EXCALIBA 20/5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)

EXCALIBA 20/5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 58,03 TL
KAMU ÖDENEN 54,66 TL
KAMU İSKONTOSU 28.00%
BARKOD 8699832090635
ETKİN MADDE OLMESARTAN MEDOKSOMIL + AMLODIPIN BESILAT
FİRMA ADI MENARİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 28
ATC KODU C09DB02
NFC KODU A15775
SGK EŞDEĞER KODU E335H
SGK ETKİN MADDE KODU SGKG64

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DB – ANGİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ VE KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
C09DB02 – OLMESARTAN MEDOKSOMİL VE AMLODİPİN

İlacın kısa özeti

Excaliba Film Kaplı Tablet 20/5 mg

MENARİNİ

Ağızdan alınır.

 • Etkin maddeler: 20 mg olmesartan medoksomil ve 5 mg amlodipine eşdeğer 6.944 mg amlodipin besilat
 • Yardımcı maddeler: Prejelatinize mısır nişastası, silisifiye mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, polivinilalkol, makrogol 3350, talk, titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1.  Excaliba nedir ve ne için kullanılır?
2. Excaliba’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Excaliba nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Excaliba’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Excaliba nedir ve ne için kullanılır?

Excaliba olmesartan medoksomil ve amlodipin (amlodipin besilat olarak) adında iki etkin madde içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) düşürülmesi için kullanılır.

Excaliba 28 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Excaliba, kan basıncı tek başına olmesartan medoksomil veya amlodipin ile yeterince düşürülemeyen hastalarda yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır.

 • Olmesartan medoksomil, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşüren “anjiyotensin-II reseptör antagonistleri” olarak adlandırılan ilaç sınıfındandır.
 • Amlodipin “kalsiyum kanal blokörleri” olarak adlandırılan ilaç sınıfındandır. Amlodipin damar duvarlarının içerisine kalsiyumun girmesini durdurarak kan damarlarının kasılmasını durdurur ve böylece kan basıncını düşürür.

Bu maddelerin ikisinin de etkisi kan damarlarının kasılmasını durdurmaya katkıda bulunur, böylece kan damarları gevşer ve kan basıncı azalır..

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Excaliba’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Excaliba’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Olmesartan medoksomil veya amlodipin veya kalsiyum kanal blokörlerinin bir grubu olan dihidropiridinlere veya ilacın diğer bileşenlerine karşı allerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa, alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız Excaliba almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız (“Hamilelik” ve “Emzirme” bölümüne bakınız)
 • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa, eğer safra salgınız bozulmuşsa veya safra kesesinden safra akımı engelliyse (örneğin safra taşı nedeniyle) ya da eğer sarılığınız varsa (deri renginin veya gözlerin sarımsı renkte olması).
 • Böbrek yetmezliğiniz veya şeker hastalığınız var ise ve yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan aliskiren içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Kan basıncınız çok düşükse,
 • Dokularınıza kan akımının yetersiz olmasından muzdaripseniz ve kan basıncınızın düşük olması, nabzınızın düşük olması, kalp atım hızınızın yüksek olması (kardiyojenik şok gibi şoklar) gibi bir şikayetiniz varsa,
  Kardiyojenik şok kalp problemleri nedeniyle meydana gelen şok anlamına gelir.
 • Kalbinizden çıkan kanın akışı tıkalıysa (örneğin aort daralması (aortik stenoz),
 • Eğer bir kalp krizi (akut miyokardiyal enfarktüs) geçirmişseniz ve bunun sonucunda kalbinizin randımanı düşmüşse (bu durum nefes darlığı veya el ve ayaklarınızda şişmelere neden olur).

Uyarılar ve önlemler

Excaliba almadan önce doktorunuza danışınız..

Yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza söyleyin:

 • Özellikle diyabetle ilişkili böbrek sorunlarınız varsa ADE-inhibitörü (örneğin, enalapril, lisinopril, ramipril),
 • Aliskiren

Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

Excaliba’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Böbrek hastalığınız varsa veya böbrek nakli yapılmışsanız,
 • Karaciğer hastalığınız var ise,
 • Kalp yetmezliğiniz var ise ya da kalp kapakları veya kalp kası hastalığınız var ise,
 • Şiddetli kusmanız, ishaliniz var ise, idrar söktürücülerin yüksek dozları ile tedavi görüyorsanız veya düşük tuz diyeti uyguluyorsanız,
 • Kanınızda artmış potasyum düzeyi var ise,
 • Adrenal bezlerinizde hastalık var ise (böbreklerinizin üstündeki hormon-üreten bezler).
 • Lityum ile kullanıyorsanız,

ARB veya ADE-inhibitörü (örneğin, enalapril, lisinopril, ramipril) olarak bilinen tansiyonu düşürmek için kullanılan ilaçları kullanıyorsanız; aliskiren içeren başka bir tansiyon ilacını kullanmanız önerilmez.

Ciddi, kalıcı olan ve önemli kilo kaybına neden olan bir ishal yaşarsanız doktorunuzla temasa geçin. Doktorunuz semptomlarınızı değerlendirebilir ve kan basıncı ilaçlarınıza nasıl devam edeceğinize karar verebilir.

Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir..

Eğer hamileyseniz (veya olma ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz. Hamileyseniz Excaliba kullanmamalısınız.. Bu ilaç bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Excaliba’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Excaliba aç veya tok karnına alınabilir. Tableti bir miktar sıvı (örneğin bir bardak su) ile yutunuz. Tablet çiğnenmemelidir. Eğer mümkünse günlük dozunuzu her gün aynı zamanda alınız (örn. kahvaltı zamanı).

Excaliba’nın greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Greyfurt ve greyfurt suyu nedeniyle amlodipin, kan seviyelerinde artışa neden olabileceğinden; bu da Excaliba’nın kan basıncını düşürme etkisinde öngörülemeyen bir artışa neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda Excaliba’yı kullanmayı bırakmanızı ve EExcaliba yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileyseniz Excaliba kullanmamalısınız. Bu ilaç bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

Amlodipinin küçük miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız Excaliba’yı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz. Excaliba emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yenidoğan veya prematüre ise doktorunuz tedaviniz için başka bir ilaç seçebilir.

Eğer hamileyseniz ya da emziriyorsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerini alınız…

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncınız için tedavi edilirken uykulu hissedebilirsiniz, mideniz bulanabilir veya başınız ağrıyabilir veya baş dönmeniz olabilir. Böyle bir durum olursa belirtileriniz azalana kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiyeleri için doktorunuza danışınız.

