TARGET 6/50 MG 30 KAPSUL

TARGET 6/50 MG 30 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699514150138
ETKİN MADDE FLUOKSETIN HCL + OLANZAPIN
FİRMA ADI ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU N06CA03

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06C – PSİKOLEPTİK VE PSİKOANALEPTİK KOMBİNASYONLARI
N06CA – PSİKOLEPTİKLERLE KOMBİNE ANTİDEPRESANLAR
N06CA03 – Fluoksetin ve psikoleptikler

İlacın Kısa Özeti

Target 6 mg / 50mg kapsül

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir kapsül 6 mg olanzapin ve 50 mg fluoksetin içermektedir.
Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta(1500), dimetikon(350 CS). Kapsül kılıfı bileşeni : Sarı demir oksit, jelatin, titanyum dioksit

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Target nedir ve ne için kullanılır?
 2. Target’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Target nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Target’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Target nedir ve ne için kullanılır?

Target, 30 ve 90 kapsüllük ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
Target erişkinlerde
• Bipolar I Bozukluk (Bipolar I bozukluk: manik-depresif bozukluk; mani atakları sırasında aşırı neşeli, coşkulu, bazen öfkeli bir duygudurum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde hızlanma ile aşırı güçlülük fikirlerinin hakim olduğu, depresif dönemlerde ise derin üzüntülü bir duygudurum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ile değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsar
duygu ve düşüncelerini içeren bir ruhsal hastalıktır.) ile ilişkili depresif atakların kısa süreli tedavisinde
• Tedaviye dirençli depresyon (yeterli süre ve dozda farklı depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla 2 ayrı tedavi denemesine yanıt vermeyen depresyon)’un kısa süreli tedavisinde endikedir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Target’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Target’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Eğer, olanzapin veya fluoksetin’e veya Target’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
• Target, ciddi ilaç etkileşimleri olabileceğinden bir diğer antidepresan sınıfına dahil olan MAOİ (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile birlikte kullanılmamalıdır.
Target, MAOİ kesildikten sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Target kesildikten sonra bir MAOİ’ne başlamadan önce en az 5 hafta beklenmelidir.

 • Kalpte ritm bozukluklarına neden olabileceğinden, pimozid (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Tiyoridazin (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaç) düzeylerinde yükselme potansiyeli nedeniyle tiyoridazin ile birlikte kullanılmamalıdır. Target kesildikten sonraki 5 hafta içinde tiyoridazin kullanılmamalıdır.

Target’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Bu tip ilaçlar çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde intihar düşünce ve davranışı riskini artırmıştır.
• Bu tip ilaçlar bunamaya bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm ve felç riskini artırmaktadır
• Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer Target verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
• Bu tip ilaçlar kan şekerinizde ve kan yağlarınızda artışa neden olabilir.
• Bu tip ilaçlar memeden süt gelmesi,adet görememe, memenin büyümesi vecinsel güçsüzlük gibi şikayetlere neden olabilir.
• Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, Target ’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:
• Diyabet (şeker hastalığı)
• Kalp hastalığı
• Karaciğer veya böbrek hastalığı
• Epilepsi (sara hastalığı)
• Sindirim sisteminde kanama
• Yutma güçlüğü
• Hastalık belirtilerinin kötüleşmesi ve intihar düşünceleri
• Kan lipid (yağ) düzeylerinde yükselme
• Kilo alma
• Mani belirtilerinin ortaya çıkması
• Kalp atım hızında artma, azalma,
• Senkop (bayılma)
• Tansiyonda düşme
• İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)
• Anormal kanamalar
• Alerjik reaksiyonlar ve döküntü
Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.
Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir. “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
Çocuklar
Target, 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.
Target’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Target’i yiyecek ve içeceklerle birlikte alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuza danışmadan Target’i hamilelik sırasında kullanmamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Target anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Target’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.
Target’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Target’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Target’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız.
Target, ciddi ilaç etkileşimleri olabileceğinden bir diğer antidepresan sınıfına dahil olan MAOİ (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile birlikte kullanılmamalıdır.
Target, MAOİ kesildikten sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Target kapsül kesildikten sonra bir MAOİ’ne başlamadan önce en az 5 hafta beklenmelidir.
Kalpte ritm bozukluklarına neden olabileceğinden, pimozid (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaç) ile birlikte kullanılmamalıdır.
Tiyoridazin (şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaç) düzeylerinde yükselme potansiyeli nedeniyle tiyoridazin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Target kesildikten sonraki 5 hafta içinde tiyoridazin kullanılmamalıdır.
Target’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla (anksiyolitikler), uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı bu ilaçların etkilerini artırabilir.
Tansiyon düşürücü ilaçların etkisi artabilir.
Haloperidol, klozapin (antipsikotik ilaçlar)’ın etkisini artırabilir.
Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)’in etkisi ve kan düzeyleri yükselebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
Sumatriptan (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar), fluvoksamin (antidepresan), non –steroid antiinflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş iltihaba etkili ilaçlar) kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.
Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Target nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Target’i her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.
Doktorunuz kaç tane Target kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. Target günde bir kez akşamları, genellikle tek doz olarak verilir. Ancak hekiminiz dozu durumunuza göre artırabilir. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe Target kullanmayı bırakmayınız.
Target’i doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız.
Kapsüllerinizi her gün aynı zamanda alınız. Kapsülü yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.
Uygulama yolu ve metodu:
Target ağız yoluyla alınır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Target 18 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Eğer Target’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Target kullandıysanız
Kullanmaları gerekenden daha fazla Target kullanan hastalar şu belirtileri yaşayabilirler:
Kalbin hızlı atması, saldırganlık, konuşma bozukluğu, özellikle yüz ve dilde anormal hareketler ve bilinç seviyesinde azalma. Diğer belirtiler akut konfüzyon (ani zihin karışıklığı), epilepsi (sara) nöbetleri, koma, “ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve sersemlik hissi ya da uyku hali”nin kombinasyonu, solunum hızının azalması, yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon, kalpte ritim bozukluğu. Bu durumlardan herhangi birini fark ettiğinizde hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz ve doktora kullandığınız kapsüllerin ambalajını gösteriniz.
Target’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Target’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Target kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacınızı kullanınız ve tavsiye edildiği gibi kullanmaya devam ediniz.
Target ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Kendinizi daha iyi hissettiğinizde kapsülleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece Target kapsül almaya devam etmeniz önemlidir.
Target kapsülü aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Target’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Target’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, Target’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
• Kalpte ritim bozukluğu
• Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi
“Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
Target’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.”
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Pankreas iltihabı
• Sindirim sisteminde kanama
• Barsak tıkanması
• Kanda akyuvar sayısında azalma
• Gırtlak spazmı
• Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
• Tedavinin erken döneminde yatar yada oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma
• Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)
• Uzamış ve/veya ağrılı penis sertleşmesi
• İdrar yapmada zorluk
“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.”

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın yan etkiler
• Boyunda sertlik, kasılma
• Işığa aşırı duyarlık reaksiyonu
• Damarlarda genişleme
• İshal
• Deride morarma
• Kilo artışı
• Kilo kaybı
• Unutkanlık
• Tat almada bozukluk
• Meme ağrısı
• Sık idrara çıkma
• Dikkat dağınıklığı
• Ağız kuruluğu
• Bitkinlik
• Uykuya eğilim
• İştah artışı
• Ayak bileklerinde şişme
• Ellerde titreme
• Görmede bulanıklık

Yaygın olmayan yan etkiler
• Gastrit (mide mukozasında iltihap)
• İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
• Bulantı
• Kusma
• Midede yara
• Kansızlık
• Trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
• Ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
• Konuşma veya dil ile ilgili bozukluk
• Duygusal değişkenlik
• Aşırı neşe
• Hareketlerde yavaşlama
• Hareket bozukluğu
• Bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmaları
• Burun kanaması
• Saç dökülmesi
• Kuru cilt
• Kaşıntı
• Kuru göz
• Göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu
• Adet görememe
• Kadınlarda göğüslerden süt gelmesi
• Adet sıklığında azalma
• Adet dışı görülen kanama
• İdrarın idrar torbasında birikmesi
• Ani işeme hissi
• İşemede bozulma

Nadir yan etkiler
• Karaciğerde yağlanma
• Ciltte morarma
• Kanda bilirubin artışı
• Kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) artışı
• Gut (damla hastalığı)
• Kemik erimesi
• Hareketlerde artma
• Cinsel istek artışı
• Deride soyulmayla giden bir cilt hastalığı
• Memede şişme

Bunlar Target’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Target’in saklanması

Target’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Target’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Target’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi.No:4 34467
Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel: (0212) 366 84 00
Faks: (0212) 276 20 20

Üretim Yeri:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No:3
Hadımköy /İstanbul
Tel: (0212) 622 66 00
Faks: (0212) 623 19 52
Bu kullanma talimatı 24.03.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

TARGET 6/50 MG 30 KAPSUL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

Target 6/50 Mg 30 Kapsül fiyatı: 202.67 TL’dir.

Muadil İlaçlar

TARGET 12/25 mg 30 kapsül

TARGET 12/50 mg 30 kapsül

TARGET 6/25 mg 30 kapsül

Etkin Maddeler

Fluoksetin Hcl + Olanzapin

Fluoksetin+Olanzapin bipolar depresyon tedavisinde kullanılır. Bipolar bozukluğun “düşük” veya depresif aşamasına atıfta bulunur.
Fluoksetin + Olanzapin iki ilacın kombinasyonudur: Fluoksetin ve Olanzapin. Beyindeki serotonin, norepinefrin ve dopamin adı verilen belirli kimyasalların aktivitesini artırarak çalışırlar. Bu kimyasallar bipolar depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.
Fluoksetin + Olanzapinin yaygın yan etkileri: Mide bulantısı, Kusma, İshal, Kabızlık, Ağız kuruluğu, Kilo alımı, Uyku hali, Ortostatik hipotansiyon (ayaktayken kan basıncının aniden düşmesi), Baş dönmesi, Kas sertliği, Huzursuzluk, Titreme, Geç boşalma, Anorgazmi (azalmış orgazm), Düşük cinsel istek

Fluoksetin Hcl + Olanzapin için uzman tavsiyesi

 • Size depresyonlu bipolar bozukluğun tedavisi için Fluoksetine + Olanzapin reçete edildi.
 • Uykunuzu getirebileceği için akşamları alın.
 • İlacın tüm faydalarından yararlanmak 4 ila 6 hafta sürebilir.
 • Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın veya sürmeyin.
 • Kilo, kan şekeri, kolesterol ve trigliseritlerde (yağ) artışa neden olabilir. Sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.
 • Ani ruh hali değişiklikleri fark ederseniz veya intihar düşünceleri geliştirirseniz doktorunuzla konuşun.

Yorum yapın