SULCID 1/0.5 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU

SULCID 1/0.5 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 25,89 TL
KAMU ÖDENEN 24,75 TL
KAMU İSKONTOSU 0.00%
BARKOD 8699508270521
ETKİN MADDE AMPISILIN + SULBAKTAM
FİRMA ADI MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU J01CR01
NFC KODU A07494
SGK EŞDEĞER KODU E006E
SGK ETKİN MADDE KODU SGKEQT

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
J01CR – BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ DAHİL PENİSİLİN KOMBİNASYONLARI
J01CR01 – AMPİSİLİN VE BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRÜ

İlacın kısa özeti

Sulcid Im Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücüsü 1 g/0.5 g

Sulcid enjeksiyon için beyaz veya krem renkte toz içeren 1 flakonda sunulmaktadır.
Kas içine uygulanır.
Steril

Etkin madde: Her flakon 1.000 mg ampisilin (1.062,92 mg ampisilin sodyum olarak) ve 500 mg sulbaktam (547,17 mg sulbaktam sodyum olarak) içerir. Eritici olarak 3,5 ml %0,5 lidokain hidroklorür bulunur.
Yardımcı maddeler: Mevcut değil.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Sulcid nedir ve ne için kullanılır?
2. Sulcid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Sulcid nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Sulcid’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Sulcid nedir ve ne için kullanılır?

 • Sulcid penisilin antibiyotikleri adı verilen ilaç grubuna aittir. Ampisilin ve sulbaktam isimli aktif maddenin bileşimidir. Sulbaktam penisiline dirençli bakterilere karşı etkinlikte ampisiline yardım eder.
 • Sulcid duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı), otitis media (orta kulak iltihabı), epiglottit (nefes borusu kapakçığı iltihabı), pnömoni (akciğer iltihabı) dahil üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit (idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap); peritonit (karın zarı iltihabı), kolesistit (safra kesesi iltihabı), endometrit (rahim iç tabakasının iltihabı) ve pelvik selülit dahil intraabdominal (karın içi) enfeksiyonlar; bakteriyel septisemi (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık); deri yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları ve gonokok (bel soğukluğuna neden olan mikroorganizma) enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
 • Sulcid abdominal (karın) veya pelvik (kadınlarda iç cinsiyet organlarının yer aldığı bölge) cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu (karın zarının iltihaplanması) ihtimali olan hastalarda ameliyat sonrası yara enfeksiyon olasılığını azaltmak amacıyla ameliyat öncesinde de kullanılabilir. Sulcid, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası iltihabik durumu azaltmak amacıyla korunma için kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Sulcid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sulcid’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Daha önceden herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon gösterdiyseniz
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 • Bulaşıcı mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) ve herpetik virüs kaynaklı enfeksiyona sahipseniz

Sulcid’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan bozukluğunuz varsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sulcid’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe Sulcid almayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız…
 • Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde Sulcid kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanım yeteneği üzerinde etkisi gözlenmemiştir.

Sulcid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu ürünün her dozunda yaklaşık 5,23 mmol (120,89 mg/flakon) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Aminoglikozidler ile birlikte uygulanacaksa en az bir saatlik ara ile farklı bölgelerden uygulanmalıdır.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) Sulcid ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir..
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan Sulcid’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • Sulcid bazı laboratuar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Sulcid nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Sulcid’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Sahip olduğunuz veya korunmanız gereken enfeksiyonun türüne bağlı olarak ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını doktorunuz belirleyecektir.

Olağan doz aşağıdaki şekildedir:

Erişkinlerde

 • 6-8 saatlik aralara bölünerek günde 1.5-12 g’dır. Şiddetli olmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir uygulama ile tedavi edilebilir.
 • Uygulama sıklığı aynı zamanda böbrek fonksiyonlarına da bağlıdır.
 • Ameliyat enfeksiyonlarını önlemek amacıyla anestezi başlangıcında 1.5-3 g Sulcid verilir.. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir ve aksi gerekmedikçe ameliyattan 24 saat sonra durdurulur.
 • Komplike olmayan gonore tedavisinde 1 g oral probenesid ile beraber 1.5 g Sulcid (1 flakon) tek doz olarak verilebilir..

Uygulama yolu ve metodu

 • Enjeksiyon için çözelti hazırlandıktan sonra Sulcid doktorunuz veya hemşireniz tarafından derin kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır. Lidokain eriyiği asla damar içine uygulanmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 • Doz aynı zamanda çocuğun ağırlığına bağlıdır. Olağan doz 6-8 saatlik aralara bölünmüş halde günde 150 mg/kg’dır.
 • Yeni doğanlarda (özellikle erken doğanlarda) hayatın ilk haftasında tavsiye edilen doz, 12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde 75 mg/kg/gün’dür.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

 • Eğer ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızı daha az sıklıkta uygulayacaktır.
 • Eğer Sulcid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sulcid kullandıysanız

 • Sulcid size tıbbi gözetim altında verileceğinden, ilacınızı bir kerede fazla miktarda almanız beklenmez.. Ancak Sulcid’i fazla dozlarda aldığınızı düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.
 • Sulcid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Sulcid’i kullanmayı unutursanız

 • Sulcid sağlık personeli tarafından uygulanacağı için dozunuzun unutulması beklenmez bununla birlikte dozunuzun unutulduğunu düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sulcid ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Tedavi doktorunuzun belirttiği süre boyunca devam etmelidir. Eğer tedavi vaktinden önce kesilirse enfeksiyon yeniden başlayabilir veya daha kötüye gidebilir..

Yan etkileri nelerdir?

4. Sulcid’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Sulcid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer enjeksiyonluk antibiyotiklerde olduğu gibi, gözlenen belli başlı istenmeyen etki, özellikle kas içi uygulamada enjeksiyon yerindeki ağrıdır.

Çok az sayıda hastada damar içi kullanımdan sonra flebit (toplardamar iltihabı) veya enjeksiyon yerinde reaksiyon gelişmiştir.

En sık gözlenen yan etkiler anormal karaciğer enzimleri, kan bilirubini ve idrar tetkiki sonuçlarıdır.

 • Kansızlık, pıhtılaşma bozuklukları, kan değerlerinde bozukluklar
 • Nefes almada güçlük
 • Göğüste sıkışma
 • Göz kapaklarında, yüz ve dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kırmızı, kaşınan benekler
 • Ciltte şişlik
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu ve aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı şok
 • Sersemlik/uyku hali
 • Bulantı, kusma, ishal, ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
 • Sarılık, anormal karaciğer fonksiyonu
 • Döküntü, kaşıntı ve diğer deri reaksiyonları
 • Nadir olarak ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu, epidermal nekroliz)
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (İntersitisyel nefrit)
 • Karaciğer enzimlerinde, kan laboratuar değerlerinde değişiklikler
 • Bu istenmeyen etkilerin bir çoğu tedavi kesildiğinde normale döner.
 • Seyrek olarak havale (konvülziyonlar) ve böbrekte iltihap raporlanmıştır..

Eğer, bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Sulcid’in saklanması

Sulcid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

İntramusküler uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Sulcid’i kullanmayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sulcid’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

RUHSAT SAHİBİ İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building Kat: 7-8
34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul
ÜRETİM YERİ İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
Davutpaşa Cad. No: 12
34010 Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı 05.09.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

SULCID 1/0.5 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

SULCID 1/0.5 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU fiyatı: 25,89 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ALFASID 1 GR IM ENJ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1 FLAKON

ALFASID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON

ALFASID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON

ALFASID 250 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON

ALFASID 250 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON

ALFASID 375 MG 10 FİLM TABLET

ALFASID 375 MG 14 FİLM TABLET

ALFASID 500 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON

ALFASID 500 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON

ALFASID 750 MG 10 FILM TABLET

ALFASID 750 MG 14 F.TABLET

ALFASID IM/IV 1 GR 1 FLAKON

AMPISID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON

AMPISID 375 MG 10 TABLET

AMPISID 750 MG 10 FİLM TABLET

AMPISID IM 1 GR 1 FLAKON

AMPISID IM 250 MG 1 FLAKON

AMPISID IM 500 MG 1 FLAKON

AMPISID IV. 1 GR 1 FLAKON

AMPISID IV. 500 MG 1 FLAKON

COMBICID 250 MG 40 ML SUSPANSIYON

COMBICID 250 MG 70 ML SUSPANSIYON

COMBICID 250MG/5ML 100 ML SÜSPANSİYON

COMBICID IM 1000 MG 1 FLAKON

COMBICID IM 250 MG 1 FLAKON

COMBICID IM 500 MG 1 FLAKON

COMBICID IM-IV 1000 MG 1 FLAKON

COMBICID IM-IV 250 MG 1 FLAKON

COMBICID IM-IV 500 MG 1 FLAKON

COMBICID TABLET 375 MG 10 TABLET

COMBICID TABLET 750 MG 10 TABLET

DEVASID 0,25 G I.M. ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON (1 FLAKON)

DEVASID 0,25 G IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ (1 FLAKON)

DEVASID 0,5 G + 0,25 G I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK TOZ (1 FLAKON)

DEVASID 0,5 G/0,25 G I.M. ENJEKSIYONLUK TOZ (1 FLAKON)

DEVASID 1 G/0,5 G I.M. ENJEKSIYONLUK TOZ (1 FLAKON)

DEVASID 1 G/0,5 G I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK TOZ (1 FLAKON)

DEVASID 250MG/5ML 100 ML ORAL SÜSPANSİYON

DEVASID 250MG/5ML 40 ML ORAL SÜSPANSİYON

DEVASID 250MG/5ML 70 ML ORAL SÜSPANSİYON

DEVASID 375 MG 10 FİLM TABLET

DEVASID 375 MG 14 FİLM TABLET

DEVASID 750 MG 10 FİLM TABLET

DEVASID 750 MG 14 FİLM TABLET

DUOBAK 1000 MG/500 MG I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

DUOBAK 1000 MG/500 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

DUOBAK 2 G /1G I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

DUOBAK 2 G /1G I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

DUOBAK 250 MG/125 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON)

DUOBAK 250 MG/125 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON)

DUOBAK 375 MG 10 FİLM TABLET

DUOBAK 40 ML SÜSPANSİYON

DUOBAK 500 MG/250 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 AMPUL)

DUOBAK 500 MG/250 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

DUOBAK 70 ML SÜSPANSİYON

DUOBAK 750 MG 10 FİLM TABLET

DUOBAK IM 0,25 GR 1 FLAKON

DUOBAK IM 0,25 GR 1 FLAKON

DUOCID 250 MG/ 5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ (100 ML)

DUOCID 250MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ-40 ML

DUOCID 250MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ-70 ML

DUOCID 375 MG FILM KAPLI TABLET(10 TABLET)

DUOCID 375 MG FILM KAPLI TABLET(20 TABLET)

NOBECID 1 G IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ 1 FLAKON

NOBECID 250 MG/5 ML SUSPANSIYON HAZ. ICIN TOZ 100 ML

NOBECID 375 MG 10 FİLM TABLET NOBECID 375 MG 20 FİLM TABLET

NOBECID 500 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ 1 FLAKON

NOBECID 5ML 250 MG 40 GR SÜSPANSİYON

NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SÜSPANSİYON

NOBECID 750 MG 10 FİLM TABLET

NOBECID IM 1000 MG 1 FLAKON

NOBECID IM 250 MG 1 FLAKON

NOBECID IM 500 MG 1 FLAKON

NOBECID IM/IV 250 MG 1 FLAKON

PROBICID 1000 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

PROBICID 2000 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

PROBICID 250 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ VE COZUCU (1 FLAKON)

PROBICID 500 MG I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK TOZ VE COZUCU ( 1 FLAKON)

SULBAKSIT IM 1000 MG 1 FLAKO

SULBAKSIT IM 250 MG 1 FLAKON

SULBAKSIT IM 500 MG 1 FLAKON

SULBAKSIT IM/IV 1000 MG 1 FLAKON

SULBAKSIT IM/IV 250 MG 1 FLAKON

SULBAKSIT IM/IV 500 MG 1 FLAKON

SULCID 0,25/0,125 G IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU (1 FLAKON)

SULCID 0,25/0,125 G IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU (1 FLAKON)

SULCID 0,5/0,25 G IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU (1 FLAKON)

SULCID 0.5/0.25 G IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU

SULCID 1/0,5 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU (1 FLAKON)

SULCID 1/0.5 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU

SULCID 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML)

SULCID 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (40 ML)

SULCID 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (70 ML)

SULCID 375 MG FILM KAPLI TABLET (10 TABLET)

SULCID 375 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET)

SULCID 375 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)

SULCID 750 MG FILM KAPLI TABLET (10 TABLET)

SULCID 750 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET)

SULTAMAT 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON

SULTAMAT 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON

SULTAMAT 375 MG 10 TABLET

SULTAMAT 750 MG 10 TABLET

SULTASID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON

SULTASID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON

SULTASID 375 MG 10 FİLM TABLET

SULTASID 750 MG 10 FİLM TABLET

SULTASID- IM 1 GR 1 FLAKON

SULTASID-IM/IV 1 GR 1 FLAKON

Etkin Maddeler

Ampisilin + Sulbaktam

Ampisilin+Sulbaktam bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Ampisilin + Sulbaktam iki ilacın bir kombinasyonudur: Ampisilin ve Sulbaktam. Ampisilin bir antibiyotiktir. Bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan bakteri koruyucu örtünün oluşumunu engelleyerek çalışır. Sulbaktam, direnci azaltan ve Ampisilin’in bakterilere karşı etkinliğini artıran bir beta-laktamaz inhibitörüdür.
Ampisilin + Sulbaktam’ın yaygın yan etkileri: Döküntü, Kusma, Mide bulantısı, İshal, Karın ağrısı, Baş ağrısı, Mantar enfeksiyonu, Kaşıntı, Anemi (düşük kırmızı kan hücresi sayısı), Düşük kan trombositleri, Artan beyaz kan hücresi sayısı (eozinofiller), Enjeksiyon bölge reaksiyonları (ağrı, şişme, kızarıklık), Kanda artan bilirubin
Ampisilin + Sulbaktam’ın yan etkilerine hizmet edin
Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, Eritema multiforme, Anjiyoödem (derinin derin katmanlarının şişmesi), Ürtiker, Karaciğer enzimlerinde yükselme, Anormal karaciğer fonksiyonu, Psödomembranöz kolit

Uzman Tavsiyesi

Ampisilin+Sulbaktam için uzman tavsiyesi

 • Bu kombinasyon ilacı, direnç geliştirmiş olsalar bile bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için reçete edildi.
 • Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, öngörülen kursu bitirin. Erken durdurmak, enfeksiyonun geri gelmesini ve tedavi edilmesini zorlaştırabilir.
 • Yan etki olarak ishal olabilir. Ampisilin + Sulbaktam ile birlikte probiyotik almak yardımcı olabilir. Kanlı dışkı fark ederseniz veya karın krampları geliştirirseniz doktorunuzla konuşun.
 • Ampisilin + Sulbaktam almayı bırakın ve kullanırken kaşıntılı bir döküntü, yüzde, boğazda veya dilde şişme veya nefes almada zorluk yaşarsanız derhal doktorunuzu bilgilendirin.
 • Gelecekte herhangi bir enfeksiyonu tedavi etmek için artık ilacı kullanmayın. Herhangi bir antibiyotik almadan önce daima doktorunuza danışın.

Soru ve Cevaplar

S. Ampisilin+Sülbaktam nedir?

Ampisilin+Sulbaktam iki ilacın bir kombinasyonudur. Bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, çıban, apse, selülit, yara enfeksiyonu, kemik enfeksiyonu ve ağız boşluğu enfeksiyonları gibi bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. İlaç, enfeksiyona neden olan zararlı bakterileri öldürerek çalışır.

S. Ampisilin+Sulbaktam kullanmak güvenli midir?

Ampisilin+Sulbaktam, doktorun önerdiği şekilde alındığında güvenlidir. Ancak bazı hastalarda ishal, mide bulantısı, kusma, döküntü, alerjik reaksiyon gibi yaygın yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken kalıcı bir sorun yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu bilgilendirin.

S. Ampisilin+Sulbaktam kullanımıyla ilgili özel uyarılar var mı?

Ampisilin+Sulbaktam kullanımının penisilinlere veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olduğu bilinen hastalar için zararlı olduğu kabul edilir. Karaciğer hastalığı öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır. Bu nedenle, herhangi bir ilaca alerjiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

S. Ampisilin+Sulbaktam kullanımı kontraseptif başarısızlığa neden olabilir mi?

Evet, Ampisilin+Sulbaktam kullanımı doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. Ampisilin+Sulbaktam kullanırken doktorunuza danışın ve diğer doğum kontrol yöntemlerinin (örn. kondom, diyafram, sperm öldürücü) kullanımı konusunda tavsiye alın.

S. Önerilen Ampisilin+Sulbaktam dozundan daha fazlasını alabilir miyim?

Hayır, Ampisilin+Sülbaktamlar sadece önerilen dozda alınmalıdır. Ampisilin+Sulbaktam doz aşımı yan etki riskini artırabilir. Ampisilin+Sulbaktamın tam etkisini göstermesi ve enfeksiyonunuzu tedavi etmesi biraz zaman alabilir, sabırlı olun. Belirtilerinizin şiddetinde artış yaşıyorsanız, yeniden değerlendirme için lütfen doktorunuza danışın.

S. Ampisilin+Sulbaktam’ın saklanması ve atılması için talimatlar nelerdir?

Bu ilacı geldiği kapta veya ambalajında ​​sıkıca kapalı olarak saklayınız. Paket veya etiket üzerinde belirtilen talimatlara göre saklayın. Kullanılmayan ilacı atın. Evcil hayvanlar, çocuklar ve diğer insanlar tarafından tüketilmediğinden emin olun.

S. Belirtilerim hafiflediğinde Ampisilin+Sulbaktam almayı bırakabilir miyim?

Hayır, kendinizi daha iyi hissetseniz bile, tedavinin tamamını tamamlamadan Ampisilin+Sulbaktam almayı bırakmayınız. Enfeksiyon tamamen iyileşmeden semptomlarınız düzelebilir, ancak ilaç hala faydalı etkiler gösteriyor olabilir. Bu nedenle, bu ilacı doktorun önerdiği süre boyunca almak önemlidir.

S. Ampisilin+Sulbaktam alerjik reaksiyona neden olabilir mi?

Evet, Ampisilin+Sulbaktam alerjik reaksiyona neden olabilir. Penisilinlere alerjisi olduğu bilinen hastalar için zararlı olduğu düşünülmektedir. Kurdeşen, nefes almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme gibi herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi varsa acil tıbbi yardım alın.

S. Ampisilin+Sulbaktam kullanımı ishale neden olabilir mi?

Evet, Ampisilin+Sulbaktam kullanımı ishale neden olabilir. Zararlı bakterileri öldüren bir antibiyotiktir. Buna ek olarak, midenizdeki veya bağırsağınızdaki yararlı bakterileri de etkileyerek ishale neden olabilir. İshal yaşarsanız, bol su veya diğer sıvıları için. İshal devam ederse ve koyu renkli ve güçlü kokulu idrarla daha az idrara çıkma sıklığı gibi herhangi bir dehidrasyon belirtisi fark ederseniz doktorunuzla konuşun. Doktora danışmadan başka bir ilaç kullanmayınız.

Yorum yapın