DIKLOFAR %1 JEL 50 GR

DIKLOFAR %1 JEL 50 GR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 20,81 TL
KAMU ÖDENEN 20,00 TL
KAMU İSKONTOSU 20.00%
BARKOD 8699479340018
ETKİN MADDE DIKLOFENAK
FİRMA ADI FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 50
ATC KODU M02AA15
NFC KODU A16049
SGK EŞDEĞER KODU E014G
SGK ETKİN MADDE KODU SGKEXT

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
M02AA15 – DİKLOFENAK

İlacın kısa özeti

Diklofar %1 jel

Diklofar, diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak dietilamonyum içerir.
Yardımcı maddeler: Karbomer, propilen glikol, izopropil alkol, izopropilmiristat akrilamid/sodyum akriloildimetiltaurat kopolimer ve isohekzadekan ve polisorbat 80, lavanta esansı, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında
1. Diklofar nedir ve ne için kullanılır?
2. Diklofar’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Diklofar nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Diklofar’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Diklofar Jel nedir ve ne için kullanılır?

Diklofar etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

Diklofar topikal kullanılan non-streoidal antiinflamafuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.

Diklofar yetişkinlerde;

  • Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
  • Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
  • Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Diklofar Jel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Diklofar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:
• Diklofenaka veya Diklofar’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz var ise
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• Diklofar’ı açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
• 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

Diklofar’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
• Diklofar yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
• Diklofar’ın gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
• Diklofar kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
• Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
• Diklofar kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır.
• Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diklofar’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Diklofar’ın uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Diklofar’ı gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Diklofar’ı kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız.
Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı
Diklofar’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.
Diklofar’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Diklofar propilen glikol içerdiğinden ciltte tahrişe neden olabilir.
Diklofar sodyum içerir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Diklofar Jel nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:
Diklofar’ı günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram Diklofar (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

Diklofar’ı doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Diklofar’ın çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.
14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.
Yaşldarda kullanım:
Yaşlılarda Diklofar’ın yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:
Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer Diklofar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Diklofar kullandıysanız:
Diklofar’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Diklofar’ı kullanmayı unutursanız:
Eğer Diklofar’ın bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Diklofar Jel’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Diklofar’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Diklofar’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Diklofar’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
• Döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•Işığa hassasiyet
• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar Diklofar’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Diklofar Jel’in saklanması

Diklofar’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Diklofar’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Diklofar’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Farmalas İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Altınşehir Mah. Tavukçuyolu Cad. BekaNo:9
Ümraniye / İSTANBUL

Üretici:
My Farma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. M. Aras Bulvarı, Kristal Cad. No:l
Tepeören-Tuzl a/İS T ANBUL
Bu kullanma talimatı 24.05.2016 tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

DIKLOFAR %1 JEL 50 GR Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

DIKLOFAR %1 JEL 50 GR fiyatı: 26,01 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ACTINOMA %3 jel

AKLOFEN %3 jel (30 gr)

ALBAREN %1 jel 50 gr

ALBAREN %1 jel 50 gr { KentFarma }

CLODIFEN %1 jel 45 gr

CLODIFEN %5 jel (100 g)

CLODIFEN %5 jel 45 gr

DICLACTIVE %1 jel 50 gr

DICLOMEC %1 50 gr jel {A.İ.Pazarlama}

DICLOMEC FORT %2.32 jel (50 g)

DICLORAL gargara (200 ml)

DICOL jel %1 50 gr

DICOL jel %1 50 gr { Biofarma }

DIFENAK %1 50 g jel

DIFENAK %1 50 g jel

DIKLOFAR %1 jel 50 g

DIKLORON %1 50 gr jel

DIKLO-S %4 sprey jel (25 g)

ELFENOR %5 jel

FEVERE 25 MG/ML ORAL COZELTI (50 ML 1 SISE

PAINOUT ICE %1 DERIYE UYGULANACAK SPREY,COZELTI (100 ML)

ROMATIM %1 jel

SERODIFEN %5 jel (100 g)

TRUJEL %5 jel

VOLTAREN %1 2 flaster

VOLTAREN %1 5 flaster

VOLTAREN EMULGEL %1 100 gr pomad { Glaxo Smithkline }

VOLTAREN EMULGEL %1 100 gr pomad { Novartis }

VOLTAREN EMULGEL %1 50 gr pomad

VOLTAREN EMULGEL %1 50 gr pomad { Glaxo Smithkline }

VOLTAREN EMULGEL FORTE %2.32 jel

Etkin Maddeler

Diklofenak

Diklofenak ağrı kesici olarak kullanılır. Baş ağrısı, hafif migren, kas ağrısı, diş ağrısı, romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit veya ağrılı adet görme gibi durumlarda ağrıyı giderir.
Diklofenak, steroid olmayan bir anti-inflamatuar ilaçtır (NSAID). Ağrı ve iltihaplanmaya (kızarıklık ve şişme) neden olan belirli kimyasal habercilerin salınımını engelleyerek çalışır.
Diklofenak’ın sık görülen yan etkileri: Ödem (şişme), Mide bulantısı, Baş ağrısı, Baş dönmesi, Kusma, Kaşıntı, Gaz, Hazımsızlık, Ekstremitelerde ağrı

Uzman Tavsiyesi

Diklofenak için uzman tavsiyesi

  • Ağrı ve iltihabı gidermek için size Diklofenak verildi.
  • Mide rahatsızlığını önlemek için yiyecek veya sütle birlikte alınız.
  • Doktorunuzun önerdiği doz ve süreye göre alınız. Uzun süreli kullanım mide kanaması ve böbrek sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
  • Baş dönmesine, uyuşukluğa veya görme bozukluklarına neden olabilir. Araba sürerken veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
  • Diklofenak kullanırken aşırı uyuşukluğa neden olabileceğinden ve mide problemleri riskinizi artırabileceğinden alkol tüketmekten kaçının.
  • Kalp hastalığı veya felç geçmişiniz varsa doktorunuzu bilgilendirin.
  • Bu ilacı uzun süreli tedavi için alıyorsanız, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu, karaciğer fonksiyonunuzu ve kan bileşenlerinin düzeylerini düzenli olarak izleyebilir.

Soru ve Cevaplar

S. Diklofenak iyi bir ağrı kesici midir?

Diklofenak ağrı ve iltihabı gidermede etkilidir. Burkulma, incinme ve diğer yaralanmalar gibi çeşitli ağrı türlerinde kullanılır. Ameliyattan sonra çeşitli artrit, gut, ağrı ve iltihaplanma türlerinde de faydalıdır.

S. Diklofenak narkotik midir?

Hayır, Diklofenak uyuşturucu değildir. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ilaç grubuna aittir.

S. Diklofenak sizi sarhoş eder mi?

Hayır, Diklofenak seni sarhoş etmez. Suistimal (uyuşturucu arama davranışı) potansiyeli yoktur ve fiziksel veya psikolojik bağımlılığa neden olmaz. Ancak kendinizi iyi hissetmiyorsanız, doktorunuza danışın.

S. Diklofenak böbreklerinize zarar verebilir mi?

Diklofenak’ın uzun süreli kullanımı ve yüksek dozları idrarda protein veya kan ve ağrılı idrara çıkma gibi böbrek sorunlarına neden olabilir. Böbrek sorunları geliştirme riski en yüksek olan hastalar, susuz kalmış, kalp yetmezliği, böbrek fonksiyonu bozukluğu, hipertansiyon, yaşlılar, aşırı idrara çıkmaya neden olan ilaçlar (diüretikler) veya böbrek fonksiyonu üzerinde önemli etkisi olan ilaçları içerir. Bu nedenle, bu tür hastalar için böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

S. Diklofenak kullanımı uyku yapar mı?

Diklofenak uyuşukluğa ve ayrıca baş dönmesine, yorgunluğa (yorgunluğa) ve görme bozukluklarına neden olabilir. Ancak, çok yaygın değildir ve herkesi etkilemeyebilir. Bu belirtilerle karşılaşırsanız, ağır makine kullanmaktan veya çalıştırmaktan kaçının.

S. Diklofenak hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?

Diklofenak’ın kalp krizi veya felç geçirme şansınızı artırabileceğini bilmek önemlidir. Daha yüksek dozlar alıyorsanız ve ilacı daha uzun süredir kullanıyorsanız risk daha fazladır. Ayrıca Diklofenak almak midenizde ve bağırsağınızda ülser, kanama veya deliklere neden olabilir. Bu sorunlar, tedavi sırasında herhangi bir zamanda uyarıcı semptomlar olmadan ortaya çıkabilir ve hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle, bu tür sorunlarla karşılaşırsanız derhal doktorunuza danışın.

S. Diklofenak hamilelik sırasında alınabilir mi?

Bebeğiniz üzerinde zararlı etkilere neden olabileceğinden hamileliğinizin son 3 ayında Diklofenak kullanmamalısınız. Diklofenak kullanımı da doğumun azalmasına (erken doğum) yol açabilir. Bu nedenle, hamileliğin ilk 6 ayında da Diklofenak kullanmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Bazı durumlarda, Diklofenak hamile kadınlara ancak faydaları hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili risklerden ağır basıyorsa reçete edilebilir. Emin değilseniz, kullanımıyla ilgili olarak doktorunuza danışın.

Yorum yapın