PINIX 40 MG / 80 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

PINIX 40 MG / 80 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)
PINIX 40 MG / 80 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699527090865
ETKİN MADDE OTILONYUM BROMUR + SIMETIKON
FİRMA ADI SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU A03A

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR

İlacın kısa özeti

Pinix 40 mg/ 80 mg film kaplı tablet

Pinix, sarı renkli bikonveks ve oblong film tablet şeklindedir ve 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: 40 mg Otilonyum bromür ve 80 mg Simetikon
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz PH 102, povidon K30, laktoz monohidrat spray dried (sığır kaynaklı), kollidon CL, prejelatinize nişasta, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, Opadry II sarı 85G32279 (polivinil alkol, talk, titanyum dioksit, polietilen glikol, lesitin, kinolin sarı alüminyum lak)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Pinix nedir ve ne için kullanılır?
 2. Pinix’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Pinix nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Pinix’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Pinix nedir ve ne için kullanılır?

Otilonyum bromür ve simetikon, Pinix’in etkin maddeleridir. Otilonyum bromür, antispazmodik (spazm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler. Simetikon da sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

Pinix spazm ve gaz ağırlıklı hastalıklarda kullanılmaktadır.

Bu rahatsızlıklardan bazıları;

 • İrritabl barsak sendromu (IBS- Barsaklarda organik bir sebep olmaksızın gözlenen
  fonksiyona ait rahatsızlıkları içeren hastalık grubu) ve distal enterik (barsakların son
  kısımlarına ait) bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür.
 • Pinix sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler.
 • Spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu/artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılır.
 • Pinix, sığır kaynaklı laktoz monohidrat spray dried içerir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Pinix’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pinix’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Otilonyum bromür ve simetikon ya da Pinix’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa

Ayrıca Pinix’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Pinix’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
 • Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
 • Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
 • Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle) Pinix sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa Pinix’i dikkatle kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Pinix’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz Pinix kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız Pinix kullanmayınız.
Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Pinix’in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

Pinix’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Pinix, laktoz monohidrat spray dried (sığır kaynaklı) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınızın olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Pinix, lesitin (soya) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) Pinix ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Pinix nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuzun önerisine göre: Günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden
20 dakika önce alınız.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Çocuklar için kullanımı uygun değildir.
Yaşlılarda kullanımı: Doktorunuzun önerisine göre, günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel kullanım durumları
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Eğer Pinix’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pinix kullandıysanız
Pinix ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.
Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız.
Pinix’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pinix’i kullanmayı unutursanız
Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pinix ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz.
Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla
ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Pinix’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Pinix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Pinix’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:

 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Burun akıntısı, nezle
 • Yutak iltihabı

Bunlar Pinix’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Pinix’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Pinix’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pinix’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
GEBKİM 41455 Dilovası-KOCAELİ
Tel: (+90 262) 674 23 00
Fax: (+90 262) 674 23 21

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

PINIX 40 MG / 80 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

PINIX 40 MG / 80 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) fiyatı: 66,62 TL’dir.

Muadil İlaçlar

COLPERMIN KAPSUL 187 mg (30 kapsül)

DOLOSPAS film tablet (30 tablet)

EKSPAZ PLUS 40 mg/80 mg 30 tablet

PINIX 40 mg / 80 mg film kaplı tablet (30 tablet)

SIMFLAT 40 mg / 80 mg 30 film tablet

Yorum yapın