CYNACAL 90 MG 28 FILM TABLET

CYNACAL 90 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 1.283,98 TL
KAMU ÖDENEN 1.283,17 TL
KAMU İSKONTOSU 32.00%
BARKOD 8699844091361
ETKİN MADDE SINAKALSET HCL
FİRMA ADI VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 28
ATC KODU H05BX01
NFC KODU A16436
SGK EŞDEĞER KODU E695C
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFP6

ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H05 – KALSİYUM HOMEOSTAZİSİ
H05B – ANTİPARATİROİD HORMONLARI
H05BX – DİĞER ANTİ-PARATİROİD AJANLARI
H05BX01 – SİNAKALSET

İlacın kısa özeti

Cynacal 90 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir tablet etkin madde olarak 90 mg sinakalsete eşdeğer 99,19 mg sinakalset hidroklorür içerir.
Yardımcı madde(ler): Prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, silisik anhidrit, magnezyum stearat, Opadry II Green (Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), hipromellöz, titanyum dioksit, triasetin, indigo mavisi, sarı demir oksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Cynacal nedir ve ne için kullanılır?
 2. Cynacal’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Cynacal nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Cynacal’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Cynacal nedir ve ne için kullanılır?

Cynacal, yeşil film kaplı bir tablettir. Tabletler oval ve bikonveks şekillidir.

Cynacal, 90 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablet içerir.

Cynacal, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan ve paratiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.

Cynacal aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddi böbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.
 • Paratiroid kanseri olan hastalarda kanda yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
 • Paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya bezin çıkarılmasından sonra kalsiyum düzeylerinin halen yüksek olduğu primer hiperparatiroidizm hastalarında kandaki kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde. Primer ve sekonder hiperparatiroidizmde paratiroid bezleri çok fazla miktarda PTH üretmektedir. “Primer”, hiperparatiroidizm herhangi bir diğer nedenden kaynaklanmadığı, “sekonder” ise hiperparatiroidizmin diğer bir durumdan, örneğin, böbrek hastalığından kaynaklandığı anlamına gelir. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm kemiklerdeki kalsiyumun kaybına neden olabilir, bu durum kemik ağrısı ve kırıklara, kan ve kalp damarları ile ilgili sorunlara, böbrek taşlarına, mental hastalık ve komaya yol açabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Cynacal’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Cynacal’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer Cynacal’in etkin maddesini oluşturan sinakalset ya da bu ilacın bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelere (Kullanma Talimatı’nın başında “Yardımcı maddeler” bölümünde belirtilmiştir) alerjik iseniz.

18 yaşın altındaki çocuklar Cynacal’i kullanmamalıdır.

Cynacal’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Nöbetler (bazen kriz veya havale (konvülsiyon) olarak adlandırılır) de dahil olmak zere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.
Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz veya Cynacal alırken sigara içmeye başlamış ya da bırakmışsanız bu durum Cynacal’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.

Sinakalset ile tedavi edilen hastalarda düşük kalsiyum düzeyleri (hipokalsemi) ile ilişkili yaşamı tehdit eden olaylar ve ölümcül sonuçlar bildirilmiştir.

Düşük kalsiyum düzeyleri kalp ritminizi etkileyebilir. Cynacal alırken kalp ritim bozukluğunuz varsa veya kalp ritim sorunlarına neden olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, kalp atışınızın alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şekilde olması halinde doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
İlave bilgi için bölüm 4’e bakınız.

Cynacal’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Cynacal besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Cynacal hamile kadınlarda test edilmemiştir. Hamilelik durumunda, Cynacal doğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir.
Dolayısıyla, hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Cynacal’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Cynacal tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sinakalset alan hastalarda baş dönmesi ve nöbetler rapor edilmiştir. Siz de bunları hissederseniz, araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

Cynacal’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Cynacal yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda adı geçen ilaçlar Cynacal’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol (Bu ilaçlar cilt ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Telitromisin, rifampisin ve siprofloksasin (Bu ilaçlar bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Ritonavir (Bu ilaç HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Fluvoksamin (Bu ilaç depresyon tedavisinde kullanılmaktadır).

Cynacal aşağıda adı geçen ilaçların etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Amitriptilin, desipramin, nortriptilin ve klomipramin (Bu ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Flekainid ve propafenon (Bu ilaçlar kalp atış hızındaki değişikliklerin tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Metoprolol (Bu ilaç yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır).

Cynacal kullanırken bu ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Cynacal nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Cynacal’i her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız.
Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktarda Cynacal almanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:
Cynacal oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.
Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.

Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsanız
Cynacal’in olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz
 ynacal’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.
Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlanabilir.

Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsanız
Cynacal’in olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz Cynacal’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz yeniden ayarlanabilir.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Cynacal’in etkililiği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:
Cynacal yaşlılarda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği
Her ne kadar Cynacal’in orta şiddetli ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmekle birlikte Cynacal böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
Eğer Cynacal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Cynacal kullandıysanız:
Cynacal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrısı veya krampları ve nöbetlerdir.

Cynacal’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer bir Cynacal dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.
Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

Cynacal ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Sinakalsetin kesilme veya geri tepme (rebound) etkileri şeklinde herhangi bir etki potansiyeli beklenmez.

Yan etkileri nelerdir?

4. Cynacal’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Cynacal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Eğer ağzınızın çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya kramplar ve nöbetler başlayacak olursa hemen doktorunuza söylemelisiniz. Bunlar, kalsiyum düzeyinizin çok düşük olduğunun işaretleri olabilir (hipokalsemi).

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Bulantı
 • Kusma

Yaygın:

 • Baş dönmesi
 • Uyuşukluk veya karıncalanma hissi (Parestezi)
 • İştah kaybı (Anoreksi) veya iştah azalması
 • Kas ağrısı (Miyalji)
 • Zayıflık (Asteni)
 • Döküntü
 • Düşük testosteron düzeyleri
 • Kanda yüksek potasyum düzeyleri (Hiperkalemi)
 • Alerjik reaksiyonlar (Aşırı duyarlılık)
 • Baş ağrısı
 • Nöbetler (Konvülsiyonlar veya krizler)
 • Düşük kan basıncı (Hipotansiyon)
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Solunumda güçlükler (Dispne)
 • Öksürük
 • Hazımsızlık (Dispepsi)
 • Diyare
 • Karın ağrısı, üst karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Kas kasılmaları
 • Sırt ağrısı
 • Kanda düşük kalsiyum düzeyleri (Hipokalsemi)

Bilinmiyor:

 • Kurdeşen (Ürtiker)
 • Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın, yutma veya nefes almada zorluk yaratacak şekilde şişmesi (Anjiyoödem)
 • Kanınızdaki düşük kalsiyum düzeyleriyle ilişkili olabilecek alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şeklinde kalp atışı (Düşük kalsiyum düzeyine bağlı QT uzaması ve ventriküler aritmi)

Cynacal kalsiyum düzeyinizi düşürür. Eğer kalsiyum düzeyleri çok düşerse sizde hipokalsemi oluşabilir. Hipokalsemi belirtileri arasında ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetler bulunur. Bu semptomlardan herhangi biri sizde olursa derhal doktorunuza söylemelisiniz.
Sinakalset aldıktan sonra kalp rahatsızlığı olan çok az sayıda hastanın durumu kötüleşmiş ve/veya düşük kan basıncı (hipotansiyon) görülmüştür.

Çocuklar ve ergenler
Çocuklarda ve ergenlerde Cynacal kullanımı belirlenmemiştir. Ergen klinik araştırma hastasında, kanda çok düşük kalsiyum düzeyi ile (hipokalsemi) ölümcül sonuç bildirilmiştir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Cynacal’ın saklanması

Cynacal’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25˚C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cynacal’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Cynacal’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş
Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak
42 Maslak A Blok Sit. No: 2/134
Sarıyer/İSTANBUL

Üretim yeri:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:38
Kapaklı / TEKİRDAĞ
Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

CYNACAL 90 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Raporla Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Raporla Ödenir

Fiyatı nedir?

CYNACAL 90 MG 28 FILM TABLET fiyatı: 1.888,20 TL’dir.

Muadil İlaçlar

CINESET 30 mg 28 film tablet

CINESET 30 mg 28 film tablet { Nobel İlaç }

CINESET 60 mg 28 film tablet

CINESET 60 mg 28 film tablet { Nobel İlaç }

CINESET 90 mg 28 film tablet

CINESET 90 mg 28 film tablet { Nobel İlaç }

CYNACAL 30 mg 28 film tablet

CYNACAL 60 mg 28 film tablet

CYNACAL 90 mg 28 film tablet

KALSISET 30 mg 28 film kaplı tablet

KALSISET 60 mg 28 film kaplı tablet

KALSISET 90 mg 28 film kaplı tablet

MIMPARA 30 mg 28 film kaplı tablet

MIMPARA 30 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P}

MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet

MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P}

MIMPARA 90 mg 28 film kaplı tablet

NEFROSET 30 mg 28 film tablet

NEFROSET 60 mg 28 film tablet

NEFROSET 90 mg 28 film tablet

PIMARO 30 mg film tablet (28 tablet)

PIMARO 60 mg 28 film tablet

PIMARO 90 mg 28 film kaplı tablet

VISCAP 30 mg 28 film tablet

VISCAP 60 mg 28 film tablet

VISCAP 90 mg 28 film tablet

Etkin Maddeler

Sinakalset Hcl

Sinakalset Hcl, kandaki yüksek kalsiyum düzeylerinin ve hiperparatiroidizmin tedavisinde kullanılır.
Sinakalset Hcl, kalsiyum seviyesinin normale dönmesini sağlayan bir kimyasalı (paratiroid hormonu) düşürerek çalışır.
Sinakalset Hcl’nin yaygın yan etkileri: Mide bulantısı, Kusma

Uzman Tavsiyesi

Sinakalset Hcl için uzman tavsiyesi

 • Sinakalset Hcl kandaki hiperparatiroidizmi ve yüksek kalsiyum seviyelerini tedavi eder.
 • Yemekle birlikte veya yemekten hemen sonra alınmalıdır.
 • Sinakalset Hcl baş dönmesine veya uyku haline neden olabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın.
 • Sinakalset Hcl tedavisi sırasında sigaraya başlarsanız veya sigarayı bırakırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Doktorunuz, Sinakalset Hcl tedavisi sırasında kalsiyum seviyenizi düzenli olarak izleyebilir. Ağız çevresinde uyuşma veya karıncalanma veya kas ağrıları gibi düşük kalsiyum seviyesi belirtileri fark ederseniz doktorunuzu bilgilendirin.
 • Nöbet, kalp problemleri veya karaciğer problemleriniz varsa doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Sinakalset Hcl ezilebilir mi?

Hayır, Sinakalset Hcl ezilmemeli ve bütün tablet olarak alınmalıdır. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden kısa bir süre sonra bir bardak su ile alınmalıdır. Tabletler çiğnenmemeli, ezilmemeli veya bölünmemelidir.

S. Sinakalset Hcl ne zaman alınmalıdır?

Sinakalset Hclgünde bir kez herhangi bir yemekle birlikte alınabilir. Dozu almayı unutmamak için tablet belirli bir saatte alınmalıdır. Günde bir kez yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır. Tedavinin dozuna ve süresine, tedaviye verdiğiniz yanıt ve kan testi parametrelerine göre doktor tarafından karar verilir.

S. Sinakalset Hcl ishale neden olabilir mi?

Evet, Sinakalset Hcl tedavi sırasında hastalarda ishale neden olabilir. Bu ilaç, yaygın yan etkiler olarak bulantı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu tür yan etkilerle karşılaşırsanız derhal doktorunuzla iletişime geçin.

S. Sinakalset Hcl uyuşukluğa neden olabilir mi?

Evet, Sinakalset Hcl uyuşukluğa neden olabilir. Bunun nedeni, Sinakalset Hcl’nin vücuttaki kan kalsiyum seviyelerini azalttığı gösterilmiştir. Bu etki ayrıca parmaklarınızda karıncalanma, spazmlar, seğirmeler veya kaslarda kramplara neden olabilir. Nadiren ağzınızın etrafında seğirmeler, kafa karışıklığı ve hatta bilinç kaybı olabilir.

S. Sinakalset Hcl laktoz içerir mi?

Sinakalset Hcl hazırlanırken bazen laktoz kullanılır. Bu nedenle, laktoz intoleransı gibi herhangi bir şeker intoleransı teşhisi konduysa, ilaca başlamadan önce doktorunuzu bilgilendirin.

Yorum yapın