Excaliba’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Excaliba ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Diğer kan basıncı düşürücü ilaçlar Excaliba‘nın etkisini artırabilir.
  ADE inhibitör veya aliskiren alıyorsanız (ayrıca “Excaliba’yı kullanmayınız ve “Uyarılar ve Önlemler” başlıkları altında verilen bilgilere bakınız); Doktorunuz dozunuzu değiştirebilir ve/veya başka önlemler alabilir.
 • Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz bileşikleri, “idrar söktürücüler” (diüretikler) veya heparin (kanı sulandırmak ve kan pıhtılaşmasını önlemek için). Bu ilaçları Excaliba ile aynı zamanda kullanmak kanınızdaki potasyum düzeyini yükseltebilir.
 • Lityumun (ruhsal dalgalanmaları ve bazı depresyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) Excaliba ile aynı zamanda alınması lityumun toksisitesini arttırabilir. Eğer lityum almanız gerekiyorsa doktorunuz lityum kan düzeylerinizi ölçecektir.
 • Non Steroidal Antiinflamatuvar ilaçların (ağrı, şişlik gibi iltihap bulgularını geçirmek için kullanılan ilaçlar, NSAİİ’ler), Excaliba ile aynı anda kullanımı böbrek yetmezliği riskini arttırabilir. Excaliba’nın etkisi NSAİİ’ler tarafından azaltılabilir.
 • Kandaki kolesterol seviyesini düşüren bir ilaç olan Kolesevelam hidroklorid, Excaliba’nın etkisini azaltabilir. Doktorunuz size Excaliba’yı Kolesevelam hidroklorürden en az 4 saat önce almanızı tavsiye edebilir.
 • Excaliba’nın etkisi hafif olarak azalabileceği için bazı antiasidler (hazımsızlık veya mide yanması için kullanılan ilaçlar).
 • HIV/AIDS (örn. ritonavir, indinavir, nelfinavir) veya fungal enfeksiyonlar için kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol).
 • Kalp ritim bozuklukları ve yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan bir ilaç olan diltiazem ve verapamil.
 • Tüberküloz ve diğer enfeksiyonlar için kullanılan rifampisin, eritromisin ve klaritromisin (antibiyotikler).
 • John’s Wort (Hypericum perforatum-sarı kantaron) bitkisi veya bu bitkiden elde edilmiş ekstre.
 • Kandaki kolesterol ve trigliserit seviyesini düşüren bir ilaç olan simvastatin içeren ilaçlar.
 • Hiperkalemi riskinden dolayı dantrolen (kasları gevşetmek için) içeren ilaçlar.
 • Vücudunuzun vereceği immun yanıtı kontrol ederek, vücudunuzun transplante organı kabul etmesini sağlayan takrolimus ve siklosporin.
 • ARB veya ADE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç); şeker ve böbrek yetmezliği olan hastalarda; aliskiren ile kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Excaliba nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Excaliba’yı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.
 • Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Excaliba’nın günlük kullanım dozu günde bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletler aç veya tok karnına alınabilir. Tableti bir miktar sıvı (örneğin bir bardak su) ile yutunuz. Tablet çiğnenmemelidir.
 • Eğer mümkünse günlük dozunuzu her gün aynı zamanda alınız (örn. kahvaltı zamanı).

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve erişkinlerde kullanımı (18 yaş altı)

Excaliba’nın 18 yaş altındaki çocuklar ve erişkinlerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanım

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, kan basıncınızın çok düşmediğinden emin olmak için her doz artışında doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

Özel kullanım durumları

Siyah ırktan hastalar

Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi Excaliba’nın kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

Eğer Excaliba’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Excaliba kullandıysanız

Eğer almanız gerekenden fazla Excaliba alırsanız baş dönmesi, hızlı veya yavaş kalp hızı gibi düşük kan basıncı semptomları yaşayabilirsiniz. Bu durumda doktorunuza veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz..

Excaliba’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Excaliba’yı kullanmayı unutursanız

Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Excaliba ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz bırakmanızı söylemedikçe Excaliba’yı kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

Bu ilacın kullanımı üzerine ilave sorularınız varsa doktor veya eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Excaliba’nın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi herkeste görülmemekle beraber Excaliba yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler çoğunlukla hafiftir ve tedavinin kesilmesini gerektirmezler.

Aşağıdakilerden biri olursa Excaliba’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, üretiker, tüm vücudunuzda cildinizin kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi, muköz membranlarda inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome, toksik epidermal nekroliz) veya diğer alerjik reaksiyonlar.

Birçok insanda görülmese de aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir:

Excaliba tedavisi sırasında tüm vücudu etkileyen, yüzde, ağız ve/veya larenksde (ses telleri) şişmeye neden olan ve kaşıntı veya deri döküntüsünün ortaya çıktığı alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Excaliba hassas kişilerde veya bir alerjik reaksiyon neticesinde kan basıncının çok fazla düşmesine neden olabilir. Bu şiddetli baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa, Excaliba kullanmayı durdurunuz, derhal doktorunuza danışınız ve düz uzanınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Excaliba’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Excaliba ile ortaya çıkabilecek diğer olası yan etkiler

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Baş dönmesi; baş ağrısı; ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme; bitkinlik..

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Ayağa kalkarken baş dönmesi; enerjisiz kalmak; eller veya ayaklarda iğne batma hissi veya hissizlik; vertigo; kalp atımlarının hissedilmesi; hızlı kalp atışı; nabzın yükselmesi; sersemlik ve baş dönmesi gibi belirtilere neden olan tansiyon düşüklüğü; nefes alma güçlüğü; öksürük; bulantı; kusma; hazımsızlık; ishal; kabızlık; ağız kuruluğu; mide ağrısı; deri döküntüleri; kramplar; kollar ve bacaklarda ağrı; sırt ağrısı; idrar kaçırma; cinsel işlevsizlik; ereksiyon güçlüğü veya erken boşalma; güçsüzlük.

Kan testlerinde de bazı değişiklikler görülebilir. Bunların arasında aşağıdakiler sayılabilir: Kandaki potasyum düzeyinde yükselme veya düşme, kandaki kreatinin düzeyinde yükselme, ürik asit düzeyinde yükselme, bir karaciğer fonksiyon testinde yükselme (gama glutamil transferaz düzeyi).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir)

İlaca karşı aşırı duyarlılık; bayılma; yüzde ateş basması ve kızarıklık; kaşıntılı kırmızı şişlikler (kurdeşen); yüzde şişme.

Excaliba kullanımı ile değil, tek başına olmesartan medoksomil veya amlodipin kullanımıyla görülen veya yüksek sıklıkta görülen yan etkiler

Olmesartan medoksomil

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Bronşit; boğaz ağrısı; burun akıntısı veya tıkanıklığı; öksürük; karın ağrısı; mide üşütmesi; ishal; hazımsızlık; bulantı; eklemler veya kemiklerde ağrı; sırt ağrısı; idrarda kan görme; idrar yolu enfeksiyonu; göğüs ağrısı; grip benzeri belirtiler; ağrı. Kandaki yağ oranında artma (hipertrigliseridemi), kandaki üre veya ürik asit düzeyinde artma ve karaciğer ve kas fonksiyonları testlerinde artma gibi kan testleri değişiklikleri.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Trombositler olarak bilinen bir tür kan hücresinin sayısında azalma (ki bu kolay morarmalara veya kanama zamanının uzamasına neden olabilir); tüm vücudu etkileyebilen, nefes almada problemlere yol açabilen ve kan basıncındaki hızlı düşme nedeniyle bayılmaya (anafilaktik reaksiyon) neden olabilen hızlı alerjik reaksiyonlar; anjina (anjina pektoris adıyla bilinir, göğüs ağrısı anlamına gelir); kaşıntı; deri döküntüleri; alerjik deri döküntüleri; kurdeşen; yüzde şişme; kas ağrısı; kötü hissetme.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir)

Yüzde, ağızda ve/veya larinkste (ses telleri) şişme; akut böbrek yetmezliği ve böbrek yetmezliği; halsizlik.

Amlodipin

Çok yaygın(10 hastanın en az 1 inde görülebilir)

Ödem (sıvı tutulumu).

Yaygın(10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Karın ağrısı; bulantı; ayak bileklerinde şişme; uykulu hissetmek; yüzde ateş basması ve kızarıklık; çift görme ve bulanık görme gibi görme problemleri; hissedilebilir kalp atışı; ishal; kabızlık; hazımsızlık; kramplar; halsizlik; nefes almada güçlük.

Yaygın olmayan(100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Uyuma bozuklukları; uyku problemleri; endişeli hissetmek dahil ruh durumu değişiklikleri; depresyon; huzursuzluk, titreme nöbeti; tat alma bozuklukları; bayılma; kulak çınlaması; anjina pektorisin kötüleşmesi (göğüs ağrısı); düzensiz kalp atışı; burun akması veya tıkanıklığı; saç dökülmesi; küçük kanamalar nedeniyle deri üzerinde iğne başı şeklinde veya leke şeklinde morluklar (purpura); ciltte renk değişikliği; aşırı terleme; deri döküntüleri; kaşıntı; kaşıntılı kırmızı şişlikler (kurdeşen); eklem veya kaslarda ağrı; idrar yapma problemleri; geceleri idrara çıkma; idrar kaçırma; erkeklerde memelerin büyümesi; göğüs ağrısı; ağrı; kötü hissetmek; kilo alma veya kaybetme.

Seyrek(1.000 hastanın birinden az görülebilir)

Zihin karışıklığı..

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir)

Kandaki beyaz hücrelerin sayısında azalma (ki bu durum enfeksiyon riskini artırır); trombositler olarak bilinen bir tür kan hücresinin sayısında azalma (ki bu kolay morarmalara veya kanama zamanının uzamasına neden olabilir); kan şekerinde artma; kasların sertliklerinde artma veya pasif kas hareketlerinin yapılmasında güçlük (hipertoni); eller ve ayaklarda iğne batması veya hissizlik; kalp krizi; kan damarlarında iltihaplanma; karaciğer veya pankreasta iltihaplanma; mide çeperinde iltihaplanma; diş etlerinde kalınlaşma; karaciğer enzimlerinde yükselme; cilt rengi ve gözlerde sararma; cildin ışığa hassasiyetinde artma; alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, deri döküntüsü, yüzde, ağız ve/veya larenksde (ses telleri) şişme; ciltte iltihap ve soyulma ile beraber diğer alerjik durumlar (bazen hayatı da tehdit edebilen cilt döküntüsü, kurdeşen, tüm vücudunuzun kızarması, ciddi kaşıntı, ciltte kabarıklık, soyulma ve şişkinlik dahil ciddi cilt reaksiyonları), muköza zarı (solunum yolu ve mide barsak kanalının üst tabakası) iltihaplanması (Stevens-Johnson Sendromu, Zehirleyici deri dokusu ölümü (toksik epidermal nekroliz)).

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Titreme, sert duruş, maske gibi yüz, yavaş hareketler ve ayak sürüme, dengesiz bir yürüyüş.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Excaliba’nın saklanması

Excaliba’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Excaliba’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Excaliba’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

 
RUHSAT SAHİBİ

Menarini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4
Maslak Office Building Kat: 7-8
34485 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ

PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Topkapı/Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye

Bu kullanma talimatı 08.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

EXCALIBA 20/5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Raporla Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

EXCALIBA 20/5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) fiyatı: 80,60 TL’dir.

Muadil İlaçlar

EXCALIBA 20/5 mg 28 film tablet

EXCALIBA 40/10 mg 28 film tablet

EXCALIBA 40/5 mg 28 film tablet

EXCALIBA PLUS 40 mg/ 10 mg/ 12.5 mg film kaplı tablet (28 tablet)

EXCALIBA PLUS 40 mg/ 10 mg/ 25 mg film kaplı tablet (28 tablet)

EXCALIBA PLUS 40 mg/ 5 mg/ 12.5 mg film kaplı tablet (28 tablet)

EXCALIBA PLUS 40 mg/ 5 mg/ 25 mg film kaplı tablet (28 tablet)

HIPERSAR COMBO 20/5 mg 28 film tablet

HIPERSAR COMBO 40/10 mg 28 film tablet

HIPERSAR COMBO 40/5 mg 28 film tablet

IMLO 20/10 mg 28 film tablet

IMLO 20/5 mg 28 film tablet

IMLO 40/10 mg 28 film tablet

IMLO 40/5 mg 28 film tablet

OLMECOMB 20/5 mg 28 film kaplı tablet

OLMECOMB 20/5 mg 28 film kaplı tablet { Inventim }

OLMECOMB 20/5 mg 28 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

OLMECOMB 40/10 mg 28 film kaplı tablet

OLMECOMB 40/10 mg 28 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

OLMECOMB 40/5 mg 28 film kaplı tablet

OLMECOMB 40/5 mg 28 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

OLMECOMB PLUS 20/5/12.5 mg 30 film kaplı tablet

OLMECOMB PLUS 20/5/12.5 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

OLMECOMB PLUS 40/10/12.5 mg 30 film kaplı tablet

OLMECOMB PLUS 40/10/25 mg 30 film kaplı tablet

OLMECOMB PLUS 40/10/25 mg 30 film kaplı tablet 

OLMECOMB PLUS 40/10/25 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } 

OLMECOMB PLUS 40/5/12.5 mg 30 film kaplı tablet

OLMECOMB PLUS 40/5/12.5 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

OLMECOMB PLUS 40/5/25 mg 30 film kaplı tablet

OLMECOMB PLUS 40/5/25 mg 30 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

SEVIKAR 20/5 mg 28 film tablet

SEVIKAR 40/10 mg 28 film tablet

SEVIKAR 40/5 mg 28 film tablet

Etkin Maddeler

Olmesartan + Amlodipin

Olmesartan + Amlodipin Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılır.
Olmesartan + Amlodipin iki ilacın kombinasyonudur: Kan basıncını etkili bir şekilde düşüren Olmesartan ve Amlodipin. Olmesartan Medoxomil bir anjiyotensin reseptör blokörüdür (ARB) ve Amlodipin bir kalsiyum kanal blokörüdür (CCB). Kan damarlarını gevşeterek ve kalbi tüm vücuda kan pompalamada daha verimli hale getirerek çalışırlar.
Olmesartan + Amlodipin’in sık görülen yan etkileri: Uyku hali, Tat değişikliği, Ayak bileği şişmesi, Baş ağrısı, Kızarma (yüzde, kulaklarda, boyunda ve gövdede sıcaklık hissi), Baş dönmesi, Yorgunluk, Çarpıntı, Mide rahatsızlığı, Kanda potasyum düzeyinde artış

Uzman Tavsiyesi

Olmesartan + Amlodipin için uzman tavsiyesi

 • Olmesartan + Amlodipin, her iki ilacın tek başına kullanılmasından daha iyi kan basıncı kontrolü sağlayan iki ilacın bir kombinasyonudur.
 • Baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın.
 • Özellikle ayağa kalktığınızda kendinizi sersemlemiş veya zayıf hissetmenize neden olabilir.
 • Oturuyorsanız veya yatıyorsanız yavaşça kalkın.
 • Olmesartan + Amlodipin’in kan basıncını düşürücü etkisini artırabileceğinden alkol tüketmekten kaçının.
 • Ayak bileği veya ayak şişmesine neden olabilir. Otururken bacaklarınızı kaldırın ve geçmezse doktorunuzla konuşun.
 • Olmesartan + Amlodipin Tablet’i hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız kullanmayınız.

Soru ve Cevaplar

S. Olmesartan + Amlodipin’in etkisi ne kadar sürer?

Olmesartan + Amlodipin başladıktan sonraki 2 hafta içinde kan basıncınızda etkili bir düşüş fark edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu ilacın tüm faydalarını görmek yaklaşık 8 hafta sürebilir. Olmesartan + Amlodipin ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuzla konuşunuz, ancak doktorunuza danışmadan ilacı kesmeyiniz.

S. Olmesartan + Amlodipin’i günün hangi saatinde almalısınız?

Doktorunuz, bu ilacın başınızı döndürebileceğini düşünerek ilk dozunuzu yatmadan önce almanızı önerebilir. Olmesartan + Amlodipin’i ilk dozdan sonra günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz. Bu ilacı her gün aynı saatte almak önemlidir.

S. Olmesartan + Amlodipin kullandıktan sonra başım dönebilir mi?

Evet, Olmesartan + Amlodipin kullanımı başınızı döndürebilir. Bu, aniden yatar veya oturur pozisyondan kalktığınızda ortaya çıkabilir. Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya yatıyorsanız yavaşça kalkın.

S. Olmesartan + Amlodipin kullanırken yapmam gereken diğer yaşam tarzı değişiklikleri nelerdir?

Olmesartan + Amlodipin alıyorsanız, yaşam tarzı değişiklikleri sizi sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar. Diyetinizde fazla tuz kullanmaktan kaçının ve hayatınızdaki stresi azaltmanın veya yönetmenin yollarını bulun. Yoga veya meditasyon yapın veya bir hobi edinin. Her gece sağlam bir uyku uyuduğunuzdan emin olun, çünkü bu aynı zamanda stres düzeylerini düşürmeye ve kan basıncınızı normal tutmaya yardımcı olur. Kan basıncınızı düşürmeye ve kalp problemlerini önlemeye yardımcı olduğu için sigara ve alkol tüketimini bırakın. Düzenli egzersiz yapın ve tam tahıllar, taze meyveler, sebzeler ve yağsız ürünler içeren dengeli bir diyet yapın. Olmesartan + Amlodipin’den maksimum faydayı elde etmek ve kendinizi sağlıklı tutmak için daha fazla rehberliğe ihtiyacınız olursa doktorunuza danışın.

S. Olmesartan + Amlodipin kilo alımına neden olabilir mi?

Hayır, Olmesartan + Amlodipin kilo alımına neden olmaz. Bununla birlikte, çok nadir durumlarda, önemli kilo kaybıyla birlikte kronik ishal meydana gelebilir. Olmesartan + Amlodipin kullanırken bir hastada ishal gelişirse ve başka bir ishal nedeni saptanamazsa, doktor ilacın kesilmesini ve başka bir ilaç önerebilir.

S. Olmesartan + Amlodipin’in ciddi yan etkileri nelerdir?

Olmesartan + Amlodipin’in ciddi yan etkileri arasında deri döküntüsü veya kaşıntı, ağrılı eklemler, hızlı kalp atışı, nefes darlığı veya göğüste sıkışma yer alır. Ciddi yan etkiler ayrıca ağrıyan, hassas veya zayıf kasları (egzersizden kaynaklanmayan) ve ellerin, ayakların veya ayak bileklerinin şişmesini içerebilir. Olmesartan + Amlodipin ayrıca bulantı, ishal, kas zayıflığı ve kalp ritminde değişiklik gibi kandaki yüksek potasyum düzeylerini gösterebilen semptomlara da neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın.

S. Olmesartan + Amlodipin doğurganlığımı veya cinsel yaşamımı etkileyebilir mi?

Bazı tansiyon ilaçları (hidroklorotiyazid gibi su hapları dahil), bir erkeğin ereksiyon (erektil disfonksiyon) kazanma veya sürdürme yeteneğini etkileyebilir. Bununla birlikte, diğer tansiyon ilaçlarının erektil disfonksiyonu iyileştirebileceği düşünülmektedir. Endişeleniyorsanız veya bazı değişiklikler fark ederseniz, doktorunuzla konuşun. Olmesartan + Amlodipin kullanımının erkek veya kadınların doğurganlığı üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu gösteren kesin bir kanıt yoktur.

S. Olmesartan + Amlodipin’i ne kadar süreyle almam gerekiyor? Uzun süreli kullanmak güvenli mi?

Olmesartan + Amlodipin’i ömür boyu kullanmanız gerekebilir. Olmesartan + Amlodipin yüksek tansiyonu kontrol eder ancak tedavi etmez. Tansiyonunuz iyi kontrol edilmiş olsa bile almayı bırakmayın. Olmesartan + Amlodipin’in genellikle uzun süre alınması güvenli kabul edilir. Bazı durumlarda uzun süreli kullanım böbrekleri olumsuz etkileyebilir ve böbrekler gerektiği gibi çalışmayabilir. Bu nedenle doktorunuz böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını takip etmek için üre, kreatinin ve potasyum seviyelerini kontrol etmek için düzenli kan testleri önerebilir.

Yorum yapın