DESLAIR 5 MG 30 FILM KAPLI TABLET

DESLAIR 5 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680881095771
ETKİN MADDEDESLORATADIN
FİRMA ADINEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUR06AX27

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX27 – DESLORATADİN

İlacın kısa özeti

Deslair 5 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.
Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 5 mg Desloratadin içerir
Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidroj enfosfat dihidrat,Mikrokristalin selüloz (Avicel pH 102),Mısır nişastası,Talk,FD&C Blue #2 Al. Lak (E 132),Titanyum dioksit (E 171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha Sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
. Eğer ilave sorularınız olursa, Iütfen dohorunuza veya eczacınıza danışınız.
. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya dİişük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Deslair nedir ve ne için kullanılır?
  2. Deslair’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.
  3. Deslair nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Deslair’in saklanması.
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

o Deslair, 5 mg desloratadin içeren yuvarlak, bombeli, mavi renkli film kaplı tabletler şeklindedir.
o Deslair, 20 ve 30 film kaplı tablet içeren PVC / Alüminyum folyo blister şeritler içinde piyasaya sunulmaktadır.
o Deslair, sizde uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Sizdeki alerjik reaksiyonun ve belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
o Deslair, saman nezlesi, ev tozu akanna karşı alerji vb (alerjik rinit) ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşlnma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık, yaşiırma ve öksürük gibi alerjik rinit belirtileri giderir.
o Deslair aynca, alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı (kronik idiyopatik ürtiker) ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızanklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
o Deslair erişkinler ve çocuklarda (l2 yaş ve üzeri) kullanılır.
o Bu ilacı almanız i|e belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Deslair’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
Desloratadin, loratadin veya Deslair’ın içeriğindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı duyarlı (alerjik) iseniz.

Deslair’ ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer;
Böbrek fonksiyonl annızda bozukluk var ise. Bu durum sizin için geçerliyse veya bundan emin değilseniz, bu ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışlnız.

Deslair’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Deslair aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
Deslair’ın hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Deslair’ın emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı
Önerilen dozlarda Deslair’ın, sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok nadir olarak, bazı kişilerde araç sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir.

Deslair’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler haklanda önemli bilgiler
Deslair içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Deslair’ın diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya Son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Alerjik rinit (sürekli ve aralıklı alerjik rinit dahil olmak üzere) ve kronik idiyopatik ürtiker ile bağıntılı semptomların giderilmesi için, günde bir kez 5 mg’lık bir Deslair kullanılır.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Deslair almanız gerektiğine karar vere cektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermiffan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akanna karşı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığın (kronik idiyopatik ürtikerin) tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Deslair günde bir tablet, aç ya da tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: 12 yaş altı çocuklarda diğer dozaj formları uygulanır
Lütfen detaylı bil gi için doktorunuza ya da eczac:ınıza danışınız.
Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Günde bir kez 1 tane Deslair 5 mg alınız.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle Deslair’ın yaşlılarda kullanımı önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda elde edilen verilere dayanarak başlangıç dozu olarak 5mg tablet gün aşırı tavsiye edilir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda etkinlik ve güvenilirliği belirlenmemiştir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer Deslair’ın etkisinin çok suçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Deslair kullandıysanız:
Deslair’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Deslair’ı yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili yan etki gözlenmemiştir.

Deslair’ı kullanmayı unutursanız:
Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha Sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir