ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699769980139
ETKİN MADDEANTI-D (RH) INSAN IMMUNOGLOBULINI
FİRMA ADIDEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETEMOR RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİGUNCEL KURA GORE ITHALATI YAPILAN KAN URUNLERI
BİRİM / CİNSİIU
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUJ06BB01
NFC KODUA10655
SGK EŞDEĞER KODUE370A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF5V

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J06 – İMMÜN SERUMLAR VE İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06B – İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06BB – SPESİFİK İMMÜNGLOBÜLİNLER
J06BB01 – ANTİ-D (RH) İMMÜNOGLOBÜLİNİ

İlacın kısa özeti

Anti-D İmmunglobulin Grifols 1.500 LU. (300 mcg)/2 mL IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

İntramüsküler enjeksiyon ile (kas içine) uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir kullanıma hazır enjektör 1.500 LU. (300 mcg)/2 mL insan anti-D (Rh) immunglobulin çözeltisi içerir.
 • Yardımcı maddeler: Glİsin, sodyum klorür, enjeksiyonluk su 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bıı kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Anti-D İmmunglobulin Grifols nedir ve ne için kullandır?
2. Anti-D İmmunglobulin Grifols’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Anti-D İmmunglobulin Grifols nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Anti-D İmmunglobulin Grifols’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Anti-D İmmunglobulin Grifols nedir ve ne için kullanılır?

 • Anti-D İmmunglobulin Grifols, kullanıma hazır enjektörde 1.500 I.U. (300 mcg) İnsan antİ-D (Rh) immunglobulini (belirli koşullarda koruyucu antikor) içeren çözeltidir.
 • Anti-D İmmunglobulin Grifols’un ambalajı, her kutuda 2 mL çözelti içeren cam enjektördür.
 • İnsan anti-D (Rh) immunglobulini İnsan kanı plazmasından elde edilen spesifik bir antikordur. Bu antikor, insanlarda kan grubunu Rh (D) pozitif veya Rh (D) negatif olarak belirleyici faktör olan Rhesus faktör tip D’ye karşı etkilidir.

Rhesus faktör (Rh) insan kırmızı kan hücrelerine ait bir özelliktir. Nüfusun % 85’i Rhesus faktör tip D (“Rh(D)”) taşır ve bu insanlar Rh(D) pozitif olarak bilinirler. Rhesus faktör tip D taşımayan insanlar ise Rh(D) negatiftir. Rh negatif bir kişi Rh pozitif kana maruz kalırsa. örneğin gebelikte olduğu gibi, Rh pozitif bebeğin kanı, annenin (Rh negatif kişi), kan dolaşımına girdiğinde, anne, Rh’a karşı anti-Rh veya antİ-D antikorunu üretebilir.

Anti-D İmmunglobulin Grifols, sizin Rhesus faktörü (Rh) veya D antijenine karşı bağışıklık geliştirmenizi önler. Eğer bir Rh(D)-negatİf kişiye yeterli miktarda insan anti- D(Rh) immunglobulin verilir İse Rhesus faktör tip D’ye karşı bağışıklık oluşması önlenebilir. Bunu sağlamak için, Rh(D)-pozitif kan hücreleri İle ilk temastan önce veya uygun bir süre sonunda Anti-D İmmunglobulin Grifols tedavisi başlatılmalıdır. Böylece, Anti-D İmmunglobulin Grifols İçindeki anti-D immunglobulinler derhal yabancı Rh(D)- pozitif kırmızı kan hücrelerini imha eder ve kişinin immün sistemi kendi antikorlarını geliştirmeye başlar.

 • Anti-D İmmunglobulin Grifols aşağıdaki durumlarda kullanılır:
 • Eğer Rho (D) negatifseniz, babanın ve bebeğinizin Rh0 (D) (negatif) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar dışında, Rh0 (D) (pozitif) bebek taşıyorsanız, doğumdan sonra ilk 72 saat içinde uygulanır.
 • Eğer Rh0 (D) negatifseniz, babanın Rh0 (D) negatif olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar dışında, kanama varsa, karın travması geçirdİyseniz, dış gebelik, düşük tehdidi, düşükler veya anormal gebelik sonrasında uygulanır.
 • Doğum Öncesi koruyucu olarak 28-32. haftalar arasında uygulanır.
 • Eğer Rho (D) negatif bir kişi iseniz ve uyumsuz kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapıldı ise transfüzyon sonrasında uygulanır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Anti-D İmmunglobulin Grifols’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Özel güvenlik uyarısı

İnsan kanı ve plazmadan hazırlanan ilaçlarda, hastalara geçebilecek enfeksiyonlardan korumak için birtakım Önlemler alınır. Bunlara; enfeksiyonların taşınma riskinin dışlandığından emin olmak için kanın ve plazma vericilerinin seçimi ve bağışı yapanların ve virüslerin/enfeksiyonların spesifik işaretleri için plazma havuzlarının test edilmeleri dahildir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca kan veya plazması işlemi içerisine virüslerin etkinsizleştirilmesi ve/veya ortadan kaldırılması basamaklarını dahil etmektedirler. Bu önlemlere rağmen, insan kanından ya da plazmasından elde edilen tıbbi ürünler uygulandığında, enfeksiyon bulaşma olasılığı tümüyle ortadan kaldırılamamaktadır. Bu, yapısı bilinmeyen veya gelişen virüsler ve Creutzfeldt-Jakob hastalık (CJD) ajanı gibi diğer enfeksiyon tipleri için de geçerlidir.

Alınan önlemlerin insan immün yetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüsü ve lıepatit C virüsü gibi zarflı virüsler ve hepatit A zarfsız virüsü için etkili olduğu kabul edilmektedir. Parvovirus B19 gibi zarfsız virüslere karşı ise bu Önlemlerin etkisi sınırlıdır. Parvovirus B19 enfeksiyonu; gebe kadınlar (fetüs enfeksiyonu) ve immün sistemi bastırılmış veya bazı anemi tiplerine sahip olan hastalar (örneğin, orak hücreli anemi, hemolitik anemi) için ciddi olabilir.

Anti-D İmmunglobulin Grifols bir hastaya uygulandığı zaman, hasta ve ürünün parti numarası arasındaki bağı oluşturmak için, ürünün adı ve seri numarasının kaydedilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Anti-D İmmunglobulin Grifols kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A, Hepatit B, vb) yaptırmanızı önerebilir.

Anti-D İmmunglobulin Grifols’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer

-Rh pozitifseniz, bebeğinizin kan tipi ne olursa olsun size Anti-D İmmunglobulin Grifols verilmesine gerek yoktur,

-İnsan anti-D (Rh) immunglobulinlerine veya diğer kan ürünlerine karşı alerjik reaksiyon geçİrdİysenİz.

-Anti-D İmmunglobulin Grifols içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise.

-Sizde anti-IgA antikorları ile birlikte immunglobulin A (lgA) yetmezliği var ise.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ilaç yenidoğan bebeklere verilmemelidir.

Anti-D İmmunglobulin Grifols’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Anti-D İmmunglobulin Grifols, insan plazmasından (kanın sulu kısmı) elde edilmiştir. İnsan plazmasından elde edilen ürünler hastalığa neden olacak şekilde virüs ya da diğer enfeksiyon etkenlerini içerebilirler. Alınan tüm önlemlere rağmen, bu tür ilaçların hastalık bulaştırma potansiyeli vardır ve insan kanı ya da plazmasından elde edilmiş ilaçların kullanımında enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasına bağlı enfeksiyonların oluşmayacağı tümüyle garanti edilemez. Bu durum, bugüne kadar tanımlanmamış hastalık oluşturucu etkenler için de geçerlidir.

 • Anti-D İmmunglobulin Grifols, şok riski nedeniyle intravenöz (damar içine) olarak enjekte edilmemelidir.
 • Doğum sonrası kullanılması durumunda, ürün anneye uygulanır, yenidoğana uygulanmaz.
 • Ürünün Rh(D) pozitif olan veya Rh(D) antijenine bağışıklık kazanmış kadınlarda kullanımı amaçlanmamıştır.
 • Bu ürün enjekte edilirken kendinizi İyi hissetmezseniz (nefes almanızda güçlük, kendinizi halsiz hissetme ve diğer belirtiler içeren allerjik reaksiyonlar) enjeksiyon hemen durdurulmalıdır.
 • Talimat üzerine intramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulandığı zaman bu ürüne karşı gerçek allerjik reaksiyonların oluşması seyrek olmakla birlikte, insan anti-D(Rh) İmmunglobulİne alerjik tipte tepkiler (kurdeşen, genelleşmiş cilt döküntüsü, göğüs darlığı, nefes almada güçlük, tansiyon düşmesi ve anafilaksiler) olasıdır. Yan etkinin yapısına ve ciddiyetine göre tedavi gerekir. Şok oluşması halinde, şok tedavisi için en son tıbbi standartlara uyulmalıdır.
 • Nadiren insan anti-D (Rh) immunglobulin, daha önceden insan İmmunglobulin ile tedaviyi iyi tolere eden hastalarda dahi alerjik reaksiyon ile birlikte kan basıncında düşüşe neden olabilir.
 • Rh-uyumsuz kan nakli nedeniyle insan anti-D (Rh) immunglobulinin yüksek dozlarını alan hastalar, hemolitİk reaksiyon (uygun olmayan kan nakli sonucu üşüme, titreme, yüksek ateş, bulantı, kusma, şiddetli bel, sırt, ayak ve baş ağrıları) riskine karşı test edilmeli ve yakından İzlenmelidir.

Anti-D İmmunglobulin Grifols’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kas içine enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve İçecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer doktorunuz öneriyorsa hamile olmanız halinde bu ilacı kullanabilirsiniz. Mevcut kanıtlar ANTİ- D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS’un anne kamındaki bebeğe zarar vermediğini göstermektedir. Ayrıca, sizin daha sonraki hamileliklerinize ve hamile kalma kapasiteniz üzerine de bir etki yapmaz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anti-D İmmunglobulin Grifols anne sütü ile atılmamaktadır. Anti-D İmmunglobulin Grifols’u emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Anti-D İmmunglobulin Grifols’un araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Anti-D İmmunglobulin Grifols’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; dolayısıyla sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer son zamanlarda size bir aşılama yapıldı İse veya bir aşılama yapılacaksa bunun hakkında doktorunuza bilgi vermelisiniz. Bunun nedeni; size son 2-4 hafta içerisinde aşılama yapılmışsa veya gelecek üç ay içerisinde kızamık, kabakulak ve suçiçeği aşısı olacaksanız bu ilaç aşılamanın etkisini azaltabilir.

Kan testlerine etkileri

Eğer Anti-D İmmunglobulin Grifols aldıktan sonra kan testi yaptırmanız gerekirse, doktorunuza bu ilacın son enjeksiyon zamanını bildiriniz. Küçük miktarlardaki anti-D immunglobulinİ enjeksiyondan birkaç ay sonra kanınızda tespit edilebilir halde kalabilir ve bazı testlerde yanlış sonuçlara sebep olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir