ATOPIR 20/75 MG 30 KAPSUL

ATOPIR 20/75 MG 30 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680881157011
ETKİN MADDEATORVASTATIN KALSIYUM + ASETILSALISILIK ASIT
FİRMA ADINEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC10BX08
NFC KODUA16382
SGK EŞDEĞER KODUE765B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKGA3

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10B – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR, KOMBİNASYONLAR
C10BX – HMG KOA REÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ, DİĞER KOMBİNASYONLAR  
C10BX08 – ATORVASTATİN VE ASETİLSALİSİLİK ASİT

İlacın kısa özeti

Atopir 20/75 mg kapsül

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir kapsül 20 mg atorvastatin’e eşdeğer 20,72 mg atorvastatin kalsiyum ve 75 mg asetilsalisilik asit içerir.
Yardımcı maddeler: Hidroksi propil selüloz, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, stearik asit, hipromelloz E15, hipromelloz ftalat, trietilsitrat, talk, titanyum dioksit (E 171), karmelloz sodyum, laktoz monohidrat DC, kalsiyum karbonat, dodesil sülfat, magnezyum stearat, indigotine FD&C Blue 2(E 132), eritrosin FD&C Red 3(E127), jelatin içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha Sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınu olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, dohora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
  kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatrnda:
1.Atopir nedİr ve ne içİn kullanılır?
2.Atopir’i kullanmadan önce dİkkat edilmesi gerekenler
3.Atopir nasıl kullanıIır?
4.Olası yan etkiler nelerdir?
5. Atopir’ in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Atopir nedir ve ne için kullanılır?

Atopir, Statinler olarak adlandırılan yaygn olarak kandaki yağ oranını düzenleyen bir ilaç
grubunda yer alan atorvastatin ile aspirin kombinasyonudur.
Atopir, 30 ve 90 kapsül alüminyum /alüminyum blister ambalajda piyasaya sunulmuştur.

Atopir aşağıdaki hastalarda ve durumlarda kullanılır:

 • En yaygını kolesterol olan, lipit olarak adlandırılan, kandaki yağlı maddelerin seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılır.
 • Şeker hastasıysanlz ve kalp-damar hastalıkları için en az bir risk faktörünüz varsa Atopir, kalp krizi veya inme gibi önemli kalp-damar hastalıklarının gelişme riskini
  azaltacaktır.
 • Ayrıca aşağıdaki hastalarda antitrombotik olarak (kanın pıhtılaşmasını engelleyen ya da oluşan pıhtıyı eriten )
 • Anjina olarak adlandırılan göğüs ağrısı olan ve risk altındaki hastalar (şeker hastalğı, yüksek tansiyonu, kanda yağlı maddelerinin seviyelerinde düzensizlik olan hastalar)
 • Kalp krizi, kardiyovasküler cerrahi geçirmiş olan hastalar (örn. bypass ameliyatı)
 • Geçici iskemik atak veya inme riski taşıyan hastalar

Kolesterol normal gelişim için gerekli olan vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir. Bununla
birlikte, kanda çok fazla kolesterol bulunursa, kolesterol kan damarlarınızda damarlarınızın
daralmasına yol açacak birikime neden olabilir, bu da damarların tamamen tıkanmasına yol
açabilir. Bu kalp krizinin en yaygln nedenlerinden bir tanesidir. Artmış kolesterol seviyeleri
kalp krizi riskini arttırmaktadır.
Atopir’i kullanırken, kolesterol düşürücü diyetinize ve egzersizlerinize devam etmelisiniz.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Atopir’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Atopir’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Atorvastatin, aspirin veya Atopir içerigindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz
  Varsa,
 • Mide ülseriniz varsa veya geçmişte olduysa, beyin kanaması gibi durumlarda
 • Hemofili hastasıysanızveya kan pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir hastalığınız Varsa
 • 15 mg/hafta’dan daha yüksek dozda metotreksat (kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit tedavisinde kullanılan) alıyorsanız
 • Hamile veya emzirme dönemindeyseniz. Eğer Atopir’i kullanırken hamile kaldıysanız hemen ilacın kullanımına son verip doktorunuza söyleyiniz. Atopir kullanan bayanlar, uygun korunma yöntemlerini uygulayarak hamile kalmaktan kaçınmalıdırlar.
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız Varsa Veya geçmişte olduysa,
 • Karaciğer fonksiyonuz ile ilgili açıklanamayan herhangi anormal kan testlerinizvarsa,
 • Birlikte antikoagülan (heparin, kumarin türevi vb.) kullanıyorsanız,
 • Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiz varsa,

Atopir’i, aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Daha önceden yüksek kolesterol için başka ilaçlar kullanmış olsanız dahi, lütfen bu kullanma talimatını dikkatli okuyunuz.

Eğer:

 • Böbrek problemleriniz varsa Veya geçmişte olduysa,
 • Tiroit beziniz düzgün çalışmıyorsa (hipotiroidizm).
 • Kas bozukluklanmz varsa (sizi ya da aile bireylerini etkileyen),
  . Diğer lipit düşürücü ilaçlarla tedavi sırasında kaslarınızla ilgili problemler yaşadıysanız (statin veya fibrat içeren ilaçlar),
  . Aşırı alkol tüketimiyle ilgili geçmişiniz Varsa,
  . Karaciğer problemleriniz Varsa,
 • 70 yaşın üzerindeyseniz,
  . Solunumla ilgili ciddi problemleriniz varsa,
  . Su kaybınız Varsa,
  . Astlm, alerjik hastalıklarınız, glukoz 6 fosfat dehidrogenez eksikliğiniz (kırmızı kan hücre sayısının azalmasınaneden olan kalıtsal bir hastalık) varsa,
 • Adet dönemindeyseniz,
  . Cildinizde kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlendiyse,
 • Gut (damla hastalığı) atağı geçirme eğilimindeyseniz,
 • Herhangi bir cerrahi operasyon (diş çekimi gibi ufak cerrahi girişimler dahil) geçirirken veya geçirdikten sonra kanama eğiliminiz Varsa,

Bu uyarılardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz kas ilişkili yan etki riskini tahmin edebilmek için Atopir tedavisi sırasında veya öncesinde kan testi yaptırmanızı steyebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Atopir’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Atopir’i kullanırken günde 1 veya 2 küçük bardaktan fazla greyfurt suyu içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
Hamilelikte Atopir kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Atopir, emziren anneler tarafindan kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Atopir’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte atorvastatin kullanan hastalarda atorvastatinin araç ve makine kullanımını etkileyecek herhangi bir bozulma veya zarar oluşturacağına dair advers etki bildirimi olmamıştır.

Atopir’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Laktoz uyarısı

Atopir’in her bir dozunda 246,52 mg laktoz vardır. Eğer daha önceden doktorunuz taraflndan bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Atopir içeriğindeki aspirin steroid yapıda olmayan antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerinin, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) istenmeyen etkilerini,
antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar örn. heparin, varfarin) etkilerini, antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. sertralin ve paroksetin) ve
kortikosteroidlerle birlikte alındığında kanama riskini, lityumun etkilerini ve steroidlerle
birlikte alındığında mide-barsak kanaması riskini arttırır. Furosemid, spironolakton benzeri
diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar) ve ürikozürik ilaçların (idrarla ürik asit atılımını arttıran
ilaçlar) etkilerini azaltır. Şeker hastalarında kullanımında, insülin Veya oral antidiyabetiklerin
(sülfonilüre grubu) dozunun ayarlanması gerekebilir.
İmmün sisteminizin çalışma yolunu değiştiren ilaçlar olan (vücudun bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar örn, siklosporin ve takrolimus) ile birlikte kullanımı siklosporin ve takrolimusun etkilerini artırabilir. Alkol ile birlikte kullanımı mide-barsak kanama riskini artırrr.
Antihistaminler (astemizol, terfenadin) eritromisin, klaritromisin, posakonazol, telitromisin, ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, rifampisin, fusidik asit gibi belirli
antibiyotik Veya antifungal (mantarlar hastalıklarına karşı etkili) ilaçlar, gemfibrozil, kolesitopol gibi lipid seviyelerinizi düzenleyen ilaçlar, ağrı veya yüksek kan basıncı için kullanılan verpamil, diltiazem gibi kalsiyum kanal blokerleri, enalapril, perindopril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, kalp ritminizi düzenlemek için kullanılan digoksin, amiodaron, HIV tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri (nelfinavir), tipranavir+ritonavir kombinasyonu veya telaprevir, lopinavir+ritonavir, darunavirrritonavir, fosamprenavir, fosamprenavirtritonavir, saquinavir*ritonavir, nelfinavir, varfarin (veya kanı inceltmek için kullanılan başka bir ilaç), antasitler (alüminyum veya magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları), sarı kantaron (Hypericum perforatum), ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarından birini, ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, delavirdin gibi virüslere karşı kullanılan, ilaçlardan birini ya da epilepsi (sara) hastalığunda kullanılan stiripental kullanıyorsanız doktorünlJza söyleyiniz. Bu ilaçların etkileri Atopir içeriğindeki atorvastatin taraflndan değiştirilebilir veya bu ilaçlar atorvastatinin etkilerini değiştirebilirler.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lutfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir