BELOC ZOK 50 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET

BELOC ZOK 50 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699786030367
ETKİN MADDEMETOPROLOL SUKSINAT
FİRMA ADIASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUC07AB02
NFC KODUA01204
SGK EŞDEĞER KODUE172C/E172H
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFDX

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C07 – BETA BLOKÖRLER
C07A – BETA BLOKÖRLER
C07AB – SELEKTİF BETA BLOKÖRLER
C07AB02 – METOPROLOL

İlacın kısa özeti

Beloc Zok 50 Mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Beloc Zok beyaz renkli, yuvarlak, çentikli, A/mO baskılı tablettir.
Beloc Zok 50 mg 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Mctoprolol süksmat
Yardımcı maddeler : Etil selüloz, hidroksipropil selüloz, hiprotnelloz, mikrokristalize selüloz, parafin, makrogol, anhidr non-kolloidal silikon dioksit, sodyum stearil fumarat, renklendirici ajan (titan dioksit E 171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Beloc Zok nedir ve ne için kullanılır?
2. Beloc Zok ‘u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Beloc Zok nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Beloc Zok ‘un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Beloc Zok nedir ve ne için kullanılır?

 • Mctoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır.

Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. Beloc Zok aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için
 • Kalp yetmezliğinde
 • Bazı çarpıntılarda
 • Düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde

Beloc Zok daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. Beloc Zok ‘un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. Beloc Zok aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Beloc Zok ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Beloc Zok ’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Metoprolol süksinata veya Beloc Zok’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
 • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
 • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).

Beloc Zok’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Priıızmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
 • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa, Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,
 • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,
 • Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza Beloc Zok kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Beloc Zok ’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Beloc Zok’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.
 • Doktorunuz aksini söylemedikçe Beloc Zok’u hamilelikte kullanmayınız.
 • Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Eğer emziriyorsanız Beloc Zok’u gerekli olmadıkça kullanmayınız.
 • Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı

 • Beloc Zok tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç ve makina kullanmayınız.

Beloc Zok ’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Beloc Zok içeriğinde sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözöniinde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar Beloc Zok tedavisinden etkilenebilir vc/vcya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;

 • Propafcnon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital prcparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
 • Klonidin ve Beloc Zok’u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, Beloc Zok’u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. Beloc Zok’un tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “Beloc Zok ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.
 • Barbitiirik asit türevleri (sara hastalığı İçin kullanılan ilaçlar), Entlamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib), Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç), Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç), Difenhidramin (alerjik koşullarda kullanılan bir ilaç),
 • Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik), Diğer beta blokörler (örn: göz damlaları),
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkİnson hastalığında kullanılan ilaçlar), İnhaiasyon (solunum yoluyla alman) anesteziklcri (anestezi İçin kullanılan ilaçlar) Depresyon ilaçları (paroksetin, fiuokselin ve sertralin).
 • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar.
 • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),
 • Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik aııtidepresanlar),
 • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler), Simetidin (Mideden asit üretimini azaltan ilaç),
 • Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçele/.! ya da reçetesiz herhangi bir ilacı .yu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi, veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir