ZADITEN ORAL DAMLA

ZADITEN ORAL DAMLA Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699504590203
ETKİN MADDE KETOTIFEN
FİRMA ADI SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU R06AX17
SGK KAMU NO A08557
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF8L

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX17 – KETOTİFEN

İlacın kısa özeti

Zaditen Oral Damla

 • Etkin madde: Her bir ölçek (5 ml) şurup 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Propil paraben (propil parahidroksibenzoat), metil paraben (metil parahidroksibenzoat), anhidr sitrik asit tozu, anhidr disodyum hidrojen fosfat, hidrojene glikoz şurubu (likasin), saf su. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimaını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Zaditen nedir ve ne için kullanılır?
2.Zaditen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Zaditen nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ZZaditen’in saklanması
 

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Zaditen nedir ve ne için kullanılır?

 • Her bir ml’sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.
 • Zaditen, şişeye monte edilmiş kendinden damlalıklı 25 ml’lik renkli cam şişede takdim edilmektedir.
 • Zaditen, Alerjik rinit ve konjonktivit gibi alerjik durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Zaditen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen talimata dikkatle uyunuz.

Zaditen’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • ketotifene ya da Zaditen’in içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • epilepsiniz (sara/bayılma nöbeti) varsa ya da daha önce nöbet yaşadıysanız kullanmayınız.
 • Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. 

Zaditen’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Diyabetikseniz (şeker hastalığınız varsa),
 • Zaditen’i kullanmadan önce ya da Zaditen’i kullanmayı bırakmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (bkz. Bölüm 3 Zaditen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler).
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Zaditen’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Zaditen’i yemekler ile birlikte alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zaditen’in hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili çok az deneyim bulunmaktadır.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size Zaditen’in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin olası risklerini anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zaditen kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Zaditen tedavisinin ilk birkaç gününde tepkileriniz zayıflayabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

Zaditen’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Zaditen oral damla, hidrojene glikoz şurubu içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

Zaditen oral damla, propil paraben ve metil paraben içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Zaditen aşağıdaki ilaçlarla birlikte alındığında onların etkilerini artırabilir:

 • Diyabetin (şeker hastalığı) tedavisi için ağızdan alınarak kullanılan bazı ilaçlar (örneğin metformin)
 • Başka astım ilaçları,
 • Uyku ilaçları ya da uyku haline neden olan ilaçlar,
 • Güçlü ağrı kesiciler,
 • Alkol,
 • Alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (antihistaminikler). 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Zaditen nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Doktorunuzun verdiği talimata dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yanıta göre daha yüksek ya da düşük bir doz önerebilir. 

6 ay ve 3 yaş arası çocuklarda:

Günde iki kez (sabah ve akşam) kilogram başına 1 damla (0.05 mg) Zaditen oral (ağızdan alınan) damla.

3 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde:

Tablet, şurup veya SRO film tablet fomları kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Zaditen, sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı (6 ay – 17 yaş arası):

Zaditen, 6 aylık ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir. En iyi sonuçları almak için çocuklar yetişkinler ile benzer doza gereksinim duyabilirler. Doktorunuz, çocuğunuz için doğru dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ve üzeri):

Tablet, şurup veya SRO film tablet fomları kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Zaditen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Zaditen kullandıysanız:

Zaditen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer yanlışlıkla çok fazla Zaditen almış iseniz derhal doktorunuz ile konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

Zaditen’i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise (4 saatten kısa bir süre kaldıysa), unuttuğunuz dozu atlayınız. Bu durumda, bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zaditen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Zaditen tedavisini kesmeniz gerekiyorsa, doktorunuzla konuşunuz. Tedavi 2-4 haftalık bir dönem boyunca kademeli bir şekilde azaltılarak kesilmelidir. Astım belirtileri tekrarlayabilir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Zaditen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Zaditen’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok seyrek görülen bazı etkiler ciddi olabilir: (10.000 hastada 1’den az)

 • Ateş, nezle, ürperme, baş ağrısı, öksürük ve vücut ağrılarıyla birlikte deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar,
 • Deride ve gözlerde sararma, dışkı renginin açılması, idrar renginin koyulaşması (sarılık, karaciğer hastalığı, karaciğer iltihabı belirtileri).
 • Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, derhal doktorunuza söyleyiniz. 

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Huzursuzluk,
 • Uyaranlara aşırı tepki verme,
 • Uykusuzluk (insomnia),
 • Sinirlilik, 

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Baş dönmesi
 • İdrar yaparken yanma hissi ve sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı (sistit-mesane iltihabı)
 • Ağız kuruluğu 

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Uyku hali
 • Kilo artışı 

Ayrıca aşağıda belirtilen yan etkiler de bildirilmiştir (Etkilenen hastaların sayısı mevcut verilerden hesaplanamamaktadır.):

 • Havale (nöbet, konvülsiyon)
 • Baş ağrısı
 • Uyku hali
 • Kusma
 • Mide bulantısı
 • Kaşıntılı olanlar da dahil olmak üzere döküntü
 • İshal 

Bu etkilerin her hangi biri sizde şiddetli olarak görülürse, doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

Nasıl saklanmalı?

5. Zaditen’in Saklanması

Zaditen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Zaditen, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Şişe veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Zaditen’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zaditen’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ:
Novartis Ürünleri
34912, Kurtköy/İstanbul

ÜRETİM YERİ:
Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
39780, Küçükkarıştıran/Lüleburgaz
Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile üretilmiştir. 

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

ZADITEN ORAL DAMLA Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

ZADITEN ORAL DAMLA fiyatı: 23,17 TL’dir.

Yorum yapın