DIKLOFAR %1 JEL 50 GR

DIKLOFAR %1 JEL 50 GR Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI20,81 TL
KAMU ÖDENEN20,00 TL
KAMU İSKONTOSU20.00%
BARKOD8699479340018
ETKİN MADDEDIKLOFENAK
FİRMA ADIFARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI50
ATC KODUM02AA15
NFC KODUA16049
SGK EŞDEĞER KODUE014G
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEXT

ATC Sınıflandırması

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
M02AA15 – DİKLOFENAK

İlacın kısa özeti

Diklofar %1 jel

Diklofar, diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak dietilamonyum içerir.
Yardımcı maddeler: Karbomer, propilen glikol, izopropil alkol, izopropilmiristat akrilamid/sodyum akriloildimetiltaurat kopolimer ve isohekzadekan ve polisorbat 80, lavanta esansı, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında
1. Diklofar nedir ve ne için kullanılır?
2. Diklofar’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Diklofar nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Diklofar’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Diklofar Jel nedir ve ne için kullanılır?

Diklofar etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

Diklofar topikal kullanılan non-streoidal antiinflamafuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.

Diklofar yetişkinlerde;

  • Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede,
  • Yumuşak doku iltihaplanmalarında,
  • Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Diklofar Jel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Diklofar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:
• Diklofenaka veya Diklofar’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz var ise
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• Diklofar’ı açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
• 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

Diklofar’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
• Diklofar yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
• Diklofar’ın gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
• Diklofar kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
• Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
• Diklofar kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır.
• Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diklofar’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Diklofar’ın uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Diklofar’ı gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Diklofar’ı kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız.
Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı
Diklofar’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.
Diklofar’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Diklofar propilen glikol içerdiğinden ciltte tahrişe neden olabilir.
Diklofar sodyum içerir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Diklofar Jel nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:
Diklofar’ı günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram Diklofar (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

Diklofar’ı doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Diklofar’ın çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.
14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.
Yaşldarda kullanım:
Yaşlılarda Diklofar’ın yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:
Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer Diklofar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Diklofar kullandıysanız:
Diklofar’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Diklofar’ı kullanmayı unutursanız:
Eğer Diklofar’ın bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir