CORRENTE 75 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET)

CORRENTE 75 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680760092051
ETKİN MADDEKLOPIDOGREL HIDROJEN SULFAT
FİRMA ADIPHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUB01AC04
NFC KODUA14218
SGK EŞDEĞER KODUE274A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF98

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AC – HEPARİN HARİÇ TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ
B01AC04 – KLOPİDOGREL

İlacın kısa özeti

Corrente 75 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: 75 mg klopidogrele eşdeğer 97.875 mg Klopidogrel bisülfat
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz, kolloidal silikon dioksit, hidrojenize hint yağı, dimetikon, Instacoat Universal Pink A05G30176*
*Hidroksi propil metil selüloz, polietilen glikol 400, titanyum dioksit (E171) ve kırmızı demir oksit (E172), saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. Corrente nedir ve ne için kullanılır?
2. Corrente’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Corrente nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler
5. Corrente’nin saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

 

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Corrente nedir ve ne için kullanılır?

• Corrente 75 mg, 28 ve 90 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Film tabletler, pembe renkli, yuvarlak, bikonveks, her iki yüzü çentiksiz film tabletlerdir.
• Correntetabletin etkin maddesi olan klopidogrel, antitrombositer ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfında yer alır. Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden daha küçüktürler ve kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluştururlar. Antitrombositer ilaçlar, bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhtısı oluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz adı verilir).
• Corrente, sertleşmiş kan damarları (atardamarlar) içinde kan pıhtısı (trombüs) oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Bu süreç, aterotromboz olarak adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol açabilmektedir.

Doktorunuz size Corrente’yi aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:
– Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa ve
– Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir hastalık geçirdiyseniz,
– “Kararsız angina” adı verilen şiddetli göğüs ağrısı veya “miyokard enfarktüsü” (kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de reçetelemiş olması gerekir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici, ateş düşürücü ve kan pıhtılaşmasını önleyici birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir).
– Kalp atışlarınızın düzensiz olmasına neden olan ‘atriyal fibrilasyon’ adı verilen bir durumunuz varsa ve yeni pıhtıların oluşmasını ve mevcut pıhtıların büyümesini engelleyen ‘oral antikoagülanlar’ adı verilen ilaçları (K vitamini antagonistlerini) kullanamıyorsanız. Sizin durumunuzda, oral antikoagülanların asetilsalisilik asitten
veya Corrente + asetilsalisilik asit tedavisinden daha etkili olduğu size söylenmiş olmalıdır. Doktorunuz Corrente + astilsalisilik tedavisini, ‘oral antikoagülanları’ kullanamamanız ve önemli kanama riskinizin olmaması halinde reçete edecektir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Corrente’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Corrente’yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer:
• Klopidogrele veya Corrente’nin içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
• Mide ülseri gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa
• Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

Corrente’yi aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer:
• Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa:
• İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)
• İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)
• Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma
• Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
• 7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
• Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (“Corrente ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne bakınız)
• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
• Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda Corrente ile tedaviniz durdurulmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Corrente’nin, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

Corrente’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
Besinler Corrente’nin emilmesini etkilemez. Corrente yemekle beraber veyayemek aralarında alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Corrente’nin hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Corrente’yi kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.
Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, Corrente’yi almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı
Corrente’nin taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

Corrente’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
Corrente film tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Corrente’nin bileşimindeki kırmızı demir oksit alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Corrente’nin bileşimindeki hidrojene hint yağı mide bulantısına ve ishale sebep
olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar Corrente’nin kullanımını etkileyebilir veya Corrente bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir.
Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:
– Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar): Bu ilacın Corrente ile birlikte kullanılması önerilmez.
– Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler)
– Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç
– Omeprazol, esomeprazol veya simetidin (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar)
– vorikonazol, flukonazol, siprofloksasin, veya kloramfenikol (bakteri ve mantar enfeksiyonarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
– fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
– karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
– tiklopidin, prasugrel(diğer antitrombosit ilaçlar)
Bu tip ilaçların Corrente ile birlikte kullanımı önerilmez.
Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.
Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size Corrente’yi asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir çok ilacın içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu
olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.
Gelecekte Corrente tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir