FUSIDAS %2 20 G KREM

FUSIDAS %2 20 G KREM Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 26,70 TL
KAMU ÖDENEN 26,70 TL
KAMU İSKONTOSU 16.00%
BARKOD 8699591350346
ETKİN MADDE FUSIDIK ASIT
FİRMA ADI BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ %
AMBALAJ MİKTARI 20
ATC KODU D06AX01
SGK KAMU NO A15291
SGK EŞDEĞER KODU E206A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFPQ

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D06 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLER
D06A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER
D06AX – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER
D06AX01 – FUSİDİK ASİT

İlacın kısa özeti

Fusidas %2 krem

Haricen kullanılır.

Etken Madde: Bir gram krem; 20 mg fusidik asit içerir.

Yardımcı maddeler: Butilhidroksitoluen, setil alkol, gliserin, likit parafın, potasyum sorbat, polisorbat 60, beyaz yumuşak parafın, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve deiyonize su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Fusidas nedir ve ne için kullanılır?
 2. Fusidas’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Fusidas nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Fusidas’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Fusidas nedir ve ne için kullanılır?

Fusidas 20 g’lık alüminyum tüplerde sunulan, beyaz veya hemen hemen beyaz, homojen görünüşlü kremdir.

Fusidas’ın etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Fusidas’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fusidas’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

  • Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
  • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
  • Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza Fusidas kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  • Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında
  • Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fusidas’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fusidas’ın gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fusidas’ın emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Fusidas merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç ve makine kullanımı konusunda bir etki yaratması olası değildir.

Fusidas’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Butilhidroksitoluen ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Fusidas için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Nasıl kullanılır?

3. Fusidas nasıl kullanılır?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Fusidas lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Fusidas cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Fusidas’ın çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Fusidas’ın yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

Eğer Fusidas’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Fusidas kullanırsanız

Fusidas’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fusidas’ı kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Fusidas’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Fusidas’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Fusidas’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fusidas’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Cilt döküntüleri
 • Ciltte yanma, batma hissi
 • İrritasyon
 • Kuruma

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma ‘Bunlar FUSİDAS’ın hafif yan etkileridir.’

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Fusidas’ın saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUSIDAS’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0216 456 65 70 (Pbx)

0216 456 65 79 (Faks) info@berko.com.tr

Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No:2 Sultanbeyli/ İstanbul 0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Kullanma Talimatı

FUSIDAS %2 20 G KREM Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

FUSIDAS %2 20 G KREM fiyatı: 31,78 TL’dir.

Muadil İlaçlar

FUCIBEST % 2 20 gr krem

FUCIDIN % 2 20 gr krem

FUCIDIN % 2 20 gr pomad

FUCIDOX % 2 20 gr pomad

FUCIDOX %2 krem 20 gr

FUCITEC %1 VISKOZ göz damlası 5 gr { Bilim }

FUCITEC %2 20 gr pomad

FUCITEC %2 krem 20 gr

FUCITHALMIC VISKOZ göz damlası

FUCITHALMIC VISKOZ göz damlası { Pharmactive }

FUSIDAS %2 20 G krem { Lilyum İlaç }

FUSIDAS %2 20 G krem { Berko İlaç }

FUSIX %1 VISKOZ göz damlası

FUSIX DERMA % 2 pomad (20 G)

FUSIX DERMA %2 krem (20 G)

STAFINE %1 VISKOZ göz damlası 5 gr

STAFINE %2 15 gr pomad

STAFINE %2 20 gr pomad

STAFINE %2 krem 15 gr

TIREMIX %2 20 G krem

Etkin Maddeler

Fusidik Asit

Fusidik Asit, bakteriyel cilt enfeksiyonları ve bakteriyel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Fusidik Asit bir antibiyotiktir. Bakterilerin hayati fonksiyonları yerine getirmesi için gerekli olan temel proteinlerin sentezini önleyerek çalışır. Böylece bakterilerin büyümesini durdurur ve enfeksiyonun yayılmasını önler.
Fusidik Asit’in yaygın yan etkileri: Uygulama bölgesi reaksiyonları (yanma, tahriş, kaşıntı ve kızarıklık)

Uzman Tavsiyesi

Fusidik Asit için uzman tavsiyesi

 • Fusidik Asit, impetigo ve enfekte dermatit gibi bakteriyel cilt enfeksiyonlarını tedavi eder.
 • Doktorunuzun önerdiğinden daha sık veya daha uzun süre kullanmayınız.
 • Günde üç ila dört kez cildin enfekte bölgesine nazikçe uygulayın.
 • Gözleriniz, burnunuz veya ağzınızla temasından kaçının. Bu bölgelere yanlışlıkla krem bulaşırsa su ile durulayın.
 • Yan etki riskini artırabileceğinden, doktor tarafından yönlendirilmedikçe, bandaj gibi hava geçirmez pansumanlarla tedavi edilen alanı kapatmayın.
 • Tedavi sırasında enfeksiyonunuz kötüleşirse veya Fusidik Asit tedavisini bıraktıktan sonra tekrar gelirse doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Fusidik Asit mantar önleyici mi yoksa steroid mi? Ne için kullanılır?

Fusidik Asit ne antifungal ne de steroiddir. Bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. İmpetigo (ağlayan, huysuz ve şişmiş bir cilt parçası), enfekte kesikler ve sıyrıklar ve enfekte dermatit (cilt kırmızılaşır, hafifçe şişer ve enfeksiyon nedeniyle ağrılı hale gelir) gibi cildin bakteriyel enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

S. Fusidik Asit kullanmak için ne kadar süre gereklidir?

Fusidik Asit’i doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanın. Fusidik Asit ile tedavi, bazı durumlarda daha uzun olabilse de genellikle 1-2 hafta sürer.

S. Fusidik Asit uygularken ne gibi önlemler almalıyım?

Fusidik Asit sadece cilde uygulanmak içindir. İlacı uygulamadan önce daima ellerinizi yıkayınız. Ellerinizi tedavi etmek için kremi kullanmıyorsanız, Fusidik Asit kullandıktan sonra daima ellerinizi yıkayın. Vücudunuza sokmayın veya yutmayın. Yanlışlıkla gözünüze girerse, gözlerinizi bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, derhal doktorunuza başvurun.

S. İlaç direnci nedir? Fusidik Asit’in bile etkisiz hale gelebileceği anlamına mı geliyor?

Bazen vücudunuzdaki bakteriler değişir ve ilaç çalışmayı durdurur. Buna ilaç direnci denir. Uzun süreli veya tekrarlayan ilaç kullanımı, o ilaca direnç geliştirme riskini artırabilir. Vücudunuz Fusidik Asit için de direnç geliştirebilir. Bu nedenle ilaç direncini önlemek için Fusidik Asit’i doktorun önerdiği miktarda ve süre boyunca kullanmalısınız.

S. Fusidik Asit kullanmayı ne zaman bırakmalıyım?

Fusidik Asit kullandıktan sonra ciddi bir alerjik reaksiyon geliştirirseniz, bölgeyi iyice yıkayın ve ilacı tekrar kullanmayın. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında şiddetli kızarıklık, nefes almada zorluk, gözde geçmeyen batma veya yanma ve yüzde şişme (özellikle göz veya göz kapakları çevresinde) bulunur. Derhal doktorunuzdan tıbbi yardım almalı veya yakındaki bir hastaneye gitmelisiniz.

Yorum yapın