZIN HIDROKLORUR
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKF9J
SGK KAMU NO:A04549
ATC KODU:N05AA01
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:4
FİRMA ADI:ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:30

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AA – ALİFATİK ZİNCİRLİ FENOTİAZİNLER
N05AA01 – KLORPROMAZİN

İlacın kısa özeti

Largactil 25 mg enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti içeren ampul

Largactil, 5 mL berrak, renksiz veya renksize yakın çözelti içeren amber renkli cam ampul içerisinde 10 ampul içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.
Kas içine / toplardamar içine uygulanır.
Steril

Etkin madde: Her bir ampul 25 mg klorpromazine eşdeğer 27,85 mg klorpromazin hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum metabisülfit (E223), sodyum sülfit anhidr (E221), sodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür askorbik asit ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatıı dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

 1. Largactil nedir ve ne için kullanılır?
 2. Largactil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Largactil nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Largactil’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne işe yarar?

1. Largactil nedir ve ne için kullanılır?

Largactil, kas içine veya toplardamar içine uygulanan klorpromazin içeren bir ilaçtır.

Largactil, antipsikotik olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Beyin üzerinde bir etkisi vardır.

Var olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, olağandışı şüphe, yanlış inanışlar, dengesiz konuşma ve davranış ile duygusal ve sosyal geri çekilme gibi semptomlarla karakterize bir hastalığı tedavi etmek için kullanılır. Bu hastalığı olan kişiler ayrıca kendilerini depresyonda, suçlu, endişeli veya gergin hissedebilir.

Bu ilaç sadece yetişkinler içindir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Largactil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Largactil’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer:
• Klorpromazine veya Largactil’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• İdrar yapmakta zorluk çekiyorsanız,
• Glokomunuz (göz içindeki sıvı basıncının arttığı, görmenizi etkileyebilecek bir göz hastalığı) varsa veya glokom riski taşıyorsanız,
• Daha önce beyaz kan hücrelerinizin sayısında belirgin bir azalma yaşadıysanız (agranülositoz),
• Kan hücresi sayınız az (kemik iliği depresyonu) ise,
• Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız:
– Kabergolin veya kinagolid içeren (anne sütünün anormal akmasını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar) veya sitalopram veya essitalopram (anksiyete veya depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar).

Largactil’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer:
• Kalp hastalığınız varsa,
• Risk faktörleriniz varsa; örneğin sigara içiyorsanız, yüksek tansiyonunuz varsa veya kanda çok fazla şeker, kolesterol veya yağ varsa, bu ilaç inme riskini artırabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
• Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
• Yakın zamanda ya da geçmişte nöbet ya da sara hastalığı (epilepsi) geçirdiyseniz,
• Prostatınızın (meni yapımında görev alan bez) büyüklüğü artmışsa,
• Kabızsanız,
• Yaşlıysanız ve beyninizi etkileyen bir hastalığınız (demans) varsa,
• Akciğere kan götüren bir toplardamar veya atardamarda kan pıhtılaşması riski taşıyorsanız (tromboembolik komplikasyon).
Tedaviniz sırasında, siz veya bakıcınız aşağıdaki durumlardan herhangi birininin sizde olduğunu fark ederse, bu durumu derhal doktorunuza söyleyiniz:
• Kas sertliği, bilinç bozuklukları veya ateş hissederseniz. Bu durumda, derhal tedaviyi bırakmalı ve doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
• Ateşiniz varsa, soluksanız, yoğun terliyorsanız ya da enfeksiyona işaret eden başka bir belirtiniz varsa. Bunun nedeni, bu ilacın nadir durumlarda beyaz kan hücrelerinizin sayısında bir azalmaya neden olabilmesidir ve bu da enfeksiyon riskini artırmaktadır.
• Uzun süren kabızlığınız yanı sıra şişkinlik ve mide ağrınız varsa. Bu ilaç nadir durumlarda bağırsak geçişinizi engelleyebilir (bağırsak tıkanıklığı).
• Aşırı yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, kusma, karın ağrısı veya gözlerde veya deride sarı renklenme (sarılık) yaşarsanız.
• Deride veya gözlerde sararma (sarılık) fark ederseniz ve idrar rengi koyulaşırsa.
Bunlar karaciğer hasarının belirtileri olabilir.

Largactil alırken herhangi bir alerjik reaksiyondan şüphelenirseniz.
Potansiyel kalp rahatsızlıklarını tespit etmek için doktorunuz, kalbinizin elektriksel aktivitesini ölçmek üzere inceleme yaptırmanızı isteyebilir (elektrokardiyogram). Bunun nedeni, Largactil ile aynı gruptaki bazı ilaçların (antipsikotikler) çok nadir durumlarda kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğidir.

Şeker hastasıysanız veya şeker hastalığı için risk faktörleriniz varsa, kan şekeri seviyelerinizi çok yakından izlemelisiniz.

Largactil kullanımı ile eozinofili (bir tür beyaz kan hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlarla birlikte olan ilaç reaksiyonu (DRESS) dahil olmak üzere ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. DRESS başlangıçta grip benzeri semptomlar ve yüzde bir kızarıklık olarak ortaya çıkmakta, ardından yüksek vücut ısısı, kan testlerinde görülen karaciğer enzim seviyelerinde artış ve eozinofili (bir tür beyaz kan hücresi sayısında artış) ve büyümüş lenf düğümleri ile beraber uzun süreli bir döküntü görülmektedir.

Ciddi bir döküntü veya bu cilt semptomlarından başka biri gelişirse, Largactil almayı bırakın ve doktorunuza başvurun veya hemen tıbbi yardım alın.

Çocuklar:
Çocuklarda kullanılmamaktadır.
Enjeksiyon uygulandıktan sonra tansiyonunuzun düşmesi riskinden dolayı en az yarım saat sırtüstü uzanmanız tavsiye edilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Largactil’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Largactil ile tedaviniz sırasında alkollü içecek tüketiminden kaçınmalısınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece, Largactil’i hamilelik sırasında kullanmayınız.
Eğer çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadınsanız ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız, hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bir bebek sahibi olmayı planlıyorsanız Largactil’i
kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Hamileliğinin son üç ayında Largactil kullanan annelerin, yenidoğan bebeklerinde titreme, kas sertliği ve/veya güçsüzlüğü, uykuya meyil, huzursuzluk, solunum sorunları ve beslenme bozukluğu görülebilir. Bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Largactil’in kullanımı kanda aşırı prolaktin (süt üretimini tetikleyen bir hormon) düzeylerine yol açabilir, bu da doğurganlığın azalmasıyla ilişkili olabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Largactil anne sütüne geçtiği için, bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanıyorsanız, Largactil’in kullanımı ile ilişkili uyku hali riskinin farkında olmalısınız.

Largactil’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Largactil, sodyum sülfit ve sodyum metabisülfit içermektedir. Sodyum sülfit ve sodyum metabisülfit nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve solunum yolları düz kaslarının ani kasılmasına (bronkospazm) neden olabilir.
Her bir ampul 1mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Largactil’i kabergolin veya kinagolid (anne sütünün anormal akmasını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar) içeren veya sitalopram veya essitalopram (anksiyete veya depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar) içeren ilaçlarla birlikte almayın.

Aşağıdaki ilaçları Largactil ile birlikte kullanmaktan kaçının:
• Antibiyotikler (bir toplardamar içine uygulanan ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin veya spiramisin ve moksifloksasin gibi ilaçlar),
• Mizolastin (alerjileri tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (toremifen, arsenik bileşikleri veya vandetanib gibi ilaçlar),
• Bepridil (kalp hastalığının neden olduğu göğüs ağrısı için kullanılan bir ilaç),
• Sisaprid (gastroözofageal reflü tedavisinde kullanılan bir ilaç),
• Toplardamar içine uygulanan dolasetron (yetişkinlerde bazı tedavilerin veya ameliyatların neden olduğu bulantı ve kusmayı tedavi etmek veya önlemek için kullanılan bir ilaç),
• Toplardamar içine uygulanan vinkamin (yaşlanma ile ilgili bazı küçük nörolojik sorunları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
• Difemanil (mide salgısı sorunlarını veya aşırı terlemeyi tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
• Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (levodopa, amantadin, apomorfin, bromokriptin, entakapon, lisurid, pergolit, piribedil, pramipeksol, rasajilin, ropinirol, rotigotin, selejilin),
• Duygu durum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç (lityum),
• Alkol içeren bir ilaç,
• Aşağıdakiler gibi ciddi kalp atış hızı bozukluklarına neden olabilecek ilaçlar:
o Antiaritmikler (amiodaron, dronedaron, disopiramid, dofetilid, hidrokinidin, ibutilid, kinidin ve sotalol gibi hızlı veya düzensiz kalp atışlarını kontrol etmek için kullanılan ilaçlar),
o Nöroleptikler (amisülpirid, siyamemazin, droperidol, flupentiksol, flufenazin, properisiazin, haloperidol, levomepromazin, pimozid, pipamperon, pipotiazin, sertindol, sülpirid, sultoprid, tiaprid ve zuklopentiksol gibi bazı psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar),
o Antiparaziterler (halofantrin, lumefantrin ve pentamidin gibi parazitlerin neden olduğu hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),
o Metadon (bağımlılığı tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
o Domperidon (mide bulantısı ve kusmayı gidermek için kullanılan bir ilaç),
o Levofloksasin (belirli enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
o Mekuitazin (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç),
o Prukaloprid (kabızlığı tedavi etmek için kullanılan bir ilaç).

Aşağıdaki ilaçları Largactil ile birlikte kullanırken dikkatli olun:
• Aşağıdakiler gibi düşük tansiyona (hipotansiyon) neden olabilecek ilaçlar:
o Antihipertansifler (hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
o Esmolol ve sotalol hariç Beta blokerler (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
o Nitrat türevleri ve ilgili maddeler (kalp damarlarının tıkanıklığına bağlı gelişen göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan ilaçlar),
o Dapoksetin (erkeklerde erken boşalmanın tedavisinde kullanılan bir ilaç),
• Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar,
• Atropin benzeri ilaçlar,
• Sedatifler.
Aşağıdaki ilaçları Largactil ile birlikte kullanırken gerekli tedbirler alınmalıdır:
• İnsülin (diyabet tedavisinde kullanılan hormon): Kan şekeri düzeylerini kendi kendinize izlemeniz gerekir. Kan şekeri düzeyleriniz yükselirse, insülin dozunun ayarlanması amacıyla hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
• Sülfonilüreler (diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar): Kan şekeri düzeylerini kendi kendinize izlemeniz gerekir. Kan şekeri düzeyleriniz yükselirse, Largactil dozunun ayarlanması amacıyla hekiminizi bilgilendirmelisiniz.
• Bradikardiye (kalp atış hızında azalma) neden olabilecek ilaçlar (antiaritmikler, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, krizotinib, dijital glikozitler, pasireotid, pilokarpin, antikolinesterazlar): Bu ilaçları Largactil ile birlikte kullanıyorsanız
hekiminiz klinik takip ve elektrokardiyogram ile sizi kontrol altında tutacaktır.
• Potasyum azaltıcı ilaçlar (potasyum azaltıcı diüretikler, laksatifler, glukokortikosteroidler, tetrakosaktid ve toplardamar içine uygulanan amfoterisin B):
Bu ilaçları Largactil ile birlikte kullanıyorsanız hekiminiz klinik takip, sıvı takibi ve elektrokardiyogram ile sizi kontrol altında tutacaktır.
• Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol gibi Beta blokerler: Bu ilaçları Largactil ile birlikte kullanıyorsanız hekiminiz klinik takip, sıvı takibi ve elektrokardiyogram ile sizi kontrol altında tutacaktır.
• Bazı antibiyotikler (azitromisin, klaritromisin, roksitromisin): Bu ilaçları Largactil ile birlikte kullanıyorsanız hekiminiz klinik takip, sıvı takibi ve elektrokardiyogram ile sizi kontrol altında tutacaktır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Largactil nasıl kullanılır?

Erişkinlerde günlük doz 25-150 mg’dır. Bu doz günde 3-4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Etkili doz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır. Ortalama doz günde 50-75 mg’dır. Bu pozoloji özellikle nöropsikiyatrik durumlarda aşılabilir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Largactil’i mutlaka doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde kullanın.
Eğer emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla görüşmeniz gerekir.
Largactil sadece yetişkinler içindir.
Doz değişebilir. Doktorunuz ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlayacaktır.
Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alın. Emin olmadığınız bir şey olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışın.
Largactil’in dozu, enjeksiyon başına 25 ila 50 mg’dır. Hastalığınızın durumuna ve tedaviye vereceğiniz cevaba göre, gerekirse, doktorunuz enjeksiyonu günde toplam 150 mg’lık bir dozu aşmadan tekrarlayabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
Bu ilaç enjeksiyonla verilmektedir. Bir sağlık uzmanı bu ilacı hazırlayacak ve ilacı bir kas içine veya toplardamar içine enjekte edecektir (infüzyon) .

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Eğer Largactil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Largactil kullandıysanız:
Largactil’i kullanmanız gerekenden daha fazla alırsanız, ciddi kalp rahatsızlıkları riski nedeniyle derhal bir doktora veya acil sağlık servisine başvurun.
Largactil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

8 toplam yorum

 1. diyonizyak dedi ki:

  Bir aydan fazla kullandım ve bende hafıza kaybıne neden oldu bu ilaç.

 2. Baş Piskopos dedi ki:

  Güçlü bir sakinleştiricidir. Klorpromazin hidroklorür içerir. Şizofreni ve diğer psikozlar, mani, hipotermi indüksiyonunda kullanılır.

 3. Sky and Flight dedi ki:

  Antipsikotikler arasında yer alır. Karaciğer üzerinde olumsuz etkileri olan pek sık kullanılmayan bir ilaçtır.

 4. Psikoljik Deli dedi ki:

  Bu ilaca başlayan kişiler bu ilaçları birden bire bırakmamalıdırlar. Bu ilaçları aniden kesmeyin. Aniden kesmek ilaca başlamaktan daha tehlikelidir. Bu ilaçlar yavaş yavaş, doz azaltılarak bırakılmalıdır.

 5. helyumunkizi dedi ki:

  Bu ilacı aldıktan sonra geceleri komadaymış gibi uyuyorum.Bir aydan fazla kullanılırsa insanda uzun zaman düzelmeyen hafıza sorunları yaratan ayrıca dalgınlığı da körükleyen bir ilaç.Ayrıca iki tanesinin bir fili bile uyutabileceği söylenir.

 6. Düdüklü Tencere dedi ki:

  Epileptik hastalarda epilepsi eşiğini düşürüp nöbet başlatabileceğinden kullanılması uygun olmayan bir ilaçtır. Konvülsiyon öyküsü olan, kemik iliği supresyonu olan ya da ağır karaciğer hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Bir dizi yan etkisi mevcuttur.

 7. Lantis dedi ki:

  İnatçı ve geçmeyen hıçkırık için kullanılan bir ilaç. Normalde antipsikotik olarak kullanılan bu ilaç ilk bakışta hıçkırık için biraz ağır gibi gelebilir ama günlerce hıçkıran insanların çektiği eziyet de hafife alınmaması gereken bir durum ziyadesiyle. Alkol ile alınırsa ölümcül sonuçlar doğurabilir.

 8. Mr. Dr. dedi ki:

  Ağır ve ciddi bir ilaçtır. Şizofreni tedavisinde öncelikli kullanılır. Hıçkırık için de faydalıdır. Uzun süreli kullanımlarda distonik reaksiyon adı verilen (bir tür hareket bozukluğu) gibi bir probleme neden olabilir. Ayrıca ağız kuruluğu ve kalbinizde çarpıntı da yapabilir. Etken maddesi klorpromazin’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir