VORZOL 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET

VORZOL 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699516098988
ETKİN MADDEVORIKONAZOL
FİRMA ADISANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUJ02AC03
NFC KODUA16220
SGK EŞDEĞER KODUE650B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFVI

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02A – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİMİKOTİKLER
J02AC – TRİAZOL TÜREVLERİ
J02AC03 – VORİKONAZOL

İlacın kısa özeti

VORZOL 50 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her tablet 50 mg vorikonazol içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), prejelatinize nişasta, kroskarmeloz sodyum, povidon, magnezyum stearat, opadry beyaz (hipromeloz, titanyum dioksit, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) ve triasetin)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. VORZOL nedir ve ne için kullanılır?
  2. VORZOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. VORZOL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. VORZOL’ün saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. VORZOL nedir ve ne için kullanılır?

VORZOL, beyaz ila beyaza yakın, yuvarlak, bikonveks şekilli film tablettir. Bir tarafında “50” baskılı, diğer tarafı düz film tablettir. Tabletler 14 veya 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Laktoz monohidrat, sığır kaynaklıdır.

VORZOL, mantar hastalığına karşı kullanılan (antifungal) triazol adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çok çeşitli mantar hastalıklarını tedavi etmede kullanılırlar. VORZOL bu enfeksiyonlara neden olan mantarları öldürerek veya büyümelerini durdurarak etki göstermektedir.

VORZOL (2 yaşın üstündeki çocuklarda ve yetişkinlerde);
• Aspergillus, Scedosporium, Fusarium ve flukonazole dirençli Candida’nın neden olduğu ciddi mantar enfeksiyonları tedavisinde
• Beyaz kan hücre sayısı normal olan hastalarda kandaki mantar enfeksiyonunun (kandidemi) tedavisinde kullanılır.

VORZOL, yüksek risk altındaki kemik iliği nakli alısıcı hastalarını mantar enfeksiyonlarından koruma amaçlı kullanılır.

Bu ilaç yalnız bir doktor gözetiminde kullanılmalıdır. VORZOL esas olarak hastalığı ciddi olanlarda kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. VORZOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VORZOL’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Vorikonazol veya VORZOL’ün içerdiği diğer bileşenlerinden birine alerjiniz varsa.
Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bazı ilaçlar ve VORZOL birbirlerini etkileyebilirler.

“VORZOL’ün diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümünde VORZOL ile etkileşime girebilecek ilaçların listesi verilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki listede yer alan ilaçları kullanıyorsanız VORZOL kullanmamalısınız:
− Alerji tedavisinde kullanılan terfenadin
− Alerji tedavisinde kullanılan astemizol
− Mide rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid
− Mental (ruhsal) hastalıkların tedavisinde kullanılan pimozid
− Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin
− Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan rifampisin
− HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan efavirenz ( günde 400 mg ve üstü dozlarda)
− Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin
− Şiddetli uykusuzluk ve nöbet tedavisinde kullanılan fenobarbital
− Migren tedavisi için kullanılan ergot alkaloidleri (örn. ergotamin, dihidroergotamin)
− Transplantasyon hastalarında kullanılan sirolimus
− HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir (günde 2 kez 400 mg ve üzerindeki dozlarda)
− Bitkisel olan ve takviye için kullanılan St John’s Wort (sarı kantaron)
− Rifabutin (Beklenen yarar daha fazla değilse rifabutin ile birlikte kullanılmamalıdır)
− 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

VORZOL’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer,
• Diğer azol bileşiklerine (örn. flukonazol) karşı daha önce bir alerjik reaksiyonunuz varsa,
• Kalp ile ilgili kas hastalığınız (kardiyomiyopati), düzensiz kalp atışınız, yavaş kalp hızınız, elektrokardiyografi (EKG) de “QT uzaması” olarak bilinen anormallik durumu varsa,
• Kan potasyum, magnezyum ve kalsiyum düzeyiniz normalin altındaysa (elektrolit bozukluğunuz varsa),
• QT aralığını uzattığı bilinen ilaç alıyorsanız (örn. kinidin, prokainamid),
• Görme ile ilgili bulanık görme, görme sinirinin iltihabı ve göz dibi ödemi gibi uzun süreli bir şikayetiniz varsa,
• Şu anda veya daha önceden var olan karaciğer rahatsızlığınız varsa. Karaciğer rahatsızlığınızın olması durumunda doktorunuz düşük doz VORZOL reçeteleyebilir. VORZOL ile tedavi sırasında doktorunuz kan testleri ile karaciğer fonksiyonlarını izlemelidir.
• Böbrekleriniz ile ilgili rahatsızlığınız varsa. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı kan testleri yaparak izleyecektir.
• Kronik olmayan pankreas iltihabı (akut pankreatit) riski varsa,
• Yakın zamanda kanser ilaç tedavisi aldıysanız (kemoterapi),
• Kök hücre nakli yapıldıysa,

VORZOL tedavisi sırasında güneş ışığından kaçınınız ve güneşe maruz kalmayınız. Ciltte UV ışınlarına karşı duyarlılık gelişebildiğinden güneşten koruyucu giysi ve koruyucu güneş kremi/losyonu kullanınız. Bu önlemler çocuklar için de geçerlidir.

VORZOL ile tedaviniz sırasında;
• Güneş yanığı
• Ciltte kaşıntı, döküntü veya su toplaması
• Işığa hassas deri reaksiyonu
• Kemik ağrısı
• Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi, deride kabarcıklar ve deri katmanlarının birbirinden ayrılmasıyla ilerleyen, hayatı tehdit eden cilt hastalıkları
• DRESS sendromu olarak bilinen döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı gibi belirtileri olan şiddetli bir cilt reaksiyonu olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir