CORSAL 120 MG+5 MG+2 MG/5ML SURUP

CORSAL 120 MG+5 MG+2 MG/5ML SURUP Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI14,00 TL
KAMU ÖDENEN14,00 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699508570119
ETKİN MADDEFENILEFRIN HCL + KLORFENIRAMIN MALEAT + PARASETAMOL
FİRMA ADIİ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI120
ATC KODUR05X
NFC KODUA02017
SGK EŞDEĞER KODUE154C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKGDK

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
R05X – DİĞER SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI

İlacın kısa özeti

Corsal Şurup 120 mg+5 mg+2 mg/5 ml

İ.E. ULAGAY

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her bir ölçek (5 ml); 120 mg parasetamol, 4,105 mg fenilefrine eşdeğer 5,0 mg fenilefrin hidroklorür, 1,406 mg klorfeniramine eşdeğer 2,0 mg klorfeniramin maleat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sorbitol (E420), sodyum sakkarin, FD&C sunset yellow No.6 (E110), metilparaben sodyum (E219), propilparaben (E216), etanol, kayısı esansı, portakal esansı, ananas esansı, propilen glikol, gliserin, karboksimetilselüloz sodyum, %10 HCl çözeltisi, deiyonize su 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Corsal nedir ve ne için kullanılır?
2. Corsal’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Corsal nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Corsal’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Corsal nedir ve ne için kullanılır?

 • Corsal, şurup formunda bir ilaçtır. Corsal şurup; turuncu renkli, portakal-kayısı-ananas aromalı berrak ve tatlı çözeltidir.
 • Corsal, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.
 • Corsal, 120 ml çözelti içeren 125 ml’lik pilverproof plastik kapaklı, amber renkli cam şişede, 1.25-2.5-5 ml işaretli kaşık dereceli ölçek ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.
 • Corsal soğuk algınlığı ve ateş şikayetlerinin (burun tıkanıklığı, akıntısı ve hapşırma) tedavisinde, hafif ağrıların ve sızıların, baş ağrısının ve boğaz ağrısının tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Corsal’ı kulanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

Corsal’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer kullanan kişinin;

 • Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya Corsal’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. Yardımcı maddeler listesi) alerjisi varsa,
 • Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi>9) veya böbrek hastalığı varsa,
 • Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığı varsa,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığı varsa,
 • Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi görüyorsa veya bu ilaçlarda gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa,
 • Mesane ya da bağırsaklarında tıkanıklık varsa,
 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseri varsa,
 • Şeker hastalığı (diabetes mellitus),
 • Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi),
 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığı varsa,
 • Sara (epilepsi) hastasıysa,
 • Göz tansiyonu (glokom) varsa,
 • Feokromasitoma hastalarında,
 • 6 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Corsal’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer kullanan kişide;

 • Kalp ritm bozuklukları, kalp-damar hastalıkları, kalp yetmezliği,
 • Yüksek tansiyon,
 • Prostat büyümesi,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Tiroid fonksiyon bozukluğu,
 • Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu veya Torsades de Pointes),
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyor ya da son 2 hafta içinde kullanılmışsa,
 • Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),
 • Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,
 • Ameliyat durumunda Corsal kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
 • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Parasetamol ilk kez kullanılıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir.. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen bir kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
 • Parasetamol, klorfeniramin maleat ve fenilefrin HCl içeren diğer ilaçların Corsal şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromu varsa,
 • Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği),
 • Kemik iliğinde işlev bozukluğu varsa,
 • Corsal’in kullanımı sırasında çarpıntı ya da kalp atışının hızlanması gelişirse, tedavi durdurulmalıdır.
 • Corsal’i önerilenden daha uzun ya da daha yüksek dozda kullanmayınız. Corsal’i önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.
 • 3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde Corsal’i kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.
 • Fenilefrinin de dahil olduğu sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlarda seyrek olarak beyinde iltihaplanma (ensefelopati)/beyin damarlarının gecici daralması sendromu bildirilmiştir. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gibi belirtileri olan bu durumda Corsal kullanımı hemen kesilmelidir..
 • Karın ağrısı, rektal kanama (dışkı bölgesinde kanama) gibi basur (hemoroid) gelişirse Corsal kullanımı derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini farkederseniz doktorunuza danışınız

 • Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,
 • Çok fazla balgam oluşumu varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Corsal’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Corsal alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Corsal almadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, Corsal almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Corsal uyuşukluğa neden olabilir.. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır..

Corsal’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Corsal şurup, bir şeker çeşidi olan sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Corsal şurup boyar madde olarak alerjik reaksiyonlara yol açabilen gün batımı sarısı içermektedir.
 • Corsal şurubun içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
 • Corsal şurup hacminin %10’u kadar etanol (alkol) içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Corsal’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Eğer:

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanılıyorsa, Corsal kullanılmamalıdır..
 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar
 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. metoklopramid gibi)
 • Antidepresan ilaçlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
 • Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (ör. rifampisin)
 • Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçları
 • Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar
 • Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 • Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)
 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır.)
 • Alkol
 • Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)
 • Corsal’i burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Ör.moklobemid) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir.
 • Sarı kantaron (St. John’s Wort-Hypericum perforatum, hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Kardiyak glikozitlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
 • Ergo alkaloitleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır.) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
 • Corsal sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını engeller, bu nedenle fenitoin zehirlenmesine neden olabilir.
 • Birden fazla ağrı kesiciyle kombinasyon tedavisinden kaçınılması önerilmektedir.
 • Herhangi bir alerji testi yapılmadan birkaç gün önce, önlem olarak, Corsal ile tedavi kesilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir