SIMFLAT 40 MG / 80 MG 30 FILM TABLET

SIMFLAT 40 MG / 80 MG 30 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699514095422
ETKİN MADDE OTILONYUM BROMUR + SIMETIKON
FİRMA ADI ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU A03A
NFC KODU A15022
SGK EŞDEĞER KODU E820A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKG1G

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR

İlaç Hakkında Kısa Özet

Simflat 40 mg/80 mg film tablet

Simflat 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: 40 mg Otilonyum bromür ve 80 mg Simetikon
Yardımcı maddeler: Kolloidal silikondioksit (300), silisifiye mikrokristalin selüloz (Prosolv SMCC 90), laktoz granül (sığır sütü), kolloidal silikondioksit (200), magnezyum stearat, kopovidon (Kollidon VA 64 Fine), kollidon CL, Opadry AMB yellow 80W22002 (lesitin, titanyum dioksit, Xantham gum, talk, sarı demir oksit, polivinil alkol)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Simflat nedir ve ne için kullanılır?
2. Simflat’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Simflat nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Simflat’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Simflat nedir ve ne için kullanılır?

Otilonyum bromür ve simetikon, Simflat ‘ın etkin maddeleridir. Otilonyum bromür, antispazmodik (spazm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler. Simetikon’da sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

Simflat spazm ve gaz ağırlıklı hastalıklarda kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıklardan bazıları;

 • İrritabl barsak sendromu (IBS- Barsaklarda organik bir sebep olmaksızın gözlenen fonksiyona ait rahatsızlıkları içeren hastalık grubu) ve distal enterik (barsakların son kısımlarına ait) bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür.
 • Simflat sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler.
 • Spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu/artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Simflat’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Simflat ‘ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Otilonyum bromür ve simetikon ya da Simflat ‘ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa

Ayrıca Simflat ‘ın çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Simflat ‘ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
 • Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
 • Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
 • Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle) Simflat sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa Simflat ‘ı dikkatle kullanınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Simflat ‘ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz Simflat kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız Simflat kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Simflat ‘ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

Simflat ‘ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Simflat , laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınızın olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Simflat , lesitin (soya) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) Simflat ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Simflat nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklar için kullanımı uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı: Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Simflat ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Simflat kullandıysanız

Simflat ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.

Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız.

Simflat ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Simflat ‘ı kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Simflat ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Simflat’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Simflat’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Simflat ‘ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın deri döküntüsü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor

 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Burun akıntısı, nezle
 • Yutak iltihabı
 • Bunlar Simflat ‘ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Simflat’ın saklanması

Simflat ‘ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Simflat’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Simflat ‘ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3
Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı …/… /… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

SIMFLAT 40 MG / 80 MG 30 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

Simflat 40 Mg / 80 Mg 30 Film Tablet fiyatı: 61,15 TL’dir.

Muadil İlaçlar

COLPERMIN KAPSUL 187 mg (30 kapsül)

DOLOSPAS film tablet (30 tablet)

EKSPAZ PLUS 40 mg/80 mg 30 tablet

PINIX 40 mg / 80 mg film kaplı tablet (30 tablet)

SIMFLAT 40 mg / 80 mg 30 film tablet

“SIMFLAT 40 MG / 80 MG 30 FILM TABLET” üzerine 11 yorum

 1. Uzun zamandır çektiğim sindirim problemini bu ilaç sayesinde giderdim.Üretenden allah razı olsun.

  Cevapla
 2. Gastroenteroloji bölümüne randevu altım, karaciğer ve dalakda ağrı şikayeti ile gittim. Doktor tahlil sonuçlarına göre bağırsaklarımdaki gazın karaciğer ve dalağa baskı uyguladığını, ağrının bundan dolayı olduğunu söyleyip bana verdiği ilaç.

  Cevapla
 3. Şişkinlik problemi dolayısyla gittiğim doktorun yazmış olduğu ve bir ay kullanmam gerektiği söylenilen ilaç
  Yemeklerden yarım saat önce alıyorum ama maşallah gazman gibi dolanıyorum ortalıkta iyi ki homeoffice çalışıyorum 🙂 Umarım gaz problemimi çözer ama şimdilik muthiş bir ilaç.

  Cevapla
 4. Bağırsakta ve sindirim kanalında gaz şikayetini otilonyum bromür ve simetikon etken maddeleri sayesinde azalttığı söylenen bir ilaçtır. Etken maddelerinin ikisi de vücutta metabolize edilmeden atılmaktadır. Doktorum yemeklerden 20 dk önce aç karnına alınması tavsiye etti.Kasları gevşettiğinden midir bilinmez bende biraz uyku hali ve hafif baş dönmesi yarattı.

  Cevapla
 5. Irritabl bağırsak sendromu için doktorum tarafından reçete edilmiş mucize bir ilaçtır. Günde üç defa yemeklerden 20 dakika önce bir tane almam sonucunda gaz ve şişkinlik problemimi gidermiştir.Artık altı aylık gebeler gibi dolaşmadığım için çok mutluyum; dulcolax, bekunis, dulcosoft, contipass sizlere de elveda diyorum.

  Cevapla
 6. Ciddi gaz sıkışmaları ve mide rahatsızlığı hissediyorum. Doktor, Ülseratif kolit ve gastrit rahatsızlığım olduğunu söyledi. Rahatızlık hissettiğim an bu ilacı kullanıyorum. Kullanım süresi 5 günü geçmemeli diye biliyorum. Kısa süre içerisinde işe yarıyor. Gaz sıkışmasından dolayı mile bulantısı, tansiyon düşmesi olduğu zamanlar alıyorum bu ilacı.

  Cevapla
  • Evet. Dahiliyeye gidip durumunu anlatıp reçete de yazdırabilirsiniz o zaman sigortanız varsa devlet tarafından karşılanır.

   Cevapla
 7. Simflat’ı ne kadar kullanıyor acaba insanlar 1 kutu bitirip etkisini görmedim der keserse zaten etkisini alamaz diye düşünüyorum bence hastalık geçinceye kadar kullanılmalı. ben kullanıyorum sanırım etki etmeye başladı 3. kutu bitti sabah öğle akşam aç yemeklerden 20 dk önce içiyorum ve devam edeceğim .
  inşallah rabbim şifasını verir .

  Cevapla
  • Ben kullanamya başladıktan 2 gün içerisinde etki etti.Debridat kullandım iç etkisini görmedim.Gaz sorunu da arada sırada oluyor.Bir ilaç var kötü olucağımı düşündüğümde alıyorum.Allaha şükür bir sıkıntım yok.Aslında ilaçlarda kişiden kişiye fark edebiliyor.

   Cevapla

Yorum yapın