ALIPZA 2 MG FILM TABLET

ALIPZA 2 MG FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI48,80 TL
KAMU ÖDENEN41,16 TL
KAMU İSKONTOSU57.00%
BARKOD8699559090772
ETKİN MADDEPITAVASTATIN
FİRMA ADIRECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC10AA08
NFC KODUA15754
SGK EŞDEĞER KODUE807A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKG53
SAKLAMA KOŞULLARIIşıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLERBu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C10 – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (SERUM LİPİD SEVİYESİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR)
C10A – LİPİD MODİFİYE EDİCİ AJANLAR (YALIN) (KOLESTEROL VE TRİGLİSERİD DÜŞÜRÜCÜLER)
C10AA – HMG COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ
C10AA08 – PİTAVASTATİN

İlacın kısa özeti

Alipza 2 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: 2 mg pitavastatine eşdeğer 2,09 mg pitavastatin kalsiyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), Hidroksipropil selüloz, Hipromelloz (E646), Titanyum dioksit (E171), Trietil sitrat (E1505), Magnezyum aluminyum metasilikat, Magnezyum stearat, Kolloidal anhidröz silika 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Alipza nedir ve ne için kullanılır?
2. Alipza kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Alipza nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Alipza’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Alipza nedir ve ne için kullanılır?

Alipza, pitavastatin adlı ilacı içermektedir. ‘statinler’ adı verilen bir gruba aittir. Alipza yetişkinler ve 6 yaş ve üzeri çocuklarda kandaki yağ (lipit) seviyelerini düzeltmek için kullanılır. Alipza, total kolesterol (TC), LDL-C ve trigliserid oranlarını düşürmek ve HDL- C oranını yükseltmek için kullanılır. Kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunma sağlar. Yağlarınızdaki bir dengesizlik özellikle kolesterol kalp krizine veya inmeye yol açabilir.

Yağlarınızda dengesizlik olduğu ve diyetinizi değiştirip yaşam tarzınızda değişiklikler yapmak bu durumu düzeltmek için yeterli olmadığından size Alipza verilmektedir.

Alipza alırken kolesterol düşürücü diyetinizi ve yaşam tarzınızdaki değişiklikleri sürdürmelisiniz.

Alipza, Bir yüzünde kabartmayla ‘KC’, diğer yüzünde ‘2′ yazan yuvarlak, bikonveks, beyaz, film kaplı tabletler içeren, 30 veya 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Alipza’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Alipza’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Pitavastatine veya başka bir statine veya Alipza’nın içindeki diğer maddelere karşı alerjik (hipersensitif) iseniz
 • Gebe iseniz veya bebek emziriyorsanız,
 • Çocuk doğurma çağındaki bir kadınsanız ve güvenli bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız (‘Hamilelik ve emzirme’bölümüne bakınız),
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • Siklosporin kullanıyorsanız- organ transplantasyonu (nakli) sonrası kullanılır
 • Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sızılarınız varsa,

Alipza’yı kullanmayınız.

Alipza’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Ciddi solunum yetmezliğinin var ise (nefes almada ciddi problem yaşıyorsanız)
 • Daha önce böbreklerinizle sorun yaşadıysanız
 • Daha önce karaciğerinizde sorun yaşadıysanız. “Statinler” az sayıda kişide karaciğeri etkileyebilir. Genellikle doktorunuz Alipza tedavisi öncesinde ve sırasında kan testi (karaciğer fonksiyon testi) yapacaktır.
 • Daha önce tiroit bezinizle sorun yaşadıysanız
 • Sizde veya ailenizde kas problemi hikayesi varsa
 • Daha önce diğer kolesterol düşürücü ilaçları (statinler veya fibratlar gibi) alırken kas problemleri yaşadıysanız
 • Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız
 • Ağız yoluyla ya da enjeksiyon ile fusidik asit (bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılan bir ilaç) isimli ilacı kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. Alipza ile birlikte fusidik asidin bir arada kullanımı ciddi kas problemlerine (rabdomiyoliz) neden olabilir.
 • Fusidik asit, eritromisin veya diğer makrolid grubu antibiyotikler ile birlikte Alipza kullanmanız gerektiğinde, bu ilaçların kullanımı süresince Alipza’ya ara verilmesi önerilir.
 • Alipza, miyopati yaptığı bilinen başka ilaçlar (ör. lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu olan fibratlar veya niasin (vitamin B3)) ile birlikte dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır.
 • Statinler ile tedavi edilen hastalarda kan şeker seviyelerinde artışlar gözlenmiş; diyabet açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda statinler ile diyabet sıklığında artış bildirilmiştir. Bu ilacı kullanırken; diyabetiniz varsa veya diyabet geliştirme olasılığınız varsa (eğer kanda şeker ve yağ seviyeleriniz yüksekse, aşırı kiloluysanız ve kan basıncınız yüksekse) doktorunuz, biyokimyasal testler ile durumunuzu takip edecektir.
 • Diğer statinlerde olduğu üzere, Alipza uygulanması ile miyopati ve nadiren rabdomiyoliz gibi ciddi kas problemlerinin gelişme ihtimali vardır. Sürekli devam eden kas güçsüzlüğü probleminiz varsa doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. Bu durumun tespit ve tedavi edilmesi için size ilave testler ve ilaçlar uygulanabilir.

Çocuklar ve ergen hastalar

Alipza 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ergen kız hastalar Alipza kullanmadan önce doğum kontrolü hakkında rehberlik ve danışmanlık almalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Alipza’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alipza aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz Alipza kullanmayınız. Hamile kalmayı düşünüyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız, hamile kalmadan en az 1 ay önce tedavi kesilmelidir. Eğer Alipza kullanımı sırasında hamile kalırsanız tedavi hemen kesilmelidir.

Çocuk doğurma çağında iseniz, Alipza alırken güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız Alipza kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Alipza’nın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir.

Ancak Alipza alırken eğer başınız dönerse veya uykunuz gelirse araç veya makine kullanmayınız.

Alipza’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Alipza her dozda 126,17 mg laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu durumu bildirin. Kullandığınız reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ilaçları da belirtmelisiniz. Bazı ilaçlar birbirlerinin uygun biçimde etki göstermesini engelleyebilir. 

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz:

 • Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç)
 • ‘Fibratlar’ (lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu) adı verilen ilaçlar (gemfibrozil ve fenofibrat gibi)
 • Eritromisin veya rifampisin – enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler
 • Varfarin veya kanı inceltmek için kullanılan başka herhangi bir ilaç
 • “Proteaz inhibitörleri” isimli HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Niasin (Vitamin B3)
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisi için fusidik asit kullanmanız gerekiyorsa, Alipza kullanmaya ara vermeniz gerekebilir. Doktorunuz Alipza’ya güvenli bir şekilde yeniden ne zaman başlamanız gerektiğini size söyleyecektir. Alipza’nın fusidik asit ile birlikte kullanılması ile nadiren kas güçsüzlüğü, kaslarda hassasiyet ve ağrı (rabdomiyoliz) meydana gelebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir