HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON

HERCEPTIN 150 MG 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699505792330
ETKİN MADDE:TRASTUZUMAB
REÇETE:NORMAL REÇETE
İTHAL/İMAL:ITHAL
EŞDEĞER KODU:E801A
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKFTR
SGK KAMU NO:A03587
ATC KODU:L01XC03
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:7
FİRMA ADI:ROCHE
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:1

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01X – DİĞER ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01XC – MONOKLONAL ANTİKORLAR
L01XC03 – TRASTUZUMAB

İlacın kısa özeti

Herceptin150 mg infüzyonluk çözelti için konsantre toz

Her bir Herceptin ambalajı 1 flakon içerir. Bu flakon, infüzyon (doğrudan damar yolundan damla şeklinde yapılan uygulama) solüsyonu için, beyaz ile açık sarı arası renkte, konsantre liyofilize (dondurulup kurutulmuş) toz içerir.
Liyofilize toz kullanılmadan önce sulandırılmalı ve seyreltilmelidir.
Toplardamar içine uygulanır.
Steril

Etkin madde: Bir flakon 150 mg trastuzumab içerir. 1 mL konsantre çözelti 21 mg trastuzumab içerir. Trastuzumab, Çin Hamster Yumurtalık hücrelerinden üretilmiştir.
Yardımcı maddeler: L-histidin hidroklorür, L-histidin, , trehaloz dihidrat, polisorbat 20

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Herceptin nedir ve ne için kullanılır?
 2. Hercepti’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Hercepti nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Hercepti’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Herceptin nedir ve ne için kullanılır?

Herceptin etkin madde olarak, bir monoklonal antikor olan trastuzumabı içermektedir. Monoklonal antikorlar spesifik proteinlere veya antijenlere bağlanırlar. Trastuzumab, insan epidermal büyüme faktörü 2 (HER2) olarak adlandırılan antijene seçici olarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. HER2, bazı kanser hücrelerinin yüzeyinde büyük miktarlarda bulunur ve bu hücrelerin büyümelerini tetikler. Herceptin HER2’ye bağlandığı zaman, bu tür hücrelerin büyümesini durdurarak ölmelerine yol açar.

Trastuzumab, Çin Hamster Yumurtalık hücrelerinden üretilmiştir.

Doktorunuz aşağıdaki durumlarda meme ve gastrik kanser için size Herceptin reçete edebilir:

 • HER2 isimli proteini yüksek düzeyde üreten erken evre meme kanserinizin olması durumunda
 • HER2 isimli proteini yüksek düzeyde üreten metastatik meme kanserinizin olması durumunda (örneğin orijinal tümörden farklı yerlere yayılmış meme kanseri).
 • Herceptin metastatik meme kanserinin ilk tedavisi için kemoterapi ilaçları olanı paklitaksel veya dosetaksel ile kombinasyon halinde veya diğer tedavilerin başarısız olması halinde tek başına reçetelenebilir.
 • HER2 isimli proteini yüksek düzeyde üreten metastatik gastrik kanserinizin (mide kanseri) olması durumunda diğer kanser ilaçları kapesitabin veya 5-florourasil ve platin ile kombinasyon halinde.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Herceptin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Herceptin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;

 • Trastuzumab, murin (fare) proteinleri veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Kanserinize bağlı olarak dinlenme esnasında ciddi nefes darlığı problemleriniz varsa veya oksijen tedavisine ihtiyaç duyuyorsanız.


Herceptin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Özellikle herhangi bir zamanda antrasiklin kullandıysanız (taksanlar ve antrasiklinler kanser tedavisinde kullanılan diğer iki tür ilaçtır) tek başına Herceptin veya taksan ile kombine olarak Herceptin tedavisi kalbi etkileyebilir. Etkiler orta ile ileri derecede olabilir ve ölüme neden
olabilir. Bu nedenle, kalp fonksiyonlarınız Herceptin tedavinizden önce, Herceptin tedaviniz boyunca (her üç ayda bir) ve Herceptin tedavisinden sonra (iki veya beş yıla kadar)kontrol edilecektir. Kalp yetmezliğine ilişkin herhangi bir belirti yaşarsanız (kanın kalp tarafından yetersiz pompalanması), kalp fonksiyonlarınız daha sık kontrol edilebilir (her altı ila sekiz hafta), kalp yetmezliği tedavisi alabilirsiniz ya da Herceptin tedavisini bırakmanız gerekebilir.

Herceptin kullanmadan önce aşağıdaki durumlar söz konusuysa doktor, eczacı veya hemşire ile konuşunuz:

Eğer;

 • Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalığı (kalp üfürümleri), yüksek kan basıncı şikayetiniz olduysa, yüksek kan basıncı için herhangi bir ilaç aldıysanız veya hali hazırda yüksek kan basıncı için bir ilaç kullanıyorsanız.
 • Özellikle, doksorubisin veya epirubisin isimli ilaçla daha önceden kemoterapi gördüyseniz (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) veya hali hazırda bu ilaçları kullanıyorsanız. Bu ilaçlar (veya diğer antrasiklinler) kalp kaslarınıza zarar verebilir ve Herceptin ile oluşabilecek kalp problemleri riskini arttırabilir.
 • Nefes darlığı çekiyorsanız, özellikle hali hazırda taksan kullanıyorsanız. Herceptin, özellikle ilk kez verildiğinde, nefes alıp vermede güçlüklere sebep olabilir. Eğer halihazırda nefes darlığı çekiyorsanız, bu durum ileride daha ciddi olabilir. Çok nadir olarak, tedavi öncesinde ağır nefes alıp verme güçlüğü olan hastalar Herceptin aldıklarında ölmüşlerdir.
 • Kanser için daha önce başka herhangi bir tedavi aldıysanız.

Eğer Herceptin’i kanser tedavisinde kullanılan paklitaksel, dosetaksel, bir aromataz inhibitörü, kapesitabin, 5-florourasil veya sisplatinle birlikte alıyorsanız, bu ilaçların kullanma talimatlarını da okumalısınız.

Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Herceptin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Herceptin gerekli olmadıkça gebelikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilaca başlamadan önce tavsiye almak için doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. Herceptin tedaviniz sırasında ve tedavi bitiminden sonra en az 7 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekmektedir. Doktorunuz hamilelik sırasında Herceptin alımının risk ve yararları hakkında tavsiyede bulunacaktır. Nadir durumlarda Herceptin alan hamile bayanlarda, rahim içinde gelişen fetüsün çevresindeki (amniyotik) sıvının miktarında azalma gözlenmiştir. Bu durum, rahim içindeki bebeğinize zarar verebilir ve fetüs ölümü ile sonuçlanabilen akciğer gelişiminde yetersizlikle ilişkilendirilmiştir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir