ARAMID 100 MG 3 FILM TABLET

Aramid 100 Mg 3 Film Tablet Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

I.BARKOD:8699828091332
ETKIN_MADDE:LEFLUNOMID
RECETE:NORMAL RECETE
ITHAL_IMAL:IMAL
ESDEGER_KODU:E563C
SGK_ETKIN_MADDE_KODU:
SGK_KAMU_NO:A16906
ATC_KODU:L04AA13
FIYAT_KARARNAMESI_GEREGI:0-
FIRMA_ADI:KOCAK FARMA
BIRIM_CINSI:MG
AMBALAJ_MIKTARI:3

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L04 – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04A – İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AA – SELEKTİF İMMÜNSÜPRESİF AJANLAR
L04AA13 – LEFLUNOMİD

İlaç Hakkında Kısa Özet

Aramid 100 mg film tablet

Aramid 100 mg film tablet beyaz renkli, yuvarlak, konveks film tabletlerdir.
Tabletler 3 film tablet içeren kutularda bulunur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Leflunomid
Yardımcı maddeler: Povidon K-25, krospovidon, prejelatenize mısır nişastası, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), talk, kollodial anhidröz silika, magnezyum stearat, hipromelloz, talk, titanyum dioksit, polietilen glikol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Aramid nedir ve ne için kullanılır?
  2. Aramid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Aramid nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Aramid’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Aramid nedir ve ne için kullanılır?

Aramid 100 mg film tablet romatizmaya karşı kullanılan ilaç grubuna dahildir ve etkin madde olarak 100 mg leflunomid içerir. Aramid ’de yardımcı madde olarak bulunan laktoz monohidrat sığır kaynaklıdır.

• Aramid aktif romatoid artrit veya aktif psöriyatik artriti olan yetişkinlerde kullanılır.
Romatoid artritin belirtileri tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu ve ağrıdır. Tüm vücudu etkileyen diğer belirtiler iştah kaybı, ateş, enerjide azalma ve kansızlıktır. (kırmızı kan hücrelerinde azalma, anemi)

• Aktif psöriyatik artrit belirtileri ise tutulan eklemde iltihap, şişlik, hareket zorluğu, ağrı ve yama şeklinde kırmızı pullu deri döküntülerini (deri lezyonları) içerir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Aramid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aramid’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Eğer leflunomide, teriflunomide (sinir sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (özellikle ateş, eklem ağrısı, deride kırmızı lekeler veya kabartılar şeklinde ciddi deri reaksiyonu şeklinde (örn. Stevens- Johnson sendromu)
• Karaciğerinizde bir problem varsa,
• Orta derecede veya şiddetli böbrek rahatsızlıklarınız varsa,
• Kanınızdaki protein düzeyi ciddi olarak normalin altında ise (hipoproteinemi)
• Bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız varsa (örn.: AİDS),
• Kemik iliği ile ilgili hastalığınız, kırmızı veya beyaz kan hücreleri ya da kan
pulcuklarının (pıhtıların oluşumunda görev alan hücreler) sayısında azalma varsa,
• Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa,
• Hamilelik durumunuz varsa, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya emziriyorsanız.

Aramid’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Daha önce intersitisyel akciğer hastalığı (akciğer hastalığı) geçirdiyseniz
• Daha önce verem (tüberküloz) geçirdiyseniz ya da veremi olan biri ile yakın temasta bulunduysanız. Sizde verem olup olmadığını anlamak için doktorunuz testler yapabilir.
• Erkekseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, Aramid meniye geçebilir ve bebekte doğuştan kusurlara sebep olabilir. Aramid ile tedavi sırasında güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, olası herhangi bir riski en aza indirmek için Aramid kullanımının kesilmesi ve belirlenen ilaçların kullanımı ile Aramid ’in hızla ve yeterli düzeyde vücuttan atılımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. Aramid ’in vücudunuzdan yeterince atıldığından emin olmak için kan testi yapılmalı, sonrasında çocuk sahibi olabilmek için en az 3 ay beklemelisiniz.
• Kalsiyum seviyesinin ölçüldüğü özel bir kan testi yaptırmanız gerekiyorsa. Kalsiyum seviyeleri, hatalı bir şekilde düşük çıkabilir.

Aramid nadiren kan, karaciğer, akciğerler veya kol veya bacaklarınızdaki sinirlerle ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Ayrıca ciddi bazı alerjik reaksiyonlara (Eozinofili ve Sistemik Semptomlu İlaç Reaksiyonu –DRESS dahil) yol açabilir veya ağır enfeksiyon riskini artırabilir. (Detaylı bilgi için ‘Olası Yan Etkiler’ bölümüne bakınız.)

DRESS grip benzeri belirtilerle başlar ve yüzde başlayıp yayılan döküntü, yüksek ateş, kan testlerinde karaciğer enzimlerinde yükselme ve kanda belli bir tipteki beyaz kan hücrelerinde artış (eozinofili) ve lenf düğümlerinde büyüme ile devam eder. Doktorunuz, kan hücrelerinizin ve karaciğerinizin durumunu izleyebilmek için Aramid tedavisinden önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarda kan testlerinizi yapacaktır. Aramid kan basıncının yükselmesine sebep olabileceğinden doktorunuz ayrıca düzenli olarak kan basıncınızı kontrol edecektir.
Açıklanamayan süreğen ishal gelişirse doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzu ayırıcı tanı için ek testler yapabilir.

Çocuklarda ve ergenlerde

Aramid ’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aramid ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aramid yemeklerden önce veya sonra alınabilir.
Aramid tedavisi boyunca alkol tüketilmesi önerilmez.
Aramid tedavisi sırasında alkol almanız karaciğer hasarı riskini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız Aramid kullanmayınız. Aramid kullanırken hamileyseniz veya hamile kaldıysanız, ciddi doğum bozuklukları olan bir bebek sahibi olma riskiniz artar. Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, gebelikten korunmak için güvenilir bir yöntem uygulamadan Aramid kullanmayınız. Aramid tedavisinin kesilmesinden sonra hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. Çünkü hamile kalmadan önce Aramid ’in vücudunuzdan atıldığından emin olmalısınız. Bu süreç 2 seneyi bulabilir. Fakat Aramid ’in vücuttan atılımını hızlandırmak için belirli ilaçların alınması ile bu süre birkaç haftaya inebilir. Aramid ’in vücuttan atılımı kan testleri ile doğrulandıktan sonra, hamile kalmak için en azından bir ay daha
beklemelisiniz. Laboratuvar testleri hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız. Aramid tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden sonraki 2 yıl içinde hamile kaldığınızdan şüpheleniyorsanız hamilelik testi için derhal doktorunuza danışınız. Test hamile olduğunuzu kanıtlarsa, doktorunuz belirli bir ilaçla Aramid ’in hızla vücudunuzdan atılımı için tedavi önerebilir. Bu tedavi de bebeğiniz üzerindeki riski azaltabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Leflunomid anne sütüne geçer. Bu nedenle, bebeğinizi emziriyorsanız Aramid kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Aramid sizi sersemleterek konsantrasyon ve hareket yeteneğinizi azaltabilir. Bu durumda herhangi bir araç veya makine kullanmayınız. Aramid ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Aramid laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sıtma ilaçları (örn: klorokin ve hidroksiklorokin), kas içine uygulanan veya ağızdan alınan altın, D-penisilamin, azatiyoprin ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (örn: metotreksat) ile birlikte kullanımı önerilmez.
• Varfarin ve kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer ilaçlar; bu ilacın yan etki riskinin düşürülmesi için izlem gerekir
• Sinir sistemi hastalığı olan multiple skleroz hastalığı tedavisinde kullanılan teriflunomid
• Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus) tedavisinde kullanılan repaglinid, nateglinid, pioglitazon ya da rosiglitazon
• Kanser tedavisinde kullanılan paklitaksel, topotekan, daunorubisin, doksorubisin
• Duloksetin (ruhsal çökkünlük tedavisinde kullanılır)
• Şiddetli ishal tedavisinde kullanılan alosetron
• Akciğerlerde daralma olduğunda (astım) hava yollarını genişletmek için kullanılan teofilin
• Kas gevşetici tizanidin
• Doğum kontrol hapları (etinilöstradiol ve levonorgestrel içeren)
• Enfeksiyon tedavisinde kullanılan sefaklor, benzilpenisilin (penisilin G), siprofloksasin gibi antibiyotikler
• Ağrı ve inflamasyon için kullanılan indometazin ve ketoprofen
• Kalp hastalıklarında idrar söktürücü olarak kullanılan furosemid
• AIDS hastalığına neden olan HIV enfeksiyonunda kullanılan zidovudin
• Yüksek kolesterol düzeyini (hiperkolesterolemi) düşürmek için kullanılan rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin
• İnflamatuar bağırsak hastalığı ya da romatoid artrit tedavisinde kullanılan sülfasalazin
• Kolestiramin (yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılır) veya aktif kömür (zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır) Aramid ’in, vücut tarafından emilen miktarını azaltabilir.
Ağrı ve iltihap giderici olan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve/veya kortikositeroid kullanıyorsanız Aramid başlandıktan sonra bu ilaçlara devam edebilirsiniz.

Aşılar

Aşı olmanız gerekiyorsa doktorunuza danışınız. Aramid tedavisi altındayken veya tedavi kesildikten sonra belli bir süre bazı aşılar yapılmamalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Aramid nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Aramid’i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
Aramid ’in başlangıç dozu genellikle 3 gün süreyle günde bir kez 1 tablettir (100 mg). Bu başlangıç dönemini takiben, çoğu hastaların aşağıdaki dozlara çıkması gerekir:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir