ARANESP 100 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJ. COZELTI

ARANESP 100 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJ. COZELTI
ARANESP 100 MCG 4 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJ. COZELTI

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699862950084
ETKİN MADDE:DARBEPOETIN ALFA
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:ITHAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKEVL
SGK KAMU NO:A00862
ATC KODU:B03XA02
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:7
FİRMA ADI:AMGEN
BİRİM/CİNSİ:MCG
AMBALAJ MİKTARI:4

İlaç Hakkında Kısa Özet

Aranesp kullanıma hazır dolu enjektör içinde 100 mikrogram enjeksiyonluk çözelti

Aranesp aynı zamanda sodyum fosfat monobazik, sodyum fosfat dibazik, sodyum klorür, polisorbat 80 ve enjeksiyonluk su içermektedir.
Aranesp 4 adet kullanıma hazır dolu enjektör içeren ambalajlarda mevcuttur (tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilmektedir).
Enjektörler blister ambalaj içerisinde satışa sunulmuştur.
Enjeksiyon ile uygulanır.

Etkin madde: Darbepoetin alfa
Yardımcı Maddeler: Sodyum fosfat monobazik, sodyum fosfat dibazik, sodyum klorür, solisorbat 80, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa aklınıza takılan herhangi bir soru varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza başvurun.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Aranesp nedir ve ne için kullanılır?
 2. Aranesp’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Aranesp nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Aranesp’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Aranesp nedir ve ne için kullanılır?

Aranesp berrak, renksiz veya hafif opelesan bir çözeltidir ve enjeksiyon yolu ile uygulanmaktadır. Aranesp kullanıma hazır dolu enjektör içeren ambalajlarda sunulmuştur ve her bir enjektör 100 mikrogram etkin madde darbepoetin alfa içermektedir.

Aranesp anemi tedavisinde verilen bir anti-anemiktir. Anemi kanınızın yeterli alyuvar içermemesi hastalığıdır ve semptomları yorgunluk, güçsüzlük ve nefes darlığı şeklinde görülebilir. Aranesp eritropoietin stimüle edici ajanıdır (ESA) ve doğal eritropoietin hormonu ile tamamen aynı şekilde işlev görmektedir. Eritropoietin böbreklerimizde üretilmektedir ve kemik iliğimizin daha fazla alyuvar üretmesini tetiklemektedir .

Aranesp’in etkin maddesi darbepoetin alfadır ve Çinli Hamster Yumurtalık Hücrelerinde gen teknolojisi ile üretilmektedir (CHO-K1).

Kronik böbrek yetmezliğiniz var ise

Aranesp, yetişkinlerde ve 11 yaş üstü çocuklarda kronik böbrek yetmezliği ile ilgili semptomatik anemi tedavisinde kullanılır. Böbrek yetmezliğinde, böbrek yeterli miktarda doğal eritropoietin hormonu üretmez, bu da anemiye yol açabilmektedir. Vücudunuzun daha fazla alyuvar üretmesi biraz zaman alacağından, etkileri fark etmeniz dört hafta sonra gerçekleşecektir. Normal diyaliz rutininiz Aranesp’in anemiyi tedavi etme kapasitesini etkilemeyecektir.

Myelodisplastik Sendromunuz (MDS) var ise

ESA’lar, aşağıdaki alt gruplarda, Hb düzeyi ≤10 g/dl olan: myelodisplastik sendrom (MDS), RA (refrakter anemi), RARS (halkalı sideroblastlar ile seyreden refrakter anemi), RCMD (refrakter sitopeni multilineage-birden fazla seride displazi ile giden) ve tedaviden önceki bazal eritropoietin (EPO) düzeyi ≤500 MU/ml ve kemik iliğinde blast sayısı < %5 olan hastaların anemi tedavisinde kullanılabilir

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Aranesp’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aranesp aağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Yüksek tansiyon teşhisi konmuşsa ve doktorunuz tarafından verilen diğer ilaçlarla kontrol edilmiyorsa; veya
 • Aranesp (darbepoetin alfa), rekombinant insan eritropoietini (r-HuEPO; gen teknolojisi ile üretilen insan eritropoietini) veya Aranesp içindeki herhangi bir diğer yardımcı maddeye karşı alerjiniz varsa,
 • Kanser, kansere bağlı anemilerde ve kemoterapiye bağlı anemilerde ESA (eritropoezis stimüle edici ajanlar)’ın kullanılmasının morbidite ve mortaliteyi arttırdığı gözlenmiştir. Bu nedenle; kanser, kansere bağlı anemiler ve kanser kemoterapisine bağlı anemilerde ESA (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa ve benzeri ajanlar) kontrendikedir.

Aranesp’i aağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Aşağıdaki durumlardan şikayetçi iseniz veya şikayetçi olduysanız doktorunuza söyleyin:

 • Doktorunuz tarafından verilen ilaçlarla kontrol edilen yüksek tansiyon;
 • Orak hücre anemisi;
 • Epileptik nöbetler (krizler);
 • Konvülsiyon (nöbetler veya krizler);
 • Karaciğer hastalığı;
 • Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı yanıt vermeme; veya
 • Latekse karşı alerji ( kullanıma hazır dolu enjektördeki iğne kılıfı lateks türevi içermektedir).

Özel uyarılar

 • Olağandışı yorgunluk ve enerji eksikliği gibi semptomlarınız varsa, saf alyuvar aplaziniz (PRCA) olabilir, bu durum hastalarda rapor edilmiştir. PRCA durumunda, vücudunuzda alyuvar üretimi durmuş veya azalmıştır, bu da şiddetli anemiye neden olmaktadır. Eğer bu semptomları görürseniz, doktorunuzla temas kurmanız
  gerekmektedir; doktorunuz anemi tedavisi için size en uygun yöntemi belirleyecektir.
 • Doktorunuz hemoglobin düzeyini 11 ve 12 g/dl arasında tutmaya çalışmalıdır.
 • Kronik böbrek yetmezliğiniz var ise ve hemoglobin seviyeniz çok yüksek tutulursa, kalp veya damarlarla ilgili ciddi sorunlar (kardiyovasküler vakalar) riskiniz daha fazla olacaktır. Sağlıklı insanlar tarafından ilacın amacı dışında kullanılması, kalp veya damarlarla ilgili hayati tehlike arz eden sorunlar doğurabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aranesp’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içecekler Aranesp’in etkisini değiştirmez.

Hamilelik
İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Aranesp hamile kadınlarda test edilmemiştir. Aşağıdaki durumları doktorunuza söylemeniz gerekmektedir:

 • Hamile iseniz;
 • Hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız; veya
 • Hamile kalmayı planlıyorsanız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Darbepoetin alfanın anne sütünde salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Aranesp kullanırken emzirmeyi kesmelisiniz.

Araç ve makine kullanma
Aranesp araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkilemeyecektir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;
Siklosporinin ve takrolimusun etkisi kanınızdaki alyuvarların sayısından etkilenebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söylemeniz gerekmektedir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Aranesp nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir